Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Standardi za medicinsko pisanje in urejanje
Avtorstvo:Ahčan, Uroš | Drinovec, Jože
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 75, št. 2 (feb. 2006), str. 105-109
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Issues of ISO 9001 : implementation : improper praxes leading to bureaucracy
Avtorstvo:Alič, Milena
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 2, no. 1 (may 2013), str. 55-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza povezav med pridobljenimi certifikati sistemov vodenja kakovosti po standardih družine ISO 9000 in uspešnostjo gospodarskih družb
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 436-444
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prispevek notranjih presoj po standardih družine ISO 9000 k doseganju ciljev poslovanja
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 35-A 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Serija standardov ISO 9000, nenehen predmet velikega mednarodnega zanimanja in uporabe
Avtorstvo:Anttila, Juhani
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 11-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seminar Uvod v ISO/IEC 15504 - SPICE
Avtorstvo:Bakan Toplak, Metka
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 15, zv. 3 (2010), str. 129-133
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski predstandardi za projektiranje jeklenih konstrukcij ENV 1993 - Eurocode 3
Avtorstvo:Beg, Darko
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (jun. 2000), str. 139-142
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tudi s standardi do boljšega vodenja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 6 (jun. 2001), str. 353-356
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Certificiranje sistemov kakovosti na področju programske opreme in informacijske tehnologije v svetu in pri nas
Avtorstvo:Borko, Mitja
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - 1, št. 2 (1993), str. 14-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novosti, ki jih prinašajo spremembe standarda BS 7799
Avtorstvo:Brezavšček, Alenka | Zupan, Lucija
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 1 (jan. 2006), str. 58-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Potrebe po novih znanjih - varovanje tajnih podatkov v Evropski uniji in zvezi NATO
Avtorstvo:Brožič, Liliana | Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 8 (okt. 2003), str. 575-582
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvedba standarda ISO 9000 ter zadovoljstvo udeležencev nabavne verige
Avtorstvo:Faganel, Armand | Piskar, Franka
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 2 (poletje 2007), str. 137-150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:UML modeling of IEEE 802.16e procedures
Avtorstvo:Fortuna, Carolina | Koroušić-Seljak, Barbara | Mohorčič, Mihael
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 75, št. 4 (2008), str. 189-195
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zagotavljanje korporativne varnosti s pomočjo standarda ISO 28000:2007 - sistema upravljanja z varnostjo
Avtorstvo:Gostič, Štefan
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 2 (dec. 2012), str. 24-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenova poslovnih procesov na osnovi zahtev družine standardov ISO 9000:2000
Avtorstvo:Jeraj, Miro
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 9 (nov. 2001), str. 602-608
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost z novo miselnostjo v spopad s krizo
Avtorstvo:Klasinc, Anton, 1941-
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 5-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerjava metapodatkovnega standarda Arhiva družboslovnih podatkov (DDI) in standarda Statističnega urada RS (METIS)
Avtorstvo:Klep, Jožica | Vipavc Brvar, Irena
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 5 (maj 2004), str. 296-304
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umerjanje merilne opreme v farmacevtski industriji
Avtorstvo:Kotnik, Tomaž, 1968- | Paternost, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 250-257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ISO 9001 in inovativnost v Henkel-Zlatorogu
Avtorstvo:Kovačič, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 203-205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski predstandardi EC 4 za projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona
Avtorstvo:Kržič, Franci
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (avg. 2000), str. 168-170
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predlog splošnega standarda za sistem vodenja
Avtorstvo:Kunc, Peter, 1928?-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 2 (feb. 2005), str. 59-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske izkušnje pri uvajanju sistema kakovosti po ISO 9000
Avtorstvo:Leskovar-Špacapan, Gabrijela | Pivka, Marjan | Uršič, Duško
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 47, št. 3/4 (2001), str. 296-309
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem kakovosti - korak na poti do popolnega obvladovanja kakovosti
Avtorstvo:Malorny, Christian
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 527-540
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost v povezavi s standardizacijo
Avtorstvo:Mihelin, Urška | Žerjal, Breda
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 6 (1994), str. 729-735
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekaj vprašanj - provokacij ob razmišljanju o stopnji inovativnosti izza certifikatov ISO 9000 v slovenskem gospodarstvu
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 148-156
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali standard ISO 9001 pripomore k boljši organizaciji podjetja?
Avtorstvo:Piskar, Franka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 22-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proces stalnih izboljšav
Avtorstvo:Plos, Mitja
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 8, št. 1 (mar. 2002), str. 41-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Certificiranje pasivnih zgradb v Sloveniji
Avtorstvo:Praznik, Miha
V publikaciji:Bioklimatske zgradbe - ISSN 1580-6731. - , [Št.] 18 (maj 2011), str. 56-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanje evropske standardizacije za področje oken in vrat
Avtorstvo:Prevc, Edo
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 5 (maj 1994), str. 160-163
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanje evropske standardizacije za žagan les
Avtorstvo:Prevc, Edo
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 7/8 (julij-avgust 1994), str. 221-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 za tehnološko posodabljanje proizvodnih podjetij
Avtorstvo:Radonjič, Gregor | Tominc, Polona
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 3/4 (2007), str. 58-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski standard za betonske konstrukcije prEN 1992-1-1
Avtorstvo:Saje, Franc, 1941-
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 52 (jul. 2003), str. 150-161Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 52 (avg. 2003), str. 174-183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DGNB - certificiranje trajnostnih objektov
Avtorstvo:Smodiš, Robert Š.
V publikaciji:Bioklimatske zgradbe - ISSN 1580-6731. - , [Št.] 18 (maj 2011), str. 50-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardi ISO 9000 - motivacija za inovativnost?
Avtorstvo:Škrabot, Matija
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 210-212
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standard, uporabnik, svetovanje, certificiranje
Avtorstvo:Šprajcar, Danica
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 30-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali standardizirani procesi v gostinstvu zagotavljajo kakovostne izdelke in storitve?
Avtorstvo:Šuligoj, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 445-450
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobni sistemi kategorizacij in kakovost v hotelirstvu - mednarodna primerjalna analiza
Avtorstvo:Šuligoj, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 48-A 55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zagotavljanje kakovosti se začne s SLS ISO 9000
Avtorstvo:Tominc, Kati
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 36, št. 2 (februar 1993), str. 66-68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski predstandard EC 5 - ENV 1995 - timber structures
Avtorstvo:Vratuša, Srečko
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (dec. 2000), str. 281-289
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako nastajajo standardi v Sloveniji
Avtorstvo:Žerjal, Breda
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 1/2 (1994), str. 63-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010