Zapis ISO690

Rudnik lignita Velenje [Kartografsko gradivo] : jamomerstvo. 1:5.000. [S. l. : s. n., 1991]. 1 načrt.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010