Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Več let

12345678910...
Knjige
Naslov:60 let Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor : [1948-2008]
Izdano:Maribor : Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, 2008
Fizični opis:127 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ANALIZA in perspektiva gibanja cen energije
Izdano:Ljubljana : Splošno združenje energetike Slovenije, 1989
Fizični opis:46 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtocesta A1 Ljubljana-Koper : ob predaji prometu avtocestnega odseka Klanec - Črni Kal, 23. september 2004
Izdano:[Ljubljana] : DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, [2004]
Fizični opis:12 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biomasa - izkušnje in pogled v prihodnost : obnovljiva energija Zasavje 2008 : zbornik povzetkov, Delavski dom Trbovlje, 27. 11. 2008
Izdano:Kisovec : Multima, 2008
Fizični opis:26 str. : portreti ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CAD sistemi : tematska številka
Izdano:Ljubljana : Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, 1993
Fizični opis:68 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Centralna čistilna naprava : I. faza
Izdano:Celje : JP Komunala, 1992
Fizični opis:34 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čiščenje odpadnih voda : [prilagoditve tehnologij čistilnih naprav in monitoringov zahtevam podzakonskih predpisov o dovoljenih emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja : zbornik predavanj], Ljubljana, 25. in 26. septembra 1996
Izdano:Ljubljana : ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 1996
Fizični opis:145 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso : priročnik
Izdano:[S. l. : s. n.], 1999
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dopolnitve gradbenih normativov
Izdano:Ljubljana : Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, 2009
Fizični opis:254 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Edelstahl : Handbuch
Izdano:[Ravne na Koroškem : Železarna], 1992
Fizični opis:363 str. : tabele ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Električne instalacije v zgradbah
Izdano:[Ljubljana : Uradni list, 1986 [i. e.] 1991]
Fizični opis:32 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektrotehnični predpisi : kontrolna vprašanja
Izdano:Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, Seminar za strokovne izpite, 1993
Fizični opis:25 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Energija in okolje v Evropski uniji : povzetek
Izdano:Luxemburg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2002
Fizični opis:23 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:FAKULTETA za strojništvo v obdobju 1969-89
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1989
Fizični opis:143 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarno in odgovorno! : Strokovno posvetovanje 2014, Moravske Toplice, 20. in 21. marec 2014
Izdano:Ljubljana : Zveza ekoloških gibanj Slovenije, 2014
Fizični opis:307 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:High-quality steel : manual
Izdano:[Ravne na Koroškem : Železarna], 1992
Fizični opis:363 str. : tabele ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kalkulacije z normativi za ogrevanje, vodovod in prezračevanje
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija instalaterjev-energetikov, 2005
Fizični opis:219 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kamnoseška dela : standardizirani opisi in normativi
Izdano:Ljubljana : GZS, Sekcija za gradbeništvo : IGM, 1990
Fizični opis:201 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Keramičarska dela : standardizirani opisi in normativi
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Odbor keramičarjev in pečarjev : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM, 1999
Fizični opis:71 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ko kakovost omrežne napetosti postane merljiva : SIST-EN 50160 : po veljavnem slovenskem standardu
Izdano:Ljubljana : Agencija POTI, 1998
Fizični opis:104 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna blagovna znamka za visoko kakovost proizvodov lesarstva : posebni pogoji [za pridobitev pravice uporabe kolektivne blagovne znamke]. Notranja vrata
Izdano:Ljubljana : Splošno združenje lesarstva Slovenije, 1990
Fizični opis:62 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komunalna energetika : zbornik : drugo mednarodno posvetovanje, 11., 12. maj 1993, Maribor
Izdano:[Maribor : Tehniška fakulteta], 1993
Fizični opis:316 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komunalna energetika : zbornik : tretje mednarodno posvetovanje, 10., 11. maj 1994, Maribor
Izdano:[Maribor : Tehniška fakulteta], 1994
