Rezultati iskanja
 
12
Knjige
Naslov:Izjava o varnosti z oceno tveganja v Ministrstvu za notranje zadeve in policiji
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, 2002
Fizični opis:880 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove tehničnega, delovnega in požarnega varstva pri uporabi zemeljskega plina
Izdano:Maribor : Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja, [1992]
Fizični opis:39 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o listinah za sredstva za delo s komentarjem
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, 1989
Fizični opis:83 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2000
Fizični opis:58 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varstvu pri delu Nuklearne elektrarne Krško
Izdano:Krško : Nuklearna elektrarna, 1991
Fizični opis:80 str. : tabele ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priporočila za obvladovanje in znižanje stresa, izgorevanja, absentizma, prezentizma, fluktuacije in usklajevanja poklicnega ter družinskega življenja za velika, srednja in mala podjetja
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije : Inštitut za razvoj in inovacije, 2012
Fizični opis:23 str : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004
Fizični opis:[83] str., [50] f. obrazcev : ilustr. ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
Izdano:Ljubljana : ZVD, Zavod za varstvo pri delu, 2004
Fizični opis:2 zv. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
Izdano:Ljubljana : ZVD, Zavod za varstvo pri delu = Institute of Occupational Safety, 2006
Fizični opis:445 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006
Fizični opis:26 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stres ter z njim povezani pojavi : absentizem, prezentizem, fluktuacija, izgorevanje ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja : publikacija za managerje, sindikalne zaupnike in zaposlene
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije : Inštitut za razvoj in inovacije, 2012
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strokovna informativna skripta za delojemalce s področja obvladovanja stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije, izgorevanja ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije : Inštitut za razvoj in inovacije, 2012
Fizični opis:29 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnost in zdravje pri delu
Izdano:Maribor : [IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja], 2004
Fizični opis:71 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnost in zdravje pri delu
Izdano:Maribor : [Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor], 2001
Fizični opis:71 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnost pri vzdrževalnih delih
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, [2010]
Fizični opis:69 str. : ilustr. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pri delu
Izdano:Maribor : Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja, 1996
Fizični opis:91 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzgoja in izobraževanje za varno delo : zbornik referatov XII. republiškega posvetovanja, Bled, 17. in 18. oktober 1991
Izdano:[Jesenice] : Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Gorenjske, 1991
Fizični opis:137 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predori : smernice dobre prakse za zaščito zdravja in varnost pri delu v predorogradnji, splošno poročilo o konvencionalni metodi gradnje predorov
Avtorstvo:Ajdič, Igor, 1950- | Bajželj, Uroš | Kolić, Davorin | Likar, Jakob | Marolt, Tina, 1987- | Modic, Jurij | Popit, Andreja | Štimulak, Andrej
Izdano:Ljubljana : Slovensko društvo za podzemne gradnje = Slovenian Society for Underground Structures, 2011
Fizični opis:191 str. : ilustr. ; 31 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Požarno varstvo. Obvezno strokovno navodilo o pregledovanju in preizkušanju hidrantnega omrežja
Avtorstvo:Aleš, Franjo
Izdano:Ljubljana : Društvo za študij varnostnih problemov, 1988
Fizični opis:7 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik projekta ProZDRAV : s spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest
Avtorstvo:Antauer, Igor | Bogdan, Branka
Izdano:Ljubljana : Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2014
Fizični opis:62 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik projekta ProZDRAV 2 : z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest
Avtorstvo:Antauer, Igor | Bogdan, Branka
Izdano:Ljubljana : Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2016
Fizični opis:58 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in zdravje? Delo ali zdravje?
