Rezultati iskanja
 
123456
Knjige
Naslov:Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leto 2000 in 2001
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2000
Fizični opis:63 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Črna knjiga o Sloveniji - tako imenovani socialni državi
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2010
Fizični opis:[22], 24 str. ; 12 x 16 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delovni zvezek : [Klub za iskanje zaposlitve]
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje, 1995
Fizični opis:80 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobre prakse v Sloveniji : upravljanje raznolikosti v zaposlovanju
Izdano:Ljubljana : Škuc, 2009
Fizični opis:40 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evalvacija javnih del v Sloveniji : [dvodnevna delavnica, 23. in 24. aprila 1992, Maribor]
Izdano:[Ljubljana] : Republiški zavod za zaposlovanje ; Maribor : Aram, 1992
Fizični opis:46 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski socialni sklad v Sloveniji : 2007-2013 : naložba v ljudi je naložba v prihodnost
Izdano:Ljubljana : Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2009
Fizični opis:20 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalna varnost : strokovni zbornik konference, 12. in 13. novembra 2009, Golf hotel Bled
Izdano:Ljubljana : Planet GV, 2009
Fizični opis:261 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalna varnost, Bled 13. in 14. oktobra 2006
Izdano:[Ljubljana : Planet GV, 2006]
Fizični opis:361 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gradivo za strokovne izpite
Izdano:[Ljubljana : Zavod RS za zaposlovanje], 2003
Fizični opis:193 str. loč. pag. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izobraževanje brezposelnih : zbornik
Izdano:Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 1993
Fizični opis:2 zv. (655 str.) : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Living and working in Slovenia : information for EU/EEA citizens who want to work in Slovenia
Izdano:[S. l. : s. n., 2006]
Fizični opis:22 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mentorji v projektih Evropske prostovoljne službe
Izdano:Ljubljana : Movit na mladina, 2006
Fizični opis:19 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Najpogostejša vprašanja o povračilu stroškov
Izdano:Ljubljana : Dashöfer, cop. 2008
Fizični opis:48 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National employment action : plan for the years 2000 and 2001
Izdano:Ljubljana : Ministry of Labour, Family and Social Affairs, 2000
Fizični opis:63 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:NOVOSTI v zakonu o združenem delu : referati
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1988
Fizični opis:203 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plače '95
Izdano:[Ljubljana] : Enotnost, [1995]
Fizični opis:80 str. ; 14 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PLAČE v kolektivnih pogodbah za gospodarstvo : zbornik gradiv
Izdano:Ljubljana : Zavod za organizacijo poslovanja, 1990
Fizični opis:196 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poklici in šole
Izdano:[Ljubljana] : Zveza skupnosti za zaposlovanje Slovenije, 1989
Fizični opis:129 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006
Fizični opis:24 str. : tabele, preglednice ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2000
Fizični opis:121 str. : ilustr., tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predpisi o honoriranju tridimenzionalnega oblikovanja
Izdano:Ljubljana : Društvo oblikovalcev Slovenije, 2007
Fizični opis:23 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled pravic iz naslova zavarovanja za brezposelnost
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje, 1995
Fizični opis:38 str. ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za uporabo programa Evidentiranje delovnega časa v osnovni šoli
Izdano:Ljubljana : CDI Univerzum, 2009
Fizični opis:16, 42 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proč z bolečinami v hrbtu : priročnik z osnovnimi informacijami in navodili
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proč z bolečinami v hrbtu : priročnik z osnovnimi informacijami in navodili
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2001
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2001
Fizični opis:60 str. : fotogr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč ob prehodu v zaposlitev
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2008
Fizični opis:48 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prva pomoč za zaposlene
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2009
