Rezultati iskanja
 
123
Članki
Naslov:Arheo - pregled letnikov od 01/1981 do 30/2013
V publikaciji:Arheo : arheološka obvestila : glasilo Slovenskega arheološkega društva - ISSN 0351-5958. - , Št. 30 (2013), str. 115-145
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Revija v reviji
V publikaciji:Rp./Lirikon21 : revija za poezijo XXI. st. - ISSN 1855-0207. - [Letn.] 3/4, [št.] 14/15/16 (2007), str. 153-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardi za medicinsko pisanje in urejanje
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Drinovec, Jože
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 75, št. 2 (feb. 2006), str. 105-109
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjižnica : od skromne publikacije do ugledne in pomembne revije
Avtorstvo:Ambrožič, Melita, 1956-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 51, št. 1 (jun. 2007), str. 11-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spominski letnik časopisa "Bibliotekarstvo", letnik XXXVII-XLI (1992-1996)
Avtorstvo:Ambrožič, Melita, 1956-
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 8, [št.] 12 (dec. 1998), str. 17-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:40 let revije Knjižnica
Avtorstvo:Ambrožič, Melita, 1956- | Gazvoda, Jelka | Slokar, Rajko
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 6, [št.] 7 (3. jul. 1996), str. 1-5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stalno jih spremlja pridevnik "mariborski" : Emica Antončič, urednica revije Dialogi
Avtorstvo:Antončič, Emica | Regent, Tadej | Tomažič, Agata
V publikaciji:Pogledi : umetnost, kultura, družba - ISSN 1855-8747. - Letn. 5, št. 9 (14. maja 2014), str. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dialogi ali Maribor, univerzitetno mesto na pokrovih kanalizacije
Avtorstvo:Antončič, Emica | Rezman, Peter | Titan, Robert, 1972-
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 31, št. 4 (2010), str. 44-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske glasbene revije
Avtorstvo:Babić, Jasna
V publikaciji:Medijska preža : bilten za opazovanje medijev = media watch newsletter - ISSN 1580-8386. - , [Št.] 36 (dec. 2009), str. 75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova revija in izzivi časa
Avtorstvo:Bajt, Drago | Bučar, France, 1923- | Grafenauer, Niko | Hribar, Spomenka | Inkret, Andrej | Jambrek, Peter | Košir, Manca | Novak, Boris A. | Pučnik, Jože | Rupel, Dimitrij | Skrušný, Jaroslav | Snoj, Jože | Šeligo, Rudi | Urbančič, Ivan
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 17, št. 199/200 (nov.-dec. 1998), str. 1-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardizacija bibliografske opreme revije Les in njen pomen za identifikacijo vsebine prispevkov
Avtorstvo:Bartol, Tomaž, 1962-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 45, št. 9 (september 1993), str. 250-253
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prispevki urednikov, ki se niso udeležili pogovora
Avtorstvo:Bernik, Janez, 1933- | Jančar, Drago | Komel, Dean | Senegačnik, Brane | Svetina, Ivo | Tomc, Gregor
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 17, št. 199/200 (nov.-dec. 1998), str. 46-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lindua je Lendava
Avtorstvo:Bernjak, Elizabeta | Rezman, Peter | Stupar, Rajko | Zágorec-Csuka, Judit
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 29, št. 5 (2008), str. 51-56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izvestja Pomorskega muzeja Piran 2, 2010, Strenna del museo del mare di Pirano 2, 2010. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2010, 196 strani
Avtorstvo:Bezlaj-Krevel, Ljudmila
V publikaciji:Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino - ISSN 0023-4923. - Letn. 59, [št.] 2 (2011), str. 319-321
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011, 240 strani
Avtorstvo:Bezlaj-Krevel, Ljudmila
V publikaciji:Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino - ISSN 0023-4923. - Letn. 60, [št.] 2 (2012), str. 323-325
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z obrobja na oder, oder na obrobje : pogovor z Maretom Cestnikom o rojstvu Otočja
Avtorstvo:Bilban, Tina | Cestnik, Mare | Županič, Anže
V publikaciji:Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo - ISSN 1580-304X. - Letn. 10, št. 4 (apr. 2009), str. 56-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prevetritev vprašanja novomeškega mestnega jedra
Avtorstvo:Božič, Rasto
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 24, št. 3/4 (maj-avg. 2013), str. 4-5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Digitalizacija Obzornika zdravstvene nege in njegova izposoja v knjižnicah v obdobju 2004-2010
Avtorstvo:Bračko, Davor | Čižek-Sajko, Mojca | Dornik, Ema
