Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Pravi konservativec
Avtorstvo:Assheuer, Thomas, 1955- | Klabus, Vital
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 23, št. 261/262 (jan.-feb. 2004), str. 26-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hegel, smrt in žrtvovanje
Avtorstvo:Bataille, Georges | Pavlič, Jana, 1962-
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 23, št. 271/272 (nov.-dec. 2004), str. 272-285
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prihodnost je odprta : pogovor s sirom Karlom Popperjem
Avtorstvo:Chmielewski, Adam | Pinter, Andrej | Popper, Karl
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 25, št. 186/187 (1997), str. 15-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Beril
Avtorstvo:Češarek, Pavel | Nicolaus Cusanus
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 6, št. 23/24 (2001), str. 61-98
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prečenje vednosti : intervju z Michelom Serresom
Avtorstvo:Ewald, François | Serres, Michel | Štoka, Tea
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 21, št. 154/155 (1993), str. 115-120
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Popperjev koncept ovrgljivosti teorij
Avtorstvo:Ferk, Jasmina
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 46, št. 5/6 (2000 [izšlo 2001]), str. 799-804
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:" Aktualnost neaktualneža" : pogovor z Alainom Finkielkrautom
Avtorstvo:Finkielkraut, Alain | Mihelič, Mojca, 1944- | Rabouin, David
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 22, št. 256/257/258 (avg.-sep.-okt. 2003), str. 274-278
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reverence for life : the currency of Schweitzer's ethics
Avtorstvo:Globokar, Roman
V publikaciji:Str. 221-229, 346
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Open Society and its Enemies: Spomini na njeno objavo pred petdesetimi leti
Avtorstvo:Gombrich, Ernst | Pinter, Andrej
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 25, št. 186/187 (1997), str. 45-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob izidu filozofskega zbornika Annäherungen in dveh dvojnih številk revije Phainomena
Avtorstvo:Grafenauer, Niko | Hribar, Tine | Kalan, Valentin, 1943- | Komel, Dean
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 19, [št.] 218 (jun. 2000), str. 26-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogovor s Tinetom Hribarjem
Avtorstvo:Grafenauer, Niko | Hribar, Tine | Komel, Dean
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 24, št. 277/278/279 (maj-jun.-jul. 2005), str. [153]-185
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hans-Georg Gadamer in francoski svet
Avtorstvo:Grondin, Jean | Krušič, Samo
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, št. 239/240 (mar.-apr. 2002), str. 210-216
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Liberalni duh : reminiscenca na lagodni začetek poti v heidelberških letih
Avtorstvo:Habermas, Jürgen | Krušič, Samo
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, št. 239/240 (mar.-apr. 2002), str. 208-209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novi Derrida in slovenski zaostankarji
Avtorstvo:Hribar, Tine
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 22, št. 265/266 (maj/jun. 2004), str. [205]-221
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Otroci mrtvega Boga
Avtorstvo:Hribar, Tine
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 4, št. 13/14 (1999), str. 35-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naturalistični humanizem Ludwiga Feuerbacha
Avtorstvo:Jelovac, Dejan | Jovanovski, Saš
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 26, št. 192 (1998), str. 207-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Miselni svet Aleša Ušeničnika
Avtorstvo:Juhant, Janez
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 22, št. 254/255 (jun.-jul. 2003), str. 273-283
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Enostavno življenje - enostavno upovedovanje : pogovor z Vanjo Sutlićem
Avtorstvo:Jurinić, Boris | Mihelič, Mojca, 1944- | Sutlić, Vanja
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 24, št. 284 (dec. 2005), str. [92]-125
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aura glasbene umetnosti : Aristotelova filozofska estetika glasbe
Avtorstvo:Kalan, Valentin, 1943-
V publikaciji:Keria : studia Latina et Graeca - ISSN 1580-0261. - Letn. 3, št. 2 (2001), str. 11-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O problematiki prevajanja Aristotela : o nekaterih značilnih izrazoslovnih in filozofskih odprtih vprašanjih
Avtorstvo:Kalan, Valentin, 1943-
V publikaciji:Keria : studia Latina et Graeca - ISSN 1580-0261. - Letn. 4, št. 2 (2002), str. 23-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pustite nam zamenjati temo
Avtorstvo:Karer, Marjana | Rorty, Richard
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 17, št. 190/191/192 (feb.-apr. 1998), str. 84-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aristotelova šola v Miezi
Avtorstvo:Kavčič, Jerneja, 07.04.1975- | Lilibaki-Akamati, Maria
V publikaciji:Keria : studia Latina et Graeca - ISSN 1580-0261. - Letn. 6, št. 1 (2004), str. 7-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The world according to Richard Rorty
Avtorstvo:Klemenc, Andrej | Poljšek, Darko
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 21, št. 162/163 (1993), str. 119-128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jan Bednarik, Smisel šibkosti. Oris filozofske misli Giannija Vattima ...
