Knjige
 
V delu slovenske narodne bibliografije z naslovom Knjige najdemo bibliografske opise tiskanih knjig, brošur, faksimiliranih izdaj, zbornikov s posvetovanj in podobnega gradiva. Mednje sodijo izvirna dela slovenskih avtorjev, prevodi del slovenskih avtorjev v tuje jezike in tuja dela, prevedena v slovenščino, tako prve izdaje kot tudi vse naslednje izdaje in natisi.

Leto izida


  2017 (2345)
  2016 (5488)
  2015 (6125)
  2014 (6287)
  2013 (6243)
  2012 (6545)
  2011 (7061)
  2010 (6709)
  2009 (7049)
  2008 (7105)
  2007 (6302)
  2006 (6070)
  2005 (5555)
  2004 (5310)
  2003 (4847)
  2002 (4592)
  2001 (4363)
  2000 (4492)
  1999 (4469)
  1998 (4144)
  1997 (4200)
  1996 (4075)
  1995 (3593)
  1994 (3334)
  1993 (2865)
  1992 (2540)
  1991 (2641)
  1990 (2416)
  1989 (2168)
  1988 (868)
  1987 (303)
  1986 (149)
  1985 (20)
  1983 (1)
  1982 (1)
  1981 (3)
  1978 (1)
  1977 (1)
  1972 (2)
  1971 (2)
  1968 (1)
  1967 (6)
  1966 (8)
  1965 (61)
  1964 (27)
  1963 (12)
  1962 (13)
  1961 (10)
  1960 (10)
  1959 (13)
  1958 (6)
  1957 (2)
  1956 (1)
  1955 (4)
  1954 (2)
  1953 (1)
  1952 (1)
  1951 (1)
  1950 (1)
  1947 (1)
  1946 (1)
  1945 (3)
  1944 (7)
  1943 (5)
  1942 (7)
  1941 (8)
  1940 (2)
  1939 (6)
  1938 (5)
  1937 (1)
  1936 (1)
  1935 (1)
  1934 (2)
  1929 (2)
  1928 (2)
  1927 (1)
  1925 (1)
  1923 (1)

