Rezultati iskanja
 
123
Članki
Naslov:Intelektualni kapital v turizmu, Helena Nemec Rudež
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 2 (poletje 2008), str. 198-199
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The effect of trained principals on the professional (self) development of employees
Avtorstvo:Agić, Hariz
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 7, no. 1 (spring 2012), str. 55-71, 86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ravnanje z znanjem in učenje združb : razmišljanje ob tretji mednarodni konferenci SAM 2014
Avtorstvo:Aleksić, Darija | Sitar, Aleša Saša
V publikaciji:Izzivi managementu - ISSN 2350-5435. - Letn. 1, št. 2 (okt. 2014), str. 39-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Clustering organizational learning capability indices for knowledge sharing in different segments of the firm
Avtorstvo:Alikhani, Masoomeh | Fazlollahtabar, Hamed | Mahdavi, Iraj
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 2, iss. 2 (2013), str. 209-225, 270
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisational learning : theoretical shortcomings and practical challenges
Avtorstvo:Andersen, Jon Aarum
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 1 (may 2014), str. 31-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenos znanja skozi perspektivo teorije družbene menjave
Avtorstvo:Andolšek, Stanislav, 1953- | Mesner-Andolšek, Dana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. A 140-A 152
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Video surveillance and corporate security
Avtorstvo:Androić, Sanja | Potokar, Marko, 1966-
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 16, št. 2 (2014), str. 148-163
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezanost managementa znanja, upravljanja s poslovno dokumentacijo in korporativne varnosti
Avtorstvo:Androić, Sonja
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 6 (mar. 2014), str. 45-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Maintenance supply chain for nuclear power plants : information technology support for human resources management
Avtorstvo:Androjna, Andrej, 1965- | Bizjak, Robert, 1967- | Rosi, Bojan
V publikaciji:Logistics & sustainable transport - ISSN 1854-3332. - Vol. 1 [!], iss. 4 (2009), str. 14-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The mediating role of knowledge sharing on information technology and innovation
Avtorstvo:Anussornnitisarn, Pornthep | Kaewchur, Onwika | Pastuszak, Zbigniew
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 2, iss. 2 (2013), str. 227-242, 270-271
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human resource evaluation in hotel units
Avtorstvo:Aspridis, George | Kyriakou, Dimitros
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 7, no. 1 (spring 2012), str. 17-34, 85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovit razvoj vodij z internimi coachi
Avtorstvo:Audič, Tamara | Juričko, Andrej
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 54 (sep. 2013), str. 48-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Forum Zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov
Avtorstvo:Bakan Toplak, Metka | Emeršič, Breda
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 16, zv. 3 (2011), str. 96-101
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Forum Zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov
Avtorstvo:Bakan Toplak, Metka | Emeršič, Breda
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 15, zv. 3 (2010), str. 119-124
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Forum Zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov
Avtorstvo:Bakan Toplak, Metka | Emeršič, Breda
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 17, zv. 3 (2012), str. 144-147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posvetovanje DOK_SIS 2011
Avtorstvo:Bakan Toplak, Metka | Emeršič, Breda
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 16, zv. 3 (2011), str. 108-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Multiple criteria analysis of a large-scale product with the DFx method
Avtorstvo:Balič, Jože | Kostanjevec, Tomaž | Polajnar, Andrej, 1944-
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 4, no. 3 (jun. 2009), str. 105-114
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medosebna vloga ravnatelja - managerja v procesu dela in funkciji humanistično-antropocentričnega managementa človeških virov
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Burgar, Bojan | Florjančič, Jože
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 1 (jan.-feb. 2010), str. A18-A22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje z znanjem in uporaba informacijskih tehnologij
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Florjančič, Jože | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 8 (okt. 2002), str. 473-477
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human resource development in a small company
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Kermc, Dušanka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 4 (jul.-avg. 2013), str. 165-170
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Comparison of human resource management in Slovenian family and non-family businesses
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Kopriva, Iztok
