Zapis ISO690

MARINČEK, Lojze; et al. Vegetacijska karta gozdnih združb, Novo mesto [Kartografsko gradivo]. 1:50.000. Ljubljana : ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003. 1 zvd..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010