Rezultati iskanja
 
12345678
Knjige
Naslov:Dobiček in vrednote : krščansko videnje podjetniške družbene odgovornosti : oblika menedžmenta za uspešna podjetja
Izdano:Ljubljana : Družina, 2008
Fizični opis:116 str. : tabele, graf. prikazi ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finančno poslovanje podjetij po novih predpisih : referati, april 1989
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1989
Fizični opis:89 str. : graf. prikazi ; 21 cm + 1 referat (13 str.)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do znamke : osnove o blagovnih znamkah za mala in srednja podjetja
Izdano:Ljubljana : Urad RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo, 2008
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodološki delovni dokumenti. Delovni dokument 4 : navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi : novo programsko obdobje 2007-2013
Izdano:Ljubljana : Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008
Fizični opis:36 str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
Izdano:Ljubljana : Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008
Fizični opis:127 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osvetljevanje objektov za oglaševanje
Izdano:[Ljubljana] : Društvo Temno nebo Slovenije, 2011
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov pravnih oseb s področja negospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala, 1992
Fizični opis:VII, [18], 157 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov podjetij na področju gospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-junij 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1991
Fizični opis:XXI, [16], 438 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu podjetij s področja gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [SDK Republike Slovenije], 1994
Fizični opis:33 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov : uporaba standardov GS1 v logistiki
Izdano:Ljubljana : GZS, Združenje za promet, Sekcija špediterjev in skladiščnikov, 2011
Fizični opis:100 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo in finance v razmerah preobrazbe podjetij : 6. posvetovanje, Maribor, 16. in 17. maj 1991
Izdano:[S. l. : s. n., 1991]
Fizični opis:215 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo v javnih podjetjih : zbornik referatov : [Radenci, oktober 2000]
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, 2000
Fizični opis:202 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2008
Fizični opis:320 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2008
Fizični opis:320 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2011
Fizični opis:335 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2013
Fizični opis:339 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, marec 2007
Fizični opis:320 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2010
Fizični opis:335 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2012
Fizični opis:339 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, januar 2007
Fizični opis:320 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znamke
Avtorstvo:Acevedo, Juan | Luna, Germán | Sialer, María Elema
Izdano:[Ljubljana : Urad RS za intelektualno lastnino, 2008]
Fizični opis:[12] str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dileme medijskega pluralizma : vrednote, ideologije in profesionalnost v slovenskem politično-informativnem tisku
Avtorstvo:Adam, Frane | Sekloča, Peter, 1973-
Izdano:Ljubljana : IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2009
Fizični opis:198 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobičkonosno trženjsko komuniciranje : vodnik za upravljanje donosnih marketinških naložb
Avtorstvo:Aitken, Lucy | Sbil Novak, Irena | Young, Antony, 1964-
Izdano:Ljubljana : Medijski partner, 2008
Fizični opis:XIII, 232 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Protocolo e etiqueta organizacional : projecto InterCom
Avtorstvo:Anacleto, Helena | Marques, José Carlos | Mesquita, Anabela
Izdano:Novo mesto : Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2009
Fizični opis:VII, 83 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razgaljena prodaja : kako postati prerok prodaje v domači vasi
Avtorstvo:Andolšek, Robert
Izdano:Ljubljana : Praks, 2016
Fizični opis:197 str. : graf. prikazi ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odnosi z javnostmi v športu
Avtorstvo:Andrejc, Urška | Doupona Topič, Mojca
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007
Fizični opis:103 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zadovoljstvo zaposlenih, notranje podjetništvo in rast podjetja
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Auer, Jasna
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009
