Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Izbrana bibliografija Jeana Baudrillarda
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 144/145 (1992), str. 50-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izbrana bibliografija na temo drog in odvisnosti od drog
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 146/147 (1992), str. 240-248
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kazalo vseh člankov objavljenih v IB reviji
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 30, št. 8/9/10 (avg.-sep.-okt. 1996), str. 21-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povzetki člankov za obdobje 1990-1995
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 30, št. 8/9/10 (avg.-sep.-okt. 1996), str. 54-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prof. dr. Bojan Ogorelec - tiskana bibliografija 1974-2012
V publikaciji:Geologija : razprave in poročila - ISSN 0016-7789. - 56, št. 1 (2013), str. 137-141
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seznam literature o komunalni energetski politiki z nemškega govornega območja
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 24, št. 180/181 (1996), str. 397-398
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska bibliografija virov o novi dobi
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, posebna št. (maj 1992), str. 77-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uprizoritve na ljubljanskem opernem odru
V publikaciji:Gledališki list SNG. Opera in balet - ISSN 1854-0481. - , Št. 1 (2011/2012), str. 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uprizoritve na ljubljanskem opernem odru
V publikaciji:Gledališki list SNG. Opera in balet - ISSN 1854-0481. - , Št. 2 (2011/2012), str. 39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uprizoritve na odru SNG Opera in balet Ljubljana
V publikaciji:Gledališki list SNG. Opera in balet - ISSN 1854-0481. - , Št. 3 (2011/2012), str. 22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Boštjan Anko : bibliografija : kronološki pregled po vrstah objav
Avtorstvo:Anko, Boštjan, 1939-2013 | Peteh, Maja, 1977-
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 71, št. 7/8 (sep. 2013), str. 376-383
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-letnici)
Avtorstvo:Bačič, Tinka | Jogan, Nejc
V publikaciji:Hladnikia - ISSN 1318-2293. - , [Št.] 23 (feb. 2009), str. 3-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Zdravstvenega varstva 1984-1991
Avtorstvo:Bahun, Marija | Kramberger, Boris | Teržan, Mojca
V publikaciji:Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public health - ISSN 0351-0026. - , 31, št.5/6 (1992), str.135-158 = Zdravstvena kultura št.7 (1992)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob upokojitvi Metode Zorčič
Avtorstvo:Ban, Ivo, 1949- | Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958- | Mlakar, Zvezdana | Valič, Nina | Vetrih, Polona
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN C500-0408. - Letn. 91, št. 10 (2011/12), str. 78-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob upokojitvi Marijane Brecelj
Avtorstvo:Cavazza, Boris | Flere, Polona | Ješelnik, Simona | Kranjc, Mojca, 1958- | Novak, Jernej, gledališki kritik
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN C500-0408. - Letn. 91, št. 12 (2011/12), str. 61-80
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Zobozdravstvenega vestnika od 2003 do 2012
Avtorstvo:Cvetko, Erika
V publikaciji:Zobozdravstveni vestnik - ISSN 0044-4928. - Letn. 68, št. 2/3 (2013), str. 64-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled člankov v Vakuumistu 1981-2001
Avtorstvo:Čekada, Miha
V publikaciji:Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije - ISSN 0351-9716. - Letn. 22, št. 1 (mar. 2002), str. 29-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kazalo letnikov 11-20
Avtorstvo:Čerče, Peter | Glavina, Tilen
V publikaciji:Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia - ISSN 1408-5348. - Letn. 21, št. 1 (2011), str. 1-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako je zaživela knjižna polica v prostorih društva Gora, Na Rupi
Avtorstvo:Černigoj, Franc
V publikaciji:Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih - ISSN 1408-7855. - Letn. 13, št. 44 (dec. 2009), str. 3-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti na knjižni polici na Predmeji ali Kako se na Rupo steka duh Gore
Avtorstvo:Černigoj, Franc | Vončina, Anka
