Rezultati iskanja
 
123
Članki
Naslov:Opazovanje in spremljanje razvoja branja - kaj je branje
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 9, št. 48/49 (sep./okt. 1999), str. 99-101
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zlate hruške 2011
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 84 (2012), str. 78-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodar muh in poučevanje demokracije
Avtorstvo:Adam, Andrej
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 72 (2008), str. 34-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga šolske knjižnice in šolskega knjižničarja pri spodbujanju branja med najmlajšimi učenci
Avtorstvo:Ademoski, Lucija
V publikaciji:Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole - ISSN 0353-9369. - Letn. 20, [št.] 1 (mar. 2011), str. 22-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna propaganda
Avtorstvo:Ambrož, Matjaž, 1977-
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 29, št. 31/32 (19. avg. 2010), str. 37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Projekt Rastem s knjigo ali kako najti pot do splošne knjižnice in dobre knjige
Avtorstvo:Amon, Antonija
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 17, [št.] 10 (okt. 2007), str. 1-5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje pri fantih na Šolskem centru Novo mesto
Avtorstvo:Andrin, Damjana | Jožef-Beg, Jožica
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 22, št. 3/4 (2012), str. 159-167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od bralstva in bralcev k sociologiji bralnih okolij
Avtorstvo:Bachleitner, Norbert | Grošelj, Nada
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 9-16,149-156
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Šolske motivacijske dejavnosti za izboljšanje bralne pismenosti učencev
Avtorstvo:Bajda, Urška
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 44, št. 2/3 (2013), str. 122-127
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj berejo Kitajci --- ko berejo, seveda : Mala rdeča knjižica
Avtorstvo:Baković, Zorana
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 231 (5. okt. 2013), str. 19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Na krilih znanstvene fantastike v svetlo prihodnost : kitajski trend
Avtorstvo:Baković, Zorana
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 158 (10. jul. 2014), str. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako pomembno je branje
Avtorstvo:Baškarad, Marija
V publikaciji:Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole - ISSN 0353-9369. - Letn. 19, [št.] 1/2 (feb. 2010), str. 29-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladinska književnost - revna pastorka literature?
Avtorstvo:Bauer, Jana | Burkeljca, Sabina | Grosman, Meta | Haramija, Dragica | Kopinšek, Simona | Miš Svoljšak, Irena | Perko, Manca | Škerl, Peter | Šterman Ivančič, Klaudija | Vičič, Vlasta | Vidmar, Janja, 1962-
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 77, št. 12 (dec. 2013), str. 1644-1655
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako govoriš o knjigah, ki jih nisi prebral
Avtorstvo:Bayard, Pierre | Zabukovec, Dušanka
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 73, št. 6 (jun. 2009), str. 674-681
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako govoriš o knjigah, ki si jih samo prelistal
Avtorstvo:Bayard, Pierre | Zabukovec, Dušanka
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 73, št. 9 (sep. 2009), str. 1105-1113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako govoriti o knjigah, ki smo jih pozabili
Avtorstvo:Bayard, Pierre | Zabukovec, Dušanka
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 73, št. 10 (okt. 2009), str. 1247-1252
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izboljšave ali preobrazba
Avtorstvo:Bečaj, Janez
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 43, št. 2 (2012), str. 5-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Berimo, vedno in povsod!
