Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Članki
Naslov:Seznam glasbenih del Marijana Lipovška
Avtorstvo:Bagarič, Alenka
V publikaciji:Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani - ISSN 1318-6876. - , Zv. 15 (2011), str. 181-217
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Red. prof. dr. Emil Tokarz - sedemdesetletnik
Avtorstvo:Będkowska-Kopczyk, Agnieszka | Jesenšek, Marko
V publikaciji:Slavia Centralis - ISSN 1855-6302. - Letn. 7, št. 2 (2014), str. 117-120, 120-143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob upokojitvi Polone Vetrih
Avtorstvo:Cetinski, Uršula | Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958- | Omahen, Rok
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN 2350-3769. - Letn. 92, št. 3 (2012/13), str. 83-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Akademik dr. Mitja Zupančič - osemdesetletnik
Avtorstvo:Dakskobler, Igor
V publikaciji:Hladnikia - ISSN 1318-2293. - , [Št.] 28 (2011), str. 55-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Igor Samobor : Borštnikov prstan 2012
Avtorstvo:Dominkuš, Darja | Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958- | Omahen, Rok | Svetina, Ivo
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN 2350-3769. - Letn. 92, št. 6 (2012/13), str. 101-120
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloge v gledališču
Avtorstvo:Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958-
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN 2350-3769. - Letn. 91, št. 16 (2011/12), str. 113-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob upokojitvi Andreja Nahtigala
Avtorstvo:Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958- | Kraševec, Eva | Nahtigal, Andrej | Sluga, Janja
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN 2350-3769. - Letn. 92, št. 8 (2012/13), str. 61-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orkestralna dela Marijana Lipovška - bibliografski popis in oris
Avtorstvo:Florjanc, Ivan
V publikaciji:Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani - ISSN 1318-6876. - , Zv. 15 (2011), str. 155-179
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Milka Matičetovega
Avtorstvo:Huzjan, Vanja
V publikaciji:Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta = acta Instituti ethnographiae Slovenorum - ISSN 0352-0447. - Letn. 38, št. 1 (2009), str. 21-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Ivana Camplina
Avtorstvo:Kuzmič, Franc
V publikaciji:Stopinje - ISSN C500-456X. - , Letn. 40 (2011), str. 171-182
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izbrana bibliografija prof. dr. Jožeta Mlinariča : monografije, razprave in članki, prevodi, mentorstvo pri magisterijih in doktoratih
Avtorstvo:Marolt, Janez, 1943-
V publikaciji:Časopis za zgodovino in narodopisje - ISSN 0590-5966. - Letn. 71 = n.v. 36, št. 3 (2000), str. 331-341
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Ono razdraženo stanje"
Avtorstvo:Paulič, Anja
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 44 (23. feb. 2011), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V spomin rastlinske fiziologinje in zaslužne profesorice, dr. Nade Gogala (1937-2013)
Avtorstvo:Regvar, Marjana
V publikaciji:Acta biologica slovenica : ABS : glasilo Društva biologov Slovenije - ISSN 1408-3671. - Vol. 56, št. 2 (2013), str. 3-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:France Velkovrh, malakolog in speleobiolog : 1934-2009
Avtorstvo:Sket, Boris, 1936-
V publikaciji:Acta biologica slovenica : ABS : glasilo Društva biologov Slovenije - ISSN 1408-3671. - Vol. 52, št. 2 (2009), str. 3-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob stoletnici rojstva Ivana Štalca
Avtorstvo:Strnad, Milena
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 58, št. 3 (2011), str. 121-126
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O bibliografiji Gašperja Križnika
Avtorstvo:Štorman Vreg, Andreja | Uršič, Florjana
V publikaciji:Kamniški zbornik - ISSN 1318-9069. - 19 (2008), str. 217-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V spomin: dr. Martin Schneider-Jacoby, 1956-2012
Avtorstvo:Štumberger, Borut
V publikaciji:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - ISSN 0351-2851. - Letn. 32, št. 150/151 (2011), str. 123-126
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Akademik prof. dr. Ernest Mayer : (1920-2009)
Avtorstvo:Vreš, Branko
V publikaciji:Hacquetia - ISSN 1581-4661. - Letn. 8, št. 2 (2009), str. 175-178
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seznam del skladatelja Matije Bravničarja
Avtorstvo:Zager, Nataša
V publikaciji:Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani - ISSN 1318-6876. - , Zv. 9 (2008), str. 125-162
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plečnikov stadion
Avtorstvo:Zorko, Teja
V publikaciji:Ljubljana med nostalgijo in sanjami : revija za domoznanske vsebine - ISSN 2232-6316. - 1, [št.] 1 (2012), str. 81-113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010