V publikaciji:Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih - ISSN 1408-7855. - Letn. 14, št. 45 (apr. 2010), str. 8-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dušan Čop : bibliografija 1956-2007
Avtorstvo:Čop, Breda | Porenta, Alenka | Weiss, Peter, 1959-
V publikaciji:Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša - ISSN 0354-0448. - 18, št. 1 (2012), str. 235-238
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vladimir Sorokin, življenje in delo
Avtorstvo:Dejak, Lijana
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 27, št. 309/311 (jan./feb./mar. 2008), str. 132-133
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Štiri desetletja Planšarskega muzeja v Stari Fužini
Avtorstvo:Dolžan Eržen, Tatjana | Holynski, Drago
V publikaciji:Glasnik Slovenskega etnološkega društva - ISSN 0351-2908. - 52, št. 1/4 (2012), str. 150-151
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Barbara Levstik : 1950-2009
Avtorstvo:Dominkuš, Darja | Kranjc, Mojca, 1958- | Mandić, Marko, igralec | Vetrih, Polona
V publikaciji:Gledališki list SNG. Drama - ISSN C500-0408. - Letn. 89, št. 2 (2009/10), str. 77-88
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob šestdesetletnici Metke Gombač
Avtorstvo:Drnovšek, Darinka | Jeraj, Mateja, 1955-
V publikaciji:Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije - ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 590-598
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Janko Ferk : Übersetzungsverzeichnis : Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche sowie Englische und umgekehrt in Anthologien, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Rundfunk und anderen Medien
Avtorstvo:Ferk, Anna Katharina
V publikaciji:Fidibus : Zeitschrift für Literatur und Literaturwissenschaft - ISSN Y501-5375. - Jg. 37, Nr. 2 (2009), str. 57-69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Protestantske pesmi v priredbah za zbore
Avtorstvo:Gobec, Mitja, 1938-
V publikaciji:Cerkveni glasbenik - ISSN 0351-496X. - Letn. 101, [št.] 1 (2008), str. i-viii
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ob življen[!]skem jubileju Marjete Adamič
Avtorstvo:Gombač, Metka
V publikaciji:Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije - ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 585-589
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Darka Dolinarja 1965-2012
Avtorstvo:Grum, Martin, 1958-
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 35, št. 3 (dec. 2012), str. 359-383
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Janka Kosa 1948-2001
Avtorstvo:Grum, Martin, 1958-
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 24, pos. št. (dec. 2001), str. 291-335
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Janka Kosa 1948-2011
Avtorstvo:Grum, Martin, 1958-
V publikaciji:Primerjalna književnost - ISSN 0351-1189. - Letn. 34, št. 3 (2011), str. 309-351
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija revije Acta Biologica Slovenica (1997- ) prej Biološki vestnik (1952-1995)
Avtorstvo:Janžekovič, Boža
V publikaciji:Acta biologica slovenica : ABS : glasilo Društva biologov Slovenije - ISSN 1408-3671. - Vol. 52, št. 2 (2009), str. 115-176
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:In memoriam Tone Lesar : (1937-2010)
Avtorstvo:Jež, Matjaž
V publikaciji:Acta entomologica slovenica - ISSN 1318-1998. - Vol. 19, št. 2 (2011), str. 205-210
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2010
Avtorstvo:Knap, Nataša, 1977- | Šifrer, Jerneja
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 13, št. 1 (2011), str. 100-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Geografskega obzornika, letniki 50-59 : strokovni članki
Avtorstvo:Knez Račič, Ida
V publikaciji:Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje - ISSN 0016-7274. - Letn. 60, št. 3 (2013), str. 29-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev : Dragica Haramija: Sedem pisav: opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev, Maribor: Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga; Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 2009, 190 str., cena: 19,90 EUR
Avtorstvo:Kobe, Marjana
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 36, št. 74 (2009), str. 115-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobno bibliografsko kazalo : bibliografsko kazalo Doma in sveta : 1888-1944 / Jože Munda. - Celje : Mohorjeva družba, 2003, 507 str.
