Rezultati iskanja
 
1234567
Knjige
Naslov:100 let Gasilskega društva Gorje
Izdano:Gorje : Gasilsko društvo, 1994
Fizični opis:33 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let Gasilskega društva Ljubljana-Spodnja Šiška
Izdano:Ljubljana : Gasilsko društvo Spodnja Šiška, [1988]
Fizični opis:40 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let Gasilskega društva Trbovlje-mesto : [1887-1987]
Izdano:[Trbovlje : Gasilsko društvo, 1987]
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let gasilstva v Gorenjem Logatcu : [1896-1996]
Izdano:Gorenji Logatec : Prostovoljno gasilsko društvo, 1996
Fizični opis:72 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let gasilstva v Markišavcih : [1894-1994]
Izdano:[Markišavci : Gasilsko društvo, 1994]
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let GD Puconci : [1892-1992]
Izdano:Puconci : GD, 1992
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:70 let Gasilskega društva Bratonci : 1924-1994
Izdano:Bratonci : [Gasilsko društvo], 1994
Fizični opis:38 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:70 let Gasilskega društva Pameče-Troblje
Izdano:Pameče-Troblje : Gasilsko društvo, 1991
Fizični opis:17 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:70 let gasilstva v Padežu
Izdano:Padež : PGD, 2004
Fizični opis:48 str. : fotogr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:90 let Gasilskega društva Ribno : 1902-1992
Izdano:[Ribno : Gasilsko društvo], 1992
Fizični opis:20 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gasilsko društvo Slovenj Gradec : 120 let
Izdano:Slovenj Gradec : Gasilsko društvo, [1993]
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:GD Hrastnik mesto : 1887-1987
Izdano:[Hrastnik : Gasilsko društvo, 1987]
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:NESREĆE sa hemijskim materijama : 3. jugoslovenski seminar u saradnji sa SZO, 21.-23. novembar 1988, Republiški center za obrambno usposabljanje Poljče 27, Begunje na Gorenjskem
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1989
Fizični opis:252 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odvod dima in toplote : priročnik
Izdano:Ljubljana : IZS - Inženirska zbornica Slovenije, 2011
Fizični opis:424 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o požarni varnosti
Izdano:Kamnik : Koma, 2009
Fizični opis:254 str. : ilustr., tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prekopa, Čeplje, Stopnik : izdano ob 100 letnici Gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik
Izdano:Prekopa : [s. l.], 2006
Fizični opis:350 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za gasilce
Izdano:[Ljubljana] : Gasilska zveza Slovenije, 1989
Fizični opis:2 zv. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Bevke : 85 let : [1912-1997]
Izdano:Bevke : Prostovoljno gasilsko društvo, [1997]
Fizični opis:86 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije za leto 1998
Izdano:[Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 1999]
Fizični opis:112 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST 1013, Požarna zaščita. Varnostni znaki. Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996-<1997>
Fizični opis:13 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST EN 1047-1, Varnostne shranjevalne enote. Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti. Del 1, Omare za zaščito nosilcev podatkov : identičen EN 1047-1:1996
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1997
Fizični opis:II, 18 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 3261, Požarni preskusi - Slovar : ekvivalenten z ISO 3261:1975
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:14 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 8421-1, Požarna zaščita - Slovar. Del 1, Splošni izrazi in pojavi pri požaru : ekvivalenten z ISO 8421-1:1987
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:12 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 8421-2, Požarna zaščita - Slovar. Del 2, Požarna zaščita konstrukcij : ekvivalenten z ISO 8421-2:1987
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:8 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 8421-5, Požarna zaščita - Slovar. Del 5, Nadzor dima : ekvivalenten z ISO 8421-5:1988
