Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Tiskana in poslikana knjiga 16. stoletja : lastnosti papirja in tiska
Avtorstvo:Černič, Marjeta | Vodopivec, Jedert
V publikaciji:Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike ... - ISSN 1581-7407. - , [Št.] 10 (2011), str. 249-262
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja : repozitorij, digitalna knjižnica in raziskovalno okolje
Avtorstvo:Erjavec, Tomaž, 1960- | Javoršek, Jan Jona | Ogrin, Matija
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 56, [št.] 3 (okt. 2012), str. 161-173
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Najpopularnejša slovenska vas : Stična : Stiški rokopisi, največje halštatsko gradišče na Slovenskem, reka Temenica, to so vsaj trije tehtni vzroki za obisk
Avtorstvo:Feist, Marko | Jaklič, Andrej, 1969-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 256 (6. nov. 2013), str. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stiški rokopisi iz 12. stoletja
Avtorstvo:Glavan, Mihael
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 4, št. 4 (18. apr. 1994), str. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nataša Golob: Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160-1560) : katalog razstave Narodne galerije v Ljubljani od 16. novembra 2006 do 21. januarja 2007 ...
Avtorstvo:Höfler, Janez
V publikaciji:Acta historiae artis Slovenica - ISSN 1408-0419. - , Št. 12 (2007), str. 219-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prevare svete Sholastike
Avtorstvo:Ivanc, Jera
V publikaciji:Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega - ISSN 1580-9609. - Letn. 64, št. 9 (2013/2014), str. 5-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z margin srednjeveških rokopisov
Avtorstvo:Kavčič, Nataša, 12.9.1983-
V publikaciji:Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko - ISSN 1854-9632. - [Letn.] 5, [št.] 2 (2011), str. 65-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inicialni okras listin prve polovice 15. stoletja iz Arhiva Republike Slovenije s posebnim ozirom na listine Celjskih grofov
Avtorstvo:Kavčič, Nataša, umetnostna zgodovinarka, 1983-
V publikaciji:Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta - ISSN 0351-224X. - , 46 (2010), str. 222-243
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgodnje novoveško recikliranje in njegove uganke : rokopisni fragmenti kot knjigoveški material
Avtorstvo:Kocjan, Urša | Svoljšak, Sonja
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 24, št. 7/8 (jul./avg. 2014), str. 6-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Črnjanski rokopis : nekateri jezikovni in sporočilni poudarki objavljenih delov besedil
Avtorstvo:Kolar, Marija
V publikaciji:Odsevanja : revija za leposlovje in kulturo - ISSN 0351-3661. - , [Št.] 67/68 (jesen-zima 2007), str. 16-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samostanske knjižnice
Avtorstvo:Košuta Krmac, Oriana
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 3, št. 6/7 (5. jul. 1993), str. 9-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Shakespeare, Cardenio, and the Vertue manuscripts
Avtorstvo:Lupić, Ivan
V publikaciji:Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko - ISSN 1854-9632. - [Letn.] 4, [št.] 1/2 (2010), str. 74-92
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predstavljena v Kopru Padovanska iluminirana biblija na CD romu
Avtorstvo:Marković, Ivan
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 9, [št.] 7 (jul. 1999), str. 3-4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The 118 leaves of cyrillic mysteries : the slovenian part of Codex Suprasliensis
Avtorstvo:Novalja, Alen | Vodopivec, Ines, 1980-
V publikaciji:Str. 275-295 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
Avtorstvo:Ogrin, Matija
V publikaciji:Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies - ISSN 0350-6894. - Letn. 59, št. 4 (okt.-dec. 2011), str. [385]-399
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika
Avtorstvo:Pavlović, Slobodan, 1967-
V publikaciji:Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies - ISSN 0350-6894. - Letn. 59, št. 2 (apr.-jun. 2011), str. 179-194
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova, slavnostna izdaja Grumovega Dogodka v mestu Gogi
Avtorstvo:Peperko Golob, Darja
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 11, [št.] 11/12 (nov./dec. 2001), str. 41-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posebne zbirke Boga Komelja za novo tisočletje
Avtorstvo:Peperko Golob, Darja
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 21, št. 1 (feb. 2010), str. 59-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sibiline knjige
Avtorstvo:Pšajd, Jelka
V publikaciji:Zgodovinski listi - ISSN 1318-6795. - Letn. 19, št. 1 (2011), str. 58-72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Latinski rokopisni misal
Avtorstvo:Smolik, Marijan
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 47, št. 4 (2003), str. 51-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten
Avtorstvo:Škrjanc, Radovan
V publikaciji:De musica disserenda - ISSN 1854-3405. - Letn. 7, št. 1 (2011), str. 85-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Relativnost in funkcija zgodovinopisnega interpretiranja glasbe - predstavitev problema na primeru zgodovinske analize novomeških Fundamenta
Avtorstvo:Škrjanc, Radovan
V publikaciji:Muzikološki zbornik - ISSN 0580-373X. - Zv. 47, [št.] 1 (2011), str. 75-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Mojster ima veliko mujo, inu poterpeshlivost" : rokopisni učbenik o osnovah glasbene teorije in koralnem petju iz Pokrajinskega arhiva Koper
Avtorstvo:Šter, Katarina
V publikaciji:Muzikološki zbornik - ISSN 0580-373X. - Zv. 47, [št.] 1 (2011), str. 93-111
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dva kartuzijanska antifonarja iz 13. stoletja in vprašanje enotnosti kartuzijanskega liturgičnoglasbenega izročila
Avtorstvo:Šter, Katarina
V publikaciji:De musica disserenda - ISSN 1854-3405. - Letn. 7, št. 1 (2011), str. 7-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stiški srednjeveški rokopisi prvič na dosegu roke
Avtorstvo:Trnovšek, Tadej
V publikaciji:Glasnik Slovenskega etnološkega društva - ISSN 0351-2908. - 54, št. 4 (2014), str. 62-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The historico-cultural context of the illustration of scientific manuscripts in the Iranian world
Avtorstvo:Vesel, Živa
V publikaciji:Str. 27-42 : Zvd.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The natural sciences
Avtorstvo:Vesel, Živa
V publikaciji:Str. 215-221 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Srednjeveške rokopisne vezave : 1. del
Avtorstvo:Vodopivec, Jedert
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 43, št. 4 (1999), str. 101-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgovornost srednjeveških rokopisov : srednjeveški rokopisi iz Nukove zbirke
Avtorstvo:Vogel, Milan
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 208 (8. sep. 2010), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rokopisno gradivo pisatelja Franca Ksaverja Meška v Koroški osrednji knjižnici
Avtorstvo:Vončina, Simona
V publikaciji:Koroški fužinar - ISSN C500-0610. - Leto 54, št. 1 (jun. 2004), str. 14-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Utrinki iz papirologije
Avtorstvo:Zupancich, Sonia, 1954-
V publikaciji:Keria : studia Latina et Graeca - ISSN 1580-0261. - Letn. 5, št. 1 (2003), str. 97-106
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010