V publikaciji:Obzornik zdravstvene nege - ISSN 1318-2951. - Letn. 47, št. 2 (2013), str. 135-147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Radikalnost ni sama sebi namen : štiri desetletja Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo
Avtorstvo:Bratož, Igor
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 261 (12. nov. 2013), str. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mentor v času, ko več ljudi piše, kot bere : jubilej revije za literaturo in mentorstvo
Avtorstvo:Bratož, Igor | Hočevar, Uroš
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 61 (14. mar. 2014), str. 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Je kriza, je pa tudi odgovornost!" : stečaj Nove revije : ugibanja o razlogih za propad in mnenja, da izgube ne bi smeli kar pogoltniti
Avtorstvo:Bratož, Igor | Jaklič, Tanja | Plahuta Simčič, Valentina | Zaplatil, Igor
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 47 (26. feb. 2014), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjanje Slovenske kadrovske zveze skozi pregled strokovne informativne revije
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 41 (jun. 2011), str. 71-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob jubilejni petdeseti številki naše Gore
Avtorstvo:Brus, Dušan | Černigoj, Franc | Vidic, Slavko, 1956-
V publikaciji:Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih - ISSN 1408-7855. - Letn. 15, št. 50 (dec. 2011), str. 3-4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Majda Hrženjak (ur.): Njena (re)kreacija: Ženske revije v Sloveniji/Making her up: Women's magazines in Slovenia : Mirovni inštitut, Ljubljana 2002, str. 135, 2.900 sit (ISBN: 961-6455-04-4)
Avtorstvo:Bulc, Gregor, 1974-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 40, št. 2 (mar.-apr. 2003), str. 386-389
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kratka zgodovina nastajanja revije Vpogled
Avtorstvo:Cestnik, Mare | Koceli, Lidija
V publikaciji:Vsesledje : glasilo Celjskega literarnega društva - ISSN 1580-9307. - Letn. 6, št. 24 (2006), str. 6-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zdravniški vestnik kot nacionalna medicinska revija
Avtorstvo:Cevc, Matija | Drinovec, Jože | Janko, Martin
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 65, št. 9 (sep. 1996), str. 501-505
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deset let izhajanja revije Urbani izziv
Avtorstvo:Cotič, Boštjan
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - Letn. 10, št. 2 (1999), str. 145-146
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hacquetia v tretje leto
Avtorstvo:Čarni, Andraž
V publikaciji:Hacquetia - ISSN 1581-4661. - Letn. 3, št. 1 (2004), str. 5-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trideset let Vakuumista
Avtorstvo:Čekada, Miha
V publikaciji:Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije - ISSN 0351-9716. - Letn. 31, št. 4 (dec. 2012), str. 28-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ŠTUBIDU - revija študentov bibliotekarstva
Avtorstvo:Češarek, Ana | Praprotnik, Maja, 1983-
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 23, št. 7 (jul. 2013), str. 12-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Janko Hafner: Smernice za sodobno redakcijo Ilustriranega Slovenca
Avtorstvo:Čižman, Špela | Hafner, Janko
V publikaciji:Foto antika : bilten - ISSN 1318-9913. - , Št. 26 (2009), str. 21-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:40 let strokovne periodike slovenskih tekstilcev : od Razgleda do Tekstilca
Avtorstvo:Debevc, Jože, 1931-
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Leto 40, št. 10 (okt. 1997), str. 269-274
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kralji ulice : predhodno poročilo o poteku akcijske raziskave
Avtorstvo:Dekleva, Bojan | Razpotnik, Špela, 1976-
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 9, št. 3 (sep. 2005), str. 265-300
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanovsko glasilo Slovenskega etnološkega društva
Avtorstvo:Destovnik, Irena
V publikaciji:Folklornik : glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila - ISSN 1854-3324. - , Letn. 6 (2010), str. 175-176
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stoletje ptujskih časopisov ter drugo domoznansko gradivo v Digitalni knjižnici Slovenije
Avtorstvo:Doberšek, Milena
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 22, št. 4/5 (apr./maj 2012), str. 19-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poetikon : revija za poezijo in poetično
Avtorstvo:Dobnik, Ivan, 1960- | Rezman, Peter
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 31, št. 3 (2010), str. 60-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjižnica - že 50 let sopotnica slovenskega bibliotekarstva
Avtorstvo:Dolgan-Petrič, Mojca