Več let


  9999, 2014 (1)
  9999, 2012 (1)
  9999, 2011 (1)
  2017, 2017 (1)
  2017, 2016 (16)
  2017, 2015 (1)
  2017, 2012 (1)
  2017- (11)
  2017 (1)
  2016-2017 (3)
  2016, 2015 (24)
  2016, 2014 (3)
  2016, 2012 (1)
  2016, 2011 (1)
  2016, 2006 (1)
  2016, 1945 (1)
  2016- (18)
  2016 (3)
  2015-2016 (8)
  2015, 2015 (2)
  2015, 2014 (21)
  2015, 2013 (3)
  2015, 2010 (1)
  2015, 2005 (1)
  2015, 1915 (1)
  2015- (19)
  2015 (1)
  2014-2017 (1)
  2014-2015 (5)
  2014, 2014 (2)
  2014, 2013 (39)
  2014, 2012 (3)
  2014, 2011 (3)
  2014, 2010 (1)
  2014, 2004 (2)
  2014, 1997 (2)
  2014, 1984 (1)
  2014, 1970 (1)
  2014- (19)
  2014 (12)
  2013-2017 (1)
  2013-2014 (6)
  2013, 2013 (3)
  2013, 2012 (41)
  2013, 2011 (2)
  2013, 2010 (2)
  2013, 2009 (2)
  2013, 2006 (1)
  2013, 2005 (1)
  2013, 2003 (1)
  2013, 2002 (1)
  2013- (31)
  2013 (5)
  2012-2015 (2)
  2012-2014 (4)
  2012-2013 (15)
  2012, 2012 (2)
  2012, 2011 (32)
  2012, 2010 (4)
  2012, 2009 (3)
  2012, 2008 (2)
  2012, 2007 (3)
  2012, 2006 (1)
  2012, 2005 (1)
  2012, 2003 (1)
  2012, 1970 (1)
  2012, 1825 (1)
  2012- (23)
  2012 (14)
  2011-2017 (1)
  2011-2015 (1)
  2011-2014 (1)
  2011-2013 (2)
  2011-2012 (5)
  2011, 2010 (43)
  2011, 2009 (7)
  2011, 2008 (1)
  2011, 2007 (7)
  2011, 1977 (2)
  2011- (22)
  2011 (17)
  2010-2015 (1)
  2010-2014 (2)
  2010-2013 (1)
  2010-2012 (3)
  2010-2011 (7)
  2010, 2010 (1)
  2010, 2009 (45)
  2010, 2008 (5)
  2010, 2007 (5)
  2010, 2005 (1)
  2010, 2004 (1)
  2010, 2003 (1)
  2010, 2002 (2)
  2010- (21)
  2010 (15)
  2009-2014 (2)
  2009-2013 (2)
  2009-2012 (3)
  2009-2011 (7)
  2009-2010 (9)
  2009, 2008 (33)
  2009, 2007 (3)
  2009, 2005 (2)
  2009, 2004 (1)
  2009, 2003 (1)
  2009, 2001 (3)
  2009, 1996 (2)
  2009, 1920 (1)
  2009- (11)
  2009 (24)
  2008-2013 (1)
  2008-2011 (5)
  2008-2010 (3)
  2008-2009 (8)
  2008, 2007 (26)
  2008, 2006 (13)
  2008, 2005 (3)
  2008, 2003 (1)
  2008, 2002 (1)
  2008, 1994 (1)
  2008- (20)
  2008 (27)
  2007-2013 (2)
  2007-2011 (1)
  2007-2010 (2)
  2007-2009 (3)
  2007-2008 (5)
  2007, 2006 (23)
  2007, 2005 (3)
  2007, 2004 (1)
  2007- (15)
  2007 (71)
  2006-2016 (1)
  2006-2015 (1)
  2006-2013 (1)
  2006-2010 (2)
  2006-2009 (2)
  2006-2008 (1)
  2006-2007 (11)
  2006, 2005 (16)
  2006, 2004 (2)
  2006, 2003 (1)
  2006, 2002 (2)
  2006- (12)
  2006 (110)
  2005-2014 (1)
  2005-2013 (2)
  2005-2010 (1)
  2005-2009 (1)
  2005-2008 (3)
  2005-2007 (1)
  2005-2006 (7)
  2005, 2004 (2)
  2005, 2003 (1)
  2005, 2002 (1)
  2005- (18)
  2005 (136)
  2004-2010 (1)
  2004-2007 (3)
  2004-2006 (6)
  2004-2005 (7)
  2004, 2003 (2)
  2004, 1904 (1)
  2004- (8)
  2004 (134)
  2003-2014 (1)
  2003-2007 (3)
  2003-2006 (2)
  2003-2005 (3)
  2003-2004 (9)
  2003, 2002 (3)
  2003, 2001 (2)
  2003- (10)
  2003 (121)
  2002-2010 (2)
  2002-2009 (3)
  2002-2006 (3)
  2002-2005 (2)
  2002-2004 (1)
  2002-2003 (6)
  2002, 2001 (3)
  2002- (12)
  2002 (178)
  2001-2016 (1)
  2001-2011 (1)
  2001-2006 (1)
  2001-2004 (1)
  2001-2003 (6)
  2001-2002 (6)
  2001- (24)
  2001 (202)
  2000-2007 (1)
  2000-2006 (1)
  2000-2004 (1)
  2000-2003 (1)
  2000-2002 (4)
  2000-2001 (14)
  2000- (27)
  2000 (192)
  200? (7)
  1999-2005 (1)
  1999-2004 (1)
  1999-2003 (2)
  1999-2001 (6)
  1999-2000 (13)
  1999- (19)
  1999 (230)
  1998-2005 (2)
  1998-2003 (1)
  1998-2002 (1)
  1998-2001 (1)
  1998-2000 (4)
  1998-1999 (8)
  1998, 1997 (2)
  1998- (35)
  1998 (180)
  1997-2014 (1)
  1997-2006 (2)
  1997-2002 (1)
  1997-2001 (1)
  1997-2000 (5)
  1997-1999 (7)
  1997-1998 (11)
  1997- (33)
  1997 (143)
  1996-2010 (1)
  1996-2009 (1)
  1996-2006 (1)
  1996-2004 (1)
  1996-2003 (1)
  1996-2002 (2)
  1996-2001 (2)
  1996-2000 (2)
  1996-1999 (2)
  1996-1998 (10)
  1996-1997 (5)
  1996, 1995 (1)
  1996- (18)
  1996 (141)
  1995-2010 (1)
  1995-2006 (1)
  1995-2004 (1)
  1995-2000 (1)
  1995-1999 (1)
  1995-1998 (4)
  1995-1997 (2)
  1995-1996 (6)
  1995-1995 (2)
  1995- (7)
  1995 (188)
  1994-2004 (1)
  1994-2001 (1)
  1994-2000 (1)
  1994-1998 (1)
  1994-1997 (6)
  1994-1996 (2)
  1994-1995 (3)
  1994, 1993 (2)
  1994- (1)
  1994 (116)
  1993-2007 (1)
  1993-2006 (1)
  1993-2001 (1)
  1993-2000 (1)
  1993-1998 (4)
  1993-1997 (1)
  1993-1996 (4)
  1993-1994 (3)
  1993, 1992 (2)
  1993, 1989 (1)
  1993, 1988 (1)
  1993, 1943 (1)
  1993- (4)
  1993 (134)
  1992-1999 (1)
  1992-1998 (1)
  1992-1996 (1)
  1992-1994 (4)
  1992-1993 (1)
  1992, 1991 (2)
  1992- (3)
  1992 (138)
  1991-2016 (1)
  1991-2015 (1)
  1991-1999 (1)
  1991-1997 (1)
  1991-1996 (1)
  1991-1994 (1)
  1991-1992 (6)
  1991-1991 (1)
  1991, 1990 (4)
  1991- (1)
  1991 (81)
  1990-2006 (1)
  1990-1995 (1)
  1990-1993 (3)
  1990-1991 (2)
  1990, 1989 (1)
  1990- (1)
  1990 (51)
  199? (10)
  1989-1990 (4)
  1989, 1988 (1)
  1989, 1987 (1)
  1989- (8)
  1989 (42)
  1988-2003 (1)
  1988-2002 (1)
  1988-1995 (1)
  1988-1991 (1)
  1988-1990 (3)
  1988-1989 (3)
  1988, 1987 (1)
  1988- (2)
  1988 (22)
  1987-2002 (1)
  1987-1999 (1)
  1987-1997 (1)
  1987-1994 (1)
  1987-1991 (1)
  1987- (2)
  1987 (15)
  1986 (9)
  1985-1997 (1)
  1985 (5)
  1983-2003 (1)
  1983 (1)
  1982-2012 (1)
  1981-1996 (1)
  1981 (1)
  1980-1999 (1)
  1980-1991 (1)
  1980 (1)
  198? (3)
  1977 (1)
  1973 (1)
  1971-1997 (1)
  1970-2007 (1)
  1970-1991 (1)
  1965-1991 (1)
  1957-1999 (1)