Fizični opis:76 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj pravnega urejanja združenega dela : zbornik referatov za simpozij v Portorožu, 10. in 11. aprila 1986
Izdano:Ljubljana : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 1986
Fizični opis:176 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reforme trga dela : [ali bo reforma trga dela resnično spodbudila konkurenčnost slovenskega gospodarstva?] : strokovno gradivo, 29. in 30. novembra 2006, Kongresni center Bernardin, Portorož
Izdano:Ljubljana : Planet GV, 2006
Fizični opis:134, [48] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST EN 473, Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave. Splošna načela : prevzet standard EN 473:1993 z metodo platnice
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1996
Fizični opis:III, 36 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardna klasifikacija poklicev
Izdano:Ljubljana : Bonex, 2003
Fizični opis:394 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardna klasifikacija poklicev : spremenjena 2000
Izdano:Ljubljana : Bonex, 2000
Fizični opis:373 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Šifrant poklicev
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1984 [i. e. 1991]
Fizični opis:188 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Šifrant poklicev. Spremembe in dopolnitve
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje, 1994
Fizični opis:25 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Študija o diskriminaciji na trgu dela : zaključno poročilo
Izdano:[Ljubljana] : Republika Slovenija, Urad za enake možnosti, 2010
Fizični opis:VI, 54, P51 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:USKLAJEVANJE samoupravnih splošnih aktov s področja delovnih razmerij z novelo zakona o združenem delu in zakona o delovnih razmerjih : referati
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1988
Fizični opis:131 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V službi zaščite kapitala
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 1993
Fizični opis:19 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vlaganje v zdravje zaposlenih povečuje dobiček : ali veste, kako izračunati donosnost programov za krepitev in promocijo zdravja na delovnem mestu? : prispevki konference projekta Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu (KroNeBo)
Izdano:Ljubljana : Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2014
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga delavskih predstavnikov pri ocenjevanju tveganja : priročnik ZSSS za usposabljanje delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenija, 2008
Fizični opis:54 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z dobro načrtovano promocijo zdravja na delovnem mestu do zdravih in zadovoljnih zaposlenih
Izdano:Ljubljana : Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2014
Fizični opis:18 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spremembe na trgu delovne sile, pomen izobrazbe in pismenost zaposlenih
Avtorstvo:Adam, Frane | Ivančič, Angela | Mohorčič Špolar, Vida A.
Izdano:Ljubljana : Inštitut za razvojne in strateške analize, 2010
Fizični opis:198 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proizvodnja in razmnoževanje : kraja zdravja prihodnjih generacij
Avtorstvo:Adamič, Marja | Mengeot, Marie-Anne | Vogel, Laurent
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2009
Fizični opis:80 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inštruktor : priročnik za inštruktorje v mladinskih pobudah programa Mladi v akciji
Avtorstvo:Agrež, Jernej, 1983- | Cepin, Matej | Peloza, Jan | Pucelj Lukan, Petra | Škulj, Janez
Izdano:Ljubljana : Movit NA Mladina, 2010
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prehod 2000
Avtorstvo:Aleksić, Jelena | Glazer, Jože | Kovač, Zdenka, 1954- | Pavlin, Samo | Zgaga, Matevž
Izdano:Ljubljana : Delo, 1999
Fizični opis:2 zv. (459 str.) : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove oblikovanja dela
Avtorstvo:Ambrož, Joža
Izdano:Maribor : REFA zveza Slovenije, 1997
Fizični opis:436 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove oblikovanja dela v proizvodnji
Avtorstvo:Ambrož, Joža
Izdano:Maribor : REFA - Združenje za študij dela in organizacijo podjetij, 2000
Fizični opis:522 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Diferencijacija plačil
Avtorstvo:Ambrož, Joža | Zeni, Janez
Izdano:Maribor : REFA - Združenje za študij dela in organizacijo podjetij, 1995
Fizični opis:111 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izobraževanje odraslih v praksi : priročnik za usposabljanje ADEC
Avtorstvo:Andersen, Kurt Karsten | Dragovič, Tatjana | Lercher, Andreas | Lercher, Marion | Niedermeyer, Manfred | Potočnik, Bernarda, 1969- | Šemrl, Karmen
