Rezultati iskanja
 
12345678910...
Knjige
Naslov:[Hit] deset let
Izdano:Nova Gorica : [Hit], 1994
Fizični opis:35 str. : barvne ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:AIP : zbornik zrakoplovnih informacij = Aeronautical information publication
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo, Služba letalskih informacij, [1993]-<2001>
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celoviti pristopi k učinkoviti darilni podobi podjetja : izvedeni primeri iz gospodarstva in protokola
Izdano:Ljubljana : Rokus, Darila Rokus, [2002?]
Fizični opis:[31] str. : ilustr. ; 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovito obvladovanje kakovosti : izkušnje iz ZDA : Ljubljana, marec 1988
Izdano:Ljubljana : Produktivnost, Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, 1988
Fizični opis:44 f. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Donos na komuniciranje
Izdano:Ljubljana : Pristop, Družba za komunikacijski management : Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 2000
Fizični opis:64 str. : ilustr. ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:eGovernment action plan of the Republic of Slovenia : up to 2004 : version 1.2
Izdano:Ljubljana : Government Centre for Informatics, 2003
Fizični opis:42 str. : tabele ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronsko poslovanje gospodarskih družb
Izdano:Ljubljana : Združenje Manager, 2000
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski viziji kakovosti naproti - pot naprej
Izdano:[Ljubljana] : Slovensko združenje za kakovost, 2000
Fizični opis:49 str. : ilustr. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Financing of small and medium enterprises : International Conference, 10. - 13. October, 2000, Bled, Slovenia : [conference manual]
Izdano:[S. l. : s. n., 2000?]
Fizični opis:76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finančna teorija v praksi. Del 1 : Stroški, dobiček in poslovni izid
Izdano:Ljubljana : Videocenter, [1990]
Fizični opis:24 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finančna teorija v praksi. Del 2, Nadzor nad obratnimi sredstvi
Izdano:Ljubljana : Videocenter, [1990]
Fizični opis:28 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Godišnji obračun 1990.
Izdano:Zagreb : TEB-Biro za privredno savetovanje, 1991
Fizični opis:5 zv. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:INDO 2000 : posvetovanje vseh, ki se v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, sodstvu, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah srečujejo z informatiko : zbornik referatov, Bernardin, od 11. - 13. decembra 2000
Izdano:[Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center Vlade za informatiko, 2000?]
Fizični opis:384 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:INDO 2001 : E-poslovanje v javni upravi : zbornik referatov, [Portorož], od 20.-22. septembra 2001
Izdano:[Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center Vlade za informatiko, 2001]
Fizični opis:287 str. : ilustr. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inventura : popis sredstev ter obveznosti do njihovih virov
Izdano:Ljubljana : Globus Trade Consulting, 1996
Fizični opis:54 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi managementa v 21. stoletju : 31. posvetovanje, Maribor, Poslovni klub Hotela Piramida, 24. in 25. maja 2006
Izdano:[Ljubljana] : Zveza ekonomistov Slovenije : Maribor : Društvo ekonomistov Maribor, [2006]
Fizični opis:74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 prispevek (16 f.)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi uspešnega planiranja in vodenja organizacij : 32. posvetovanje, Maribor, Poslovni klub Hotela Piramida, 23. in 24. maj 2007
Izdano:Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije ; Maribor : Društvo ekonomistov, [2007]
Fizični opis:107 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi uspešnega planiranja in vodenja organizacij : 33. posvetovanje, Portorož, 29. in 30. maj 2008
Izdano:Maribor : Društvo ekonomistov, [2008]
Fizični opis:160 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Karierni sistem : zbornik
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Policijska akademija, 2002
Fizični opis:140 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog pisnih izpitnih vprašanj : posebno pooblastilo, letenje v kontr. zračnem prostoru (CVFR)
Izdano:Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, 1999
Fizični opis:37, 7 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog razvitih programov e-učenja
Izdano:Ljubljana : Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 2006
Fizični opis:56 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog vprašanj za preizkus strokovne usposobljenosti izvajalcev izrednih cestnih prevozov
Izdano:Ljubljana : Strokovna komisija za preizkus strokovne usposobljenosti oseb, ki so se usposabljale za organizatorja, spremljevalca ali voznika izrednega cestnega prevoza, 2000
Fizični opis:50 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Korelacijske tablice : leto 1996 iz leta 1992
Izdano:Ljubljana : Center Marketing International, 1996
Fizični opis:134 str. : tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:MedLab : mediteranski živi laboratoriji in inovativnost območja : [končna publikacija]
Izdano:Koper : Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, 2011
Fizični opis:40 str. ; 23 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naj se ve, kdo je šef!
Izdano:Ljubljana : Videocenter, [1990]
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nove poti do uspeha
Izdano:[Maribor] : Neways international, [2001?]
Fizični opis:[8] str., [2] f. pril. : ilustr. ; 34 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od izzivov k priložnostim : politika podjetništva in konkurenčnosti Ministrstva za gospodarstvo
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, [2003?]
