Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Ocena učinkov notranjih presoj po standardu ISO 9001 na primeru podjetja Marcator, d. d.
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 3 (jesen 2008), str. 255-272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijski modeli zgradb in standardizacija : razvoj in uporaba ISO STEP, CIS2 in IFC
Avtorstvo:Cerovšek, Tomo
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 54 (avg. 2005), str. 190-208
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronska objava standardov
Avtorstvo:Cerovšek, Tomo | Duhovnik, Janez, 1942- | Šuligoj, Gregor
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 53 (maj 2004), str. 113-123
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standard SIST ISO 9001:1995
Avtorstvo:Črv, Ivan
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 47, št. 10 (oktober 1995), str. 300-304
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EC 1 - osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije
Avtorstvo:Duhovnik, Janez, 1942-
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (apr. 2000), str. 87-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanje evropskih standardov osnove projektiranja konstrukcij (EN 1990) in vplivi na konstrukcije (EN 1991)
Avtorstvo:Duhovnik, Janez, 1942-
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 53 (jan. 2004), str. 14-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski standard SIST EN 1610 - v korak z Evropo
Avtorstvo:Eržen, Zvone | Šauperl, Igor
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 48, [št.] 3/4/5 (mar.-apr.-maj 1999), str. 83-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategija kakovosti in odličnosti Republike Slovenije za obdobje 2010-2015 : izhodišča za javno razpravo
Avtorstvo:Germ, Miro
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 6-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pridobitev certifikata ISO 9001, potrditev kakovosti in razvojne usmerjenosti
Avtorstvo:Gradič, Zdenko
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 48, [št.] 3/4/5 (mar.-apr.-maj 1999), str. 68-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj je in kaj ni certificiranje
Avtorstvo:Hlede, Irena
V publikaciji:Bioklimatske zgradbe - ISSN 1580-6731. - , [Št.] 18 (maj 2011), str. 40-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intervju z dr. Ericom Janssensem, generalnim direktorjem Evropske organizacije za kakovost
Avtorstvo:Janssens, Eric | Lekič, Zoran | Trebar, Andrej
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2010), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbirka standardov v Centralni tehniški knjižnici
Avtorstvo:Juvan-Primožič, Ida | Žaucer, Matjaž
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 39, št. 3 (1995), str. 123-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seminar o standardu EN 15838 za klicne centre
Avtorstvo:Kamenšek, Zdenka
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 17, zv. 3 (2012), str. 148-149
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Certifikat ISO 9001 in organizacija projekta obvladovanja kakovosti v SCT
Avtorstvo:Kerin, Andrej
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 46, [št.] 6/7/8 (jun.-jul.-avg. 1997), str. 156-163
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priprava poklicnih standardov za področje tekstilij in oblačil po zgledu EU
Avtorstvo:Kozjak-Jezernik, Jelka
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 46, št. 7/8 (jul.-avg. 2003), str. 242-243
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Seveso II Directive in new european member states : the case of Slovenia
Avtorstvo:Kožuh, Mitja
V publikaciji:Acta chimica slovenica - ISSN 1318-0207. - Vol. 57, no. 1 (2010), str. 17-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Preteklost, sedanjost in prihodnost standardov serije ISO 9000
Avtorstvo:Kunc, Peter, 1959-
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - , 35, št.5/6 (1992), str.280-282
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardizacija z vidika Evrope
Avtorstvo:Möllmann, Eberhard
V publikaciji:Livarski vestnik : Glasilo Društva livarjev Slovenije - ISSN 0024-5135. - 41, št. 3 (1994), str. 65-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropska standardizacija in predpisi na področju tekstila in tekstilnih izdelkov. 1. del
Avtorstvo:Možek-Grgurevič, Irena
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 38, št. 9 (1995), str. 258-260
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropska standardizacija in predpisi na področju tekstila in tekstilnih izdelkov. 2. del
Avtorstvo:Možek-Grgurevič, Irena
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 38, št. 10 (1995), str. 294-295
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska standardizacija na področju tekstila in tekstilnih izdelkov
Avtorstvo:Možek-Grgurevič, Irena
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 38, št. 1/2 (1995), str. 16-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardizacija v gradbeništvu
Avtorstvo:Naglič, Olga
V publikaciji:Tehnični informator - ISSN 1318-1068. - , Št. 73 (apr. 2009), str. 28-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Certificiranje: le tržna vrzel ali nuja sodobne gradnje?
Avtorstvo:Nemanič, Katarina
V publikaciji:Bioklimatske zgradbe - ISSN 1580-6731. - , [Št.] 18 (maj 2011), str. 38-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropska standardizacija za gradbeništvo v novem tisočletju
Avtorstvo:Perovic-Marolt, Janja | Strle, Marjetka
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (sep. 2000), str. 196-207
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski nacionalni standardi za merjenje in razvrščanje okroglega lesa
Avtorstvo:Piškur, Mitja
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 67, št. 10 (dec. 2009), str. 437-440
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Procesno usmerjen sistem vodenja kakovosti
Avtorstvo:Plos, Mitja
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 7, št. 2 (jun. 2001), str. 101-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje Slovenskega inštituta za standardizacijo z upoštevanjem evropskih načel
Avtorstvo:Pogačnik, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 9 (nov. 2000), str. 627-632
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakon o standardizaciji in njegovo uresničevanje v praksi
Avtorstvo:Pogačnik, Anton
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 47, št. 6 (junij 1995), str. 193-196
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem ravnanja z okoljem - orodje za obvladovanje okoljskih vidikov dejavnosti, proizvodov ali storitev
Avtorstvo:Pribaković-Borštnik, Ana
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 4, št. 4 (1998), str. 220-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen in uvajanje evropskih standardov Eurocode v Republiki Sloveniji
Avtorstvo:Reflak, Janez
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (mar. 2000), str. 50-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija in evropski standardi, posebej za varilstvo
Avtorstvo:Rihar, Gabrijel
V publikaciji:Varilna tehnika : glasilo Zveze društev za varilno tehniko Slovenije - ISSN 0505-0278. - , 41, št.1 (1992), str.23-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardizacija, preskušanje in akreditacija
Avtorstvo:Rudolf, Slavko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 52, št. 6 (2000), str. 213-216
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogoji za prodajanje proizvodov na trgu EU - tehnične zahteve in načini ugotavljanja skladnosti : ugotavljanje skladnosti izdelkov v Sloveniji in Evropski Uniji
Avtorstvo:Soljačič, Vinka
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 48, no. 10 (okt. 1996), str. 309-311
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Certificiranje, standardizacija - varnost strojev, direktive EEC
Avtorstvo:Srna, Milan
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 5 (maj 1994), str. 131-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DOI - Digital Object Identifier : revolucija v upravljanju in trgovanju z avtorsko pravno zaščitenimi informacijami na internetu v tretjem tisočletju
Avtorstvo:Žnideršič, Martin
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 41, št. 4 (1997), str. 33-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010