Rezultati iskanja
 
12345678910...
Knjige
Naslov:Aktualna vprašanja insolvenčnega prava : zbornik 2011 : 3. strokovno srečanje
Izdano:Ljubljana : GV založba, 2011
Fizični opis:112 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Album človekovih pravic
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za šolstvo in šport, 1993
Fizični opis:30 str. : barvne ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Alpska konvencija : priročnik
Izdano:Innsbruck : Stalni sekretariat Alpske konvencije, cop. 2010
Fizični opis:270 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
Izdano:Ljubljana : Delo - Tiskarna, 2006
Fizični opis:443 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Brezplačna pravna pomoč
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2003
Fizični opis:20 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Carinski zakonik Skupnosti
Izdano:[Ljubljana : Center Marketing International, 2005]
Fizični opis:XXIII, 249 str. ; 18 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Četrto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
Izdano:Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, 2006
Fizični opis:74, 75 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Človekove pravice : zbirka mednarodnih dokumentov. Del 1, Univerzalni dokumenti
Izdano:Ljubljana : Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, 1995-1996
Fizični opis:2 zv. ([XXIII], 874 str.) ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Človekove pravice v zvezi z biomedicino : Oviedska konvencija in dodatni protokoli
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2009
Fizični opis:102 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Človeške pravice
Izdano:Ljubljana : Komisija za človeške pravice R Slovenije : Napredna narodna stranka, 1991
Fizični opis:32 str., str. 13-24 : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in organov družbe za uveljavljanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Izdano:Ljubljana : Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, 1999
Fizični opis:12 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delovna razmerja in socialna varnost : novosti na področju pravnega urejanja : seminarsko gradivo
Izdano:Ljubljana : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 1988
Fizični opis:170 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dober glas seže v deveto vas : primeri projektov v okviru programa Evropa za državljane
Izdano:Ljubljana : Zavod Movit, 2011
Fizični opis:39 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dober glas seže v deveto vas : primeri projektov v okviru programa Evropa za državljane
Izdano:Ljubljana : Movit NA Mladina, 2009
Fizični opis:38 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobre prakse v policiji
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2010
Fizični opis:94 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dodatki k carinskemu zakoniku skupnosti
Izdano:[S. l. : s. n., 2005?]
Fizični opis:[58] str. loč. pag. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za publicistiko = Ministry of Defence of Republic of Slovenia, Secretariat of Secretary General, Publishing Service, 2002
Fizični opis:52 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Doktrina vojaške strateške rezerve Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, 2012
Fizični opis:28 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dokumenti s procesa Patria
Izdano:Ljubljana : Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2013-
Fizični opis:Zv. <1-2> ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DRUŽBENA priznanja in nagrade mesta Maribor 1989
Izdano:Maribor : [Skupščina občine], 1989
Fizični opis:[22] str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002
Izdano:Ljubljana : Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, 1999
Fizični opis:405 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EU Schengenski katalog. Policijsko sodelovanje : priporočila in dobre prakse
Izdano:[Bruselj] : Generalni sekretariat Sveta EU, 2003 [i. e.] 2006
Fizični opis:33 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev
Izdano:Luksemburg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2005
Fizični opis:18 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarske pogodbe
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Pravna služba, 1996
Fizični opis:32 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarske pogodbe
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Pravna služba, 1997
Fizični opis:38 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarske pogodbe
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Pravna služba, 1995
Fizični opis:32 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human rights : our vision of democracy was different
Izdano:Ljubljana [i. e.] Lesce : Libro, 1999 [i. e.] 2001
Fizični opis:164 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human rights : our vision of democracy was different
Izdano:Ljubljana : International Commision for Human Rights, 2002
Fizični opis:191 str. : ilustr. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human rights : our vision of democracy was different
Izdano:[Ljubljana] : Commission for Human Rights of Slovenia : Movement for Human Rights, Youth section, 1993
Fizični opis:2 zv. (46; 34 str.) : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Il vademecum degli sportelli linguistici
Izdano:[Udine] : Consorzio universitario del Friuli, 2006
Fizični opis:29, 28 str., [4] str. pril. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijske storitve za lokalno samoupravo : zbornik, Portorož, 16.-18. november 1995
Izdano:Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 1995
Fizični opis:262 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intelektualna lastnina : mednarodne pogodbe
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za intelektualno lastnino, 2003
Fizični opis:452 str. ; 18 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izboljšanje položaja Romov v srednji in vzhodni Evropi : izziv za manjšinsko pravo : povzetki referatov na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11. - 12. aprila 1997, v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku
Izdano:Ljubljana : [s. n.], 1999
Fizični opis:53 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izhodišča za nastajanje slovenskega zakona o gospodarskih družbah : magnetogram in gradivo s posveta v Ljubljani, 2. aprila 1992
Izdano:Ljubljana : Mobos, 1992
Fizični opis:92 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izobraževalni program Policist
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Policijska akademija, 2004
Fizični opis:180 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Javna naročila : zbrani pisni prispevki za strokovni posvet v organizaciji Odin d. o. o., v Ljubljani, 26. oktobra 2000
Izdano:Ljubljana : Odin, [2000]
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj moram storiti, če sem tujec, prosilec za azil ali imetnik začasnega zatočišča : žepni priročnik
Izdano:Ljubljana : Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2003
Fizični opis:75 str. ; 13 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj vem o novem družinskem zakoniku?
