Zapis ISO690

JURCA, Maks. Ritmične vaje [Glasbeni tisk]. 1. izd.. Ljubljana : DZS, 2008. [82] str.. Vedež. ISMN M-709001-26-2.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010