Zapis ISO690

Slovenija [Kartografsko gradivo] : šolska karta 1:500.000. 1:500.000. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010