Zapis ISO690

KASTELIC, Zlata; LAVBIČ SAJE, Zvonka; WEIS, Ksenja. Zgodovinski atlas za osnovno šolo [Kartografsko gradivo]. 1. izd.. [Razlièna merila]. Ljubljana : DZS, 1999. 1 atlas (59, [12] str.). Koraki v času. ISBN 86-341-2436-3.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010