Rezultati iskanja
 
12345678910...
Knjige
Naslov:[ŠTIRIDESET] 40 let lovstva Savinjsko-kozjanske zveze lovskih družin Celje : 1947-1987
Izdano:Celje : Savinjsko-kozjanska zveza lovskih družin, [1987]
Fizični opis:26 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:50 let LD Malečnik : 1945-1995 : bilten ob 50 letnici Lovske družine Malečnik
Izdano:[Malečnik : Lovska družina, 1995]
Fizični opis:56 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:50 let umetnega osemenjevanja govedi : [zbornik]
Izdano:Murska Sobota : KGZS - Zavod Murska Sobota : Veterinaria, 2002
Fizični opis:80 str. : fotogr., graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čebelarski šopek Dolenjske
Izdano:[Novo mesto : Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, 2014]
Fizični opis:35 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DNEVNIK dela ribiškega pripravnika
Izdano:Ljubljana : Izpitna komisija R[ibiške] Z[veze] S[lovenije], 1990
Fizični opis:127 str. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gojitvene smernice za varstvo in gojitev divjadi v Sloveniji : veljajo od 1.5.1998 naprej
Izdano:[Ljubljana : SLD], 1998
Fizični opis:15 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hlevska knjiga
Izdano:[S. l.] : Ars vitis - Ivan Borko, [2000?]
Fizični opis:80 str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacije o ukrepih operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za odbobje 2014-2020
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015
Fizični opis:39 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inventarizacija gozdov 1946 in 1947
Izdano:Ljubljana : Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, 2007
Fizični opis:85 str. : zvd., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog bikov rjave, črnobele, charolaise in rdeče cikaste pasme
Izdano:Preska : Osemenjevalni center ; Ljubljana : Kmetijski zavod, 1988
Fizični opis:78 str. : ilustr. ; 14 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:KATALOG bikov rjave, črnobele, charolaise in rdeče cikaste pasme : Preska, maj 1989
Izdano:Ljubljana : Kmetijski zavod, 1989
Fizični opis:76 str. : ilustr. ; 21x15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijstvo in uporaba pesticidov v Sloveniji
Izdano:Dornava : Echo, 2004
Fizični opis:24 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kužkova knjižica : vse, kar morate vedeti o svojem psu
Izdano:[Ljubljana] : Masterfoods Slovenija, cop. 2004
Fizični opis:36 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lipica
Izdano:Lipica : Konjerejsko turistični center, [1993]
Fizični opis:[32] str. : barvne ilustr. ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodne in EU zadeve na področju kmetijstva
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1998
Fizični opis:11 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni pravilnik in navodilo za organizacijo izpitov in tekmovanj šolanih psov
Izdano:[Ljubljana] : KZS, 1995
Fizični opis:161 str. : ilustr. ; 16 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Namakanje v Sloveniji : zbornik referatov, Gornja Radgona, 25. avgust 1993
Izdano:[Ljubljana] : Slovensko društvo za osuševanje in namakanje : Biotehniška fakulteta, Katedra za melioracije in urejanje kmetijskega prostora, 1993
Fizični opis:92 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Namakanje v Sloveniji. Del 1, Osnove
Izdano:Ljubljana : Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo, 1995
Fizični opis:V, 115 str., [1] zganj. f. pril. : ilustr. ; 29 cm + [2] zganj. f. zvd.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Namakanje v Vipavski dolini
Izdano:[Šempeter : Kmetijstvo Vipava, 1999]
Fizični opis:[8] str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nasprotja v gozdnem prostoru in njihovo razreševanje
Izdano:Ljubljana : [Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije], 1994
Fizični opis:Str. 402-449 : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obrazci za vodenje notranjega nadzora v čebelarstvu v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP
Izdano:Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2016
Fizični opis:71 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od zrna do kruha
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijska svetovalna služba Slovenije, [1997?]
