Zapis ISO690

PODOBNIKAR, Tomaž. Karta površja Slovenije [Kartografsko gradivo]. 1:250.000. [Ljubljana] : Geodetska uprava RS, 2005. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010