UDKOPIS
0Splošno (2834)
004Računalništvo (1649)
005Upravljanje. Menedžment (3593)
01Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig (198)
084.11+087.5Stripi. Slikanice (9387)
1Filozofija. Psihologija (5768)
2Verstva. Teologija (5458)
30+316Socialna vprašanja. Sociografija. Sociologija (1699)
311/314Statistika. Demografija (1246)
32Politika (1221)
33Ekonomija. Gospodarstvo (3418)
331Delo (558)
34/35Pravo. Javna uprava (3953)
36Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo (586)
37Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo (9246)
379.8Prosti čas. Ljubiteljstvo (757)
39Etnologija. Etnografija. Folklora (1699)
5Matematika. Naravoslovne vede (9007)
61Medicina (8431)
614.8Nezgode. Preprečevanje nezgod. Rdeči križ (639)
62+66/69Inženirstvo. Tehnologija. Razne industrije in obrti (4950)
628.5+331.4Varstvo pri delu (154)
63Kmetijstvo. Gozdarstvo. VEterina. Lov. Ribištvo (2855)
64Gospodinjstvo (2425)
654/656Telekomunikacije. Grafična industrija. Promet (383)
657/659Knjigovodstvo. Poslovanje. Oglaševanje (775)
7Umetnost (1093)
71/72Urbanizem. Arhitektura (1705)
72Arhitektura (2)
73/77Likovna umetnost. Uporabna umetnost. Fotografija (5776)
78Glasba (1018)
791/792Film. Gledališče (816)
793/794Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre (191)
796/799Šport (2005)
80/81Filologija. Jezikoslovje. Jeziki (5394)
82.0Literarna teorija. Literarne kritike in študije (1563)
821Svetovna književnost. Antologije. Čitanke (871)
821.1/.9Ostale književnosti posameznih narodov. Književnost v esperantu (571)
821.11Ostale germanske književnosti (403)
821.111Angleška in ameriška književnost (6616)
821.112.2Nemška književnost (1417)
821.124+821.14Klasične književnosti (112)
821.131.1Italijanska književnost (470)
821.133.1Francoska književnost (861)
821.134.2/.3Španska književnost. Portugalska književnost (449)
821.161.1Ruska književnost (194)
821.162.1Poljska književnost (156)
821.162.3/.4Češka in slovaška književnost (212)
821.163Južnoslovanske književnosti (849)
821.163.6Slovenska književnost (17902)
821.511.141Madžarska književnost (43)
902/904+93/94Arheologija. Zgodovina (4832)
908+91Domoznanstvo. Zemljepis (3293)
929Biografije (3043)
 

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010