Avtorstvo:Klun, Branko
V publikaciji:Bogoslovni vestnik - ISSN 0006-5722. - Letn. 64, št. 4 (2004), str. 707-708
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Platon: Spisy I-V : prevod František Novotný, Praha: Oikoymenh 2003 : recenzija
Avtorstvo:Kocijančič, Gorazd
V publikaciji:Keria : studia Latina et Graeca - ISSN 1580-0261. - Letn. 7, št. 2 (2005), str. 101-103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nietzsche v postmoderni
Avtorstvo:Kopić, Mario | Šubert, Barbara
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 18, št. 212 (dec. 1999), str. 183-193
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gostujoči slušatelj
Avtorstvo:Krušič, Samo | Rorty, Richard
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, št. 239/240 (mar.-apr. 2002), str. 202-203
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gadamerju za stoletnico
Avtorstvo:Krušič, Samo | Vattimo, Gianni
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, št. 239/240 (mar.-apr. 2002), str. 204-207
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lov na modrost
Avtorstvo:Nicolaus de Cusa | Weiss, Sonja
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 6, št. 23/24 (2001), str. 13-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temeljne poteze filozofije Pamfila D. Jurkeviča
Avtorstvo:Pietsch, Roland
V publikaciji:Bogoslovni vestnik - ISSN 0006-5722. - 55, št. 2 (1995), str. 193-200
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvena zapuščina Franceta Webra[!] (1890-1975)
Avtorstvo:Pihlar, Tanja, 1969-
V publikaciji:Analiza : časopis za kritično misel - ISSN 1408-2969. - Letn. 9, št. 1/2 (maj 2005), str. 29-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odpiranje znanosti
Avtorstvo:Pinter, Andrej
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 25, št. 186/187 (1997), str. 9-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ricoeurjevo branje Levinasa
Avtorstvo:Skrušny Babin, Nastja
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, št. 239/240 (mar.-apr. 2002), str. 247-257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Temeljni koncepti dekonstrukcijske teorije in Lacanov glas kot objekt petita
Avtorstvo:Svetek, Irena
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 22, št. 256/257/258 (avg.-sep.-okt. 2003), str. 283-298
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:K filozofiji Ernsta Cassirerja
Avtorstvo:Šenk, Janez
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 28, št. 198/199 (2000), str. 39-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Figuralna geometrija
Avtorstvo:Škamperle, Igor
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 2, št. 5/6 (1997), str. 237-244
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lovec in odstrta Diana
Avtorstvo:Škamperle, Igor
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 2, št. 5/6 (1997), str. 5-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mreža razmerij in kontraktna središča
Avtorstvo:Škamperle, Igor
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 6, št. 23/24 (2001), str. 131-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:David Lewis : (1941-2001)
Avtorstvo:Šuster, Danilo
V publikaciji:Analiza : časopis za kritično misel - ISSN 1408-2969. - Letn. 6, št. 1/2 (2002), str. 49-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kairos in demonsko
Avtorstvo:Tóth, Cvetka
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 4, št. 15/16 (1999), str. 169-183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Brunova metafizika neskončnega univerzuma med hermetizmom in novo znanostjo
Avtorstvo:Ule, Andrej
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 2, št. 5/6 (1997), str. 23-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Problem Sutlićevega zgodovinskega mišljenja in vprašanje transepohalnosti
Avtorstvo:Urbančič, Ivan
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 24, št. 284 (dec. 2005), str. 126-151
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:" Nad gibljivo dušo je negibni angel" : filozofski esej o duši in angelu v Platonski teologiji Marsilia Ficina
Avtorstvo:Uršič, Marko, 1951-
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 7, št. 25/26 (2002), str. 79-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učena nevednost, pot k sovpadanju nasprotij
Avtorstvo:Uršič, Marko, 1951-
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 6, št. 23/24 (2001), str. 101-130
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Agnosticizem Nikolaja Kuzanskega
Avtorstvo:Vezjak, Boris
V publikaciji:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo - ISSN 1318-8828. - Letn. 6, št. 23/24 (2001), str. 177-193
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010