Fizični opis:3 zv. (268; 278; 307 str.) : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kontrolna vprašanja za predmete ustnega dela strokovnega izpita iz strojne stroke
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1991
Fizični opis:[23] str. loč. pag. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije
Izdano:Ljubljana ; Maribor : Borzen : Sodo, 2012
Fizični opis:42 str. : sheme, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije s soproizvodnjo toplote in električne energije
Izdano:Ljubljana : Borzen ; Maribor : Sodo, 2010
Fizični opis:30 str. : sheme, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije s soproizvodnjo toplote in električne energije
Izdano:Ljubljana : Borzen ; Maribor : Sodo, 2013
Fizični opis:42 str. : sheme, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije s soproizvodnjo toplote in električne energije
Izdano:Ljubljana : Borzen ; Maribor : Sodo, 2011
Fizični opis:38 str. : sheme, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:List of welding and allied processes with definitions classified according to energy carrier. Part 1, Metal welding processes : in three languages: English, French, German. Partie 1
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, 1994
Fizični opis:145 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Monitoring in varstvo okolja : 6. izobraževalni seminar, Viderga, februar 2003
Izdano:[Ljubljana] : Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, [2003]
Fizični opis:14 str. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:NAVODILA za varno uporabo in vzdrževanje elektro viličarjev
Izdano:Ljubljana : INDOS, 1987
Fizični opis:89 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nizkonapetostne električne instalacije. Varnostne zahteve. Zaščita pred električnim udarom
Izdano:[Ljubljana : Uradni list, 1989 [i. e.] 1991]
Fizični opis:36 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Normativi za električne inštalacije
Izdano:[Ljubljana] : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija elektro dejavnosti, 2003
Fizični opis:166 str., [10] str. pril. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Normativi za zemeljska in kanalizacijska dela
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, 2006
Fizični opis:170 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Normativi za zunanje prevoze in notranje prenose v visokogradnji
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, 2006
Fizični opis:112 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odpad - zaklad
Izdano:Stari trg ob Kolpi : Koce, 1998
Fizični opis:[20] str. : ilustr. ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orodja za upravljanje preskrbovalnih verig v industriji embalaže : trenutno najboljša praksa uporabe sistema EAN.UCC za embalažo v preskrbovalni verigi
Izdano:[Ljubljana] : Ean International, [2002?]
Fizični opis:44 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Petrol. 4, Standardizacija tekočih goriv : posvetovanje v Gozdu Martuljku, 17. marca 1992
Izdano:[Ljubljana : Petrol], 1992
Fizični opis:36 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Petrol. 5, Okolju prijazna menjava olj, Ljubljana, maj 1993
Izdano:Ljubljana : [Petrol], 1993
Fizični opis:47 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006
Fizični opis:46 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev in vzdrževanje plinskih kotlovnic
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1990
Fizični opis:37 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1990
Fizični opis:20 str. ; 21 cm + okrožnica št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn. Izbira lokacije
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 1994
Fizični opis:36, 36 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn. Obratovanje
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 1995
Fizični opis:[84] str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn. Vladna organizacija
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 1994
Fizični opis:48, 48 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn. Zagotavljanje kakovosti
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 1995
Fizični opis:[68] str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled sistemov soproizvodnje toplote in električne energije z izbranimi primeri iz Evrope
Izdano:Ljubljana : Femopet, 1999
Fizični opis:24 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prihodnost energije : financiranje naložb v energetiki : 5. konferenca, september 2009, Ljubljana : strokovno gradivo
Izdano:Ljubljana : Planet GV, 2009
Fizični opis:85, [7] str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik skupne antenske naprave San multi
Izdano:[Gornja Radgona : Elrad], 1990
Fizični opis:6o str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za mlade energetske upravljavce : EYEmanager guide : tekmovanje mladih za energetsko modro prihodnost!