Izdano:Ljubljana : Glotta Nova, 2007
Fizični opis:135 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Get to know trade unions : handbook for youth
Avtorstvo:Anderson, Sophia | Konjar, Maja | Koskinen, Mikko | Lukič, Goran | Pernat Lesjak, Staša | Šobota, Dijana
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2010
Fizični opis:71 str. : ilustr. ; 16 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spoznajte sindikate : priročnik za mlade
Avtorstvo:Anderson, Sophia | Konjar, Maja | Koskinen, Mikko | Lukič, Goran | Pernat Lesjak, Staša | Šobota, Dijana
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2010
Fizični opis:71 str. : ilustr. ; 16 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upoznajte sindikate : priručnik za mlade
Avtorstvo:Anderson, Sophia | Konjar, Maja | Koskinen, Mikko | Lukič, Goran | Pernat Lesjak, Staša | Šobota, Dijana
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2010
Fizični opis:71 str. : ilustr. ; 16 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje učinkovitosti in uspešnosti javne uprave - PIPA : (#the #performance indicator(s) of the public administration)
Avtorstvo:Andoljšek, Žiga | Bajuk, Andrej, 1943- | Seljak, Janko
Izdano:Ljubljana : GV Izobraževanje : Fakulteta ua upravo, 2005
Fizični opis:182 str. : ilustr., tabele ; 21 cm + popravek
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Napovedovanje in planiranje velikosti in sestave kadrovskega potenciala na makronivoju
Avtorstvo:Antončič, Vojko
Izdano:Zagreb : [V. Antončič], 1988
Fizični opis:169 f. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Labour market characteristics in selected economies
Avtorstvo:Antonič, Urška | Boršič, Darja | Hardy, Jane, znanstvena sodelavka | Kajzer, Alenka | Kavkler, Alenka | Kračun, Davorin | Mikek, Peter
Izdano:V Mariboru : Ekonomsko-poslovna fakulteta = Maribor : Faculty of Economics and Business, 2008
Fizični opis:104 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Med javnim in zasebnim : ženske na trgu dela
Avtorstvo:Apollonio, Marco, 1964- | Jurkovič, Violeta | Medarič, Zorana | Sedmak, Mateja, 1971- | Ule, Mirjana | Zaviršek, Darja
Izdano:Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007
Fizični opis:316 str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lebenswege : Slowenische "Gastarbeiterinnen in der Steiermark"
Avtorstvo:Arlt, Elisabeth | Haberl-Zemljič, Andrea | Lorber, Verena
Izdano:[Laafeld] : Pavelhaus = Pavlova hiša = Pavel house, [2015?]
Fizični opis:156 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi in delo : znanstvena monografija = scientific monograph
Avtorstvo:Arnerić, Niko | Dodič-Fikfak, Metoda | Molan, Marija | Urdih Lazar, Tanja
Izdano:Ljubljana : Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2006
Fizični opis:188 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hopscotch to quality in EVS 2.0 : a practical handbook for enhancing quality in European Voluntary Service
Avtorstvo:Atanasov, Dragan | Bob, McDougall | Marković, Darko, 1972- | Mitter Škulj, Sonja
Izdano:Ljubljana : SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina, 2015
Fizični opis:110 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hopscotch to quality in EVS : handbook for EVS promoters
Avtorstvo:Atanasov, Dragan | Kovačić, Domagoj | Marković, Darko, 1972-
Izdano:Ljubljana : SALTO South East Europe Resource Centre, Movit NA Mladina, 2009
Fizični opis:103 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vse, kar bi morali vedeti o zaposlovanju
Avtorstvo:Avsec, Tamara | Čuček, Valerija | Faganelj, Mojca | Mlakar, Saša | Molka, Anita | Ravnikar, Tomaž, pravnik
Izdano:Ljubljana : Lisac & Lisac, 2007
Fizični opis:135 str. : graf. prikazi ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako ohraniti notranje ravnovesje : zbornik predavanj
Avtorstvo:Ažman, Monika, 25.10.1966- | Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Strokovno srečanje (2007 ; Kranjska Gora)
Izdano:Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2007
Fizični opis:60 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nedokončana zgodba : zakaj so stavkali novinarji
Avtorstvo:Babič Košir, Maja | Jurančič Šribar, Luna | Jurančič, Iztok
Izdano:Ljubljana : Vitrum, 2007
Fizični opis:200 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dialog mladih! 2012 : proces strukturiranega dialoga v Sloveniji
Avtorstvo:Bačar, Franci | Milenković Kikelj, Nina | Miloševič, Vesna | Skrinar, Uroš | Tomšič, Ana, 1985-
Izdano:Ljubljana : Zavod Mladinska mreža MaMa, 2012
Fizični opis:89 str. : ilustr. ; 18 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in pripadajoči podzakonski predpisi s pojasnili
Avtorstvo:Bačar, Polona | Klinar, Igor | Slovenija. Zakoni itd.