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 51, št. 1 (jun. 2007), str. 7-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik zdravstvene nege : spletna metrika 2009-2013
Avtorstvo:Dornik, Ema
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 18, zv. 1/4 (2013), str. 18-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza mnenj bralcev o reviji Šport
Avtorstvo:Doupona Topič, Mojca | Erčulj, Frane
V publikaciji:Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa - ISSN 0353-7455. - Letn. 50, št. 4 (2002), str. 2-4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V hitro spreminjajočem se svetu z majhnimi, a zanesljivimi koraki
Avtorstvo:Drinovec, Jože
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 77, št. 10 (okt. 2008), str. 677
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:40 let Števerjanskega vestnika : da bi čimbolj povezovali
Avtorstvo:Drufovka, Marjan
V publikaciji:Koledar : za leto ... - ISSN 1124-6561. - (2010), str. 108-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Devet let pri reviji 2000
Avtorstvo:Elsner Grošelj, Marko
V publikaciji:2000 : revija za krščanstvo in kulturo - ISSN 0350-8935. - , Zadnja št. (2011), str. 168-172
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geografski obzornik preteklih 10 let : popularizacija geografije od leta 2003 do leta 2012
Avtorstvo:Erhartič, Bojan | Kušar, Simon
V publikaciji:Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje - ISSN 0016-7274. - Letn. 60, št. 3 (2013), str. 20-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik ob 20-letnici revije Šolska knjižnica
Avtorstvo:Fekonja, Romana, 1975- | Steinbuch, Majda
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 1 (2011), str. 3-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij
Avtorstvo:Filipič, Roberta
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 44, št. 4 (2000), str. 99-115
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promocija serijskih publikacij v knjižnici
Avtorstvo:Gazvoda, Jelka | Osojnik, Borut
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 34, št.3 (1990), str. 63-76
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kurentov album iz leta 1918
Avtorstvo:Globočnik, Damir
V publikaciji:Revija SRP : svoboda, resnica, pogum - ISSN 1318-1912. - Letn. 18, št. 97/98 (jun. 2010), str. 89-92
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:IB revija - pričevanje razvoja : ob tridesetem letniku izhajanja in peti obletnici v samostojni državi Republiki Sloveniji
Avtorstvo:Gmeiner, Pavle
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 30, št. 8/9/10 (avg.-sep.-okt. 1996), str. 10-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno komuniciranje in revije samo v elektronski obliki : primer bibliotekarstva in geografije
Avtorstvo:Grabrijan, Edvard
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 46, št. 1/2 (2002), str. 29-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Literarna zrna : pogovor z glavnima urednicama Petro Likar in Branko Gradišar, študentkama komparativistike in slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani
Avtorstvo:Gradišar, Branka | Krajnc, Matej, 14.11.1975- | Likar, Petra, 22. 12. 1983-
V publikaciji:Vsesledje : glasilo Celjskega literarnega društva - ISSN 1580-9307. - Letn. 3, št. 19 (2003), str. 9-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Facit
Avtorstvo:Grafenauer, Niko
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 26, št. 300 (apr. 2007), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob izidu filozofskega zbornika Annäherungen in dveh dvojnih številk revije Phainomena
Avtorstvo:Grafenauer, Niko | Hribar, Tine | Kalan, Valentin, 1943- | Komel, Dean
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 19, [št.] 218 (jun. 2000), str. 26-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prispevek k razmišljanjem o sanaciji Primorskih srečanj
Avtorstvo:Gregorič, Milan, 1934-
V publikaciji:Fontana : revija za književnost in kulturo - ISSN 0353-5606. - , Št. 46/47 (jun. 2009), str. 152-158
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Estetika ženskih revij
Avtorstvo:Gutman, Maja
V publikaciji:Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften - ISSN 1580-688X. - 12, [št.] 2 (2010), str. 231-246
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ozadje delovanja Revije 57 in Odra 57 ter njuni stiki
Avtorstvo:Harc, Neva
V publikaciji:Humanistične paradigme : študentska humanistična revija = student journal of humanities = rivista degli studenti di umanistica - ISSN 1855-3834. - Letn. 2, št. 1 (2011), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovo od revije 2000
Avtorstvo:Hedžet Tóth, Cvetka
V publikaciji:Znamenje : revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja - ISSN 0351-5664. - , Št. 1/3 (2011), str. 131-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umrla je revija - zakaj nihče ne joče?