Izdano:Ljubljana : ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike, 2009
Fizični opis:52 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za podno gretje totraterm
Izdano:Ljubljana : Totra, 1989
Fizični opis:43 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Protihrupne ograje ob avtocestah
Izdano:Ljubljana : DDC - Družba za državne ceste, 1997
Fizični opis:120 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ravnanje s komunalnimi odpadki v gospodinjstvih v občini Zagorje ob Savi
Izdano:[Zagorje ob Savi] : Komunala Zagorje, 2010
Fizični opis:22 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RAZISKAVA potresne ranljivosti zidanih stolpnic v Ljubljani : povzetek
Izdano:Ljubljana : [Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljanskih občin, Komisija za študijsko raziskovalno delo, 1988-]
Fizični opis:zv. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj investicijskega trga : strokovni posvet [v okviru prireditve] Pomurski sejem, 10. jubilejni sejem gradbeništva in gradbenih materialov, Gornja Radgona, 15. april 1997
Izdano:[Ljubljana] : Gospodarska zbornica Slovenije : Združenje za gradbeništvo in IGM : Združenje za inženiring, [1997]
Fizični opis:44 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Referenčni dokument za ocenjevanje sistema varnosti živil : BV-SL 10:2003
Izdano:Ljubljana : Bureau Veritas, 2003
Fizični opis:20 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Restructuring plan for the textile industry for the Republic of Slovenia : abstract. Part 1, Sector study
Izdano:Düsseldorf [etc.] : Kurt Salmon Associates, 1993
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SCP - proizvodnja steklocementnih izdelkov
Izdano:[Črnomelj : s.n., 1993]
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seznam zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1993
Fizični opis:41 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seznam zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo
Izdano:Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1991
Fizični opis:38 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slikopleskarska dela
Izdano:Ljubljana : Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, 2008
Fizični opis:189 str. : ilustr. ; 31 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slikopleskarska dela : normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, 2005
Fizični opis:138 str. : ilustr. ; 31 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slikopleskarska dela : standardizirani opisi in normativi
Izdano:Ljubljana : GZS, Sekcija za gradbeništvo : IGM, 1990
Fizični opis:78 str. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slikopleskarska dela. Popisi del
Izdano:Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, 2007
Fizični opis:52 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska jekla
Izdano:Ljubljana : Slovenske železarne, Sektor za razvoj in raziskave = Slovenian steelworks, Research and development, 1994
Fizični opis:299 str. : tabele ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST DIN V 18254, Profilni cilinder z zatičnimi zaskoki za stavbne ključavnice. Mere, materiali, zahteve, preskusi, označevanje : ekvivalenten DIN V 18254:1991
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:12 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST DIN V 4261-11, Male čistilne naprave. Naprave brez ozračevanja. Uporaba, dimenzioniranje in izvedba - Prehodni pogoji za TGL 7762/03.87. Spremembe DIN 4261 - 1. del : prevzet predstandard DIN V 4261-11:1992 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 3 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST DIN V 4261-31, Male čistilne naprave. Naprave brez ozračevanja. Obratovanje in vzdrževanje - Prehodni pogoji za TGL 7762/03.87. Spremembe DIN 4261 - 3. del : prevzet predstandard DIN V 4261-31:1992 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, [1] str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1090-1, Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij. Del 1, Splošna pravila in pravila za stavbe : (prevzet ENV 1090-1:1996 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:V, 123 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 196-4, Metode preskušanja cementa. Del 4, Kvantitativno določanje sestavin : prevzet predstandard ENV 196-4:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 39 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1991-1, Eurocode 1. Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije. Del 1, Osnove projektiranja : (prevzet ENV 1991-1:1994 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:III, 85 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1991-2-1, Eurocode 1. Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije. Del 2-1, Vplivi na konstrukcije. Gostote, lastna teža in koristne obtežbe : (prevzet ENV 1991-2-1:1995 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:III, 37 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1991-2-3, Eurocode 1. Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije. Del 2-3, Vplivi na konstrukcije. Obtežbe snega : (prevzet ENV 1991-2-3:1995 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:VI, 59 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1991-2-4, Eurocode 1. Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije. Del 2-4, Vplivi na konstrukcije. Vplivi vetra : (prevzet ENV 1991-2-4:1995 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:VI, 153 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1991-3, Eurocode 1. Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije. Del 3, Prometne obtežbe mostov : (prevzet ENV 1991-3:1995 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:III, 130 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1992-1-1, Eurocode 2. Projektiranje betonskih konstrukcij. Del 1-1, Splošna pravila in pravila za stavbe : (prevzet ENV 1992-1-1:1991 in ENV 1992-1-1:1991/AC:1992 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:VII, 253, 2 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1993-1-1, Eurocode 3. Projektiranje jeklenih konstrukcij. Del 1-1, Splošna pravila in pravila za stavbe : prevzet predstandard ENV 1993-1-1: 1992 in popravek ENV 1993-1-1:1992/AC:1992 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:X, 344, 5 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1993-1-1/A1, Eurocode 3. Projektiranje jeklenih konstrukcij. Del 1-1, Splošna pravila in pravila za stavbe : prevzeto dopolnilo ENV 1993-1-1:1992/A1:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:IV, 62 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1993-1-2, Eurocode 3. Projektiranje jeklenih konstrukcij. Del 1-2, Splošna pravila. Projektiranje požarnovarnih konstrukcij : (prevzet ENV 1993-1-2:1995 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1999