Avtorstvo:Kocijan, Gregor
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 48, št. 1/2 (jun. 2004), str. 239-242
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izbor izdanih publikacij Goriškega muzeja od začetkov do leta 2012
Avtorstvo:Koloini, Borut
V publikaciji:Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja - ISSN 0350-2929. - , 36 (2012), str. 401-426
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učena nevednost Pascala Quignarda
Avtorstvo:Koncut, Suzana | Lapeyre-Desmaisons, Chantal
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 19, [št.] 216/217 (apr. - maj 2000), str. 153-159
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Doc. dr. Jelka Melik je praznovala šestdeset let
Avtorstvo:Košir, Matevž
V publikaciji:Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije - ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 598-604
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mentorju, akademiku in profesorju, dr. Zvonimirju Devidéju - ob 90. obletnici rojstva in 64. letnici dela v znanosti in izobraževanju
Avtorstvo:Krajnčič, Božidar
V publikaciji:Acta biologica slovenica : ABS : glasilo Društva biologov Slovenije - ISSN 1408-3671. - Letn. 54, št. 1 (2011), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metode izdelave bibliografij skladateljskega opusa
Avtorstvo:Krstulović, Zoran
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 57, [št.] 2/3 (okt. 2013), str. 151-178
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2006
Avtorstvo:Kurinčič Mikuž, Sonja
V publikaciji:Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja - ISSN 0354-0286. - , Št. 53/54 (2007), str. 408-458
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Bele Severja
Avtorstvo:Kuzmič, Franc
V publikaciji:Zbornik soboškega muzeja - ISSN 0354-012X. - , [Št.] 16/17 (2011), str. 383-408
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija filozofa Franceta Vebra
Avtorstvo:Kuzmič, Franc
V publikaciji:Zbornik soboškega muzeja - ISSN 0354-012X. - , [Št.] 20/21 (2013), str. 275-295
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Irene Šavel
Avtorstvo:Kuzmič, Franc
V publikaciji:Zbornik soboškega muzeja - ISSN 0354-012X. - , [Št.] 15 (2010), str. 13-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iz bibliografije Mihaela Kuzmiča
Avtorstvo:Kuzmič, Franc
V publikaciji:Zbornik soboškega muzeja - ISSN 0354-012X. - , [Št.] 18/19 (2012), str. 201-213
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija
Avtorstvo:Lazić, Marinka
V publikaciji:Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja - ISSN 0354-0286. - , Št. 34 (1999), str. 132-155
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Franceta Brenka
Avtorstvo:Lokar, Slavka
V publikaciji:Kino! - ISSN 1854-9357. - , Št. 17/18 (2012), str. 95-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varga József bibliográfiája (1970-)
Avtorstvo:Merényi, Annamária
V publikaciji:Muratáj : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat - ISSN 0353-5584. - , [Št.] 1/2 (2010), str. 13-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selected publications of the Faculty of Criminal Justice and Security, and The Institute of Criminal Justice Research : 2001-2006
Avtorstvo:Meško, Gorazd | Tominc, Bernarda
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 8, št. 3/4 (2006), str. 365-376
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Kranjskih zbornikov 1960-2000
Avtorstvo:Mravlja, Mija
V publikaciji:Kranjski zbornik - ISSN 0351-9589. - (2010), str. 341-352
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija Darje Kramberger za obdobje 1967-2012
Avtorstvo:Novak, Marta, 1.7.1963-
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 85 (2012), str. 81-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kratka biografija, izbrane razstave in bibliografija akademskega slikarja Franca Novinca
Avtorstvo:Novak, Vesna, diplomantka Fak. za arhitekturo
V publikaciji:SLUT : letno glasilo Društva Arhitektov in likovnih umetnikov Koroške - ISSN 2232-2213. - , Št. 3 (nov. 2010), str. [31]-[32]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija dr. Mirana Časa (1952 - 2015)
Avtorstvo:Peršin, Lucija
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 73, št. 3 (apr. 2015), str. 171-183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Martin Čokl (1907-2014) : kronološki pregled po vrstah objav
Avtorstvo:Peršin, Lucija | Peteh, Maja, 1977-
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 73, št. 2 (mar. 2015), str. 114-117
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prof. mag. Dušan Robič - bibliografija : kronološki pregled po vrstah objav