Fizični opis:36 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji : 2007-2013
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2009
Fizični opis:19 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pinusov ključ za zatiranje rastlinskih škodljivcev, bolezni in plevela
Izdano:Rače : Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, [1994]
Fizični opis:170 str., [1] pril. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pinusov ključ za zatiranje rastlinskih škodljivcev, bolezni in plevela
Izdano:Rače : Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, [1993]
Fizični opis:167 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pinusov ključ za zatiranje rastlinskih škodljivcev, bolezni in plevela
Izdano:Rače : Pinus, 1990
Fizični opis:161 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PINUSOV ključ za zatiranje rastlinskin škodljivcev, bolezni in plevela
Izdano:Rače : Pinus, [1989]
Fizični opis:161 str. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o pridelovanju sladkorne pese in rezultati raziskav 1992 leta
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, 1993
Fizični opis:88 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povzetki predavanj za pridelovalce vrtnin in uporabnike namakalnih sistemov
Izdano:Sneberje : Namakalna zadruga Polje, 1996
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o vzreji čistopasemskih psov v SRS
Izdano:Ljubljana : Kinološka zveza Slovenije, 1989
Fizični opis:53 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prehrana in krmljenje prašičev
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 1988
Fizični opis:153 str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priporočila za ekološko kmetovanje v Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Uprava RS za pospeševanje kmetijstva : Kmečki glas, 1997
Fizični opis:47 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano : Kmetijsko - gozdarska zbornica Slovenije, 2008
Fizični opis:123 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje
Izdano:Ljubljana : Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, 2014
Fizični opis:49 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 : osnovne informacije o ukrepih
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015
Fizični opis:25 str. : ilustr. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prospettive e possibilità di sviluppo del pascolo sul Carso in funzione del mantenimento del territorio : atti del convegno, giovedì, 31 maggio 2007
Izdano:[S. l. : s. n., 2007]
Fizični opis:32 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovene agricultural international and European affairs
Izdano:Ljubljana : Ministry of Agriculture, Forestry and Food, 1998
Fizični opis:11 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS ISO 707, Mleko in mlečni proizvodi - Metode vzorčenja : identičen z ISO 707 : 1985
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:41 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS ISO 7301, Riž - Specifikacija
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:18 str. : sheme, 1 preglednica ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST 1014, Gozdni lesni proizvodi. Hlodi iglavcev
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:6 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST DIN 7813-1, Pnevmatike za kmetijske stroje in naprave ter prikolice v diagonalni in radialni izvedbi. Pnevmatike normalnega preseka : prevzet standard DIN 7813-1:1995 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 6 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST EN 608, Kmetijski in gozdarski stroji. Prenosne motorne žage. Varnost : (enakovreden EN 608:1994)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:III, 20 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST EN ISO 707, Mleko in mlečni proizvodi. Navodila za vzorčenje : (enakovreden EN ISO 707:1997)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:II, 36 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 5506, Sojini proizvodi - Določanje ureazne aktivnosti : prevzet standard ISO 5506:1988 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:[IV], 2 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 5527, Žito. Slovar (ekvivalenten ISO 5527:1995)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1997
Fizični opis:21 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 5984, Krma - Določanje surovega pepela : prevzet standard ISO 5984:1978 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 2 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 5985, Krma - Določanje pepela, netopnega v klorovodikovi kislini : prevzet standard ISO 5985:1978 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 2 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6490-1, Krma - Določanje vsebnosti kalcija - Splošna metoda. Del 1, Titrimetrična metoda : prevzet standard ISO 6490-1:1985 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 2 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6490-2, Krma - Določanje vsebnosti kalcija. Del 2, Metoda atomske absorpcijske spektrometrije : prevzet standard ISO 6490-2:1983 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6491, Krma - Določanje vsebnosti skupnega fosforja - Spektrofotometrična metoda : prevzet standard ISO 6491:1980 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6495, Krma - Določanje vsebnosti v vodi topnih kloridov : prevzet standard ISO 6495:1980 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6496, Krma - Določanje vsebnosti vlage : prevzet standard ISO 6496:1983 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6531, Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne žage - Slovar : ekvivalenten z ISO 6531:1982
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:12 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6535, Prenosne motorne verižne žage - Zavora verige - Značilnosti : ekvivalenten z ISO 6535:1991
