Časopisje
 
Slovenska bibliografija časopisja zajema bibliografske zapise za tiskane časnike, časopise, letne publikacije in glasila različnih podjetij in inštitucij. Posamezni naslovi so popisani za vsako leto posebej, prav tako v bibliografskih zapisih za posamezne naslove najdemo podatke o prilogah in o urednikih.

Frekvenca izhajanja

Več let


  2015 (74)
  2014 (75)
  2013 (75)
  2012 (78)
  2011 (87)
  2010 (95)
  2009 (90)
  2008 (104)
  2007 (87)
  2006 (96)
  2005 (80)
  2004 (85)
  2003 (77)
  2002 (78)
  2001 (80)
  2000 (71)
  1999 (65)
  1998 (64)
  1997 (67)
  1996 (70)

UDKOPIS
001Znanost in znanje. Raziskovalno delo (0)
001.32Akademije. Znanstvene in raziskovalne ustanove (0)
002+007Dokumentacija. Organiziranje. Kibernetika (0)
004Računalništvo (2)
005Menedžment. Teorija vodenja (5)
006Standardizacija in standardi (0)
008Civilizacija. Kultura (1)
01Bibliografija. Katalogi. Seznami knjig (0)
02Bibliotekarstvo (0)
050Serijske publikacije splošne vsebine (151)
050+070-053Mladinski listi (12)
059Koledarji (0)
06Korporacije. Društva (0)
069Muzeji. Galerije (0)
070Časniki. Novinarstvo (663)
070.48Uradni listi. Uradna glasila (0)
070.48:37Šolski časopisi, glasila (0)
070.48:658.11Glasila podjetij (38)
084.11Stripi (0)
1Filozofija (13)
159.9Psihologija (0)
176.8Pornografija (0)
2(050+070)Verski listi (76)
3Družbene vede (9)
311/314Demografija. Statistika (0)
314.15+331.556.4Izseljenstvo. Zdomstvo (59)
32Politika. Politične vede (0)
323.1Narodnostno vprašanje. Zamejski Slovenci (114)
329Politične stranke in gibanja (20)
33Ekonomija na splošno (34)
331Delo. Delovna sila (0)
331.105.44Sindikati (18)
336Finance. Davki. Bančništvo (10)
338Gospodarsko stanje. Gospodarska politika (9)
338.48Turizem (4)
34Pravo (17)
35Javna uprava (0)
352Lokalna uprava (74)
355/359Vojaške zadeve. Obramba. Oborožene sile (0)
36Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo (0)
37Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo (0)
37.091.8Študentje (0)
377.8+378Višje in visoko šolstvo. Univerze (0)
379.8Prosti čas (4)
39Etnologija. Etnografija (0)
5Naravoslovne vede. Varstvo narave (0)
51Matematika (0)
52Astronomija. Geodezija (0)
53Fizika (0)
54Kemija. Kristalografija. Mineralogija (0)
55Geologija. Meteorologija (0)
57/59Biologija. Biološke znanosti. Botanika. Zoologija (0)
61Medicina (0)
614.84Gasilstvo (0)
615Farmakologija. Terapija. Toksikologija (0)
62Inženirstvo. Tehnologija na splošno (29)
621.3Elektrotehnika (0)
624/627+69Gradbeništvo. Hidrotehnika (0)
628Zdravstvena tehnika. Sanitarna tehnika. Voda. Svetlobna tehnika (0)
630Gozdarstvo (0)
631/635Kmetijstvo. Sadjarstvo. Vinogradništvo. Vrtnarstvo (13)
636/639Živinoreja. Veterinarstvo. Lov. Ribištvo. Ribogojstvo (13)
64Gospodinjstvo. Gostinstvo. Oblačenje (9)
654.1Radio. Televizija. Telefonija (78)
655Tiskarstvo. Založništvo (0)
656Promet. Pošta (0)
657Računovodstvo. Knjigovodstvo (0)
659Oglaševanje. Informacije. Odnosi z javnostmi (18)
66/68Razna industrija in obrti (0)
7Umetnost (splošno) (0)
71Urejanje prostora. Spomeniško varstvo (0)
71/72Urejanje prostora. Spomeniško varstvo. Arhitektura (10)
73/77Upodabljajoče umetnosti. Fotografija (0)
737Numizmatika (0)
78Glasba (1)
791Filmska umetnost. Kinematografija. Film (0)
792Gledališče. Gledališki listi (0)
793/794Družabne zabave. Razvedrilo (26)
796.5Planinstvo. Taborjenje (0)
796/799Šport (61)
8Jezikoslovje. Filologija. Leposlovje. Literarne vede (7)
902/904Arheologija. Prazgodovina (0)
908Domoznanstvo (0)
91Geografija (0)
929Biografije (0)
93/94Zgodovina (0)
930.25Arhivistika (0)
930.85Kulturna zgodovina (0)
 

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010