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 6 (nov./dec. 2009), str. 246-254
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bančni sektor in vloga učinkovitega sistema obvladovanja operativnih tveganj
Avtorstvo:Bertoncelj, Brane, 1948- | Čaleta, Denis
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 3 (mar. 2013), str. 5-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selekcija kadrov - umetnost, veščina ali srečna roka?. Del 2, Prednosti in pomanjkljivosti kadrovskega selekcijskega intervjuja
Avtorstvo:Bertoncelj, Franka
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 57 (feb. 2014), str. 36-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selekcija kadrov - umetnost, veščina ali srečna roka?. Del 3, Praktični napotki za dober intervju in kaj lahko o kandidatu razberemo iz njegove neverbalne komunikacije
Avtorstvo:Bertoncelj, Franka
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 59 (jun. 2014), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selekcija kadrov - umetnost, veščina ali srečna roka?. Kako voditi kadrovski selekcijski intervju
Avtorstvo:Bertoncelj, Franka
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 53 (jun. 2013), str. 22-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodje si morajo prizadevati za upoštevanje in spoštovanje zaposlenih
Avtorstvo:Best, Tom | Bohinec, Sandra
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 31, št. 361 (jun. 2011), str. 50-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenos znanja znotraj organizacije : vplivni dejavniki in vloga zaposlenih
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Podobnik, Iris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 6 (nov.-dec. 2010), str. A 215-A 225
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv razvoja kontekstualnega znanja na razlikovalne kompetence
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Podreka, Ramon
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 2 (poletje 2010), str. 163-177
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samocoaching kot interaktivni in trajnostni način upravljanja lastnega potenciala ter ustvarjanja zadovoljstva v osebnem in poklicnem življenju
Avtorstvo:Bizjak, Evalda
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 62 (nov. 2014), str. 33-37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza spreminjanja vloge vodilnih menedžerjev informatike v podjetjih
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Pecko, Dejan | Sternad Zabukovšek, Simona
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 60, št. 3/4 (2014), str. 46-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iskanje in selekcija kadrov
Avtorstvo:Bobovnik, Katja, [1985-] | Boštjančič, Eva
V publikaciji:Panika : širimo psihološka obzorja - ISSN 1318-8747. - Letn. 13, št. 2 (maj 2009), str. 5-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skrivanje znanja v organizacijah
Avtorstvo:Bogilović, Sabina | Černe, Matej, 1986- | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 61 (okt. 2014), str. 38-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podprite kolega managerja pri vodenju in razvoju zaposlenih
Avtorstvo:Bohanec, Marko, 1969-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 57 (feb. 2014), str. 42-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system
Avtorstvo:Bojanc, Rok | Jerman-Blažič, Borka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 6 (nov.-dec. 2012), str. 276-288
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spomin na poroko samo še v glavi. VHS ne dela več. : stara šara v Zgodovinskem arhivu Celje : kako trajno shraniti podatke z zastarelih nosilcev? - tudi v svetu rešitev še ni znana
Avtorstvo:Bojc, Saša | Černivec, Aleš | Pivk, Mavric
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 64 (18. mar. 2013), str. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moj pogled na delo, ki sem ga včasih opravljala
Avtorstvo:Boštjančič, Eva
V publikaciji:Panika : širimo psihološka obzorja - ISSN 1318-8747. - Letn. 15, št. 2 (jun. 2011), str. 35-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strokovna usposobljenost slovenskih coachev : nizki vstopni pogoji na področje coachinga - kaj prinašajo
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Đuvelek, Sabina
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 56 (nov. 2013), str. 31-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobna kariera in pripadnost poklicu - primerjava med različnimi poklici
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Ferjančič, Nuša
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 49 (okt. 2012), str. 58-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako pomagati zaposlenim in organizaciji pri premagovanju ovir do uspeha : programi psihološke podpore zaposlenim (Employee assistance programmes)
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Janža, Nina
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 62 (nov. 2014), str. 44-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronsko ravnanje z ljudmi pri delu
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Markočič, Neja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 58 (fapr. 2014), str. 44-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How do epistemological beliefs affect training motivation?