Izdano:Ljubljana : Nebra, 2008
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) : tabele ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do dela in zaposlitve : priročnik za brezposelne in zaposlene : izbrana poglavja
Avtorstvo:Bagon, Judita | Gorišek, Karmen, 1947- | Kejžar, Ivan, 1935- | Konrad, Edvard | Možina, Stane | Terpin, Milan | Tivadar, Miran
Izdano:Ljubljana : Panta Rhei, 1991
Fizični opis:265 str., [1] zganj. f. pril. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obujamo spomine - puščamo sledi : zbornik v spomin mladinskim delovnim brigadam in udarnikom na regulaciji potoka Lijaka leta 1947
Avtorstvo:Bajc, Klavdij | Bucik, Aleš | Cernatič-Gregorič, Anica | Hvalica, Nives | Koron, Davorin | Podgornik, Nataša
Izdano:Vogrsko : Kulturno turistično društvo, 2012
Fizični opis:115 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nagrajevanje uprav in nadzornih organov v EU in Sloveniji
Avtorstvo:Bajuk, Jože | Kostrevc, Denis | Podbevšek, Gorazd | Prijović, Irena
Izdano:Ljubljana : Združenje članov nadzornih svetov, 2004
Fizični opis:62 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaposlovanje mladih : programski dokument Mladinskega sveta Slovenije
Avtorstvo:Bakovnik, Nina | Baumkirher, Tanja | Beočanin, Tadej
Izdano:Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2010
Fizični opis:29 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaposlovanje mladih : programski dokument Mladinskega sveta Slovenije
Avtorstvo:Bakovnik, Nina | Baumkirher, Tanja | Beočanin, Tadej | Džidić, Snežana | Jarc, Tea | Milenković Kikelj, Nina | Mohorko, Miha
Izdano:Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2013
Fizični opis:44 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ergonomija v teoriji in praksi : znanstvena monografija
Avtorstvo:Balantič, Nejc | Balantič, Zvone | Jevšnik, Simona | Polajnar, Andrej, 1944-
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016
Fizični opis:[XIV], 489 str. : ilustr. ; 29 cm + kartica za elektronski dostop
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mobilnost dela in fleksibilnost sistema plač
Avtorstvo:Balde, Alen | Dolenc, Primož, 1976- | Ježovnik, Alen | Vodopivec, Matija | Vodopivec, Milan
Izdano:Koper : Fakulteta za management, 2007
Fizični opis:89 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medresorske smernice kakovosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO) : različica 1
Avtorstvo:Bandelj, Nevenka
Izdano:Ljubljana : Zavod RS za zaposlovanje, 2015
Fizični opis:28 str. ; 30 cm + 1. list
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljstvo je proizvodnja smisla
Avtorstvo:Bandelj, Silva | Gril, Alenka, 1969- | Zupančič, Maja, 1959-
Izdano:Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2007
Fizični opis:V, 128 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Recesija in možni ukrepi delodajalcev na delovno pravnem področju : [priročnik za delodajalce]
Avtorstvo:Barič, Kristina | Hiršl, Anže | Peterca, Nataša | Pirš, Slavi | Skorupan, Maja
Izdano:Ljubljana : Združenje delodajalcev Slovenije, 2008
Fizični opis:96 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kvalifikacijska struktura na področju umetnosti
Avtorstvo:Baroš, Peter | Baškovič, Ciril | Jan Zoran, Mojca | Krivec Dragan, Judita | Mikulec, Borut
Izdano:Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2013
Fizični opis:314 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj moram vedeti o plačah in drugih prejemkih
Avtorstvo:Bartol, Sandi
Izdano:Ljubljana : Sindikat delavcev trgovine Slovenije, [1999?]