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:8 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 8421-6, Požarna zaščita - Slovar. Del 6, Evakuacija in sredstva za umik : ekvivalenten z ISO 8421-6:1987
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:11 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 9705, Požarni preskusi - Sobni preskus v naravnem merilu za obložne izdelke : prevzet standard ISO 9705:1993 in tehnični popravek ISO 9705:1993/Cor.1:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:III, 31 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in knjiga ukrepov za varno delo
Izdano:Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2006
Fizični opis:88 str., [53] f. pril. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategija 2010 : s človečnostjo zboljšati življenje nemočnih ljudi
Izdano:Genéve : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies = Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 1999
Fizični opis:33 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temeljna načela Rdečega križa in Rdečega polmeseca
Izdano:[Genève : Comité international, 1998
Fizični opis:31 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varstvo pred požarom in gasilstvo : zbirka predpisov
Izdano:Ljubljana : Globus Trade Consulting, 1996
Fizični opis:140 str.,[2] zganj. lista pril. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakono [!] gasilstvu in Priročnik o požarni varnosti
Izdano:Kamnik : Koma, 2011
Fizični opis:256 str. : ilustr., tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik "DVDP". [4], Usposabljanje delavcev za varno delo pred požari
Avtorstvo:Abou Aldan, Youssef | Gajić, Saša, 1956- | Kacian, Nenad
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent, 1994
Fizični opis:89 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas : 1926-2006 : 80 let
Avtorstvo:Absec, Matija | Prostovoljno gasilsko društvo (Petrova vas)
Izdano:[Petrova vas : PGD], 2006
Fizični opis:38 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:60 let Prostovoljnega gasilskega društva Sečovlje : 1953-2013
Avtorstvo:Ada, Bažec | Buzleta, Ariana | Flego, Mirela | Furlanič, Branko | Lovrič, Primož | Primožič, Tomaž, 1985- | Prostovoljno gasilsko društvo (Sečovlje)
Izdano:Sečovlje : Prostovoljno gasilsko društvo, 2013
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:70 let PGD Gatina : 1927-1997
Avtorstvo:Adamič, Marjan | Prostovoljno gasilsko društvo (Gatina)
Izdano:Gatina : [PGD], 1997
Fizični opis:63 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri
Avtorstvo:Ahčan, Uroš
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2007
Fizični opis:XIV, 736 str. : ilustr. ; 31 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč : priročnik za učence in dijake
Avtorstvo:Ahčan, Uroš
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2007
Fizični opis:VII, 202 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč : priročnik za bolničarje
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Al Mawed, Said | Avbelj, Miha | Battelino, Saba | Bauer, Martin, 1950- | Bošnjak, Roman | Brvar, Miran | Bukovec, Tomaž | Cvenkel, Barbara | Dahmane, Raja | Danieli, Aljoša | Eržen, Janez, 1944- | Glavič, Boris | Gorjanc, Jurij | Gorjanc, Matija, 1969- | Gradišek, Primož | Grošelj, Blaž | Grošelj, Urh | Herman, Simon | Jevšnik, Mojca, 1972- | Kokol, Robert | Kolar, Miran | Kovač, Miha, 1964- | Kristan, Anže, 1971- | Križančič, Miran | Malešič, France | Malovrh, Tomaž | Masten, Robert | Petrovec, Miroslav | Ploj, Tom | Prestor, Jože | Recek, Dejan | Slabe, Damjan, 1965- | Sluga, Boštjan | Stražar, Klemen | Špan, Matjaž | Šutanovac, Radoljub | Švigelj, Viktor | Trotovšek, Blaž | Trunk, Primož | Vidmar, Ivan, 1953- | Vlahović, Dušan | Zorman, Peter, 1976-
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008
Fizični opis:VI, 367 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč. Priročnik za voznike motornih vozil
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Gorjanc, Jurij | Gorjanc, Matija, 1969- | Kosec, Lučka | Ploj, Tom | Rajapakse, Renata | Recek, Dejan | Slabe, Damjan, 1965- | Šutanovac, Radoljub | Vidmar, Ivan, 1953-
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2007