Avtorstvo:Hedžet Tóth, Cvetka
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 75, št. 9 (sep. 2011), str. 1142-1152
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:150 letnica glasila "Učiteljski tovariš". Uredniški uvodniki med letoma 1861 in 1900
Avtorstvo:Hojan, Tatjana
V publikaciji:Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja - ISSN 1318-6728. - Letn. 20(44), št. 1/2 (2011), str. 7-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj so pisali naši pedagoški listi o J.-J. Rousseauju pred stoletjem?
Avtorstvo:Hojan, Tatjana
V publikaciji:Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja - ISSN 1318-6728. - Letn. 21 = 45, št. 1/2 (2012), str. 7-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Goriški letnik 32. Zbornik goriškega muzeja. Nova Gorica : Goriški muzej, 2008, 232 str.
Avtorstvo:Holz, Eva
V publikaciji:Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino - ISSN 0023-4923. - Letn. 57, [št.] 3 (2009), str. 573-574
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ČZN, narodopisje in Južnoštajerski narodopisni muzej
Avtorstvo:Hudales, Jože, 1955-
V publikaciji:Časopis za zgodovino in narodopisje - ISSN 0590-5966. - Letn. 74, št. 1/2 (2003), str. 27-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pismo glavnemu uredniku
Avtorstvo:Inkret, Andrej
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 26, št. 300 (apr. 2007), str. 379-381
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomembna obletnica Knjižničarskih novic : ob deseti obletnici izhajanja strokovnega informativnega biltena
Avtorstvo:Jakac-Bizjak, Vilenka
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 10, [št.] 1/2 (jan./feb. 2000), str. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intervju s prvim urednikom prof. dr. Mirkom Vintarjem ob dvajsetletnici revije Uporabna informatika
Avtorstvo:Jaklič, Jurij, 1967- | Puc, Katarina | Vintar, Mirko
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 20, št. 2 (apr./maj/jun. 2012), str. 79-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Struktura izvlečkov s področja materialov in tehnologij
Avtorstvo:Jamar, Nina | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 53, št. 1/2 (jun. 2009), str. 77-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje
Avtorstvo:Jamar, Nina | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 50, št. 1/2 (jun. 2006), str. 75-95
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obrobja
Avtorstvo:Jamnik, Tatjana, 1976-
V publikaciji:Rp./Lirikon21 : revija za poezijo XXI. st. - ISSN 1855-0207. - [Letn.] 3, [št.] 2/3 (2007), str. 235-238
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis Bralne značke
Avtorstvo:Jamnik, Tilka
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 11, [št.] 9 (sep. 2001), str. 17-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fontana, izvir čiste literature
Avtorstvo:Japelj, Danilo | Jurinčič, Edelman | Rezman, Peter
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 29, št. 4 (2008), str. 48-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Revija Teorija in praksa v bibliografskih in besedilnih zbirkah podatkov
Avtorstvo:Jug, Janez, 1957-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 41, št. 1/2 (jan.-apr. 2004), str. 188-198
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Petindvajset let
Avtorstvo:Jurinčič, Edelman
V publikaciji:Fontana : revija za književnost in kulturo - ISSN 0353-5606. - , Št. 50 (2011), str. 5-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ten years of the journal Radiology and oncology : some bibliometric evaluation
Avtorstvo:Južnič, Primož | Musek, Matjaž | Oven, Marjeta
V publikaciji:Radiology and oncology - ISSN 1318-2099. - Vol. 37, no. 3 (sep. 2003), str. 141-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrijska analiza revije Šolska knjižnica : ob dvajsetletnici
Avtorstvo:Južnič, Primož | Odlazek-Hajdarpašić, Barbara
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 1 (2011), str. 9-16Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 4 (2011), str. 196-199
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica at the occasion of 10th anniversary
Avtorstvo:Kansky, Aleksej
V publikaciji:Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica - ISSN 1318-4458. - Vol. 11, [no.] 4 (2002), str. 133-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 58, [št.] 3 (okt. 2014), str. 9-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 57, [št.] 2/3 (okt. 2013), str. 9-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 57, [št.] 4 (dec. 2013), str. 9-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 58, [št.] 1/2 (jul. 2014), str. 9-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 58, [št.] 4 (dec. 2014), str. 9-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 59, [št.] 1/2 (jul. 2015), str. 9-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik odgovorne urednice
Avtorstvo:Kavčič-Čolić, Alenka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 56, [št.] 1/2 (jul. 2012), str. 7-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bogata bera z obale : Acta Histriae, let. 16 (2008) ...