Fizični opis:23 str. : ilustr., tabele ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naložba v prihodnost - načrtovanje in razvoj kariere : priročnik za študente
Avtorstvo:Bašanović, Elvis | Čuček, Valerija | Ježovnik, Alen | Kozoderc, Danilo | Palčič, Blanka | Potočnik, Bernarda | Prah, Gorazd | Romih, Boštjan | Sedmak, Matej, 1979- | Skrt, Iris
Izdano:Koper : Univerza na Primorskem, 2011
Fizični opis:96 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do dela in zaposlitve : gradivo za udeležence
Avtorstvo:Batič, Lidija | Bračko, Dejan | Eržen, Janita | Gerlec, Niko | Maleš, Sonja | Perčič, Stanislava | Rajić, Jelka | Sever, Andreja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2006
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do dela in zaposlitve : gradivo za udeležence
Avtorstvo:Batič, Lidija | Bračko, Dejan | Eržen, Janita | Gerlec, Niko | Maleš, Sonja | Perčič, Stanislava | Rajić, Jelka | Sever, Andreja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2004
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do dela in zaposlitve : gradivo za udeležence
Avtorstvo:Batič, Lidija | Bračko, Dejan | Eržen, Janita | Gerlec, Niko | Maleš, Sonja | Perčič, Stanislava | Rajić, Jelka | Sever, Andreja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2005
Fizični opis:70 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za varno in zdravo delo
Avtorstvo:Batič, Martin
Izdano:Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002
Fizični opis:504 str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moja trnova pot do samozaposlitve
Avtorstvo:Batič, Mavricij | Škafar, Cvetka
Izdano:Murska Sobota : samozal., 1997
Fizični opis:123 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljstvo mladih : programski dokument
Avtorstvo:Baumkirher, Tanja | Modic, Jerneja | Mrak Merhar, Irena
Izdano:Ljubljana : Mladinski svet Slovenije = National Youth Council of Slovenia, [2012]
Fizični opis:28 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bo sklad za odpravnine razbremenil delodajalce?