Avtorstvo:Babnik, Katarina | Fošnarič, Samo | Lipnik, Aleš, 1964- | Tušak, Matej | Zadel, Aleksander
Izdano:Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012
Fizični opis:191 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) s komentarjem in Podzakonski akti
Avtorstvo:Belopavlovič, Nataša | Bilban, Marjan | Kalčič, Miran | Korun, Vladimir | Petriček, Tatjana | Srna, Milan
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik : Inštitut za delovna razmerja, 1999
Fizični opis:367 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi in priložnosti zdravega delovnega okolja
Avtorstvo:Benčina, Jože | Pevcin, Primož | Stare, Janez, 1967-
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2012
Fizični opis:217 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnika v kmetijstvu. Varno delo na kmetiji
Avtorstvo:Bernik, Rajko
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2010
Fizični opis:45 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni etični kodeks strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu
Avtorstvo:Bilban, Marjan
Izdano:Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Združenje za medicino dela, prometa in športa, 2002 [i. e.] 2004
Fizični opis:16, 16 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu s komentarjem
Avtorstvo:Bilban, Marjan | Deželak, Ferdinand | Škrabar, Ladi
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2001
Fizični opis:69 str. : ilustr., tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktične smernice za preiskave delovnega okolja. Prah
Avtorstvo:Bilban, Marjan | Mladenovič, Ana | Radošič, Franko | Stermenszky, Alenka
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Bregant, Mateja, 1985- | Buzeti, Jernej | Ceglar Ključevšek, Maja | Hiršl, Anže | Hrovatin, Barbara, 1979- | Klun, Maja, 1969- | Kozjek, Tatjana, 1980- | Stare, Janez, 1967- | Tomaževič, Nina, 1973-
Izdano:Ljubljana : Združenje delodajalcev Slovenije, 2012
Fizični opis:46 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Boljše delovno okolje za boljše sodelovanje : [priročnik]
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Buzeti, Jernej | Klun, Maja, 1969- | Kozjek, Tatjana, 1980- | Stare, Janez, 1967- | Tomaževič, Nina, 1973-
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2012
Fizični opis:77 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do boljšega počutja na delovnem mestu : nekaj napotkov zaposlenim za prepoznavanje in lažje obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju
Avtorstvo:Božič, Jasna, 1953-
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012
Fizični opis:36 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih : izbor primerov dobre prakse v domačih in tujih podjetjih
Avtorstvo:Božič, Jasna, 1953-
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2011
Fizični opis:89 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do izboljšanja delovnega okolja : izbrana poglavja za vodstva malih in srednje velikih podjetij
Avtorstvo:Božič, Jasna, 1953-
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012
Fizični opis:53 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Psihosocialna tveganja na delovnih mestih : gradivo za strokovne delavce v malih in srednje velikih podjetjih
Avtorstvo:Božič, Jasna, 1953-
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012
Fizični opis:58 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih : skrajšana verzija študije
Avtorstvo:Božič, Jasna, 1953- | Kotnik, Vlado, 1975- | Kralj, Ana, 1978- | Medarić, Zorana | Medica, Karmen | Sedmak, Mateja, 1971- | Sekloča, Peter, 1973- | Simčič, Blaž
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012
Fizični opis:66 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poživljajočih pet minut na delovnem mestu : 100 vaj čuječnosti za zmanjševanje stresa in boljše opravljanje dela
Avtorstvo:Brantley, Jeffrey | Hrast, Irena | Millstine, Wendy | Sedlar, Nataša
Izdano:Maribor : Univerza ; Ljubljana : Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2012
Fizični opis:146 str. : fotogr. avtorjev ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravne osnove varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti : učbenik
Avtorstvo:Bubnov-Škoberne, Anjuta | Strban, Grega
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001
Fizični opis:162 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SOS in the workplace : a guide to improving employee health and wellbeing in the workplace
Avtorstvo:Cergol Lipnik, Maja | Medarić, Zorana | Mežnar Steklasa, Darija | Vatovec, Matej
Izdano:Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012