Izdano:V Ljubljani : Resor za socialo in zdravstvo Študentske organizacije Univerze, 2010
Fizični opis:15, 17 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako pridobiti evropski patent : navodila za prijavitelje : I. del
Izdano:Ljubljana : Urad RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo, 2005
Fizični opis:91 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kataster 2014 : vizija katastrskega sistema
Izdano:[Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, 1998?]
Fizični opis:40 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic : 1994/95
Izdano:[Ljubljana] : Sindikat delavcev bank in hranilnic, 1994
Fizični opis:72 str. ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji : prečiščeno besedilo : 1996/1997
Izdano:[Ljubljana] : Sindikat delavcev bank in hranilnic : Združenje bank Slovenije, 1996
Fizični opis:75 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Izdano:Ljubljana : Republiški sindikat gostinstva in turizma Slovenije, 1991
Fizični opis:35 str. ; 14 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva
Izdano:Ljubljana : Sindikat obrtnih delavcev Slovenije : Združenje za drobno gospodarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, 2000
Fizični opis:[56] str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba Rudnikov rjavega premoga Slovenije
Izdano:[Ljubljana : RRPS, 1991]
Fizični opis:87 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za črno in barvasto metalurgijo ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije : Ur. l. RS, št. 12/91 in 71/94
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1995
Fizični opis:136 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
Izdano:Ljubljana : Železniško gospodarstvo, 1992
Fizični opis:52 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva : s prilogami
Izdano:Ljubljana : Zbornica gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije, RO sindikata komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije, 1994
Fizični opis:96 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1991
Fizični opis:28 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1991
Fizični opis:48 str. ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za tekstilno industrijo Slovenije
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1991
Fizični opis:24 str. ; 14 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za usnjarsko-predelovalno industrijo Slovenije
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1991
Fizični opis:24 str. ; 14 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Izdano:[Ljubljana] : Sindikat delavcev v zdravstveni negi, [2001?]
Fizični opis:[27] str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija) : besedilo konvencije, pravilnika o izvajanju, protokola o razlagi 69. člena konvencije, protokola o centralizaciji, protokola o priznanju in protokola o privilegijih in imunitetah
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za intelektualno lastnino, 2003
Fizični opis:311 str. ; 18 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli
Izdano:V Ljubljani : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998
Fizični opis:36 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kronologija : 1998 do 2002 : iz časopisja : Lenart je drugačen
Izdano:Lenart : Občina, 2005
Fizični opis:400 str. : ilustr. ; 34 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kronologija : 2003 do 2006 : iz časopisja : Lenart je drugačen
Izdano:Lenart : Občina, 2006
Fizični opis:834 str. : ilustr. ; 34 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kršitve človekovih pravic v vojni proti terorizmu
Izdano:[Ljubljana : Amnesty International Slovenije, 2007?]
Fizični opis:7 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kupujte zeleno! : priročnik o ekološkem - okolju prijaznem - javnem naročanju
Izdano:Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2005
Fizični opis:39 str. : barvne ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:La biblioteca strumento di pace
Izdano:[Trieste] : Comune di Trieste, Biblioteca civica "Attilio Hortis", 1996
Fizični opis:63 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Legal framework for business in Slovenia
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1995
Fizični opis:307 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko, analize in knjižnico, 2009
Fizični opis:10 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Malaška deklaracija o invalidih : razvoj v smeri enakovredne vključenosti invalidov kot državljanov
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2003
Fizični opis:16 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodna konvencija o usklajevanju mejnih kontrol blaga
Izdano:Ljubljana : Center Marketing International, 1995
Fizični opis:92 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni standardi človekovih pravic za potrebe organov pregona : žepni priročnik o človekovih pravicah
Izdano:Ljubljana : Ustanova Fundacija GEA 2000, 1999
Fizični opis:56 str. ; 13 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodno sodelovanje lokalnih skupnosti v Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Zavod Movit, 2011
Fizični opis:34 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodologija popisa nepremičnin. Navodila za popisovalce
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, [2006]
Fizični opis:21 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodologija popisa nepremičnin. Popisni obrazci z navodili za njihovo izpolnjevanje
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, [2006]
Fizični opis:79 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nacionalna razprava o slovenski kulturni politiki, Cankarjev dom v Ljubljani, 24. in 25. oktober 1997 : uvodni koreferati, Cankarjev dom v Ljubljani, 24. in 25. oktober 1997
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo : Svet Evrope, [1997]
Fizični opis:37 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Načela dobre prakse : program za otroke brez spremstva v Evropi
Izdano:[Ljubljana : Slovenska filantropija : UNHCR representation in Slovenia], 2005