Avtorstvo:Bedrač, David | Fendre, Timotej | Guček, Nal | Močivnik, Črt | Vipotnik, Žiga
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 35, št. 2 (2014), str. 100-103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Diagnostično ocenjevanje predbralnih zmožnosti
Avtorstvo:Bider, Ivanka, 1987-
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 64 = 130, št. 4 (dec. 2013), str. 108-118
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ugotavljanje predbralnih zmožnosti
Avtorstvo:Bider, Ivanka, 1987-
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 65 = 131, št. 2 (jul. 2014), str. 24-40, 24-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opredelitev poučne knjige za otroke in mladino in lastnosti dobre poučne knjige
Avtorstvo:Bilban, Tina
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 24, št. 3/4 (2014), str. 181-189
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako približati šolsko knjižnico otrokom z disleksijo
Avtorstvo:Bizjak, Breda, 1970-
V publikaciji:Revija za elementarno izobraževanje - ISSN 1855-4431. - Letn. 5, št. 2/3 (sep. 2012), str. 193-206
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali nam knjige lahko kaj povejo? Ali o knjigah lahko kaj povemo? : (primer televizijske oddaje Knjiga mene briga)
Avtorstvo:Blatnik, Andrej, 22.5.1963-
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Leto 37, št. 78/79 (2010), str. 66-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Symbolic capital of Slovenian reading
Avtorstvo:Blatnik, Andrej, 22.5.1963-
V publikaciji:Družboslovne razprave - ISSN 0352-3608. - Letn. 28, št. 71 (dec. 2012), str. 83-92
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The dispute between Jonathan Franzen and Oprah Winfrey
Avtorstvo:Bostič, Nina
V publikaciji:Acta neophilologica - ISSN 0567-784X. - Letn. 41, št. 1/2 (2008), str. 25-32, 102
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob dobri knjigi se ti naježi koža : Vilenica 2010
Avtorstvo:Bratož, Igor | Zaplatil, Igor
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 204 (3. sep. 2010), str. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna pismenost v vrtcu in šoli ali Sklepno dejanje projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
Avtorstvo:Bratuša, Alja
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 23, št. 3/4 (2013), str. 249-251
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje pri fantih v drugem triletju osnovne šole. Hej fant, kaj bereš?
Avtorstvo:Bratuša, Alja | Krajnc Barič, Tatjana
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 22, št. 3/4 (2012), str. 141-158
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Najžlahtnejša zabava
Avtorstvo:Brecelj, Špela, 1986- | Epstein, Joseph, 1937-
V publikaciji:Sodobnost - ISSN 0038-0482. - Letn. 75, št. 5 (maj 2011), str. 592-597
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba kompleksne bralne učne strategije v gledališkem klubu
Avtorstvo:Brence, Božena
V publikaciji:Slovenščina v šoli - ISSN 1318-864X. - Letn. 17, [št.] 3/4 (2014), str. 122-128, 144
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronska knjiga na poti v šolsko knjižnico
Avtorstvo:Brilej, Irena
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 24, št. 3/4 (2014), str. 236-241
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje strokovnih besedil v tujem jeziku : razvijanje bralnih spretnosti
Avtorstvo:Brkan, Metka
V publikaciji:Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih - ISSN 1318-5160. - , Št. 3/4 (1997), str. 23-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako premagati primanjkljaje v bralnih dosežkih fantov : privlačna besedila, privlačne oblike dela
Avtorstvo:Brozo G., William | Jamnik, Tilka
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 85 (2012), str. 74-78
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pismenost mladih po osnovni šoli
Avtorstvo:Bucik, Nataša | Knaflič, Livija
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 54, št. 3 (jun. 2003), str. 118-137
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna pismenost ob koncu osnovne šole - ali fantje berejo drugače kot dekleta?