Fizični opis:VII, 177 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Gorjanc, Jurij | Gorjanc, Matija, 1969- | Recek, Dejan | Slabe, Damjan, 1965- | Šutanovac, Radoljub | Vidmar, Ivan, 1953-
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, [2008]
Fizični opis:IV, 155 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč. Priročnik za voznike motornih vozil
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Kosec, Lučka | Rajapakse, Renata | Slabe, Damjan, 1965- | Šutanovac, Radoljub
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008
Fizični opis:VII, 177 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik jamarskega reševanja
Avtorstvo:Albertino, Lionel | Ilič, Uroš | Merela, Maks | Rizzo, Nathalie | Zakrajšek, Marko, 11.1.1977-
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba, 2012
Fizični opis:107 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:50 let gasilstva v Javorjah : 1953-2003
Avtorstvo:Alič, Ciril | Jelovčan, Martina
Izdano:Javorje : PGD, 2003
Fizični opis:112 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik povzetkov
Avtorstvo:Andrejek, Olga | Lavrič, Andreja, 1972- | Posvet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v osnovnih šolah (2009 ; Novo mesto)
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2009
Fizični opis:8 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:60 let Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ormož
Avtorstvo:Antolič, Boža | Rdeči križ Slovenije. Območno združenje (Ormož)
Izdano:Ormož : Rdeči križ Slovenije, Območno združenje, 2008
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Postojna : 1880-2000 : 120 let organiziranega gasilstva na Postojnskem
Avtorstvo:Antončič, Jože | Bratina, Štefan | Kerlatec, Valentina | Majcen, Štefan | Muhič, Darko | Perko, Andrej | Prostovoljno gasilsko društvo (Postojna) | Triler, Boštjan
Izdano:Postojna : Prostovoljno gasilsko društvo, 2000
Fizični opis:86 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:120 let Prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični
Avtorstvo:Anžlovar, Jože | Kastelic, Alojz | Krašovec, Tone, gasilec | Prostovoljno gasilsko društvo (Šentvid pri Stični) | Rus, Jože, 1966-
Izdano:Šentvid : Prostovoljno gasilsko društvo, 2005
Fizični opis:84 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga verskih skupnosti ter nevladnih človekoljubnih organizacij ob naravnih in drugih nesrečah : zbornik
Avtorstvo:Aplenc, Jožica
Izdano:Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, 1999
Fizični opis:79 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PGD Šmartno v Rožni dolini : 60 let : 1946-2006
Avtorstvo:Apotekar, Albin | Prostovoljno gasilsko društvo (Šmartno v Rožni dolini)
Izdano:Šmartno v Rožni dolini : Prostovoljno gasilsko društvo, 2006
Fizični opis:74 str. : ilustr. ; 16 x 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let : 1902-2002 : Prostovoljno gasilsko društvo Ribno
Avtorstvo:Arh, Alenka, 1957- | Ferjan, Gabrijel | Prostovoljno gasilsko društvo (Ribno) | Šmit, Anton
Izdano:Ribno : Prostovoljno gasilsko društvo, 2002
Fizični opis:56 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove prve pomoči za vsakogar
Avtorstvo:Arnež, Zoran M., 1953- | Baraga, Andrej | Derganc, Mirko | Gruden, Janez | Kalinšek, Ivan | Kovačič, Anton, 1932- | Krejči, Fedor | Možina, Martin, 1950- | Opačić, Simo | Velikonja, Tine | Zaletel, Marjan, 1944-
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 1994
Fizični opis:336 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti, Brdo pri Kranju, Kongresni center Brdo, 21. april 2016
Avtorstvo:Arnšek, Aleš, 1964- | Debenc, Matej | Đerek, Stipo | Gavranić, Ivica | Kramar, Zdravko | Laar, Gerard van | Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti (2016 ; Predoslje) | Volmajer, Martin
Izdano:Ljubljana : SIQ, 2016
Fizični opis:84 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti, Ljubljana, Velika dvorana SMELT, 12. september 2012
Avtorstvo:Arnšek, Aleš, 1964- | Debenc, Matej | Kramar, Zdravko | Krek, Štefan | Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti (2012 ; Ljubljana) | Radandt, Siegfried | Voje, Branko
Izdano:Ljubljana : SIQ, 2012
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pripravljeni za pomoč : gasilci reševalci Gasilsko reševalne službe Kranj
