Muzikalije
 
Slovenska bibliografija glasbenih tiskov zajema bibliografske zapise za notne zapise slovenskih glasbenih del v obliki izvajalskih ali študijskih partitur. Vključuje tudi učbenike za posamezne inštrumente. Gradivo je podrobneje razvrščeno glede na glasbeno zvrst oziroma zasedbo.

Leto izida


  2022 (1)
  2013 (2)
  2012 (3)
  2010 (7)
  2009 (8)
  2008 (106)
  2007 (4)
  2006 (56)
  2005 (95)
  2004 (203)
  2003 (136)
  2002 (126)
  2001 (94)
  2000 (111)
  1999 (96)
  1998 (98)
  1997 (70)
  1996 (57)
  1995 (17)
  1994 (11)
  1993 (33)
  1992 (20)
  1991 (26)
  1990 (24)
  1988 (1)
  1968 (1)

Več let


  2008- (3)
  2008 (2)
  2007, 1999 (1)
  2006- (3)
  2006 (1)
  2005-2010 (1)
  2005- (1)
  2004 (4)
  2003-2008 (1)
  2003-2007 (1)
  2003-2004 (1)
  2003- (1)
  2003 (3)
  2002- (1)
  2002 (2)
  2001 (4)
  2000 (3)
  1999- (1)
  1999 (4)
  1998 (1)
  1997 (2)
  1996 (4)
  1991 (1)
  1987-1990 (1)

UDKOPIS
78.08Glasbene oblike (71)
78:37Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki) (22)
780.8Glasba za posamezne inštrumente (66)
782Odrska glasba. Opera (0)
783Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (122)
784Vokalna glasba (393)
784.4Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (7)
784.6 Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (4)
784.66Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. - GLEJ TUDI: 784.6 (6)
784.9Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio (74)
785Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (348)
786/789Glasba za posamezne inštrumente - GLEJ TUDI: 780.8 Glasbeni inštrumenti GLEJ: 780.6... (340)
 

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010