Slikovno gradivo
 
Slovenska bibliografija slikovnega gradiva zajema bibliografske zapise za plakate, koledarje in grafične mape in je izbrano po določenih kriterijih, in sicer glede na kvaliteto likovnega sporočila in količinsko razmerje med likovnim in besedilnim deležem. Eden od kriterijev je tudi navedba avtorstva, pri koledarjih pa tudi vsebinska zasnova (upodobitve slovenskih krajev, običajev, umetniške reprodukcije ipd.).

 

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010