Rezultati iskanja
 
12345678910...
Knjige
Naslov:DELAVCI v združenem delu 1988
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1990
Fizični opis:68 str. : tabele ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Demografske spremembe v Alpah : poročilo o stanju Alp
Izdano:Innsbruck : Stalni sekretariat Alpske konvencije, cop. 2015
Fizični opis:168 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DISPANZERSKA oskrba bolnikov v ftiziopnevmoloških dispanzerjih leta 1987 : analiza letnih statističnih in opisnih poročil
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1988
Fizični opis:84 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Epidemiologija in dispanzerska obravnava pljučnih bolnikov v Sloveniji leta 1989 : statistični pregled
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1990
Fizični opis:79 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EPIDEMIOLOŠKI podatki o tuberkulozi in drugih pljučnih boleznih leta 1987 : mreža dispanzerjev in pljučnih oddelkov v Sloveniji
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1988
Fizični opis:82 str. ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EPIDEMIOLOŠKI podatki o tuberkulozi in drugih pljučnih boleznih leta 1988 : mreža dispanzerjev in pljučnih oddelkov v Sloveniji
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1989
Fizični opis:71 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Facts through figures : Eurostat yearbook at a glance
Izdano:Ljubljana : Statistical Office of the Republic of Slovenia = Statistični urad Republike Slovenije, cop. 1999
Fizični opis:30 str. : graf. prikazi, tabele ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glosar migracij
Izdano:[Geneva] : International Organization for Migration, [2007?]
Fizični opis:88 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HOSPITALNA oskrba bolnikov na pljučnih oddelkih oz. v Univerzitetnem inštitutu Golnik leta 1987 : analiza podatkov popisov bolezni in anketnih listov
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1988
Fizični opis:[112] str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HOSPITALNA oskrba bolnikov na pljučnih oddelkih oz. v Univerzitetnem inštitutu Golnik leta l986 : analiza podatkov popisov bolezni in anketnih listov
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1987
Fizični opis:[122] str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HOSPITALNA oskrba bolnikov na pljučnih oddelkih oz. v Univerzitetnem inštitutu Golnik leta l988 : analiza podatkov popisov bolezni in anketnih listov
Izdano:Golnik : Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 1989
Fizični opis:[98] str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:KAZALNIKI za primerjanje rezultatov gospodarjenja med OZD enake ali sorodne dejavnosti po zaključnih računih za leto 1988 z izpisanimi zelo uspešnimi in zaostajajočimi OZD
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 1989
Fizični opis:21, 1122 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kodeks ravnanja evropske statistike
Izdano:[Ljubljana] : Statistični urad Republike Slovenije, [2011?]
Fizični opis:[8] str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letalska statistika Republike Slovenije
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za promet in zveze, Urad za letalstvo, [1999]
Fizični opis:1 mapa (72 f.) : graf. prikazi, tabele ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Odsek za razvojne projekte, Referat za statistiko in analize, 2012
Fizični opis:15 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Odsek za razvojne projekte, Referat za statistiko in analize, 2011
Fizični opis:10 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Center za informatiko, Služba za mestno statistiko in analize, 2007
Fizični opis:10 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za informatiko, Služba za mestno statistiko in analize, 1999
Fizični opis:9 f. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko, analize in knjižnico, 2008
Fizični opis:10 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za informatiko, Služba za mestno statistiko in analize, 2000
Fizični opis:9 f. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Odsek za razvojne projekte, Referat za statistiko in analize, 2013
Fizični opis:15 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljana, glavno mesto
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Odsek za razvojne projekte, Referat za statistiko in analize, 2010
Fizični opis:10 f. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodologija raziskovanja v socialnem delu II. Rešene naloge iz statistike II : študijsko gradivo : (osnutek)
Izdano:Ljubljana : [Visoka šola za socialno delo], 1998
Fizični opis:65 f., [4] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nomenklatura gradbenih objektov in del
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1992
Fizični opis:55 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nomenklatura gradbenih objektov in del
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1990
Fizični opis:55 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje in statistika : zbornik referatov s posvetovanja, Ljubljana, 9. 6. 1993
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko : Pro-Eco, 1993
Fizični opis:75 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnovna dejstva in podatki o Evropi in Evropejcih
Izdano:Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007
Fizični opis:79 str. : ilustr., graf. prikazi ; 16 x 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Polivalentna patronažna dejavnost z nego bolnika na domu v letu 1988, SR Slovenija
Izdano:Ljubljana : Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo, 1990
Fizični opis:31 str. : graf.prikazi ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled kulturnih organizacij združenega dela, kulturnih društev, zvez, združenj in kulturnih dejavnosti v Sloveniji : (stanje 1987)
Izdano:Ljubljana : Kulturna skupnost Slovenije, [1989]
Fizični opis:223, [15] str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled proizvodnje, nabave in dobave električne energije v Sloveniji za leto 1989
