Zapis ISO690

Slovenska popevka 2003. Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2003. 1 zvočna kaseta.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010