Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

123456789
Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran1
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...YU ISSN 0350-3585 SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXVIII 1974 izdala in založila narodna in univerzitetna knjižnica ljubljana 1979...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran2
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...Natis »Slovenske bibliografije« so financirale Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran3
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic..........................................................8 A. Časopisje, knjige, zemljevidi, muzikalije, gramofonske plošče in magnetofonske kasete I. Časniki in časopisi.......
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran4
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran5
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, zemljevide, muzika- lije, gramofonske plošče in magnetofonske trakove, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenšči...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran6
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC avtorj. si.......avtorjeva slika B. k........... Brez kraja Bilten (ZDM) .... Bilten (Zdravstveni dom Maribor) BioV .......... Biološki vestnik BogV..........Bogoslovni vestnik BV....
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran7
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran7  naslednja stran
Iskani niz:...A. ČASOPISJE, KNJIGE, ZEMLJEVIDI, MUZIKALIJE, GRAMOFONSKE PLOŠČE IN MAGNETOFONSKE KASETE...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran184
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran184  naslednja stran
Iskani niz:...s MUZIKALIJE Fakin S. R. Slovenija. Topografsko katastrski načrti. Kataster komunalnih naprav (pregled izdela- ve). Obdelal GU SRS. Osnova topogr. karte VGI 1 : 200.000. Kart. obdelava IGF [Inšt...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran185
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran185  naslednja stran
Iskani niz:...Fakin MUZIKALIJE Osterc Fakin-Potočnik Nilka. Nilka Fakin-Potočnikova: Jugoslovanske narodne pesmi in plesi za kla- virsko harmoniko. (Notogr. Franc Leder.) Ljubljana, Drž. založba Slovenije, (t...
Naslov vira:SB Muzikalije 1974, stran186
Datoteke:leto1974  Muzikalije 1974        prejšnja stran  stran186  naslednja stran
Iskani niz:...Osterc MUZIKALIJE Venturini — Slavko Osterc: Štiri Gradnikove pesmi. Za kontra-alt in godalni kvartet. Vier Lieder nach Alojz Gradnik. Fiir Kontralt und Strei- chquartett. [Partitura in glasovi....
123456789

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010