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:6 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6541, Kmetijski pridelki in živilski proizvodi - Določanje vsebnosti surove vlaknine - Modificirana Scharrerjeva metoda : prevzet standard ISO 6541:1981 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 4 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6651, Krma - Določanje vsebnosti aflatoksina B1 : prevzet standard ISO 6651:1987 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 8 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6654, Krma - Določanje vsebnosti sečnine : prevzet standard ISO 6654:1991 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 676, Začimbe. Botanična nomenklatura : (enakovreden ISO 676:1995 in ISO 676:1995/Cor. 1:1997)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:26 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6866, Krma - Določanje vsebnosti prostega in skupnega gosipola : prevzet standard ISO 6866:1985 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 3 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 6870, Krma - Določanje vsebnosti zearalenona : prevzet standard ISO 6870:1985 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 5 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 7182, Akustika - Merjenje ravni ropota, ki ga povzročajo motorne verižne žage ob ušesu motorista : ekvivalenten z ISO 7182:1984
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:9 str. : preglednice ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 7505, Stroji za gozdarstvo - Motorne verižne žage - Merjenje tresenja, ki se prenaša na roke : ekvivalenten z ISO 7505:1986
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:14 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 7970, Pšenica. Specifikacija : identičen ISO 7970:1989
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:15 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP
Izdano:Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2006
Fizični opis:78 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP
Izdano:Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2006 [i. e. 2008]
Fizični opis:78 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za integrirano pridelavo grozdja in vina (IPGV)
Izdano:Celje : Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije : Združenje za IPGV pri PSVVS, 2001
Fizični opis:55 str., [2] zganj. str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za integrirano pridelavo grozdja in vina (IPGV) : za leto 2002
Izdano:Celje : Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije : Združenje za IPGV pri PSVVS, 2002
Fizični opis:51 str., [4] str. pril. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sredozemsko kmetijstvo : izbrane teme
Izdano:Koper [i. e.] Nova Gorica : Kmetijsko gozdarski zavod, 2007
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu : seminar za pridobitev licence : (gradivo za izvedbo seminarja)
Izdano:Domžale : Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2009
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu : seminar za pridobitev licence : (gradivo za izvedbo seminarja)
Izdano:Domžale : Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2005
Fizični opis:379 str. loč. pag. : ilustr., preglednice ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu : seminar za pridobitev licence : (gradivo za izvedbo seminarja)
Izdano:Domžale : Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2006
Fizični opis:229 str. loč. pag. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Študijsko gradivo za predmet Gozdni proizvodi : višješolski študij ob delu : 2. letnik
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1995
Fizični opis:206 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Študijsko gradivo za predmet Pridobivanje lesa : višješolski študij ob delu : 2. letnik
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1995
Fizični opis:156 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnologija pridelovanja sladkorne pese
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Surovinski sektor, RE za sladkorno peso, 1998
Fizični opis:22 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnologija pridelovanja sladkorne pese
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Surovinski sektor, RE za sladkorno peso, 1999
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnologija pridelovanja sladkorne pese
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Surovinski sektor, RE za sladkorno peso, 1996
Fizični opis:19 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnost in varovanje zdravja na malih kmetijskih in kmetijsko-gozdarskih obratih : strategija preventive : problemi in nakazane rešitve
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2000
Fizični opis:36 str. : fotogr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrnimo pomurskim vodotokom življenje : srečanje v okviru projekta PHARE-CBC, [Radenci, 10. maja 1999] : [zbornik referatov]
Izdano:[Ljutomer] : Zveza ribiških družin Pomurja, [1999?]
Fizični opis:75 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzpostavitev grafičnih enot rabe GERK : uporabniški priročnik
Izdano:Ljubljana : [s. n.], 2005
Fizični opis:92 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Za gozdove in ljudi
Izdano:Radlje ob Dravi : Pahernikova ustanova, 2012
Fizični opis:102 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zadružništvo : učinkovit model poslovnega organiziranja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016
Fizični opis:49 str. : ilustr. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakladi iz čebeljega panja
Izdano:Maribor : Čebelarska zveza društev, [2001?]
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zveza ribiških družin Primorske : 40 let
Izdano:Nova Gorica : Zveza ribiških družin Primorske, 1994
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik predavanj 10. posvetovanja o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi"
Avtorstvo:Abraham Panič, Zorica | Pen, Adolf | Posvetovanje o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi" (10 ; 2001 ; Radenci)
Izdano:Murska Sobota : Kmetijsko gozdarski zavod, 2001
Fizični opis:251 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik predavanj
Avtorstvo:Abraham Panič, Zorica | Seminar o reji, razmnoževanju in zdravju prašičev (7 ; 2002 ; Murska Sobota) | Židan, Dejan
Izdano:Murska Sobota : Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Enota : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, [2002?]