Avtorstvo:Peteh, Maja, 1977-
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 71, št. 4 (maj 2013), str. 238-245
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iztok Winkler : bibliografija : kronološki pregled po vrstah objav
Avtorstvo:Peteh, Maja, 1977- | Winkler, Iztok
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 71, št. 9 (okt. 2013), str. 419-431
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Česko-Slovinské vade-me-cum
Avtorstvo:Petrbok, Václav
V publikaciji:Souvislosti : revue pro křestanstvi a kulturu - ISSN 0862-6928. - , [Čis.] 1 (1997), str. 237-239
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010
Avtorstvo:Picco, Kristina
V publikaciji:Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev = The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books - ISSN 0351-5141. - Letn. 37, št. 78/79 (2010), str. 152-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prof. dr. Bogdan Derč (1880-1958)
Avtorstvo:Pintar, Luka, 1929-
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 69, supl. 2 (dec. 2000), str. II-25-II-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dama peresa, ki je bila večino življenja tovarišica : Alenka Puhar je ob okroglem jubileju, stoti obletnici rojstva, pripravila obsežno monografijo o pisateljici Miri Mihelič
Avtorstvo:Plahuta Simčič, Valentina
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 163 (17. jul. 2012), str. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zapis o avtorju
Avtorstvo:Pogačnik, Barbara, 1973-
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 27, št. 315/316 (jul./avg. 2008), str. 164-165
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opus profesorja Cigoja
Avtorstvo:Polajnar-Pavčnik, Ada
V publikaciji:Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso - ISSN 0032-6976. - Letn. 64, št. 3/4 (2009), str. 105-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jakob Müller: slovenistična bibliografija 1964-2011
Avtorstvo:Porenta, Alenka | Weiss, Peter, 1959-
V publikaciji:Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša - ISSN 0354-0448. - 17, št. 1 (2011), str. 183-191
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vlado Nartnik: bibliografija 1967-2011
Avtorstvo:Porenta, Alenka | Weiss, Peter, 1959-
V publikaciji:Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša - ISSN 0354-0448. - 17, št. 2 (2011), str. 199-211
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izbrana bibliografija s področja okoljske ekonomike in trajnostnega razvoja
Avtorstvo:Radej, Bojan
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 35, št. 4 (2001), str. 65-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Devetdeset let rusistke in frazeologinje Antice Menac
Avtorstvo:Rojs, Jurij
V publikaciji:Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša - ISSN 0354-0448. - 18, št. 1 (2012), str. 239-243
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kazalo Idrijskih razgledov 2000-2009
Avtorstvo:Simonič Mervic, Karmen
V publikaciji:Idrijski razgledi - ISSN 0019-1523. - 56, [št.] 2 (2011), str. 122-142
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija prof. dr. Ade Vidovič Muha : 1999-2009
Avtorstvo:Sollner-Perdih, Anka
V publikaciji:Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies - ISSN 0350-6894. - Letn. 58, št. 1 (jan.-mar. 2010), str. 171-183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija prof. dr. Franca Zadravca : (1996-2006)
Avtorstvo:Sollner-Perdih, Anka
V publikaciji:Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies - ISSN 0350-6894. - Letn. 54, št. 3 (jul.-sep. 2006), str. [503]-512
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografsko kazalo tretje desetletke Žirovskega občasnika : (2000-2009)
Avtorstvo:Stanonik, Tončka
V publikaciji:Žirovski občasnik : zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem - ISSN 0351-5966. - Letn. 31, št. 40 (2010), str. 185-208
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija o taborskem gibanju na Slovenskem 1868-1871
Avtorstvo:Stavbar, Vlasta
V publikaciji:Časopis za zgodovino in narodopisje - ISSN 0590-5966. - Letn. 79 = n. v. 44, zv. 1/2 (2008), str. 231-249
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umetnostnozgodovinska bibliografija dr. Franceta Steleta za obdobje po letu 1966
Avtorstvo:Stele, Matej
V publikaciji:Kamniški zbornik - ISSN 1318-9069. - , 22 (2014), str. 247-257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne - ob sedemdesetletnici
Avtorstvo:Strban, Grega
V publikaciji:Zbornik znanstvenih razprav - ISSN 1854-3839. - , Letn. 73 (2013), str. 7-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2006
