Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Zvočni posnetki
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran1
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...YU ISSN 0350-3585 SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXVIII 1974 izdala in založila narodna in univerzitetna knjižnica ljubljana 1979...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran2
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...Natis »Slovenske bibliografije« so financirale Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran3
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic..........................................................8 A. Časopisje, knjige, zemljevidi, muzikalije, gramofonske plošče in magnetofonske kasete I. Časniki in časopisi.......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran4
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran5
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, zemljevide, muzika- lije, gramofonske plošče in magnetofonske trakove, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenšči...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran6
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC avtorj. si.......avtorjeva slika B. k........... Brez kraja Bilten (ZDM) .... Bilten (Zdravstveni dom Maribor) BioV .......... Biološki vestnik BogV..........Bogoslovni vestnik BV....
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran7
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran7  naslednja stran
Iskani niz:...A. ČASOPISJE, KNJIGE, ZEMLJEVIDI, MUZIKALIJE, GRAMOFONSKE PLOŠČE IN MAGNETOFONSKE KASETE...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran183
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran183  naslednja stran
Iskani niz:...Atlas ZEMLJEVIDI IN ATLASI iii. zemljevidi in atlasi Atlas za osnovne šole. Ur. Zdravko Prelčec in Zvonimir Dugački. Ur. slovenske izd. Valter Bohinec. 2. izd. Zagreb, TLOS; (Ljubljana, Drž. zal...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran184
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran184  naslednja stran
Iskani niz:...s MUZIKALIJE Fakin S. R. Slovenija. Topografsko katastrski načrti. Kataster komunalnih naprav (pregled izdela- ve). Obdelal GU SRS. Osnova topogr. karte VGI 1 : 200.000. Kart. obdelava IGF [Inšt...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1974, stran674
Datoteke:leto1974  Zvočni posnetki 1974        prejšnja stran  stran674  
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXVIII/1974 Priredil JOŽE MUNDA s sodelovanjem STANKE DIMC, BOŽE PLENIČAR, ANČKE POSAVEC in MAJDE UJČIČ Izdala in založila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljan...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010