Avtorstvo:Artač, Vojko, 1950-
Izdano:Naklo : [samozal.] V. Artač, 2010
Fizični opis:[77] str. : barvne fotograf. ; 22 x 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:130. obletnica ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Ig
Avtorstvo:Auber, Andrej | Bukovec, Franc, 1952- | Prostovoljno gasilsko društvo (Ig) | Pucihar, Renata | Smole, Jernej, gasilec | Toni, Vesna | Zgonc, Andreja, pedagoginja
Izdano:Ljubljana : Salve, 2013
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globodol : prostovoljno gasilsko društvo in znamenitosti kraja : (1919-2009)
Avtorstvo:Avbar, Jože, 1977- | Prostovoljno gasilsko društvo (Globodol) | Pust, Anton | Štepec Dobernik, Dušan | Udovč, Katarina, 1978-
Izdano:Globodol : Prostovoljno gasilsko društvo, 2009
Fizični opis:127 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:80 let GRS Celje : zbornik : 1931-2011
Avtorstvo:Avberšek, Ivo Hans | Četina, Jože, zdravnik | Gabrovšek, Marko, 1948- | Golob, Lojze, 1939- | Gorska reševalna služba (Celje. Postaja) | Prezelj, Gabrijel | Zagožen, Iztok
Izdano:Celje : GRS, 2011
Fizični opis:174 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove procesne, požarne in eksplozijske varnosti : [univerzitetni učbenik]
Avtorstvo:Avsec, Jurij | Petrovski, Blagoj | Praunseis, Zdravko
Izdano:Krško : Fakulteta za energetiko, 2011
Fizični opis:IV, 185 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naših 110 let : PGD Ribno
Avtorstvo:Ažman, Aljoša | Duljak, Drago | Mučič, Rok | Mulej, Damjan, 1966- | Prostovoljno gasilsko društvo (Ribno) | Smole, Jože, gasilec | Stržinar, Cecilija | Šmit, Anton | Šorli, Iztok, heraldik
Izdano:Ribno : Prostovoljno gasilsko društvo, 2012
Fizični opis:80 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:1. in 2. Ažmanov dan zdravnikov Gorske reševalne službe Slovenije, 29. avgusta 1993 in 28. maja 1994
Avtorstvo:Ažmanov dan zdravnikov Gorske reševalne službe Slovenije (1 ; 1993 ; Vršič) | Ažmanov dan zdravnikov Gorske reševalne službe Slovenije (2 ; 1994 ; Gozd Martuljek) | Malešič, France | Tomazin, Iztok, 1960-
Izdano:Radovljica : Didakta, 1995
Fizični opis:79 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ažmanovi dnevi : gorska reševalna služba : zbornik predavanj
Avtorstvo:Ažmanovi dnevi Gorske reševalne službe Slovenije (2000 ; Ljubljana) | Fokter, Samo K.
Izdano:Ljubljana : Medicinski razgledi, 2000
Fizični opis:139 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik predavanj 15. Ažmanovih dni Gorske reševalne zveze Slovenije, Logarska dolina, 17. in 18. maj 2008
Avtorstvo:Ažmanovi dnevi Gorske reševalne zveze Slovenije (15 ; 2008 ; Logarska dolina) | Fokter, Nina | Fokter, Samo K.
Izdano:Ljubljana : Komisija za medicino, Gorska reševalna služba Slovenije = Medical Commission, Mountain Rescue Association of Slovenia, 2008
Fizični opis:92 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela : 1897-2017
Avtorstvo:Babič, Aleš, 1979- | Erzar Medić, Jana | Konič, Anton | Prostovljno gasilsko društvo (Koroška Bela) | Zavelcina, Ana | Zavelcina, France
Izdano:Koroška Bela : PGD, 2017
Fizični opis:122 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Žeje-Bistrica : 60 let : 1937-1997
Avtorstvo:Babič, Jože | Prostovoljno gasilsko društvo (Žeje ; Bistrica)
Izdano:Žeje ; Bistrica : Prostovoljno gasilsko društvo, 1997
Fizični opis:29 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:110 let Gasilskega društva Bizovik : 1884-1994
Avtorstvo:Babnik, Marija
Izdano:Ljubljana : Gasilsko društvo, 1994
Fizični opis:85 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:120 let Prostovoljnega gasilskega društva Šikole : zbornik
Avtorstvo:Babšek, Anton | Kacijan, Franc | Kirbiš, Matej | Prah, Maksimiljan | Prostovoljno gasilsko društvo (Šikole)
Izdano:Šikole : Prostovoljno gasilsko društvo, 2013
Fizični opis:69 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč za najmlajše : priročnik za mentorje prve pomoči v 2. in 3. razredu osnovne šole
Avtorstvo:Bajc, Suzana | Svetina, Sandra
Izdano:Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, Območno združenje, 2016
Fizični opis:132 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 list
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let PGD Zg. Tuhinj
