Zapis ISO690

BASELLI, Giovanni. Veliki atlas svetovne zgodovine [Kartografsko gradivo]. [Različna merila]. Ljubljana : DZS, 1999. 268 str.. ISBN 86-341-2292-1.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010