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Molan, Ingrid
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 1 (may 2014), str. 57-68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezanost med karierno motivacijo in predstavitvijo na spletnih družabnih omrežjih : kako se iskalci zaposlitve predstavljajo na Facebooku
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Žagar, Kristina, 1988-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 57 (feb. 2014), str. 50-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primeri dobre prakse : TOP 10 Izobraževalni management 2009
Avtorstvo:Božnar, Beti | Golja, Zlata | Hočevar, Suzana | Mladovan, Barbara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 38 (nov. 2010), str. 42-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostovoljstvo v slovenskih muzejih
Avtorstvo:Bračun Sova, Rajka | Furlan, Maja, 1980-
V publikaciji:Argo : časopis slovenskih muzejev = journal of the Slovene museums - ISSN 0570-8869. - 54, [št.] 1 (2011), str. 68-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spodbujajmo inovativnost zaposlenih za zagotovitev trajne konkurenčne prednosti podjetja : resnično uspešna podjetja sama ustvarjajo pravila igre
Avtorstvo:Bračun, Franc, 1968- | Štempihar, Aleš
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 41 (jun. 2011), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dileme voditeljstva
Avtorstvo:Brank, Bojan
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 55 (okt. 2013), str. 62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hitra in učinkovita optimizacija preventivnega vzdrževanja
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lah, Silvo, 1963-
V publikaciji:Vzdrževalec : časopis Društva vzdrževalcev Slovenije - ISSN 1318-2625. - , Št. 138 (dec. 2010), str. 44-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza izobraževalnih potreb : z opisom najpogosteje uporabljenih orodij za kakovostno izvedbo
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 61 (okt. 2014), str. 27-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj pričakuje vodilni management od kadrovske funkcije : rezultati raziskave
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 53 (jun. 2013), str. 40-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako pridobiti in zadržati ključne kadre v javnem sektorju : javni sektor mora postati konkurenčen zaposlovalec
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 33 (feb. 2010), str. 32-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medgeneracijski HRM v slovenskih organizacijah : rezultati raziskave s strokovnim komentarjem
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 38 (nov. 2010), str. 56-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski kadroviki v primežu silnic organizacijske energije : prebudimo produktivno energijo v organizacijah
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 46 (apr. 2012), str. 16-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga coachinga pri načrtovanju kariere : načrtovanje kariere je načrtovanje osebne rasti
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 57 (feb. 2014), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga coachinga pri ustvarjanju organizacijske energije : ustvarjanje energije z zunanjo integracijo in notranjo dezintegracijo
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 50 (nov. 2012), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intervju s kadrovsko managerko 2012
Avtorstvo:Brečko, Daniela | Breznik Alfirev, Teja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 47 (jun. 2012), str. 56-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadrovska managerka leta 2014 Tamara Valenčič
Avtorstvo:Brečko, Daniela | Križ, Andrej, 1979- | Valenčič, Tamara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 59 (jun. 2014), str. 70-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sonja Špoljarić - nova kadrovska managerka leta
Avtorstvo:Brečko, Daniela | Mikulandra, Marko | Špoljarić, Sonja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 53 (jun. 2013), str. 56-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O zakulisju zmagovalnega HRM-eseja : pogovor z mag. Vesno Vodopivec, avtorico eseja
Avtorstvo:Brečko, Daniela | Vodopivec, Vesna, 1974-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 42 (sep. 2011), str. 52-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali so novi IT-sistemi prihodnost upravljanja človeških virov
Avtorstvo:Breznik Alfirev, Teja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 58 (apr. 2014), str. 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Performance management - Ahilova peta HR-managementa?