Izdano:Ljubljana : EGS - sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije, Maribor, Sektor eksploatacije - Služba prodaje Ljubljana, 1990
Fizični opis:99 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prehrana in zdravje v R Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za higieno, 1996
Fizični opis:29 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prijava podatkov I : za uvedbo in vodenje matične evidence pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega varstva, evidence o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-1A, M-3) | Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:56 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rezultati popisa v mestni občini Ljubljana : popis 2002
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, 2004
Fizični opis:3, 62 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sončno obsevanje na območju R Slovenije v obdobju 1961-1990
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod R Slovenije, 1991
Fizični opis:330 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični podatki o občini Kranj za leta 1985,1986 in 1987
Izdano:Kranj : Skupščina občine, [1989]
Fizični opis:85 str. : tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični portret Slovenije v EU
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije = Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2004
Fizični opis:28 str. : tabele, graf. prikazi ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični portret Slovenije v EU
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije = Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2005
Fizični opis:28 str. : graf. prikazi, tabele ; 15 x 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stric iz Amerike : izseljevanje Ziljanov v Ameriko ob primeru Ziljske Bistrice
Izdano:[Celovec] : ZG in ZRG za Slovence = [Klagenfurt] : BG und BRG für Slowenen, [1997?]
Fizični opis:54 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzgoja in izobraževanje 1981/82-1985/86
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za statistiko, 1987
Fizični opis:127 str. : tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka nalog iz statistike
Izdano:V Ljubljani : Pravna fakulteta = Facultas Iuridica, 2005
Fizični opis:55 str. : tabele ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Health in Slovenia
Avtorstvo:Adamič, Maruša | Markota, Mladen
Izdano:Ljubljana : Ministry of Health of the Republic of Slovenia : Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 1999
Fizični opis:63 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zdravje v Sloveniji
Avtorstvo:Adamič, Maruša | Markota, Mladen
Izdano:Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 1999
Fizični opis:63 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temelji biostatistike
Avtorstvo:Adamič, Štefan
Izdano:Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1989
Fizični opis:195 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarski kazalci držav sveta
Avtorstvo:Adlešič, Zlato | Bohte, Gorazd | Bregar, Tone | Cigoj, Vito | Hvastija, Branko | Šifrer-Markovič, Maja
Izdano:Ljubljana : Center za mednarodno sodelovanje in razvoj - CMSR, 1993
Fizični opis:342 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Arrivi/partenze : immagini dell'emigrazione dalla provincia di Gorizia
Avtorstvo:Aglialoro, Chiara | Astore, Manuela | Giusa, Antonio
Izdano:Gorizia : Provincia ; Gradisca d'Isonzo : Associazione culturale Metarte, 2011
Fizični opis:93, [3] str. : ilustr. ; 22 x 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1990
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Čehić, Sulejma
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1995
Fizični opis:263 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije po občinah 1990
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Čehić, Sulejma
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1995
Fizični opis:111 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1984
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:275 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1985
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:245 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1986
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:273 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1987
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:277 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije in industrijski proizvodi 1988
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:313 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijske organizacije po občinah 1984-1988
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:397 str. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izkoriščenost zmogljivosti v industriji 1983, 1988
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Marković, Radovan
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:97 str. ; 28 cm : tabele
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letni pregled gradbeništva 1989
Avtorstvo:Ahačič, Margareta | Vujasin, Rada
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1992
Fizični opis:73 str. : tabele ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Migrating Memories : Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral histories
Avtorstvo:Albu, Rodica | Strle, Urška, 1977-
Izdano:Brno : Central European Association for Canadian Studies, 2010
Fizični opis:XIII, 423 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aleksandrinke - dom in svet : zgodovina Slovenk v Egiptu
Avtorstvo:Alhady, Mohsen | Brezigar, Barbara, 1972- | Dohr, Barbara | Koncilja, Gabrijela | Kozinc, Darinka | Miklavčič-Brezigar, Inga | Pertot, Bruna | Podvornik-Alhady, Margit | Senekovič, Katja | Sunna, Assuna
Izdano:Graz : Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša, 2016
Fizični opis:63 str. : ilustr. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka vaj iz statistike za pedagoge
Avtorstvo:Ambrozius, Božena
