Zapis ISO690

PERIC, Alenka. Pojmo in igrajmo! [Glasbeni tisk] : glasbena pripravljalnica : priročnik za učitelje. [2. natis]. Ljubljana : Debora, 1998, [1999]. 41 str.. ISBN 961-6122-33-9.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010