Avtorstvo:Bucik, Nataša | Pečjak, Sonja | Peštaj, Martina | Pirc, Tina, 1982- | Podlesek, Anja
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 61 = 127, št. 1 (mar. 2010), str. 86-102
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako povečati motivacijo za branje na osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor
Avtorstvo:Bujišić, Tina | Novak, Andreja, 15.7.1980-
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 44, št. 2/3 (2013), str. 69-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biblioterapija v šolski praksi
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 1 (2011), str. 54-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjige nam pomagajo živeti : izkušnje z biblioterapijo v šoli
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 4 (2011), str. 243-248
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjige so otrokom v pomoč : mednarodna konferenca o biblioterapiji v Domžalah
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 21, št. 3/4 (mar./apr. 2011), str. 9-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodna konferenca o biblioterapiji/bibliopreventivi v Grobljah pri Domžalah
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 20, št. 6/7 (2010), str. 29-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seminar Izzivi biblioterapije v sodobni družbi
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 23, št. 3/4 (mar./apr. 2013), str. 11-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ra(v)no branje rane zdravi : kako s knjigo pomagamo mladim, pa tudi starim in sebi
Avtorstvo:Burkeljca, Sabina | Klemenčič, Liljana
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 40, št. 88 (2013), str. 27-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgodbe so vedno z nami kot potencialen vir modrosti : etični vidiki vloge vzornikov v vzgoji
Avtorstvo:Carr, David, 1944- | Merljak, Sonja | Samec, Blaž
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - , Leto 56 (30. okt. 2014) = ISSN 1580-3007 (30. okt. 2014), str. 18-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Človek je kreatura, idiot in genij hkrati : to ni konec knjige
Avtorstvo:Carrière, Jean-Claude, 1931- | Eco, Umberto | Lombar, Tomi | Štaudohar, Irena
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 70 (24. mar. 2012) = ISSN 1580-3007 (24. mar. 2012), str. 26-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Preteklost in prihodnost knjige
Avtorstvo:Chartier, Roger | Rotar, Drago B.
V publikaciji:Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije = revue des anthropologies historique,sociales et autres anthropologies = review of historical, social and other anthropologies = rivista di antropologia storica, sociale e altre antropologie = revista de las antropologías histórico, social y otros = Zeitschrift für Historische, Soziale und Andere Anthropologien - ISSN 1854-0376. - Vol. 12, no. 1/2 (2010), str. 147-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna pismenost ob literarnih in neliteralnih učbeniških besedilih v osnovni šoli in gimnaziji
Avtorstvo:Čakš, Ada
V publikaciji:Slovenščina v šoli - ISSN 1318-864X. - Letn. 15, [št.] 2 (2012), str. 2-12, 69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obravnava domačega branja v tretjem triletju - knjiga po izbiri
Avtorstvo:Černigoj, Ksenija | Mislej, Silvana | Rodman, Petra
V publikaciji:Slovenščina v šoli - ISSN 1318-864X. - Letn. 16, št. 1 (2013), str. 40-47, 71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prizadevanja za dvig bralne pismenosti na OŠ Šmartno v Tuhinju
Avtorstvo:Damjanac, Tamara
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 24, št. 174 (sep. 2014), str. 11-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro?
Avtorstvo:Dolinar, Darko, 1942- | Lapanja, Simona
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 33, št. 2 (2010), str. 61-73,227-241
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodeno branje s pogovorom kot oblika domačega branja
Avtorstvo:Dornik, Danijela
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 21, št. 1 (2011), str. 26-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izboljšanje bralne pismenosti
Avtorstvo:Dragman, Marjetka
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 22[!], št. 161 (mar. 2013), str. 47-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Berem, bereš, beremo : zgodovina branja na Slovenskem
Avtorstvo:Dular, Anja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 4 (dec. 2011), str. 89-106
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reading ability, reading fluency and ortographic skills : the case of L1 Slovene English as a foreign language students
Avtorstvo:Erbeli, Florina | Pižorn, Karmen
V publikaciji:CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal - ISSN 1855-9719. - Vol. 2, no. 3 (2012), str. 119-139
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku
Avtorstvo:Erbeli, Florina | Pižorn, Karmen
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 64 = 130, št. 1 (mar. 2013), str. 82-95, 44-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje knjige je skoraj aristokratsko početje, ki si ga ne moremo več privoščiti
Avtorstvo:Eržen, Jure | Kučić, Lenart J. | Weel, Adriaan van der
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 130 (6. jun. 2015) = ISSN 1580-3007 (6. jun. 2015), str. 22-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjiga nas ne briga
Avtorstvo:Eržen, Jure | Štaudohar, Irena
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 97 (26. apr. 2014) = ISSN 1580-3007 (26. apr. 2014), str. 24-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja : predstavitev projekta Zavoda RS za šolstvo
Avtorstvo:Fekonja, Romana, 1975-
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 22, št. 3/4 (2012), str. 249-252
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaključna konferenca projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
Avtorstvo:Fekonja, Romana, 1975-
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 23, št. 2 (2013), str. 126-128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali strip(izacija) lahko spodbuja branje med mladimi?