Izdano:Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze, Oddelek za pedagogiko, 1994
Fizični opis:194 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika v kineziologiji : analiza podatkov s pomočjo statističnih programov na PC osebnih računalnikih Kwikstat 3.3b
Avtorstvo:Ambrožič, Franci, 1952-2002
Izdano:Ljubljana : samozal., 1994
Fizični opis:28 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ODP/2007 | Letno poročilo o zbiranju odpadkov ODP-Z/2007 | Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov ODP-P/2007
Avtorstvo:Ančik, Eva | Sever, Aleksander | Žitnik, Mojca, 1970-
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2008
Fizični opis:66 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih : ODP/2009 | Letno poročilo o zbiranju odpadkov : ODP-Z/2009 | Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov : ODP-P/2009
Avtorstvo:Ančik, Eva | Vidic, Tanja, 1985- | Žitnik, Mojca, 1970-
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2010
Fizični opis:70 str. : obrazci ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih : ODP/2006 | Letno poročilo o zbiranju odpadkov : ODP-Z/2006 | Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov : ODP-P/2006
Avtorstvo:Ančik, Eva | Žitnik, Mojca, 1970-
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2007
Fizični opis:68 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični obrazci in postopki
Avtorstvo:Andoljšek, Žiga
Izdano:Ljubljana : Katoliški inštitut, Fakulteta za poslovne vede, 2011
Fizični opis:II, 38 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Migrant labour : contested integration, prospects for citizenship : collection of abstracts
Avtorstvo:Anthias, Floya | Pajnik, Mojca, 1974-
Izdano:Ljubljana : Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011
Fizični opis:48 str. ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Navodila za izpolnjevanje letnega poročila o zmogljivostih in uporabi opreme za avtomatsko obdelavo podatkov : (AOP-1b)
Avtorstvo:Antončič, Ana
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za statistiko, 1989
Fizični opis:45 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Navodila za popis raziskovalnih organizacij
Avtorstvo:Antončič, Ana
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za statistiko, 1991
Fizični opis:31 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letni pregled industrije 1985 in 1986
Avtorstvo:Antončič, Ana | Naveršnik, Jožica | Repovž, Ida
Izdano:Ljubljana : Zavod SR Slovenije za statistiko, 1989
Fizični opis:403 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog razpoložljivih možnosti in pripravljenosti prebivalstva za sodelovanje v razvoju območja Cerkniščice
Avtorstvo:Antončič, Tomaž | Otoničar, Milan | Ožbolt, Ines | Prudič, Judita | Žnidaršič, Bojan
Izdano:Cerknica : Area pro, 1994
Fizični opis:135 str. : ilustr. ; 30 cm + legenda
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aleksandrinke so prišle domov
Avtorstvo:Arčon, Matej | Humar, Jasna | Miklavčič-Brezigar, Inga | Zorn, Peter
Izdano:Nova Gorica : Educa, Melior, 2012
Fizični opis:343 str. : fotogr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2003
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2000
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2005
Fizični opis:IV, 118, [11] str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2004
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1997
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2001
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2004
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1996
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1993
Fizični opis:IV, 122, [7] str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1997
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1998
Fizični opis:IV, 118 str., [11] str. pril. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika I. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1991
Fizični opis:IV, 122, [7] str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika I. Obrazci in postopki
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940-
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1990
Fizični opis:IV, 122 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:[Statistika 1]. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1998
Fizični opis:102 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1997
Fizični opis:102 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002
Fizični opis:106 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1998
Fizični opis:106 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1996
Fizični opis:102 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2001
Fizični opis:106 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1. Zbirka rešenih izpitnih nalog
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Bedekovič, Sonja | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1997
Fizični opis:102 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični terminološki slovar
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Doberšek-Urbanc, Alojzija | Ferligoj, Anuška | Košmelj, Blaženka | Omladič, Matjaž
Izdano:Ljubljana : Statistično društvo Slovenije : Statistični urad Republike Slovenije, 2001
Fizični opis:403 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rešene naloge iz statistike 1. Skripta
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2004
Fizični opis:178 str. : graf. prikazi ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1998
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2004
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2003
Fizični opis:X, 252 str. : ilustr., tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1998
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2005
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2001
Fizični opis:X, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistika 1
Avtorstvo:Arh, Franc, 1940- | Pfajfar, Lovrenc
Izdano:Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2000
Fizični opis:XI, 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010