Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Priporočila in zaključki četrtega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 3, št. 1 (13. jan. 1993), str. 7-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V samostanski knjižnici čas ni gospodar : med starimi knjigami v Škofji Loki
Avtorstvo:Ankele, Špela
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 162 (16. jul. 2012), str. 19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Semeniška knjižnica
Avtorstvo:Bačar, Albert | Jarc, Janko, 1944-
V publikaciji:Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše - ISSN 1580-0482. - Leto 14, [št.] 54 (jun. 2012), str. 46-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled organiziranosti knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v izbranih državah
Avtorstvo:Badovinac, Branka, 1978- | Vovk, Damjana
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 2/3 (okt. 2011), str. 33-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtomatizacija muzejskih knjižnic : poročilo delovne skupine za vključitev muzejskih knjižnic, knjižnic zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine in knjižnic galerij v enoten, računalniško podprt knjižnični informacijski sistem
Avtorstvo:Bahor, Stanislav
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 37, št.1/2 (1993), str. 73-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biblioteka SAZU ob 60-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Avtorstvo:Bernik-Gostič, Romana
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 8, [št.] 12 (dec. 1998), str. 8-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarska knjižnica ob svoji 60-letnici
Avtorstvo:Božič, Maja, 1977- | Koler-Povh, Teja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 52, št. 2/3 (okt. 2008), str. 149-166
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj knjižnice Goriškega muzeja
Avtorstvo:Brešan, Katarina | Koloini, Borut
V publikaciji:Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja - ISSN 0350-2929. - , 36 (2012), str. 318-322
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi
Avtorstvo:Curhalek, Tanja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 47, št. 3 (2003), str. 67-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z digitalno knjižnico bomo dopolnili knjižnično ponudbo
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Pišlar, Marko | Toič, Bruno
V publikaciji:Slovenska vojska - ISSN 1318-0681. - Leto 20, št. 3 (9. mar. 2012), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deveto posvetovanje specialnih knjižnic : Ljubljana, 14.-15. november 2002
Avtorstvo:Češnovar, Nada
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 12, [št.] 11/12 (nov.-dec. 2002), str. 15-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podoba specialnih muzejskih knjižnic
Avtorstvo:Češnovar, Nada
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 37, št.4 (1993), str. 83-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji
Avtorstvo:Češnovar, Nada
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 46, št. 1/2 (2002), str. 169-177
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpetost specialnih knjižnic v slovensko informacijsko politiko
Avtorstvo:Češnovar, Nada
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 36, št.2 (1992), str. 39-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nemška čitalnica v Ljubljani
Avtorstvo:Čop, Brane
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 5, [št.] 9 (13. sep. 1995), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nakup knjižničnega gradiva in Zakon o javnih naročilih : iz prakse Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani
Avtorstvo:Eržen, Matjaž, 1962-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 48, št. 1/2 (2004), str. 195-205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prepovedane knjige so brali tudi cerkveni veljaki : ljubljanska Semeniška knjižnica hrani največ nekoč prepovedanih knjig, ki jih je vseboval Index librorum prohibitorum
Avtorstvo:Hočevar, Uroš | Vogel, Milan
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 256 (6. nov. 2012), str. 15 = ISSN 1580-7592 (),
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija
Avtorstvo:Jamnik, Alenka
V publikaciji:Geološki zbornik - ISSN 0352-3802. - , [Št.] 22 (2013), str. 46-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba knjižnično-informacijskih storitev v javni upravi : (primer Evropske komisije - D.G. XII - znanost, raziskovanje in razvoj)
Avtorstvo:Južnič, Primož
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 4, št. 2 (16. feb. 1994), str. 13-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijsko opismenjevanje v specialnih knjižnicah : analiza stanja v letu 2010 v primerjavi z letom 2002
Avtorstvo:Južnič, Primož | Tarfila, Uršula
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 2/3 (okt. 2011), str. 111-127
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja v sistemu slovenskih javnih knjižnic
Avtorstvo:Kodrič-Dačić, Eva
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 2/3 (okt. 2011), str. 17-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zunaj Gutenbergovega vesolja
Avtorstvo:Kodrič-Dačić, Eva
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 50, št. 1/2 (jun. 2006), str. 173-186
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samostanske knjižnice
Avtorstvo:Košuta Krmac, Oriana
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 3, št. 6/7 (5. jul. 1993), str. 9-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka starih plošč v Pokrajinskem arhivu Maribor in drugod ter poskus rekonstrukcije glasbenega repertoarja na slovenskem v 19. in 20. stoletju
Avtorstvo:Križnar, Franc
V publikaciji:Atlanti - ISSN 1318-0134. - , Special edition (2013), str. 83-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Na obisku v helikonski knjižnici ob Blatnem jezeru
Avtorstvo:Lebar, Marija, 1948-
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 5, [št.] 12 (6. dec. 1995), str. 22-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deset let razvoja postavitvene sistematike knjižničnega gradiva v prostem pristopu Centralne tehniške knjižnice (1993-2003)
Avtorstvo:Lebez, Mira
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 48, 1-2 (2004), str. 183-194
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sjećanja na ljubljanske godine
Avtorstvo:Murn, Ante
V publikaciji:Jezik in slovstvo - ISSN 0021-6933. - Letn. 59, št. 2/3 (2014), str. 51-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija informacij na spletnih straneh biomedicinskih knjižnic Slovenije
Avtorstvo:Oven, Marjeta | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 49, št. 4 (dec. 2005), str. 113-123
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predstavitev Centralne pravosodne knjižnice ob njeni devetdesetletnici
Avtorstvo:Oven, Marjeta | Vavtar, Maja
V publikaciji:Pravosodni bilten - ISSN 1318-1459. - Letn. 30, št. 1 (2009), str. 213-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vseživljenjsko izobraževanje in specialne knjižnice
Avtorstvo:Oven, Marjeta | Zabukovec, Vlasta
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 49, št. 1/2 (jun. 2005), str. 217-230
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj knjižničnih zbirk v Centralni tehniški knjižnici
Avtorstvo:Pečko-Mlekuš, Helena
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 39, št. 3 (1995), str. 115-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Funkcionalna združitev knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s Centralno tehniško knjižnico
Avtorstvo:Pejanovič, Smiljana | Žaucer, Matjaž
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 40, št. 2 (1996), str. 63-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obisk knjižnice raziskovalnega inštituta "Forschungszentrum Jülich, Gmbh (KFA)"
Avtorstvo:Petek, Marija, 1956-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 40, št. 1 (1996), str. 91-99
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z novo knjižnico so se slepim uresničile sanje
Avtorstvo:Pivk, Mavric | Wraber, Tomaž | Žibret, Andreja
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 206 (5. sep. 2014), str. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Muzejske knjižnice v Sloveniji : primerjalna raziskava
Avtorstvo:Plešnar Kašca, Sabina
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 44, št. 3 (2000), str. 169-183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predstavitev knjižnice Zavoda za gradbeništvo Slovenije
Avtorstvo:Razpotnik, Silva
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 47, [št.] 3/4 (mar.-apr. 1998), str. 70-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Membra disiecta: iz sklopa knjižnih vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani
Avtorstvo:Svoljšak, Sonja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 47, št. 1/2 (2003), str. 131-145
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije : s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic
Avtorstvo:Svoljšak, Sonja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 49, št. 1/2 (jun. 2005), str. 203-215
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk
Avtorstvo:Šolar, Renata
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 47, št. 4 (2003), str. 7-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rekviem za samostansko knjižnico --- ali aleluja?
Avtorstvo:Špelič, Miran
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 55, št. 4 (dec. 2011), str. 17-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010