Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Izboljšanje natančnosti razpoznavanja govora z določanjem njegove aktivnosti na podlagi statističnega modela
Avtorstvo:Babič, Rudolf | Jarc, Bojan, 1967-
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 69, št. 1 (2002), str. 75-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Learning mixture models for classification with energy combination
Avtorstvo:Chen, Chuan | Huang, Deng-Yuan | Tsou, Chi-Ming
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 3 (jesen 2007), str. 203-214
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Teorija sistemov : knjiga prof. dr. Miroljuba Kljajića
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 3 (15. mar. 1995), str. 192-193
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prispodoba organizacije kot možganov
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Korelc, Vesna
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 6 (jun. 2000), str. 384-392
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pohitritev izvajanja evolucijskih algoritmov z večprocesorskimi in multiračunalniškimi sistemi
Avtorstvo:Dobnikar, Andrej | Vavpotič, Simon
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 69, št. 3/4 (2002), str. 227-233
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba simulacije pri odločanju o načinu parkiranja avtomobilov v luškem skladišču
Avtorstvo:Flego, Robi | Noe, Dragica | Perme, Tomaž, 1963-
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 6, št. 2 (2000), str. 86-90
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Procesiranje informacij : primerjava človek - računalnik
Avtorstvo:Gasar, Silvana | Jakšič, Jaka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 2 (feb. 2001), str. 75-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Doživljajski svet partnerskega sporazumevanja
Avtorstvo:Gaspari, Maja, 1987- | Kordeš, Urban, 1968- | Lah, Alja | Maljevac, Tanja | Potočnik, Jana, 1976- | Žnidar, Eva, 1985-
V publikaciji:Kairos : slovenska revija za psihoterapijo = Slovenian journal of psychotherapy - ISSN 1854-9373. - Letn. 6, št. 1/2 (2012), str. 21-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cell formation design using fuzzy relations based on a similarity coefficient
Avtorstvo:Gultom, P. | Lee, Eun Sul | Naadimuthu, Govindasami
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 2 (Jun. 2011), str. 77-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gradnja hierarhične strukture konceptov iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov
Avtorstvo:Györkös, József | Leskovar, Robert T., 1975- | Rozman, Ivan, 1953-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 10, št. 2 (apr/maj/jun 2002), str. 102-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sociocybernetic problem-functionalist analysis of community and regional development
Avtorstvo:Hornung, Bernd R.
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 50, št. 3/4 (2004), str. 17-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza prozodičnih značilk govora za modeliranje emocij
Avtorstvo:Horvat, Bogomir, 1936- | Hozjan, Vladimir | Kačič, Zdravko
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 68, št. 4 (2001), str. 213-218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predstavitev učinkovitega postopka za robustno avtomatsko razpoznavanje govora
Avtorstvo:Horvat, Bogomir, 1936- | Kačič, Zdravko | Kotnik, Bojan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - št. 1, Letn. 69 (2002), str. 69-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odstranjevanje šumnih značilk pri avtomatskem razpoznavanju govora
Avtorstvo:Horvat, Bogomir, 1936- | Kačič, Zdravko | Vlaj, Damjan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 68, št. 4 (2001), str. 219-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Na razvalinah Gutenbergove trdnjave - evolucija zapisa
Avtorstvo:Hribar, Matjaž, 1974- | Šmid Hribar, Mateja
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 32, št. 215/216 (2004), str. 266-276
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bertalanffijska teorija sistemov kot podlaga za etiko soodvisnosti, nujno v inovativni družbi in globalnem gospodarstvu
Avtorstvo:Kajzer, Štefan | Mulej, Matjaž | Potočan, Vojko | Ženko, Zdenka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 49, št. 3/4 (2003), str. 196-215
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Virtualnost, fikcionalnost, realnost
Avtorstvo:Klabus, Vital | Waldenfels, Bernhard, 1934-
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 22 [i.e. 23], št. 267/268 (jul./avg. 2004), str. 300-301
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Synapro - gradniki računalniških sistemov za podporo kosovne proizvodnje
Avtorstvo:Kokošar, Stojan, 1959- | Tuta, Maks
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 10, št. 4 (dec. 2004), str. 213-215
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovanje v konstruktivizmu?