Avtorstvo:Finžgar, Domen | Osvald, Mojca
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 22, št. 2 (2012), str. 89-93
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravljična slikanica kot del projekta bralne pismenosti v 1. razredu
Avtorstvo:Flego, Breda
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 24, št. 174 (sep. 2014), str. 19-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijski projekt na Osnovni šoli Vrhovci: Bralne zvezdice in iskalci biserov
Avtorstvo:Frass, Bernarda
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 23, št. 3/4 (2013), str. 178-182
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna pismenost osem- in devetletkarjev : za premišljeno uporabo rezultatov mednarodnih raziskav znanja
Avtorstvo:Gaber, Slavko, 1958- | Marjanovič Umek, Ljubica
V publikaciji:Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja - ISSN 1581-6036. - Letn. 21, št. 1/2 (2010), str. 55-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje od razvedrila elite do splošne dobrine
Avtorstvo:Gabrič, Aleš, 1963-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 4 (dec. 2011), str. 49-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branje na naši šoli
Avtorstvo:Grah Marič, Tatjana
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 22[!], št. 161 (mar. 2013), str. 50-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobro jutro, knjiga!
Avtorstvo:Grah Marič, Tatjana
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 22, št. 158 (nov. 2012), str. 35-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna motivacija pri osnovnošolcih
Avtorstvo:Grah, Tatjana, teologinja
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 22[!], št. 165 (sep. 2013), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čudežno potovanje : Daniel Pennac
Avtorstvo:Grgič, Maja
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 25, št. 184 (1997), str. 257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako lahko šola spodbuja in zagotavlja boljšo bralno pismenost : (prispevek iz prakse)
Avtorstvo:Gril, Maša
V publikaciji:Sodobna pedagogika - ISSN 0038-0474. - Letn. 63 = 129, št. 4 (okt. 2012), str. 129-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Položaj branja in knjige : zakaj moramo vztrajati pri knjigi kot vrednoti per se?
Avtorstvo:Grilc, Uroš
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 59, [št.] 1/2 (jul. 2015), str. 15-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O nebralcih in osveščenih državljanih : koliko in zakaj (ne) beremo na Finskem, v Franciji in Sloveniji
Avtorstvo:Grilc, Uroš | Krajnc, Borut, 1964-
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 48 (28. nov. 2014), str. 58-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralci in pisatelji o branju : Alberto Manguel: Zgodovina branja. Prev. Nada Grošelj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007 (Zbirka Bralna znamenja)
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 71 (2008), str. 98-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralna pismenost za večkulturno družbo : okrogla miza Bralnega društva Slovenije
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 72 (2008), str. 68-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi novih tehnologij
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 85 (2013), str. 29-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj je branje in kakšen je bralec v 21. stoletju?
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 36, št. 75 (2009), str. 21-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako srednješolci dejansko berejo : Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni. Empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2020, (Slavistična knjižnica 15)
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 37, št. 78/79 (2010), str. 147-150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do višje bralne pismenosti
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 42, št. 3 (2011), str. 67-68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili : strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije 8. 9. 2008
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 36, št. 75 (2009), str. 99-103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Se bralna pismenost niža?
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 42, št. 1/2 (2011), str. 33-37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Srečanje z drugim in drugačnim ob knjigi, filmu in poslušanju
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 37, št. 78/79 (2010), str. 43-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakaj zapovedovanje branja ne prepriča učencev
Avtorstvo:Grosman, Meta
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 71 (2008), str. 58-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Arheologija afekta : branje, zgodovina in spol
Avtorstvo:Grošelj, Nada | Littau, Karin
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 51-61,193-203
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:18. evropska konferenca o branju : kako naj raziskujemo pismenost, če se predmet raziskovanja nenehno spreminja?
