Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12
Zvočni posnetki
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran1
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        stran1  naslednja stran
Iskani niz:... SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXVI 1972 izdala in založila narodna in univerzitetna knjižnica ljubljana 1976...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran2
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:... Natis »Slovenske bibliografije« so financirale Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran3
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic....................................................8 A. Časopisje, knjige, zemljevidi, muzikalije, gramofonske plošče in magnetofonske kasete I. Časniki in časopisi.............
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran4
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran5
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, zemljevide, muzikalije in gramofonske plošče, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenščini; avtor Slovenec; slove...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran6
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC AV.......Arheološki vestnik Bilten MTT . . . Bilten (Mariborska tekstilna tovar- na) Bilten (ZDM) . . Bilten (Zdravstveni dom Maribor) BioV......Biološki vestnik BogV......Bogoslov...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran7
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran7  naslednja stran
Iskani niz:...A. ČASOPISJE, KNJIGE, ZEMLJEVIDI, MUZIKALIJE, GRAMOFONSKE PLOŠČE IN MAGNETOFONSKE KASETE...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran8
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran8  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran170
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran170  naslednja stran
Iskani niz:...Žnideršič ZEMLJEVIDI IN ATLASI Žnideršič Martin. Martin Žnideršič: Ekonomski problemi slovenske knjige. (Opremil Broni- slav Fajon.) Maribor, Obzorja, (t. Ljudska pravica, Ljubljana) 1972. 188 st...
Naslov vira:SB Zvočni posnetki 1972, stran171
Datoteke:leto1972  Zvočni posnetki 1972        prejšnja stran  stran171  naslednja stran
Iskani niz:...Ljubljana ZEMLJEVIDI IN ATLASI Žerovnik Arh 1-150.000. Maribor, Obzorja, t. Maribor- ski tisk 1972. 90 X 35 cm. 3088 Z ovitkom (8«) in 60 str. pojasnil. Ljubljana. Osnutek: Amalietti. Panoramska...
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010