Zapis ISO690

ČARNI, Andraž; et al. Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije [Kartografsko gradivo]. 1:400.000. Ljubljana : ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2002. 1 zvd..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010