Avtorstvo:Hanuš, Barbara
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 40, št. 87 (2013), str. 66-69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medkulturni dialog v šolski knjižnici
Avtorstvo:Hanuš, Barbara
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 53, št. 1/2 (jun. 2009), str. 179-195
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Motivacija, ustvarjalnost, več branja : 16. nordijska konferenca o branju
Avtorstvo:Hanuš, Barbara
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 84 (2012), str. 86-88
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika
Avtorstvo:Haramija, Dragica
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 36, št. 76 (2009), str. 34-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjiga kot blago
Avtorstvo:Harlamov, Aljoša
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 33, št. 3 (2012), str. 57-59, 65, 67, 69, 72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravljična čajanka v oddelku podaljšanega bivanja
Avtorstvo:Hlupič, Urška
V publikaciji:Šolska knjižnica - ISSN 0353-8958. - Letn. 23, št. 3/4 (2013), str. 230-233
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:E-domače branje ali kako (še) pritegniti k branju
Avtorstvo:Hočevar Gregorič, Mateja
V publikaciji:Slovenščina v šoli - ISSN 1318-864X. - Letn. 15, [št.] 1 (2012), str. 48-54, 69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bralne navade staršev in vzpodbujanje otrok pri branju
Avtorstvo:Horvat, Marija, pedagoginja
V publikaciji:Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih - ISSN 1318-5160. - Letn. 12, [št.] 3 (2006), str. 41-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Individualizirani pristop poučevanja otrok iz manj spodbudnega socialnega okolja z vidika vloge specialne pedagoginje
Avtorstvo:Horvath, Livia
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 44, št. 2/3 (2013), str. 101-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih
Avtorstvo:Hozjan, Ema, 1989-
V publikaciji:Slovenščina v šoli - ISSN 1318-864X. - Letn. 16, št. 2 (2013), str. 12-22, 70-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Alberto Manguel: Zgodovina branja : Cankarjeva založba, Ljubljana 2007; zbirka Bralna znamenja
Avtorstvo:Ilich, Iztok
V publikaciji:Zvon : kulturno-družbena revija - ISSN 1408-645X. - Letn. 11, št. 1 (2008), str. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pierre Bayard: Kako govoriti o knjigah, ki jih nismo prebrali. Sodobnost International, Ljubljana, 2010
Avtorstvo:Ilich, Iztok
V publikaciji:Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva - ISSN 0351-367X. - Letn. 32, št. 4 (2011), str. 91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Motivacija za branje in bralni dosežki romskih učencev
Avtorstvo:Ivančič, Klavdija
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 44, št. 2/3 (2013), str. 72-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vse te barke bodo vedno čakale na otroške oči : mednarodni dan knjig za otroke in mladino
Avtorstvo:Jaklič, Tanja
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 76 (2. apr. 2010), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družinsko branje in knjižnica
Avtorstvo:Jamnik, Tilka
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 36, št. 75 (2009), str. 70-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okrogla miza Promocija branja na Slovenskem
Avtorstvo:Jamnik, Tilka
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 11, [št.] 1/2 (jan.-feb. 2001), str. 12-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pismenost - različnost / Literacy - diversity : 17. evropska konferenca o branju, Mons, 31. julij - 3. avgust 2011, http://mons2011.eu
Avtorstvo:Jamnik, Tilka
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - Letn. 21, št. 8 (avg. 2011), str. 28-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prosti izbor knjig za bralno značko in priporočilni seznami mladinskih knjig
Avtorstvo:Jamnik, Tilka
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 71 (2008), str. 75-80
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo
Avtorstvo:Jamnik, Tilka | Miš Svoljšak, Irena
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 37, št. 78/79 (2010), str. 51-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010