Avtorstvo:Breznik Alfirev, Teja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 59 (jun. 2014), str. 14-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodenje s cilji kot način življenja v podjetju S & T Slovenija : vključevanje kadrovske funkcije v strateško vodenje podjetja
Avtorstvo:Breznik Alfirev, Teja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 40 (apr. 2011), str. 52-56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standard Vlagatelji v ljudi v podjetju Štore Steel : zagotavljanje odličnosti podjetja se začne in konča pri odličnosti zaposlenih
Avtorstvo:Brod, Alenka | Tratnik, Gorazd
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Leto 9, št. 44 (november 2011), str. 50-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobna obveščevalna dejavnost in gospodarstvo : (bussines inteligence)
Avtorstvo:Brumnik, Robert
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 4 (jun. 2013), str. 29-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja
Avtorstvo:Budna, Metod | Hriberšek, Zdenko | Ribič, Alma
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 8 (dec. 2014), str. 49-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human resources management (HRM) kot ključni proces pri obvladovanju organizacijskih sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Raziskave in razprave - ISSN 1855-6280. - Letn. 2, št. 2 (2009), str. 3-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako odgovorno živeti za druge : pogovor z Branko Bukovec : intervju
Avtorstvo:Bukovec, Branka | Matić Zupančič, Jadranka
V publikaciji:Paralele : revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji - ISSN 1318-5063. - , [Št.] 16 (apr. 2012), str. 93-99
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjamo prednosti z ljudmi 2011 : določeni izzivi v negotovih časih
Avtorstvo:Caye, Jean-Michel | Haen, Pieter | Strack, Rainer
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 46 (apr. 2012), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vseživljenjska karierna orientacija - vseživljenjska priložnost
Avtorstvo:Cigler Kralj, Janez | Čeferin Kveder, Mojca | Gracar, Maja | Jeraj, Katja, 1984- | Rajšelj, Sabina
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 46 (apr. 2012), str. 28-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Preprečevati in strateško "zdraviti"
Avtorstvo:Cipot Mal, Tina
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 373 (jun. 2012), str. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv vodij na socialni kapital v podjetju
Avtorstvo:Cmiljanič, Robert
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 55 (okt. 2013), str. 50-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notranji coaching za razvoj vodij
Avtorstvo:Cmiljanič, Robert | Kolar, Roman
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 53 (jun. 2013), str. 34-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali si me slišal, kaj sem ravnokar povedala
Avtorstvo:Cukjati, Barbara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 38 (nov. 2010), str. 102
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The transfer of knowledge in intra-organizational networks : a case study analysis
Avtorstvo:Cygler, Joanna | Gajdzik, Bożena | Sroka, Władzimierz
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 1 (feb. 2014), str. 24-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Korporativna varnost : poti in stranpoti v smeri profesije
Avtorstvo:Čaleta, Denis
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 8 (dec. 2014), str. 29-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadrovski management in krepitev varnostne kulture v korporacijskem okolju
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Čaleta, Karmen
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 3 (mar. 2013), str. 23-[26]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv kadrovskega menedžmenta na krepitev varnostne kulture v korporativnovarnostnem okolju
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Čaleta, Karmen
V publikaciji:Sodobni vojaški izzivi - ISSN 2232-2825. - 14, št. 4 (dec. 2012), str. 101-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot do uspeha Instituta za korporativne varnostne študije - ICS tlakovana s trdim in sistematičnim delom
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Kandžič, Aljoša | Vršec, Miran
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 1 (sep. 2012), str. 5-[8]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen zavedanja o vlogi korporativne varnosti v energetskem sistemu
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Košorok, Blaž
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 6 (mar. 2014), str. 5-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova spoznanja in preverjene rešitve nam omogočajo varen razvoj naših organizacij
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Kulašič, Igor, 1969- | Lončar, Medeja
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 3 (mar. 2013), str. [11]-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Danes si brez učinkovitega varovanja informacij težko zamislimo uspešno organizacijo
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Pirc Musar, Nataša
