Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12
Zvočni posnetki
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran1
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXVII 1973 IZDALA IN ZALOŽILA NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 1981...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran2
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...234469...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran3
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic........................... 8 A. Časopisje, knjige, zemljevidi, muzikalije, gramofonske plošče in magnetofonski trakovi I. Časniki in časopisi....................................
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran4
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran5
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, zemljevide, muzika- lije, gramofonske plošče in magnetofonske trakove, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenšči...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran6
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC Aufl..........Auflage N2 .......... avtorj. si.......avtorjeva slika o/m ........ b. k..........brez kraja odg. ur....... b. pag........brez paginacije OiD ....... Bilten (DEPS) ......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran7
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran7  naslednja stran
Iskani niz:...A. ČASOPISJE, KNJIGE, ZEMLJEVIDI, MUZ1KAL1JE, GRAMOFONSKE PLOŠČE IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran169
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran169  naslednja stran
Iskani niz:...žužek ZEMLJEVIDI IN ATLASI Zgodovinski Poročila: V. T. A. [Vojan Arhar], Delo 5. V. 1973 št. 120 str. 25. — B. H. [Branko Hofman], Knjiga 1973 št. 3 str. 117. — Marija Svajncer ml., Večer 4. VIII...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran633
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran633  naslednja stran
Iskani niz:...POPRAVKI IN DOSTAVKI Slovenska bibliografija XXVI, 1972 Str. 37, enota 724 in v kazalu str. 235 Prešeren Mitja popravi v Prešern Mitja. Str. 148, enota 2667 dodaj k poročilom: Emilijan Cevc, Delo...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1973, stran634
Datoteke:leto1973  Zvočni posnetki 1973        prejšnja stran  stran634  naslednja stran
Iskani niz:... . i < I. 1 ' .. 1 ... . ...
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010