Fizični opis:44 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zdrav železničar : promocija zdravja v železniškem sektorju
Avtorstvo:Didič, Leon, 1970- | Lavrič, Zdravko, 1961- | Lorber, Zdenko | Samec, Matija | Skok, Darja | Videčnik, Asja | Vrašec, Martin
Izdano:Ljubljana : Slovenska zveza sindikatov - Alternativa, 2016
Fizični opis:81 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notranji transport in varno delo
Avtorstvo:Doberšek, Franci | Gajić, Saša, 1956-
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 2004
Fizični opis:596 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varovanje zdravja v gradbeništvu : [glavna urednica Metoda Dodič-Fikfak]
Avtorstvo:Dodič-Fikfak, Metoda
Izdano:Ljubljana : Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2004
Fizični opis:213 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varno odstranjevanje azbestcementne kritine : promocija zdravja za varno delo z azbestom : priročnik
Avtorstvo:Dodič-Fikfak, Metoda | Franko, Alenka | Miklič Milek, Damjana | Novosel, Barbara | Rutar, Milko
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016
Fizični opis:65 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pri delu
Avtorstvo:Dolinar, Marta | Polak, Peter
Izdano:Ljubljana : [s. n.], 1989
Fizični opis:109 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pri delu : (učbenik za tekstilno stroko)
Avtorstvo:Dolinar, Marta | Polak, Peter
Izdano:Ljubljana : [s. n.], 1989
Fizični opis:125 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pojasnila za razvrščanje nenevarnih odpadkov po seznamu B iz prvega dela priloge 1 Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. l. RS, št. 1/2000)
Avtorstvo:Dretnik, Drago | Gantar, Anton, 1952-
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Uprava za varstvo narave, 2000
Fizični opis:60 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pojasnila za razvrščanje odpadkov v klasifikacijski seznam odpadkov : Priloga 1 Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01)
Avtorstvo:Dretnik, Drago | Gantar, Anton, 1952-
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001
Fizični opis:69 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gasilci : v žaru ognja
Avtorstvo:Drolc, Marica | Scandella, Fabienne
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2012
Fizični opis:62 str. : ilustr., tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interdisciplinarno zagotavljanje varnosti pri delu v sistemu: človek, stroj, okolje, segmentu organizacije dela : doktorska disertacija
Avtorstvo:Drusany, Vladimir
Izdano:Ljubljana : [V. Drusany], 1990
Fizični opis:344 str. : graf.prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stopnja varnosti v sistemu človek-stroj-okolje
Avtorstvo:Drusany, Vladimir
Izdano:Ljubljana : Društvo za študij varnostnih problemov, 1989
Fizični opis:24 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnost v proizvodnji
Avtorstvo:Drusany, Vladimir
Izdano:Kranj : Moderna organizacija, 1993
Fizični opis:163 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnostnotehniški priročnik
Avtorstvo:Drusany, Vladimir
Izdano:Logatec : V. Drusany : VZA grafično oblikovanje, 1999
Fizični opis:718 str. : ilustr. ; 23 cm + popravki
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Drobno gospodarstvo in varstvo pri delu
Avtorstvo:Đurić, Uroš
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, 1989
Fizični opis:188 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Drobno gospodarstvo, zasebna podjetja in varstvo pri delu
Avtorstvo:Đurić, Uroš
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1991
Fizični opis:176 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za varno vzdrževanje
Avtorstvo:Erman, Peter | Jerše, Andrej | Metelko, Maja | Podbregar, Janez | Sikovšek, Miran | Sodnik, Aleš | Srna, Milan
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004
Fizični opis:168 str. : ilustr., preglednice ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varno in zdravo delo za kakovost življenja : zbornik referatov
Avtorstvo:Fece, Vilma | Konferenca kakovosti (8 ; 2008 ; Velenje)
Izdano:Velenje : Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem : Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, 2008
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varno in zdravo delo v vrtincu zakonodajnih zahtev : zbornik referatov
Avtorstvo:Fece, Vilma | Konferenca kakovosti (9 ; 2009 ; Velenje)
Izdano:Velenje : Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem : Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, 2009
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kam z odpadki?