Fizični opis:VI, 69 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1994-1-1, Eurocode 4. Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona. Del 1-1, Splošna pravila in pravila za stavbe : (prevzet ENV 1994-1-1:1992 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:X, 180 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1995-1-1, Eurocode 5. Projektiranje lesenih konstrukcij. Del 1-1, Splošna pravila in pravila za stavbe : (prevzet ENV 1995-1-1:1993 in popravek ENV 1995-1-1:1993/AC:1994 z metodo platnice)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:VI, 110, 3 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1998-1-1, Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih. Del 1-1, Splošna pravila - Potresna obtežba in splošne zahteve za konstrukcije : prevzet ENV 1998-1-1:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 25 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1998-1-2, Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih. Del 1-2, Splošna pravila - Splošna pravila za stavbe : prevzet ENV 1998-1-2:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 37 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1998-1-3, Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih. Del 1-3, Splošna pravila - Posebna pravila za različne materiale in elemente : prevzet ENV 1998-1-3:1995 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 126 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1998-2, Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih. Del 2, Mostovi : prevzet ENV 1998-2:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 102 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski predstandard. SIST ENV 1998-5, Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih. Del 5, Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki : prevzet ENV 1998-5:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 35 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1011, Priporočila za obločno varjenje feritnih jekel : prevzet predlog standarda prEN 1011:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:V, 66 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1125-1, Ključavnice in stavbno okovje - Zapore za vrata rešitve. Del. 1, Protipanične zapore z vodoravnim pritisnim drogom - Zahteve in postopki preskušanja : prevzet predlog standarda prEN 1125-1:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1258, Varjenje - Merjenje temperature predgrevanja, temperatur med varki in temperature varjenja : prevzet predlog standarda prEN 1258:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 7 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1290, Neporušitvene preiskave zvarnih spojev. Pregled zvarnih spojev z magnetnimi delci - Postopek : prevzet predlog standarda prEN 1290:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 17 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1418, Varilsko osebje - Preskušanje osebja za popolnoma mehanizirano in avtomatizirano varjenje kovinskih materialov : prevzet predlog standarda prEN 1418:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 18 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1435, Neporušitvene preiskave zvarnih spojev. Radiografski pregled zvarnih spojev : prevzet predlog standarda prEN 1435:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:IV, 35 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 1714, Neporušitvene preiskave zvarnih spojev. Pregled zvarnih spojev z ultrazvokom : prevzet predlog standarda prEN 1714:1994 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 24 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 630, Obločno varjeni spoji na aluminiju in varivih aluminijevih zlitinah - Smernice za stopnje sprejemljivosti napak : prevzet predlog standarda prEN 630:1992 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 16 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 910, Porušni preskus zvarnih spojev na kovinskih materialih - Upogibni preskus : prevzet predlog standarda prEN 910:1995 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 24 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. PSIST prEN 970, Varjenje - Vizualni pregled zvarnih spojev pri talilnem varjenju : prevzet predlog standarda prEN 970:1992 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 12 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS 1009-1, Blagajne in trezorji - Preskušanje in klasificiranje varnostnih vsebnikov po določitvi njihove protivlomne odpornosti
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS 1010, Tekoči naftni proizvodi - Osvinčeni motorni bencin - super - Zahteve in preskusne metode
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:9 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS 1011, Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje ekstra lahko - Zahteve in preskusne metode
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:7 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIS EN 107, Metode preskušanja oken - Mehanski preskusi : prevzet standard EN 107:1980 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1994
Fizični opis:[8] str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010