Avtorstvo:Bavec, Dušan | Krajnik, Dušan
Izdano:Ljubljana : Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2010
Fizični opis:56 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novi zakon o minimalni plači (ZMinP)
Avtorstvo:Bavec, Dušan | Mežnarec, Bojana
Izdano:Ljubljana : Dashöfer, 2010
Fizični opis:16 str. : tabele ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju : s komentarjem
Avtorstvo:Bečan, Irena | Dobrin, Tanja | Končar, Polonca, 1947- | Mežnar, Drago | Popovič, Anica | Pregl, Peter | Toplišek, Janez | Vodovnik, Zvone
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 1993
Fizični opis:269 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Soodločanje, zaposlovanje, kolektivna pogodba : [nemške izkušnje] : brošura za slovenske sindikate v sodelovanju s fondacijo Friedrich-Ebert- Stiftung : [primerjava]
Avtorstvo:Begenau, Günther | Bispinck, Reinhard | Kohl, Heribert
Izdano:Ljubljana : Enotnost, 1995
Fizični opis:118 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bili smo na ulicah : 2005-2007
Avtorstvo:Begić, Mirsad, 1973- | Kavčič, Franček | Kšela, Tomaž | Matoz, Mojca | Semolič, Dušan | Vrhovec, Pavle
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2007
Fizični opis:48 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bili smo na ulicah : 2007-2012
Avtorstvo:Begić, Mirsad, 1973- | Kavčič, Franček | Kšela, Tomaž | Matoz, Mojca | Semolič, Dušan | Vrhovec, Pavle
Izdano:Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2012
Fizični opis:151 str. : fotogr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah s področja gospodarstva : januar 1993 - december 1995
Avtorstvo:Bekeš, Mirjana | Pirš, Slavi
Izdano:Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1995
Fizični opis:71 str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerjava cen in plač Slovenije z Avstrijo in Madžarsko
Avtorstvo:Bekő, Jani | Boršič, Darja | Jagrič, Timotej | Kračun, Davorin | Maurič, Ervin | Ovin, Rasto | Šlebinger, Monika
Izdano:Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 2006
Fizični opis:135 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Co-management priročnik : doseganje popolnosti na področju participacije mladih na lokalni ravni
Avtorstvo:Belac, Ana | Paquin, Julien | Woollcombe, David
Izdano:[Ljubljana] : Brez izgovora Slovenija, [2009?]
Fizični opis:67 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovno okolje in trajnostni razvoj
Avtorstvo:Belak, Jernej | Jaklič, Marko, 1962- | Svetina Nabergoj, Anja
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2017
Fizični opis:VI, 329 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konvencije Mednarodne organizacije dela : s komentarjem
Avtorstvo:Belopavlovič, Nataša | Bubnov-Škoberne, Anjuta | International Labour Organization | Kalčič, Miran | Končar, Polonca, 1947- | Kresal Šoltes, Katarina | Kresal, Barbara, 1969- | Novak, Mitja, 1947- | Strban, Grega | Tičar, Luka | Vodovnik, Zvone
Izdano:Ljubljana : GV založba, 2006
Fizični opis:638 str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladinsko delo v teoriji in praksi
Avtorstvo:Beočanin, Tadej | Burja, Andrej | Cepin, Matej | Dogenik, Sabina | Guček, Marja, 1979- | Kovačič, Matej, 1978- | Mrak Merhar, Irena | Pucelj Lukan, Petra | Shaker, Kamal-Izidor
Izdano:Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2011
Fizični opis:XII, 153 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Youth work : enhacing youth employability?
Avtorstvo:Beočanin, Tadej | Miloševič, Vesna | Škulj, Janez
Izdano:Ljubljana : Institute Movit, 2011
Fizični opis:35 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu
Avtorstvo:Berčič, Herman | Bilban, Marjan | Cvetko, Aleksej | Eržen, Ivan | Kermavnar, Tjaša | Miklič Milek, Damjana | Musil, Bojan | Simčič, Marjan, 1960-2016 | Švab, Igor | Tement, Sara | Tomori, Martina | Urdih Lazar, Tanja | Zaletel-Kragelj, Lijana, 1958-
Izdano:Ljubljana : Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016
Fizični opis:479 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priprava na samozaposlitev : gradivo
Avtorstvo:Berdavs, Janez | Birsa, Rok | Dimnik, Sabina | Filip, Jure | Ilar, Petra | Kompara, Katarina | Medved, Roman, 1986- | Rejc, Bogdana
Izdano:Ljubljana : DATA, poslovne storitve, 2012
Fizični opis:98 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaposlovanje v obmejnih regijah Slovenije in Madžarske
Avtorstvo:Berden, Magda | Friss, Zoltan | Kapun Grauf, Darja | Klun, Niko | Mizda, Krisztina | Radnotine Sandor, Ildiko
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2007
Fizični opis:18, 20 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123456

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010