Avtorstvo:Fefer, Jernej | Plahtar, Tone
Izdano:Vrhnika : FIF - okoljevarstveno svetovanje, 2007
Fizični opis:54 str. : ilustr. ; 30 cm + [10] str.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Življenje s sevanjem
Avtorstvo:Fortuna, Tomaž
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1992
Fizični opis:66 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno - delaj pravilno. Priročnik o varnem delu v transportu in požarnem varstvu
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956-
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1991
Fizični opis:90 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno - delaj pravilno. Priročnik o varnem delu z orodji in stroji (napravami) in varnem delu v transportu in požarnem varstvu
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956-
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1992
Fizični opis:122 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strokovni priročnik za različna izobraževanja in usposabljanja
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956-
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent : Združenje SKS, 2008
Fizični opis:410 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znaki VPD : katalog [standardnih znakov varstva pri delu in požarnega varstva]
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956-
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1991
Fizični opis:[16] str. : barvne ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skrb za zdravje in varno delo : [zbornik različnih prispevkov skupine strokovnjakov]
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956- | Grubor, Nevenka | Vezjak, Marjan | Vintar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 2002
Fizični opis:606 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno - delaj pravilno. Priročnik pri notranjem transportu
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956- | Kogoj, Marta | Simič, Anđelko
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1993
Fizični opis:149 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z varnim delom do uspešnosti : priročnik
Avtorstvo:Gajić, Saša, 1956- | Pečko, Otmar | Plut, Dušan | Rokavec, Tatjana
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1996
Fizični opis:428 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik predavanj
Avtorstvo:Gajšek, Peter, 1966- | Strokovni posvet Neionizirna sevanja na delovnem mestu (2012 ; Ljubljana) | Valič, Blaž, 1974-
Izdano:Ljubljana : Institute of Non-Ionizing Radiation = Inštitut za neionizirna sevanja, 2012
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:[Zbornik referatov]
Avtorstvo:Gajšek, Peter, 1966- | Strokovni seminar o varstvu in zdravju pri delu (1998 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 1998
Fizični opis:[138] str. loč. pag. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:[Zbornik referatov]
Avtorstvo:Gajšek, Peter, 1966- | Strokovni seminar o varstvu pri delu - varnost strojev (1998 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 1998
Fizični opis:[164] str. loč. pag. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za varno delo z viličarji : priročnik za voznike viličarjev in druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in delu v skladiščih ter v notranjem transportu
Avtorstvo:Garvas, Franc
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004
Fizični opis:152 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za varno delo z viličarji : za voznike viličarjev in druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in delu v skladiščih ter v notranjem transportu
Avtorstvo:Garvas, Franc
Izdano:Ljubljana : ZVD, Zavod za varstvo pri delu, 2007
Fizični opis:176 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovito varstvo pri delu : vloga službe varstva pri delu v zdravstvenem varstvu
Avtorstvo:Gazvoda, Tatjana | Sušnik, Janko, 1927-2005
Izdano:Ljubljana : Društvo za študij varnostnih problemov, 1988
Fizični opis:12 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varno ravnanje s traktorjem in traktorskimi priključki : priročnik
Avtorstvo:Glušič, Marko
Izdano:Novo mesto : Grm - center biotehnike in turizma, 2012
Fizični opis:136 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pri delu
Avtorstvo:Grabnar, Božidar | Ropič, Stanko
Izdano:Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1989
Fizični opis:89 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik dobre prakse pri koordinaciji varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih : direktiva 92/57/EGS o varnosti in zdravju pri delu na začasnih ali premičnih gradbiščih
Avtorstvo:Gržinič, Borut
Izdano:[Ljubljana] : GZS - Združenje za gradbeništvo ; [s. l.] : IGM, 2005
Fizični opis:96 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza in presoja varnosti pri delu
Avtorstvo:Gspan, Primož
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1996
Fizični opis:238 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktične smernice za preiskave delovnega okolja : toplotne razmere
Avtorstvo:Gspan, Primož
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004
Fizični opis:80 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za lastni preizkus za majhna in srednja podjetja
Avtorstvo:Gspan, Primož
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000
Fizični opis:159 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zdravo in varno delo pri računalniku
Avtorstvo:Gspan, Primož
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, 1989
Fizični opis:61 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prah v proizvodnji
Avtorstvo:Gspan, Primož | Hrašovec, Bogomil
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varnost pri delu, 1993
Fizični opis:160 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomski učinki varstva pri delu
Avtorstvo:Gspan, Primož | Jug, Aleš
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1993
Fizični opis:124 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zahteve za razsvetljavo pri delu in standard 12464
Avtorstvo:Gspan, Primož | Žebovec, Saša
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2006
Fizični opis:114 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (žerjavi)
Avtorstvo:Horvat, Jožef, 1943- | Jugoslavija. Zakoni itd.