Fizični opis:XII, 139 str., [35] str. pril. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetništvo
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Bratkovič, Tina | Bučar, Branko | Hisrich, Robert D., 1944- | Ruzzier, Mitja | Vahčič, Aleš, 1944-
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008
Fizični opis:361 str. : ilustr., tabele ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Problematika rasti podjetja : primeri iz podjetništva
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Bratkovič, Tina | Bučar, Branko | Konečnik Ruzzier, Maja | Ruzzier, Mitja
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008
Fizični opis:281 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustanavljanje, rast in razvoj podjetja : primeri iz podjetništva
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Bratkovič, Tina | Konečnik Ruzzier, Maja | Ruzzier, Mitja
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007
Fizični opis:228 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetniške mreže in rast
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Bratkovič, Tina | Konečnik Ruzzier, Maja | Ruzzier, Mitja | Škerlavaj, Miha
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007
Fizični opis:95 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje in vpliv znanja podjetnika v majhnih in srednje velikih podjetjih
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Gomezelj Omerzel, Doris | Konečnik Ruzzier, Maja
Izdano:Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008
Fizični opis:VIII, 96 str. : ilustr., preglednice ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smartdoc by Media.doc 2012 : zbornik
Avtorstvo:Antončič, Marjan | Hartman, Marko | Jurečič, Marko | Maček, Samo | Posvetovanje z mednarodno udeležbo (ex DOK_SIS) Pametno upravljanje z dokumenti (21 ; 2012 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Media.doc, društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev, 2012
Fizični opis:202 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smartdoc by Media.doc 2013 : zbornik
Avtorstvo:Antončič, Marjan | Hartman, Marko | Jurečič, Marko | Maček, Samo | Posvetovanje z mednarodno udeležbo (ex DOK_SIS) Pametno upravljanje z dokumenti (22 ; 2013 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Media.doc, 2013
Fizični opis:178 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smartdoc by Media.doc 2014 : zbornik
Avtorstvo:Antončič, Marjan | Hartman, Marko | Jurečič, Marko | Maček, Samo | Posvetovanje z mednarodno udeležbo Pametno upravljanje z dokumenti (23 ; 2014 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Media.doc, Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev, 2014
Fizični opis:148 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smartdoc by Media.doc 2015 : zbornik
Avtorstvo:Antončič, Marjan | Hartman, Marko | Jurečič, Marko | Maček, Samo | Posvetovanje z mednarodno udeležbo Pametno upravljanje z dokumenti (24 ; 2015 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Media.doc, Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev, 2015
Fizični opis:174 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako varno poslovati? : stanje: julij 2006
Avtorstvo:Arko, Nataša | Pirnat, Igor | Svetin, Judita
Izdano:Ljubljana : Dashöfer, cop. 2006
Fizični opis:68 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi
Avtorstvo:Ašanin Gole, Pedja | Verčič, Dejan
Izdano:Ljubljana : Slovensko društvo za odnose z javnostmi = Public Relations Society of Slovenia, 2000
Fizični opis:324 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskave v tržnem komuniciranju
Avtorstvo:Avšič, Mojca | Hočevar, Janko | Jesenovec, Mojca, 1982- | Pučko, Urša | Tomažič, Tina, 1975- | Zorko, Andraž
Izdano:Ljubljana : Slovenska oglaševalska zbornica = Slovenian Advertising Chamber, 2011
Fizični opis:54 str. : fotogr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Politike na področju vodenja kariere s priporočili
Avtorstvo:Ažman, Tatjana, 1962- | Rupar, Brigita
Izdano:Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2015
Fizični opis:44 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodenje poslovnih knjig : praktični nasveti za vodenje poslovnih knjig zasebnikov po sistemu enostavnega knjigovodstva
Avtorstvo:Babič Matko, Lucija | Barič-Prelogar, Kristina | Gostiša, Milica | Macarol, Božena | Mohorič, Iztok, 1962- | Verbajs, Dunja
Izdano:Ljubljana : Contrade International, 2001
Fizični opis:317 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delam za sebe
Avtorstvo:Babič Vrečar, Irena | Kovač, Mirjana | Plateis, Gabrijela | Trančar, Vesna
Izdano:Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2003
Fizični opis:1 mapa (218 str.) : ilustr. ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samostojni podjetnik? Zakaj pa ne!