Fizični opis:47 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekateri praktični in teoretični vidiki izvajanja zakona o obligacijskih razmerjih : ob 10-letnici ZOR : referati
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1989
Fizični opis:220 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nomotehnične smernice
Izdano:Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2008
Fizični opis:198 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nomotehnične smernice : podlage za izdelavo pravnih predpisov
Izdano:Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2004
Fizični opis:127 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notranji odkup delnic in certifikati : [gradivo za seminar]
Izdano:V Mariboru : Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo, 1993
Fizični opis:64 str. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova stanovanjska zakonodaja in njena uveljavitev v praksi : seminarsko gradivo
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik ; Maribor : Inštitut za gospodarsko pravo pri VPŠ, 1991
Fizični opis:[45] str. loč. pag. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova ureditev javnih služb : Bled, junij 1991
Izdano:V Ljubljani : Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 1991
Fizični opis:148 str. : graf. prikazi ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:NOVA zakonska ureditev delovnih razmerij in podjetje : seminarsko gradivo
Izdano:Ljubljana : [s. n.], 1988
Fizični opis:IV, 196 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti na področju delovnih razmerij 2010-2011
Izdano:Ljubljana : Primath, 2010
Fizični opis:375 str. ; 22 cm + CD-ROM
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti pri javnih naročilih : zbornik 2011 : 2. strokovno srečanje, [Hotel Larix, Kranjska Gora, 24. in 25. novembra 2011]
Izdano:Ljubljana : GV založba, 2011
Fizični opis:112 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti pri javnih naročilih : zbornik 2012 : 3. strokovno srečanje
Izdano:Ljubljana : GV založba, 2012
Fizični opis:44 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obrambna strategija Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, 2013
Fizični opis:67 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odpiranje centra za mlade ženske - žrtve nasilja : zbrani prispevki z okrogle mize : [zbornik]
Izdano:Ljubljana : Zavod EMMA, 2003
Fizični opis:79 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odsev preteklosti narekuje prihodnost : rezultati dela Ministrstva za gospodarstvo v obdobju 2004-2008
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarstvo, 2008
Fizični opis:42 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odvetniška tarifa
Izdano:Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000
Fizični opis:43 str. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odvetniška tarifa
Izdano:[Ljubljana : Odvetniška zbornica Slovenije, 1995]
Fizični opis:33 str. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osamosvojitveni zakoni s področja notranjih zadev : predpisi o državljanstvu, tujcih, potnih listinah, nadzoru državne meje in vozniških listinah
Izdano:Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991
Fizični opis:102 str. ; 17 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Otroci imajo prednost
Izdano:[Ljubljana : Unicef, 1993
Fizični opis:82 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ozelenitev gospodarstva v alpski regiji : poročilo o stanju Alp
Izdano:Innsbruck : Stalni sekretariat Alpske konvencije, cop. 2017
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogodbene garancije na prvi poziv
Izdano:Ljubljana : Center Marketing International, [1994]
Fizični opis:16, 16 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogodbeni in drugi ustanovitveni akti podjetij ter drugi splošni akti : referati, september 1989
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1989
Fizični opis:233 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Policijski postopki in spoštovanje človekovih pravic
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2004
Fizični opis:113 str. ; 13 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomembni podatki za reformo lokalne samouprave
Izdano:Ljubljana : GV, 1994
Fizični opis:2 zv. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovanje s tujino
Izdano:Ljubljana [i. e. Kamnik] : Koma, 2001
Fizični opis:237 str. : obrazci, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot do evropskega patenta : navodila za prijavitelje
Izdano:Ljubljana : Urad RS za intelektualno lastnino, 1995
Fizični opis:81 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot k enakosti spolov. Smernice in dokumenti za izvajanje politike enakosti spolov
Izdano:[Ljubljana] : Urad Vlade RS za enake možnosti, 2007
Fizični opis:1 mapa (8 snopičev) ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot k enakosti spolov. Učinkovito integriranje načela enakosti spolov v politike
Izdano:[Ljubljana] : Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, 2008
Fizični opis:1 mapa (7 snopičev) : graf. prikazi ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti iz nasilja
Izdano:Ljubljana : Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC = Legal and Information Center for NGOs, [1998]
Fizični opis:107 str. ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povzetek ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949 in njihovih dodatnih protokolov
Izdano:Ženeva : Mednarodni odbor Rdečega križa, [1992]
Fizični opis:22 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktični postopek : uporaba policijskih pooblastil : poenotenje policijskih postopkov
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 1997
Fizični opis:75 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravice žensk in otrok v družinskem in socialnem pravu
Izdano:Ljubljana : Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC = Legal and Information Center for NGOs, [1999?]
Fizični opis:54 f. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010