Zapis ISO690

STANKOVIČ, Milivoj; INSTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI. Atlas nemih zemljevidov sveta [Kartografsko gradivo]. 1. natis. [Različna merila]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. 1 atlas (39 str.). ISBN 86-11-17610-3.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010