Avtorstvo:Babuder, Martina
Izdano:Koper : Eurotida, 2017
Fizični opis:39 str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje človeških virov v upravi
Avtorstvo:Bačlija, Irena, 1979- | Brezovšek, Marjan | Haček, Miro | Horvat, Mitja
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012
Fizični opis:241 str. : ilustr., tabele ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za samostojne podjetnike
Avtorstvo:Bagari, Sara | Brezar, Borut | Funkl, Marko | Murn, Barbara
Izdano:Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2016
Fizični opis:26 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetništvo 1. Poskusni delovni zvezek
Avtorstvo:Bajc, Zoran | Erce, Zvonka | Glas, Miroslav | Kranjec, Karmen | Vadnjal, Mateja, 1965-
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009
Fizični opis:74 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetništvo 1. Poskusni delovni zvezek
Avtorstvo:Bajc, Zoran | Erce, Zvonka | Glas, Miroslav | Kranjec, Karmen | Vadnjal, Mateja, 1965-
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011
Fizični opis:74 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetništvo 1. Poskusni delovni zvezek
Avtorstvo:Bajc, Zoran | Erce, Zvonka | Glas, Miroslav | Kranjec, Karmen | Vadnjal, Mateja, 1965-
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010
Fizični opis:74 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vedenje porabnikov
Avtorstvo:Bajde, Domen | Čater, Barbara, 1976- | Damjan, Janez | Kolar, Tomaž, 1968- | Kos Koklič, Mateja | Vida, Irena
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010
Fizični opis:V, 299 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja
Avtorstvo:Bajuk Mušič, Andreja | Čižman, Milenka | Hieng, Romana | Koželj, Stanko | Odar, Marjan | Prusnik, Matjaž | Zupančič, Vera
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2016
Fizični opis:379 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja
Avtorstvo:Bajuk Mušič, Andreja | Čižman, Milenka | Hieng, Romana | Koželj, Stanko | Odar, Marjan | Prusnik, Matjaž | Zupančič, Vera
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2017
Fizični opis:383 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2016 v praksi in Pravila skrbnega računovodenja : priročnik zveze RFR
Avtorstvo:Bajuk Mušič, Andreja | Čižman, Milenka | Hieng, Romana | Koželj, Stanko | Odar, Marjan | Prusnik, Matjaž | Zupančič, Vera
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2016
Fizični opis:604 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Numerati
Avtorstvo:Baker, Stephen, 1955- | Kučić, Lenart J. | Tasič, Jurij F.
Izdano:Ljubljana : Pasadena, 2011
Fizični opis:228 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informiranje mladih : programski dokument Mladinskega sveta Slovenije
Avtorstvo:Bakovnik, Nina | Baumkirher, Tanja | Beočanin, Tadej | Drašković, Sara
Izdano:Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2011
Fizični opis:20 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priprava proizvodnje
Avtorstvo:Balič, Jože | Fulder, Tatjana | Polajnar, Andrej, 1944- | Šostar, Adolf
Izdano:V Mariboru : Fakulteta za strojništvo, 2006
Fizični opis:IV, 176 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:50 let informatike in telekomunikacij v slovenski policiji : od mehanografske obdelave podatkov do Schengna
Avtorstvo:Batis, Roman | Bračko, Andrej | Mate, Dragutin | Romšek, Jože
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2008
Fizični opis:65 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomika 1. [Učbenik] : učbenik za pouk vsebinskih sklopov Ekonomika podjetja in Temeljne računovodske informacije v modulu Ekonomika poslovanja v programu Ekonomski tehnik
Avtorstvo:Batistič, Saša, 1981- | Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2010
Fizični opis:183 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomika 2. Delovni zvezek za modul Materialno knjigovodstvo za izobraževalna programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
Avtorstvo:Batistič, Saša, 1981- | Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2011
Fizični opis:236 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomika 2. Učbenik za modul Materialno knjigovodstvo za izobraževalna programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
Avtorstvo:Batistič, Saša, 1981- | Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2011
Fizični opis:180 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomika 3. Delovni zvezek za modul Finančno knjigovodstvo za izobraževalna programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
Avtorstvo:Batistič, Saša, 1981- | Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2013
Fizični opis:174 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomika 3. Učbenik za modul Finančno knjigovodstvo za izobraževalna programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