Fizični opis:48 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik predavanj 11. posvetovanja o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi"
Avtorstvo:Ackeren, Caroline van | Pen, Adolf | Posvetovanje o prehrani domačih živali (11 ; 2002 ; Radenci)
Izdano:Murska Sobota : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2002
Fizični opis:294 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zrnate stročnice : pridelava in uporaba
Avtorstvo:Ačko, Anamarija | Kocjan Ačko, Darja | Kolmanič, Aleš | Šantavec, Igor | Žnidarčič, Dragan
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 2016
Fizični opis:190 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sončna roža
Avtorstvo:Ačko, Anamarija | Kocjan Ačko, Darja | Kreft, Ivan, 1941-
Izdano:Ljubljana : samozal., 2012
Fizični opis:40 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekološko kmetijstvo v Slovenski Istri : publikacija
Avtorstvo:Adamič Kričaj, Nives | Arzenšek, Urška | Fras, Boris, 1959- | Podmenik, Dane | Primc, Matjaž | Repič, Polonca
Izdano:[Ankaran] : Združenje ekoloških kmetov Obala, 2010
Fizični opis:51 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Josip Priol : ob stoletnici rojstva 1889-1989
Avtorstvo:Adamič, France | Priol, Josip
Izdano:Ljubljana ; Maribor : Sadjarsko društvo Slovenije, 1989
Fizični opis:49 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sadje in sadjarstvo v Sloveniji : prispevek za zgodovino slovenskega agroživilstva
Avtorstvo:Adamič, France | Spanring, Helena | Spanring, Jože
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 1990
Fizični opis:272 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sorte jabolk
Avtorstvo:Adamič, France | Stopar, Matej | Viršček Marn, Mojca
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 1998
Fizični opis:211 str. : barvne fotogr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakteje
Avtorstvo:Adamič, France | Vardjan, France, 1900-1994 | Zgonec, Slavko
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 1992
Fizični opis:138 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posodovke
Avtorstvo:Adamič, France | Vardjan, France, 1900-1994 | Zgonec, Slavko
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas, 2000
Fizični opis:160 str. : barvne fotogr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lovska družina Grosuplje : 1946-1996 : pričevanja o Lovski družini Grosuplje v 50 letih dela in obstoja
Avtorstvo:Adamič, Miha
Izdano:Grosuplje : [Lovska družina], 1996
Fizični opis:69 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prehranske značilnosti kot element načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste divjadi s poudarkom na jelenjadi (Cervus elaphus L.) : doktorska disertacija na Univerzi v Beogradu
Avtorstvo:Adamič, Miha
Izdano:Ljubljana : Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, VTOZD za gozdarstvo, 1990
Fizični opis:203 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:STROKOVNE podlage za oblikovanje gozdarske zakonodaje
Avtorstvo:Adamič, Miha | Ambrožič, Polona | Anko, Boštjan | Božič, Janez | Dobre, Andrej | Gašperšič, Franc | Kavčič, Slavka, 1938- | Pogačnik, Janez | Sinko, Milan | Winkler, Iztok | Žonta, Ivan
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo : Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1989
Fizični opis:360 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lovčev priročnik : učbenik za lovski izpit
Avtorstvo:Adamič, Miha | Cvenkel, France | Hlebanja, Jože | Krže, Blaž | Leskovic, Boris | Mikuletič, Jurij | Plestenjak, Janez, 1939- | Pogačnik, Marko, 1944-
Izdano:[Ljubljana] : Lovska zveza Slovenije, 1989
Fizični opis:367 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjenje z gozdom ob upoštevanju potreb rastlinojede divjadi
Avtorstvo:Adamič, Miha | Čop, Janez | Perko, Franc, 1942- | Pogačnik, Janez
Izdano:Ljubljana : Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1989
Fizični opis:193 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostorska razporeditev, območja aktivnosti in telesna masa jelenjadi (Cervus elaphus L.) glede na okoljske dejavnike : doktorska disertacija
Avtorstvo:Adamič, Miha | Jerina, Klemen
Izdano:Ljubljana : [K. Jerina], 2006
Fizični opis:XI, 172 f., [9] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010