Avtorstvo:Šifrer, Jerneja
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 9, št. 1/2 (2007), str. 125-133
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2008
Avtorstvo:Šifrer, Jerneja
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 11, št. 1 (2009), str. 239-262
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanko Janežič (1920-2010), slovenski ekumenski teolog
Avtorstvo:Škafar, Vinko
V publikaciji:Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog - ISSN 2335-4127. - Letn. 1, št. 1/2 (2013), str. 219-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Linguistica XLI-LI
Avtorstvo:Šorli, Metka
V publikaciji:Linguistica - ISSN 0024-3922. - , Letn. 51 (2011), str. 403-442
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vladimir Pogačnik - bibliographie sélective
Avtorstvo:Šorli, Metka
V publikaciji:Linguistica - ISSN 0024-3922. - Letn. 53, št. 1 (2013), str. 273-282
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prof. dr. Jože Mencinger - sedemdesetletnik
Avtorstvo:Štiblar, Franjo
V publikaciji:Zbornik znanstvenih razprav - ISSN 1854-3839. - , Letn. 71 (2011), str. 7-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Eight year indexes 1999-2006 of the journal Varstvoslovje : journal of criminal justice and security : (chronological, subject, and author index)
Avtorstvo:Tominc, Bernarda
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 8, št. 3/4 (2006), str. 377-401
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Knjižna polica na Rupi : inventarna knjiga
Avtorstvo:Velikonja, Elvica
V publikaciji:Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih - ISSN 1408-7855. - Letn. 16, št. 52 (dec. 2012), str. 11-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2006 (z dodatkom za leti 2004 in 2005)
Avtorstvo:Verbinc, Helena
V publikaciji:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ISSN 0374-0315. - , Knj. 57 (2006), str. 211-217
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2009 (z dodatkom za leto 2008)
Avtorstvo:Verbinc, Helena
V publikaciji:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ISSN 0374-0315. - , Knj. 60 (2009), str. 290-295
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija prof. dr. Franceta M. Dolinarja
Avtorstvo:Volčjak, Jure
V publikaciji:Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije - ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 2 (2011), str. 195-226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske bibliografije v letu 1989
Avtorstvo:Wagner, Lidija
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 34, št.1/2 (1990), str. 101-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske bibliografije v letu 1990
Avtorstvo:Wagner, Lidija
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - , 35, št.1 (1991), str. 103-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske bibliografije v letu 1995
Avtorstvo:Wagner, Lidija
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 40, št. 1 (1996), str. 103-131
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske bibliografije v letu 1996
Avtorstvo:Wagner, Lidija
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 41, št. 1 (1997), str. 151-173
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Alojzij Jenčič (1874-?), rastlinski fiziolog iz Ribnice na Dolenjskem
Avtorstvo:Wraber, Tone, 1938-2010
V publikaciji:Acta biologica slovenica : ABS : glasilo Društva biologov Slovenije - ISSN 1408-3671. - Vol. 50, št. 1 (2007), str. 59-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vlado Ravnik - osemdesetletnik
Avtorstvo:Wraber, Tone, 1938-2010
V publikaciji:Hladnikia - ISSN 1318-2293. - , [Št.] 17 (2004), str. 59-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija prof. dr. Toma Korošca : 1998-2008
Avtorstvo:Zadravec-Pešec, Renata
V publikaciji:Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies - ISSN 0350-6894. - Letn. 57, št. 2 (apr.-jun. 2009), str. 361-372
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Repertorij Naptár 1960-2000
Avtorstvo:Zágorec-Csuka, Judit
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 13, [št.] 1 (jan. 2003), str. 5-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn
Avtorstvo:Zorn, Matija
V publikaciji:Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino - ISSN 0023-4923. - Letn. 57, izredna št. (2009), str. 27-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliografsko kazalo revije Šolsko svetovalno delo v letu 2007 in 2009
Avtorstvo:Žumer, Franceska
V publikaciji:Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih - ISSN 1318-8267. - Letn. 14, št. 1/2 (2010), str. 89-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010