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 2 (dec. 2012), str. 5-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje tveganj skozi perspektivo mednarodnega korporativnega okolja
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Podvršič, Andrej
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 1 (sep. 2012), str. 12-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj konceptualnega modela avtentičnega vodenja
Avtorstvo:Černe, Matej, 1986- | Penger, Sandra
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 47, št. 4 (jul.-avg. 2010), str. 819-842
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih : zakaj in kako imeti vse, kar imajo veliki
Avtorstvo:Černigoj, Matej, 1974-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 41 (jun. 2011), str. 10-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Herzbergova dvofaktorska teorija delovne motivacije na primeru zaposlenih v turizmu
Avtorstvo:Čivre, Žana | Fabjan, Daša | Lovec, Nina
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 8, št. 3 (jesen 2013), str. 219-232, 268
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Long-term digital preservation in e-government : a case of Slovenia
Avtorstvo:Dečman, Mitja, 1972-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 2 (mar.-apr. 2010), str. 66-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Začetek dolgoročne elektronske hrambe v slovenski upravi: trenutno stanje in scenariji prihodnosti
Avtorstvo:Dečman, Mitja, 1972-
V publikaciji:Uprava - ISSN 1581-7555. - Letn. 5, št. 3 (sep. 2007), str. 107-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ISO 27007 Information System Audit and Comparison with ISO 27006
Avtorstvo:Delak, Boštjan | Terčelj, Mladen
V publikaciji:Str. 103-114 : Tabele
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izvajanje testov integritete v Pošti Slovenije d. o. o.
Avtorstvo:Dešman, Gregor | Marguč, Jure
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 5 (nov. 2013), str. 31-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomembnost managementa znanja za povečanje socialnega kapitala v izbranih slovenskih tehnoloških parkih
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel, 1938-2014 | Novak, Riko | Roblek, Vasja
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 8, št. 4 (zima 2013), str. 333-343, 360-361
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Relation between knowledge management and turnover in Slovenian micro and small start-up organisations
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel, 1938-2014 | Novak, Riko | Roblek, Vasja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 3 (maj-jun. 2013), str. 99-107
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Age management" : sodobni pristopi k upravljanju starosti na delovnem mestu
Avtorstvo:Dimovski, Vlado
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 42 (sep. 2011), str. 37-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proces organizacijskega učenja v slovenskih, hrvaških in malezijskih podjetjih
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Hernaus, Tomislav | Kimman, Mok | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 1, št. 2 (zima 2006), str. 101-113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijska podpora poslovnih procesov zavarovalnice s predstavitvijo prilagojenega modela upravljanja znanja
Avtorstvo:Divić Mihaljević, Antonela
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 18, št. 3 (jul./avg./sep. 2010), str. 155-167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merila uspešnosti izobraževanja/usposabljanja v podjetjih : kaj kažejo evropski indikatorji in stanje v Sloveniji
Avtorstvo:Dobnikar, Mojca, 1957- | Mirčeva, Jasmina
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 38 (nov. 2010), str. 15-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje raznolikosti zaposlenih pri nas in v tujini : rezultati anketne raziskave
Avtorstvo:Dolenc, Primož, 1976- | Kosi, Tanja, 1981- | Majcen, Sonja | Nastav, Bojan
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 48 (sep. 2012), str. 59-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Recenzija knjige Kolegialni coaching
Avtorstvo:Dragovič, Tatjana
V publikaciji:Vzgoja in izobraževanje - ISSN 0350-5065. - Letn. 45, št. 1/2 (2014), str. 123-124
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ko majhni postanejo veliki : razvoj kadrovske funkcije v manjšem podjetju
Avtorstvo:Drašček, Matej
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 40 (apr. 2011), str. 69-72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medgeneracijska komunikacija : komuniciranje z 10 let starejšim in 10 let mlajšim sodelavcem
Avtorstvo:Draškovič, Urška
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 37 (okt. 2010), str. 16-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Različnost v delovnem okolju : Slovenci, Nemci, Kitajci, Indijci v istem timu - uspeh ali težave?
Avtorstvo:Draškovič, Urška
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 34 (apr. 2010), str. 36-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nezaželeno vedenje in absentizem: percepcija pri managerjih
Avtorstvo:Dular, Peter
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 41 (jun. 2011), str. 50-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010