Fizični opis:19 str. : fotogr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odgovori na vprašanja iz knjige Kaj moram vedeti o cestnem prometu
Izdano:Jesenice : IKS, 1997
Fizični opis:80 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odlike spretnega trgovca : [priročnik uspešnih poslovnežev]
Izdano:Ljubljana : Poslovna založba Infin, 1992
Fizični opis:88 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Planiranje in kontrola uspešnosti poslovanja v razmerah tržnega gospodarjenja (controlling) : zbornik gradiv
Izdano:Ljubljana : Zavod za organizacijo poslovanja, 1988
Fizični opis:235 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Planiranje in vodenje organizacij v kriznih razmerah s poudarkom na aktualno temo Kriza - priložnost za pozitivne spremembe s primeri dobre prakse različnih organizacij : 34. posvetovanje, Društvo ekonomistov Maribor, Maribor, četrtek, 21. maja 2009
Izdano:Maribor : Društvo ekonomistov, [2009]
Fizični opis:93 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov podjetij s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala, [1991]
Fizični opis:XX, 639 str., [18] str. pril. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov podjetij s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala, 1992
Fizični opis:XIV, 556 str., [18] str. pril. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov pravnih oseb iz gospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1989
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:XX, 603 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov pravnih oseb iz negospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1989
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:XIV, 277 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov pravnih oseb s področja družbenih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, [1990]
Fizični opis:XII, [18], 154 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz gospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-junij 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:XVII, [15], 440 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz gospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-marec 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:XVIII, [8], 234 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz gospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:XVII, [8], 244 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz negospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-junij 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:VIII, [16], 157 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz negospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-marec 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:VIII, [8], 97 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb iz negospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-september 1990
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1990
Fizični opis:VIII, [8], 91 str. : tabele ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov pravnih oseb na področju negospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-junij 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1991
Fizični opis:X, [16], 127 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz računovodskih izkazov podjetij s področja gospodarstva Republike Slovenije za leto 1992
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Centrala, 1993
Fizični opis:XVII, 578 str., [9] pril. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz računovodskih izkazov podjetij s področja gospodarstva Republike Slovenije za leto 1993
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Centrala, 1994
Fizični opis:XVII, 592 str., [22] str. pril. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz računovodskih izkazov pravnih oseb s področja gospodarstva Republike Slovenije : obdobje januar-junij 1992
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala, 1992
Fizični opis:XIX, 405 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetniški priročnik
Izdano:Maribor : Aram, 1992
Fizični opis:40 str. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Preizkus strokovne usposobljenosti
Izdano:[S. l.] : Inter-es, 1996
Fizični opis:32 str., [2] f. pril. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Preizkus strokovne usposobljenosti
Izdano:[S. l.] : Inter-es, 1996
Fizični opis:32 str., [4] str. pril. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za mojstre
Izdano:[Velenje] : Gorenje, Izobraževalni center, 1990
Fizični opis:116 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za planiranje izobraževanja
Izdano:Radovljica : Intertrade, Izobraževalni center, 1990
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) ; 29 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za zaključni račun
Izdano:Ljubljana : G. Z. S., 1996
Fizični opis:91 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za gospodarstvo, [2002]
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Programme of measures to promote entrepreneurship and competitiveness 2002-2006
Izdano:[Ljubljana] : Ministry of the Economy, [2002]
Fizični opis:23 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prometna politika : aktualna spoznanja in usmeritve : zbornik prispevkov z delavnic Ministrstva za promet in zveze o prometni politiki
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za promet in zveze, 2000
Fizični opis:VI, 140 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo v javnih podjetjih : zbornik referatov
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, 1999
Fizični opis:135 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, oktober 1994
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, 1994
Fizični opis:196 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, oktober 1995
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, 1995
Fizični opis:185 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, oktober 1997
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, 1997
Fizični opis:150 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, oktober 1999
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, [1999?]