Avtorstvo:Kordeš, Urban, 1968-
V publikaciji:Kairos : slovenska revija za psihoterapijo = Slovenian journal of psychotherapy - ISSN 1854-9373. - Letn. 4, št. 1-2 (2010), str. 99-113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzor prometnih podatkov
Avtorstvo:Kovačič, Matej, 1969-
V publikaciji:Emzin : revija za kulturo = culture magazine - ISSN 1318-5497. - Letn. 17, št. 1/2 (jun. 2007), str. 67-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Država in kapitalizem - največja uporabnika informacijskih orodij : zgodovina družbe nadzora
Avtorstvo:Kučić, Lenart J.
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 259 (9. nov. 2013) = ISSN 1580-3007 (9. nov. 2013), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pretvarjanje, da varujejo državljane
Avtorstvo:Kučić, Lenart J.
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 97 (25. apr. 2015) = ISSN 1580-3007 (25. apr. 2015), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zhao-Atlas-Marksova predstavitev govornih signalov
Avtorstvo:Mihelič, France, 1952- | Žibert, Janez
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 69, št. 3/4 (2002), str. 159-164
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izguba človeka v virtualni resničnosti
Avtorstvo:Milovanović, Vladimir
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 21, [št.] 237/238 (jan.-febr. 2002), str. 213-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zasnova kontrolne teorije sistemov kot novega modela celovitega razmišljanja
Avtorstvo:Mlakar, Tatjana, 1963- | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 54, št. 5/6 (2008), str. 90-94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Teorija kompleksnosti spada v več tokov teorije sistemov
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Potočan, Vojko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 1 (jan. 2006), str. 44-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z več dialektično omrežnega razmišljanja lahko postane slovenski železniški prometni sistem evropsko konkurenčnejši
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Rosi, Bojan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 4 (apr. 2005), str. 169-175
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Normalizacija baze podatkov s pomočjo teorije grafov
Avtorstvo:Nemec, Jože
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 2, št. 1 (1994), str. 6-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model informacijskega opismenjevanja v srednjih šolah
Avtorstvo:Ogris, Oliver
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 8 (okt. 2001), str. 551-555
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mehki krmilnik Takagi-Sugeno realiziran v programabilnem logičnem polju CPLD
Avtorstvo:Oseli, Damjan | Zimic, Nikolaj
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 4 (2003), str. [215-220]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informatika, informacijske tehnologije in Slovenija
Avtorstvo:Schlamberger, Niko
V publikaciji:Farmacevtski vestnik : strokovno glasilo slovenske farmacije = Pharmaceutical journal of Slovenia - ISSN 0014-8229. - Letn. 52, pos. št. (maj 2001), str. 73-76
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Salve smeha vesolju
Avtorstvo:Sitar, Sandi
V publikaciji:Emzin : revija za kulturo = culture magazine - ISSN 1318-5497. - Letn. 17, št. 1/2 (jun. 2007), str. 113-115
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The planetary model as an organizational framework for the generation of innovation : a critical reflection on today's innovation practice
Avtorstvo:Steiner, Gerald, 1967-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 1/2 (2006), str. 18-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijska ekologija : (2. del članka Plaidoyer za prenovljeno teorijo informacij)
Avtorstvo:Šercar, Tvrtko
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 17, zv. 3 (2012), str. 105-123
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plaidoyer za prenovljeno teorijo informacij
Avtorstvo:Šercar, Tvrtko
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 17, zv. 2 (2012), str. 60-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Laboratorij za mehatroniko Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Kranj
Avtorstvo:Štular, Tomaž, 1965-
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 15, št. 5 (okt. 2009), str. 414-416
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistemi z visoko stopnjo tveganja - praktična uporaba v intervencijskih[!] procesih
Avtorstvo:Vuk, Drago
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 2 (17. feb. 1995), str. 103-108+110
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Understanding the intelligent organisation
Avtorstvo:Yolles, Maurice
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 1 (jan. 2006), str. 5-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga knjižnic v informacijski družbi
Avtorstvo:Zupanič, Saša
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 40, št. 1 (1996), str. 17-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Conscious informational entities
Avtorstvo:Železnikar, Anton P.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 27, no. 4 (dec. 2003), str. 483-494
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informational design of conscious entities
Avtorstvo:Železnikar, Anton P.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 28, no. 3 (nov. 2004), str. 265-275
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010