Avtorstvo:Batistič, Saša, 1981- | Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2012
Fizični opis:143 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 1. Delovni zvezek
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2009
Fizični opis:193 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 1. Delovni zvezek
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2007
Fizični opis:193 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 1. Delovni zvezek
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2008
Fizični opis:193 str. : ilustr., preglednice ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 1. Delovni zvezek za pouk vsebinskih sklopov Ekonomika podjetja in Temeljne računovodske informacije v modulu Ekonomika poslovanja v programu Ekonomski tehnik
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2017
Fizični opis:211 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 1. Delovni zvezek za pouk vsebinskih sklopov Ekonomika podjetja in Temeljne računovodske informacije v modulu Ekonomika poslovanja v programu Ekonomski tehnik
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2010
Fizični opis:211 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 2. Delovni zvezek za predmet računovodstvo v 3. letniku programa ekonomski tehnik
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2009
Fizični opis:227 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo 2. Delovni zvezek za predmet računovodstvo v 3. letniku programa ekonomski tehnik
Avtorstvo:Batistič, Tanja
Izdano:Ljubljana : DZS, 2008
Fizični opis:227 str. : ilustr., tabele ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rad imam ponedeljek : kako postaneš dober poslovnež, ne da bi prodal lastno dušo
Avtorstvo:Beckett, John D. | Coors, Jeffrey H. | Stabej, Jože, 1932- | Svetlik, Edvard
Izdano:Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009
Fizični opis:214 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako prodati kar koli? : zemljevid do uspeha za prodajalca --- ki ni agresiven, mu jezik ne teče kot namazan in ni ekstravertiran človek
Avtorstvo:Bencivenga, Gary | Brown, Pamela Wolfe | Browne, Harry, 1933-2006 | Lisac, Natalie | McCarthy, Ken
Izdano:Ljubljana : Lisac & Lisac, 2011
Fizični opis:194 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronsko upravljanje in poslovanje v službi uporabnika
Avtorstvo:Berce, Jaro | Kogovšek, Tina | Lukšič, Andrej | Pinterič, Uroš | Svete, Uroš, 1975-
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
Fizični opis:243 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izvedba natečajev za izbor agencije
Avtorstvo:Berčon, Roman | Pangeršič, Tomaž
Izdano:Ljubljana : Slovenska oglaševalska zbornica = Slovenian Advertising Chamber, 2007
Fizični opis:8 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analitična opredelitev stroškov z uporabo Kaplan-Nortonovih kazalcev
Avtorstvo:Bergant, Bogomil | Smodej, Vera
Izdano:Ljubljana : samozal., 2006
Fizični opis:120 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza poslovanja od teorije do prakse : (računovodski in finančni vidiki)
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2013
Fizični opis:262 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dodana vrednost iz novega zornega kota (zakon dodane vrednosti)
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2017
Fizični opis:262 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kodeks načel notranjega poročanja
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo : Zveza ekonomistov Slovenije, 2015
Fizični opis:216 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje računovodstva : (skripta)
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Abeceda svetovanje, 2010
Fizični opis:271 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje računovodstva v povezavi s finančno funkcijo : [strokovna monografija]
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Abeceda svetovanje, 2010
Fizični opis:498 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove analize poslovanja
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, cop. 2011
Fizični opis:233 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove analize poslovanja
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Abeceda storitve, 2007
Fizični opis:168 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja : (računovodska analiza)
Avtorstvo:Bergant, Živko
Izdano:Ljubljana : Inštitut za poslovno računovodstvo, 2012
Fizični opis:366 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posebnosti notranjega poročanja po posameznih vrstah dejavnosti : zbornik
Avtorstvo:Bergant, Živko | Konferenca o notranjem poročanju (3 ; 2013 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2013
Fizični opis:203 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje finančnega tveganja : razlogi, učinki in prihodnje potrebe
Avtorstvo:Berk Skok, Aleš
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010