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1997
Fizični opis:131 str. : tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Viličarji v notranjem transportu
Avtorstvo:Horvat, Jožef, 1943- | Pantar, Božidar
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1998
Fizični opis:156 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Viličarji v notranjem transportu
Avtorstvo:Horvat, Jožef, 1943- | Pantar, Božidar
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1997
Fizični opis:156 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi : vodnik po dobrih praksah
Avtorstvo:Houston, Kathleen | Knoche, Karsten | Ropret, Alenka | Sochert, Reinhold
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, cop. 2012
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja : študijsko gradivo : 1. letnik
Avtorstvo:Hren, Dušan Boris
Izdano:Kamnica : Alemar, 2009
Fizični opis:70 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanje je temelj varnega in zdravega dela : zbornik referatov
Avtorstvo:Hrovat, Jasna, 1980- | Letna konferenca Učinkovito vodenje varnosti in zdravja pri delu (2 ; 2009 ; Ljubljana) | Seražin, Miloš | Slanc, Špela | Zavrl, Sonja
Izdano:Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2009
Fizični opis:59 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako se znajti v politiki Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu : vodnik za sindikate
Avtorstvo:Jacobsen, Lone | Kempa, Viktor | Sapir, Marc | Vogel, Laurent
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2006
Fizični opis:72 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka : s komentarjem
Avtorstvo:Jerše, Andrej | Sever, Robert
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varnost pri delu, 1993
Fizični opis:119 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi pripravami I-31
Avtorstvo:Jugoslavija. Zakoni itd.
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1991
Fizični opis:49 str. ; 21 cm + Pravilnik o splošnih ukrepih in ... razveljavljen I-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Azbest - nikoli dokončana zgodba
Avtorstvo:Južnič Sotlar, Maja | Koncut, Erika | Kotnik, Danilo | Kristančič, Dani | Vudrag, Marko
Izdano:Nova Gorica : Društvo ko-RAK.si, 2016
Fizični opis:43 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Azbest - nikoli dokončana zgodba
Avtorstvo:Južnič Sotlar, Maja | Koncut, Erika | Kotnik, Danilo | Kristančič, Dani | Vudrag, Marko
Izdano:Nova Gorica : Društvo ko-RAK.si, 2015
Fizični opis:43 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
Avtorstvo:Kalčič, Miran | Lozar, Ana | Slovenija. Zakoni itd.
Izdano:Ljubljana : GV založba : ZVD Zavod za varstvo pri delu, 2011
Fizični opis:137 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktični primer ocene tveganja in izjave o varnosti
Avtorstvo:Karlovšek, Boris
Izdano:Celje : ZT Formator, zunanja trgovina in intelektualne storitve, 2001
Fizični opis:40 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za delo direktorja. Urejevanje varstva pri delu
Avtorstvo:Karlovšek, Boris
Izdano:Celje : ZT Formator, 1991
Fizični opis:39 f. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obratne odredbe - element varnosti
Avtorstvo:Kernc, Janko, 1953-
Izdano:Ljubljana : Višja tehniška varnostna šola, 1994
Fizični opis:72 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:[Zbornik referatov]
Avtorstvo:Kitak, Nataša | Strokovni seminar Varnost in zdravje pri delu (1999 ; Ljubljana)
Izdano:Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 1999
Fizični opis:[84] str. loč. pag. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter pokojninskega zavarovanja : zbornik referatov
Avtorstvo:Komunalna akademija (2001 ; Ljubljana) | Štruc, Milan
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za varstvo okolja, 2001
Fizični opis:35 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu
Avtorstvo:Korun, Vladimir | Vakselj, Marko
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, [l989]
Fizični opis:40 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Navodilo za varno delo pri sečnji in spravilu v gozdu
Avtorstvo:Košir, Boštjan, 1948- | Špiletič, Bogo | Ude, Jernej
Izdano:Ljubljana : Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 1988
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010