Avtorstvo:Kavrečič, Petra, 1978-
V publikaciji:Zgodovina za vse : vse za zgodovino - ISSN 1318-2498. - Leto 16, št. 1 (2009), str. 147-149
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učenje najdemo povsod! Revija naj to odslikava! : intervju s prof. dr. Ano Krajnc ob 20- letnici revije Andragoška spoznanja
Avtorstvo:Kelava, Polona | Krajnc, Ana, 1938-
V publikaciji:Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih - ISSN 1318-5160. - Letn. 20, [št.] 4 (2014), str. 7-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trije prispevki k revialni zgodovini
Avtorstvo:Klabus, Vital
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - 16, št. 180/181 (april-maj 1997), str. 35-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Activities of the International institute for archival science of Trieste and Maribor 2009-2010 and presentation of the 20 issues of "Atlanti" (1991-2010)
Avtorstvo:Klasinc, Peter Pavel, 1946-
V publikaciji:Atlanti - ISSN 1318-0134. - , Vol. 20 (2010), str. 27-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodnik
Avtorstvo:Klemenc, Andrej
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - , Št. 127 (1990), str. 4-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novim petdesetim letnikom na pot
Avtorstvo:Kodrič-Dačić, Eva
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 51, št. 1 (jun. 2007), str. 19-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv zgrešene agrarne politike na rast in pozebo revije Perspektive : pred petdesetimi leti je v Ljubljani vrelo : zgodila se je "vroča pomlad 1964", v kateri je prišlo do ukinitve Perspektiv in Odra 57
Avtorstvo:Kolšek, Peter
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 93 (22. apr. 2014), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pesnik na prisilnem delu, ki ga ima rad : Brane Senegačnik - pesnik, urednik in klasični filolog
Avtorstvo:Kolšek, Peter | Senegačnik, Brane
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 176 (2. avg. 2010), str. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova revija na prehodu
Avtorstvo:Komelj, Milček
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 26, št. 300 (apr. 2007), str. 390-393
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ko je beseda še moč imela
Avtorstvo:Koritnik, Andrej
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 19, št. 213/214 (jan. - feb. 2000), str. 262-272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ko trčita kaj in kdo
Avtorstvo:Košir, Manca
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 26, št. 300 (apr. 2007), str. 395
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Etnologija Slovencev na Madžarskem 1.-5. (1997-2007)
Avtorstvo:Kozar-Mukič, Marija
V publikaciji:Etnologija Slovencev na Madžarskem - ISSN 1418-3382. - , 5 (2007), str. 19-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobna pedagogika
Avtorstvo:Kožuh, Boris
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - 47, št. 1/2 (januar-februar 1996), str. 90-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska umetniška internacionala : razstava Reprint Der Sturm: Junge Slovenische Kunst
Avtorstvo:Krečič, Jela | Samec, Blaž
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 118 (24. maja 2011), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova revija Elope
Avtorstvo:Krevel, Mojca
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 46, št. 145 (23. jun. 2004), str. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dragica Žvar, Grlica za otroke - ocena knjige
Avtorstvo:Križnar, Franc
V publikaciji:Glasba v šoli in vrtcu - ISSN 1854-9721. - Letn. 17, št. 1/2 (2013), str. 96-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Murska straža - branik severne meje
Avtorstvo:Krnjak, Franc
V publikaciji:Zgodovinski listi - ISSN 1318-6795. - Letn. 18, št. 1 (2010), str. 33-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Vzgoja in poučevanje" in Slovenci : 150 let vodilnega avstrijskega pedagoškega časnika
Avtorstvo:Lasbaher, Franček
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 52, št. 3 (jun. 2001), str. 181-185
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vsebinska težišča osrednjega avstrijskega pedagoškega glasila Erziehung und Unterricht (Vzgoja in poučevanje) v letu 2004
Avtorstvo:Lasbaher, Franček
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Leto 56 = 122, št. 1 (mar. 2005), str. 201-204
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010