Fizični opis:141 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, september 2000
Izdano:Ljubljana : LM Veritas, [2000]
Fizični opis:219 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvijanje podjetniških idej : zbornik gradiv za tridnevni program usposabljanja podjetnikov
Izdano:Bohinjsko jezero : GEA College, 1993
Fizični opis:[160] str. ; 21 x 22 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvojne spremembe - priložnost za izhod iz krize : s primeri dobre prakse : 35. posvetovanje, Društvo ekonomistov Maribor, Cafova ulica 7, Maribor, sreda, 19. maj 2010
Izdano:Maribor : Društvo ekonomistov, 2010
Fizični opis:33 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Redni letni razgovor
Izdano:Ljubljana : Dashöfer, cop. 2009
Fizični opis:28 str. ; 15 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (CAF) : kako s samoocenjevanjem izboljšati organizacijo
Izdano:[Ljubljana] : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2002
Fizični opis:62 str. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1998-
Fizični opis:1 zv. ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2000
Fizični opis:1 mapa (loč. pag.) ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2001-<2003>
Fizični opis:1 mapa (loč. pag.) ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1997-<2000>
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2001
Fizični opis:1 mapa (loč. pag.) ; 27 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2001
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2004
Fizični opis:357 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2001
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2002
Fizični opis:326 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2001
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2003
Fizični opis:339 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2001
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2002
Fizični opis:319 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski računovodski standardi 2006
Izdano:Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2006
Fizični opis:273 str. ; 25 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST EN ISO 9004-1, Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti. Del 1, Smernice : (istoveten ISO 9004-1:1994; EN ISO 9004-1:1994)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1997
Fizični opis:III, 64 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 10005, Vodenje kakovosti. Smernice za plane kakovosti : (enakovreden ISO 10005:1995)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1998
Fizični opis:34 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 10011-1, Smernice za presojo sistemov kakovosti. Del 1, Presojanje : identičen z ISO 10011-1:1990
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:19 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 10011-2, Smernice za presojo sistemov kakovosti. Del 2, Kvalifikacijski kriteriji za presojevalce sistemov kakovosti : identičen z ISO 10011-2:1991
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:14 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 10011-3, Smernice za presojo sistemov kakovosti. Del 3, Vodenje programov za presoje : identičen z ISO 10011-3:1991
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1995
Fizični opis:9 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 10013, Smernice za izdelavo poslovnikov kakovosti (istoveten ISO 10013:1995)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1997
Fizični opis:28 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard. SIST ISO 9004-2, Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti. Del 2, Smernice za storitve : (istoveten ISO 9004-1:1991)
Izdano:[Ljubljana] : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 1997
Fizični opis:51 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spremembe in dopolnitve Nomenklature blaga po Harmoniziranem sistemu, [ki začne veljati 1. januarja 1996]
Izdano:Ljubljana : Center Marketing International, 1995
Fizični opis:77 str. : tabele ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SPREMENJEN položaj temeljne organizacije v delovni organizaciji kot tržnem subjektu : referati, [Ljubljana 1988]
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1988
Fizični opis:172 str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temeljni pojmi. Manager : abeceda praktičnega managementa
Izdano:Ljubljana : DZS, 1994
Fizični opis:IV, 235 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temeljni pojmi. MBA : osnove managementskega razmišljanja in abeceda teorije
Izdano:Ljubljana : DZS, 1994
Fizični opis:IV, 225 str. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Transport - prevozništvo
Izdano:[S. l. : s. n., 1987]
Fizični opis:170 str. : tabele ; 26 cm + [2] zvd.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinkovita organizacija dela, pogoj za boljše gospodarjenje : referati, [Ljubljana, april 1988]
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1988
Fizični opis:87 str. : tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba PC pri planiranju likvidnosti : seminarsko gradivo, Ljubljana, 6.in 7.oktober 1988
Izdano:Ljubljana : ZOP-Zavod za organizacijo poslovanja, 1988
Fizični opis:166 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varno delo policistov na železniškem območju
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 2002
Fizični opis:68 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka poslovnih dopisov I
Izdano:Ljubljana : Primath, 1995
Fizični opis:VIII, 313 f. ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka računovodskih in finančnih predpisov. 2001/2
Izdano:[Ljubljana] : Gospodarski zbornik, [2001]
Fizični opis:1 zv. (loč. pag.) ; 32 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ZDRUŽENJE šoferjev in avtomehanikov Novo mesto : 35 let : 1951-1986
Izdano:Novo mesto : Združenje šoferjev in avtomehanikov, 1986
Fizični opis:[19] str. : ilustr. ; 20 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novi život Agrokomerca : [od složenog preduzeća do akcionarskog društva]
Avtorstvo:Abdić, Fikret | Stanič, Gojko
Izdano:Velika Kladuša : Agrokomerc [etc.] ; Ljubljana : Domus, 1989
Fizični opis:40 str. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A systems analysis approach for installing an integrated computer based information system to a composite organization of associated labour : dissertation
Avtorstvo:Abebe, Telahun
Izdano:Ljubljana : [T. Abebe], 1988
Fizični opis:260 f. : graf. prikazi ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodenje v organizaciji prihodnosti
Avtorstvo:Abell, Derek F., 1038-
Izdano:Brdo pri Kranju : Center za usposabljanje vodilnih delavcev, 1989
Fizični opis:[16] str. : graf. prikazi ; 28 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management z dvojnimi strategijami : obvladovanje sedanjosti in priprava na prihodnost
Avtorstvo:Abell, Derek F., 1038- | Longyka, Breda
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1995
Fizični opis:274 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnologija sporazumevanja za inženirje : poslovno in strokovno sporazumevanje v teoriji in praksi
Avtorstvo:Aberšek, Boris
Izdano:Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2003
Fizični opis:271 str. : ilustr. ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzdrževanje tehničnih sistemov
Avtorstvo:Aberšek, Boris
Izdano:Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999
Fizični opis:110 str. : ilustr., tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzdrževanje tehničnih sistemov
Avtorstvo:Aberšek, Boris
Izdano:Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1997
Fizični opis:94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010