Fizični opis:78 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovne finance
Avtorstvo:Berk Skok, Aleš | Deželan, Silva | Groznik, Peter, 1973- | Krajnović, Edita | Lončarski, Igor | Valentinčič, Aljoša | Zajc, Peter, 1972-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007
Fizični opis:296 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadrovski management v sodobni organizaciji
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974-
Izdano:V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2017
Fizični opis:152 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Žale : 100 years of the company's life
Avtorstvo:Bertoncelj, Maruša, 1978- | Kljajić, Matjaž | Krajnović, Edita | Martinčič, Robert | Pahor, Romana | Stone, Sunčan | Žale (Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Žale Javno podjetje, 2014
Fizični opis:151 str. : ilustr. ; 26 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Žale : 100 let življenja podjetja
Avtorstvo:Bertoncelj, Maruša, 1978- | Kljajić, Matjaž | Krajnović, Edita | Martinčič, Robert | Pahor, Romana | Stone, Sunčan | Žale Javno podjetje (Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Žale Javno podjetje, 2014
Fizični opis:151 str. : ilustr. ; 26 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski mediji v družbi in slovenska družba v medijih
Avtorstvo:Besednjak, Tamara | Makarovič, Matej | Rončević, Borut | Šinkovec, Urša, 28.10.1980- | Tomšič, Matevž
Izdano:V Novi Gorici : Fakulteta za uporabne družbene študije, 2008
Fizični opis:179 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka praktičnih nasvetov za financiranje podjetij
Avtorstvo:Bešter, Janez, 1966- | Corbi, Antonio | Fuster, Julio | Korže, Uroš
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, 1997
Fizični opis:[114] str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronsko poslovanje
Avtorstvo:Bilandžič, Jurij | Ivanuša, Borut
Izdano:Ljubljana : Dashöfer, 2010
Fizični opis:52 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove ekonomike podjetja za inženirje
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
Izdano:V Novi Gorici : Založba Univerze, 2008
Fizični opis:259 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočam veselo novico
Avtorstvo:Bizjak, Jurij, 1947- | Rustja, Božo
Izdano:Koper : Ognjišče, 2010
Fizični opis:123 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
Avtorstvo:Bizjak, Matjaž, 1971- | Cvelfar, Bojan | Hudelja, Niko | Svoljšak, Petra | Žižek, Aleksander
Izdano:Celje : Zgodovinski arhiv ; Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010
Fizični opis:XLVII, 164 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi, pojasnjeni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
Avtorstvo:Blatnik, Katja, 1974- | Fekonja, Barbara | Premk, Urška
Izdano:Ljubljana : Primath, 2009
Fizični opis:399 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Določanje optimalne velikosti zalog kot problem alokacije : (doktorska disertacija)
Avtorstvo:Blejec, Marijan, 1919-1992 | Košmelj, Blaženka
Izdano:Ljubljana : [B. Košmelj], 1965
Fizični opis:5, 136, XII f. : ilustr. ; 30 cm + priloge (8 listov)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje informacijskih resursov v 90 letih
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Kajzer, Štefan | Posvetovanje za poslovodne delavce (6 ; 1990 ; Topolšica)
Izdano:Maribor : Društvo ekonomistov, Sekcija za informatiko, cop. 1990
Fizični opis:141 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izdajanje in prejemanje e-računov : gradivo za usposabljanje
Avtorstvo:Bogataj, Kristina, 1976- | Puc, Miha | Pucihar, Andreja | Tinauer, Rikardo
Izdano:[Ljubljana : JAPTI - Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2007?]
Fizični opis:47 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dokazana učinkovitost tržnega komuniciranja - EFFIE 2014 : zbornik finalistov EFFIE 2014, 7. slovenske nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost
Avtorstvo:Bogataj, Kristina, 1986- | Slovenska nagrada za tržno-komunikacijsko učinkovitost (7 ; 2014 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Slovenska oglaševalska zbornica, 2015
Fizični opis:130 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Faktorji, ki vplivajo na investicijsko privlačnost regij. 1, Gravitacijski modeli slovenskih migracij v podporo investicijski politiki
Avtorstvo:Bogataj, Ludvik | Bogataj, Marija, 1950- | Drobne, Samo | Lisec, Anka | Ros McDonnell, Lorenzo B. | Vodopivec, Robert | Wokoun, René, 1953-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, KMOR, 2009
Fizični opis:150 str. : zvd., tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev
Avtorstvo:Bogovič, Žiga | Papež, Marjan, 1968- | Trpin Švikart, Darja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016
Fizični opis:46 str. : tabele ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010