Članki
 
Izbor člankov za Slovensko bibliografijo je opisan v članku Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo

Leto izida


  2022 (1)
  2021 (735)
  2020 (7735)
  2019 (10571)
  2018 (12327)
  2017 (14270)
  2016 (14903)
  2015 (15759)
  2014 (16258)
  2013 (16829)
  2012 (17285)
  2011 (17466)
  2010 (17253)
  2009 (17406)
  2008 (17363)
  2007 (15190)
  2006 (9943)
  2005 (6318)
  2004 (4588)
  2003 (3762)
  2002 (3266)
  2001 (3212)
  2000 (3306)
  1999 (2478)
  1998 (2130)
  1997 (2169)
  1996 (1964)
  1995 (1748)
  1994 (1275)
  1993 (1211)
  1992 (909)
  1991 (408)
  1990 (494)
  1989 (222)
  1988 (180)
  1987 (139)
  1986 (103)
  1985 (123)
  1984 (139)
  1983 (129)
  1982 (158)
  1981 (177)
  1980 (135)
  1979 (121)
  1978 (136)
  1977 (179)
  1976 (157)
  1975 (156)
  1974 (131)
  1973 (150)
  1972 (145)
  1971 (168)
  1970 (145)
  1969 (150)
  1968 (118)
  1967 (152)
  1966 (96)
  1965 (114)
  1964 (77)
  1963 (108)
  1962 (110)
  1961 (122)
  1960 (148)
  1959 (162)
  1958 (150)
  1957 (118)
  1956 (74)
  1955 (129)
  1954 (36)
  1953 (69)
  1952 (22)
  1951 (1)
  1950 (34)
  1949 (22)
  1948 (17)
  1944 (28)
  1943 (7)
  1942 (15)
  1940 (15)
  1937 (41)
  1936 (19)
  1934 (25)
  1933 (37)
  1930 (14)
  1929 (8)
  1928 (10)
  1926 (16)
  1858 (1)

Več let


  2016-2017 (3)
  2016, 2015 (1)
  2014, 2013 (1)
  2012-2013 (1)
  2012 (1)
  2010, 2009 (1)
  2007 (1)

12345678910...
UDKOPIS
001Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela (314)
001.18Prihodnost znanja. Futurologija (7)
001.32Akademije. Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti. Znanstvena društva (71)
001.8Znanstvena metodologija (72)
001.89Organizacija znanosti in znanstvenega dela (90)
001.891Znanstveno raziskovanje (180)
001.895Inovacije (111)
002Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo (28)
002.6Dokumentacijski centri (3)
003Sistemi pisanja in pisav (51)
003.3Pisave (16)
004Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov (434)
004.2Računalniška arhitektura (14)
004.3Računalniška strojna oprema (55)
004.4Programje (179)
004.42Računalniško programiranje. Računalniški programi (94)
004.43Računalniški programski jeziki (12)
004.45Sistemsko programje (16)
004.5Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. ... (99)
004.55Nadpredstavnost. Nadbesedilo (3)
004.6Podatki (123)
004.7Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja (389)
004.738.5Internet (340)
004.8Umetna inteligenca (356)
004.9Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte teh... (229)
004.92Računalniška grafika (40)
004.93Obdelava informacij v vzorcih (168)
004.94Simulacija (71)
005Menedžment (307)
005.1Teorija menedžmenta (294)
005.2Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila (418)
005.3Menedžerske dejavnosti (384)
005.336.1Učinkovitost. Poslovna uspešnost (110)
005.336.3Kakovost (86)
005.4Procesi pri menedžmentu (85)
005.44Globalizacija (12)
005.5Postopki menedžmenta. Usmeritev (401)
005.57Sporazumevanje. Poslovno komuniciranje (75)
005.6Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM) (107)
005.7Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja (168)
005.9Področja menedžmenta (683)
005.912Upravljanje pisarn. Pisarniške službe (5)
005.912:82-6Poslovna korespondenca (0)
005.912:82-86Poslovna korespondenca - GLEJ TUDI: 005.912:82-6 (0)
006Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa (53)
006.3/.8Standardi (51)
006.91Metrologija. Uteži in mere nasploh (23)
006.92Časoslovje. Določitev in standardizacija časa (6)
007Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibern... (52)
007.5Samodejavni sistemi (16)
007.52Samodejavni sistemi brez človeških usmerjevalcev. Avtomati. Roboti (159)
008Civilizacija. Kultura. Napredek (381)
009Humanistične vede. Umetniški predmeti na splošno - GLEJ TUDI PRI PODOBNIH SKUPINAH (12)
01Bibliografija, teorija (23)
01(051)Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig - GLEJ TUDI PRI PODOBNIH SKUPINAH (5)
011/014Bibliografije. Svetovne bibliografije. Vsebinska kazala (192)
015Bibliografije po kraju izdaje. Nacionalne bibliografije (38)
016Specialne in strokovne bibliografije (373)
016:929Biobibliografije (43)
017.3/.4Avkcijski katalogi. Knjigotrški katalogi (3)
017/019Knjižnični katalogi (12)
02Bibliotekarstvo (623)
022Zgradba in oprema knjižnice (14)
023Uprava knjižnice. Osebje (8)
025.3Katalogizacija. Postopki katalogizacije (113)
025.4Klasifikacija. Indeksiranje (87)
026Specialne knjižnice (81)
027Splošne knjižnice (535)
027.54Centralne knjižnice. Narodne knjižnice (64)
027.7/.8Šolske knjižnice. Visokošolske knjižnice (412)
028Branje. Tehnika branja. Delo z bralci (554)
030Splošna referenčna literatura (11)
050Serijske publikacije. Periodika (459)
050.8/.9Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (11)
059Koledarji (0)
06Korporacije. Društva. Kongresi. Razstave - GLEJ TUDI PRI PODOBNIH SKUPINAH (9)
061Organizacije in druge oblike sodelovanja. Korporacije (282)
061.12Akademije - GLEJ TUDI: 001.32 (0)
061.1EUEvropska unija (168)
061.2Nevladne organizacije. Društva. Skladi (474)
061.213Mladinske organizacije - GLEJ TUDI: 061.2 (1)
061.22Organizacije za širjenje znanja, znanosti in kulture. Znanstvena društva - GLEJ TUDI:... (6)
061.5(4/9)Poslovna podjetja - GLEJ TUDI: 334.72 (0)
061.6Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti - GLEJ TUDI: 001.32 (23)
069Muzeji. Muzeologija. Stalne razstave. Muzejske zbirke (1214)
070Časniki. Tisk. Novinarstvo (541)
070.48Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni ... (21)
070.481Uradni listi - GLEJ TUDI: 070.48 (0)
070.489Informativna glasila institucij in podjetij - GLEJ TUDI: 070.48 (0)
082.1Knjižne zbirke (5)
084.11Risbe. Skice. Stripi (713)
087.5Izdaje za mlade ljudi. Knjige za otroke. Slikanice (272)
09Rokopisi. Redke in dragocene knjige (53)
091Rokopisi (97)
093Inkunabule (6)
094/096Druga dragocena, pomembna ali redka tiskana dela (73)
097Znaki lastništva ali izvora (ekslibrisi, monogrami, začetnice) (0)
1Filozofija. Psihologija (598)
1 A/ŽFilozofi - GLEJ TUDI: 1A/Ž (45)
1(091)Zgodovina filozofije (25)
12345678910...
 

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010