Avtorstvo:Bajde, Ivanka | Prostovoljno gasilsko društvo (Zgornji Tuhinj) | Slapnik, Mateja
Izdano:Zg. Tuhinj : Prostovoljno gasilsko društvo, 2011
Fizični opis:232 str. : ilustr. ; 31 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Primostek : 1935-2005 : 70 let
Avtorstvo:Bajuk, Božidar, 1949- | Prostovoljno gasilsko društvo (Primostek)
Izdano:Primostek : PGD, 2005
Fizični opis:44 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od mlade države do novega tisočletja : 1991-2001 : 120 let črnomaljskega gasilskega društva : 1881-2001
Avtorstvo:Balkovec Debevec, Marjetka | Okoliš, Stane | Prostovoljno gasilsko društvo (Črnomelj)
Izdano:Črnomelj : Prostovoljno gasilsko društvo, 2001
Fizični opis:92 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:90 let gasilskega društva Šentrupert
Avtorstvo:Banič, Janez | Gasilsko društvo (Šentrupert) | Novak, Franc | Ravnikar, Peter | Skušek, Tone | Zupan, Jože, 5.4.1938-
Izdano:Šentrupert : Gasilsko društvo, 1989
Fizični opis:44 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mi bdimo dan in noč : zbornik ob 100-letnici Gasilske zveze Črnomelj : 1912-2012
Avtorstvo:Banovec, Anton | Gasilska zveza (Črnomelj) | Planinc, Anton, 1953- | Planinc, Petra, 1978-
Izdano:Črnomelj : Gasilska zveza, 2014
Fizični opis:358 : ilustr. ; 34 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naših 90 let : 1908 - 1998 : Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče
Avtorstvo:Banovec, Anton | Prostovoljno gasilsko društvo (Dobliče)
Izdano:Dobliče : Prostovoljno gasilsko društvo, 1998
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč : doma, na delu in v prostem času : [napotki za pomoč pri najrazličnejših poškodbah in nenadnih obolenjih]
Avtorstvo:Baraga, Andrej | Hočevar, Mojca M., 1964- | Hočevar, Vesna
Izdano:Ljubljana : Cankarjeva založba, 1993
Fizični opis:255 str. : barvne ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:70 let Gasilskega društva Brezovci
Avtorstvo:Barbarič, Franc | Car, Karel | Fajs, Boris | Flisar, Franc | Glavač, Štefan | Gujtman, Milan | Horvat, Štefan
Izdano:Brezovci : Gasilsko društvo, 1995
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgodba, dolga sto let : prostovoljno gasilsko društvo Sora : [zbornik]
Avtorstvo:Barle, Miro | Brdnik, Tone | Praznik, Brane | Prostovoljno gasilsko društvo Sora (Sora pri Medvodah)
Izdano:Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2005
Fizični opis:135 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranost gasilstva na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik v letih 1955-1996
Avtorstvo:Baša, Ljubo | Čertanec, Dušan | Klemen, Ivan
Izdano:Brezovica : Gasilska zveza ; [Dobrova] : Gasilska zveza Dolomiti ; Horjul : Gasilska zveza ; Ig : Gasilska zveza ; Ljubljana : Gasilska zveza ; Škofljica : Gasilska zveza ; Velike Lašče : Gasilska zveza, 2015
Fizični opis:87 str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:120 let Rdečega križa v Ilirski Bistrici : 1882-2002
Avtorstvo:Baša, Nadja | Čeligoj, Nada | Rdeči križ Slovenije. Območno združenje (Ilirska Bistrica)
Izdano:Ilirska Bistrica : Območno združenje RK, 2002
Fizični opis:15 str. : fotogr., ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč
Avtorstvo:Beale, Peter | Gorton, Steve | Kešpret, Jasna | Scott, Roy | Webb, Michael
Izdano:Ljubljana : DZS, 1998
Fizični opis:288 str. : barvne ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Pišece : kronika 1988-1998
Avtorstvo:Bedič, Marjanca | Dušič, Martin | Ogorevc, Marjanca | Prostovoljno gasilsko društvo (Pišece)
Izdano:Novo mesto : Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1998
Fizični opis:26 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena požarne odpornosti delno zaščitenih sovprežnih stropov : FRACOF : priročnik in teoretične osnove
Avtorstvo:Beg, Darko | Skuber, Peter | Vassart, Olivier | Zhao, Bin
Izdano:Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 2011
Fizični opis:44, 120 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reševanje v gorah : sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji
Avtorstvo:Bele, Jani | Habjan, Vladimir
Izdano:Kranj : Gorska reševalna zveza Slovenije, 2012
Fizični opis:276 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj : 1870-2000 : 130 let prostovoljnega dela
Avtorstvo:Bencik Munda, Doris | Farič, Boris | Hernja-Masten, Marija | Kovačič, Bine | Marinič, Janko
Izdano:Ptuj : Prostovoljno gasilsko društvo, 2000
Fizični opis:171 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Srečanja pionirjev-gasilcev Slovenije in Hrvatske
Avtorstvo:Bercko, Franc | Mauer, Franjo | Romih, Jože | Tirgušek, Mateja
Izdano:Šmarje pri Jelšah : Občinska gasilska zveza, [1990]
Fizični opis:43 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Avtorstvo:Bercko, Luka | Jug, Aleš, 1969- | Senčič, Sandra
Izdano:Celje : Kova, 2012
Fizični opis:84 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:100 let gasilstva v Dolgi vasi
Avtorstvo:Berden, Magda | Göncz, László | Prostovoljno gasilsko društvo (Dolga vas)
Izdano:Dolga vas : Prostovoljno gasilsko društvo = Hosszúfalu : Önkéntes Tűzoltóegylet, 2008
Fizični opis:85 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spominske bukvice : 80 let PGD Zapoge
Avtorstvo:Bergant, Miha | Bizjak, Marko, gasilec | Dermastja, Mojca | Prostovoljno gasilsko društvo (Zapoge)
Izdano:[Zapoge : Prostovoljno gasilsko drutšvo, 2006?]
Fizični opis:28 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kronika ob 50-letnici Gasilske zveze Kamnik : 1955-2005
Avtorstvo:Berlec, Jože, 1919- | Gasilska zveza (Kamnik)
Izdano:Kamnik : Gasilska zveza, 2005
Fizični opis:144 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin
Avtorstvo:Berlec, Jože, 1949- | Cividini, Adriana | Glažar, Zvonko | Grgovič, Andrej | Jezernik, Ivan, gasilec | Petek, Franc, 1961-
Izdano:Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2011
Fizični opis:288 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin
Avtorstvo:Berlec, Jože, 1949- | Cividini, Adriana | Glažar, Zvonko | Grgovič, Andrej | Jezernik, Ivan, gasilec | Petek, Franc, 1961-
Izdano:Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2013
Fizični opis:288 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin
Avtorstvo:Berlec, Jože, 1949- | Cividini, Adriana | Glažar, Zvonko | Grgovič, Andrej, gasilec | Jezernik, Ivan, gasilec | Petek, Franc, 1961-
Izdano:Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2017
Fizični opis:288 str. : ilustr. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gasilska brigada Koper : 1949-2009
Avtorstvo:Bešter, Andreja | Bržan, Vilij | Cek, Danijel | Gasilska brigada (Koper) | Glavina, Denis | Loredan, Diego
Izdano:Koper : Javni zavod Gasilska brigada, 2009
Fizični opis:147 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kronika Prostovoljnega gasilskega društva Besnica : 1925-2015
Avtorstvo:Bešter, Jože | Prostovoljno gasilsko društvo (Besnica)
Izdano:Besnica : PGD, 2015
Fizični opis:123 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Četrt stoletja gasilstva v Krki : 1970-1995
Avtorstvo:Bevc, Jože | Bezeg, Robert
Izdano:Novo mesto : Industrijsko gasilsko društvo Krka, 1995
Fizični opis:143 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:130 let gasilstva v Borovniški kotlini : 1885-2015
Avtorstvo:Bezek, Peter, 1963- | Modrijan, Franjo, 1950-
Izdano:Borovnica : PGD, 2015
Fizični opis:219 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:30 let delovanja PGD Dobje : (1976-2006)
Avtorstvo:Bezgovšek, Branko | Prostovoljno gasilsko društvo (Dobje) | Salobir, Franc | Salobir, Jožica
Izdano:Dobje : Prostovoljno gasilsko društvo, 2006
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Humanitarna dejavnost v mojem kraju : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov
Avtorstvo:Bezlaj-Krevel, Ljudmila | Furlan, Iris
Izdano:Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2009
Fizični opis:61 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost in varnost v zdravstvu : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 14. junij 2016
Avtorstvo:Bijol, Alenka
Izdano:Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2016
Fizični opis:28 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč v delovnem okolju : posodobljeno in skrajšano gradivo
Avtorstvo:Bilban, Marjan | Hodžić, Fatih
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2008
Fizični opis:111 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
1234567

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010