Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Godfather management? The role of leaders in changing organizational culture in transition economies : a Hungarian-Romanian comparison
Avtorstvo:Alt, Mónika-Anetta | Heidrich, Balázs
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 4 (zima 2009), str. 309-327, 403
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisational effectiveness and customer satisfaction
Avtorstvo:Ambrož, Milan | Praprotnik, Martina, 1982-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 5 (sep.-okt. 2008), str. 161-173
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Seven pitfalls in organisation literature
Avtorstvo:Andersen, Jon Aarum
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 1, no. 1 (may 2012), str. 48-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Application of fuzzy AHP approach to selection of organizational structure with consideration to contextual dimensions
Avtorstvo:Aslani, Alireza | Aslani, Feryal
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 246-254
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Impact of merger and acquisitions on operating performance : evidence from manufacturing firms in India
Avtorstvo:Azhagaiah, Ramachandran | Sathishkumar, Thangavelu
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 12, no. 2 (2014), str. 121-139, 195-196
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Autopoietic information systems in modern organizations
Avtorstvo:Bača, Miroslav | Deranja, Dinko | Schatten, Markus
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 3 (maj-jun. 2007), str. 157-165
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Some empirical insights into cultural differences and management practices : the case of Denmark and Slovenia
Avtorstvo:Bavec, Cene | Cotič, Aprila
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 2, no. 1 (May 2013), str. 31-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodstveni nadzor kot sestavni del korporativne varnosti
Avtorstvo:Bertoncelj, Brane, 1948-
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 5 (nov. 2013), str. 8-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analysing energy and material saving technologies' adoption and adopters
Avtorstvo:Bikfalvi, Andrea | Buchmeister, Borut | Llach Pagès, Josep | Palčič, Iztok, 1975- | Pons, Marc
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 59, no. 6 (Jun. 2013), str. 409-417, SI 73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marketinška kultura v vzgojno-izobraževalnih organizacijah
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Kodrič, Borut, 1975- | Logaj, Vinko | Snoj, Boris | Trnavčevič, Anita
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 4 (jul.-avg. 2007), str. A90-A97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Usmeritve raziskav in področja razvoja sistemov za podporo managementa
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Perko, Igor
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 5 (maj 2006), str. 306-313
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje : navzkrižje interesov pri nadzornikih! : v Sloveniji naj to uredi zakon in ne le kodeks
Avtorstvo:Bohinc, Rado, 1949-
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 28, št. 46 (26. nov. 2009), str. 12-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali lahko govorimo o organizacijski pripadnosti študentov fakulteti?
Avtorstvo:Boštjančič, Eva
V publikaciji:Psihološka obzorja - ISSN 1318-1874. - Letn. 19, št. 3 (2010), str. 19-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izzivi proučevanja zunanjega izvajanja z vidika teoretičnih izhodišč
Avtorstvo:Bradač, Barbara, 1980-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 57, št. 5/6 (2011), str. 30-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Energetski naboj vašega podjetja : rezultati nacionalne raziskave in primerjava z letom 2006
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 48-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategije za ustvarjanje in ohranjanje organizacijske energije
Avtorstvo:Bruch, Heike
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 46 (apr. 2012), str. 10-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Using the cultural dimension and accounting value classification frameworks to investigate cultural diversity in a multi-national South African-based company
Avtorstvo:Buys, Pieter | Oberholzer, Merwe | Stander, Stefan
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 11, no. 3 (fall 2013), str. 301-316, 319
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marketing močno olajša prodajno delo
Avtorstvo:Carayol, René | Mulej, Nastja
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 348 (maj 2010), str. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijska vitalnost - opredelitev koncepta ter direktne in indirektne posledice v podjetju
Avtorstvo:Cimerman, Mitja | Jerman, Sandi
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 54 (sep. 2013), str. 40-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SIOK 2011-2010 : 10 let merjenja organizacijske klime pri nas
Avtorstvo:Cimerman, Mitja | Jerman, Sandi
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 40 (apr. 2011), str. 78-81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Contribution to the collaborative work in virtual organization : a case study
Avtorstvo:Crespo, Fernando A. | Ozdamar, Linet | Sekhar Pedamallu, Chandra | Weber, Gerhard-Wilhelm
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 228-235
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistemske postavitve - zaznavanje in upoštevanje energijskih principov v organizacijskih sistemih
Avtorstvo:Čebulj, Nataša
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 50 (nov. 2012), str. 76-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The role of employee relations in the level of internal integration between logistics and marketing functions : the case of Slovenian retail companies
Avtorstvo:Čurin, Andreja | Topolšek, Darja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 1 (jan.-feb. 2012), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relationship between sustainability-oriented innovation practices and organizational performance : empirical evidence from Slovenian organizations
Avtorstvo:Dahlgaard, Jens J. | Dahlgaard-Park, Su Mi | Gomišček, Boštjan | Maletič, Damjan | Maletič, Matjaž, 1979-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 1 (feb. 2014), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Authentic leadership in contemporary Slovenian business environment : explanatory case study of HERMES SoftLab
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Grah, Barbara | Penger, Sandra | Peterlin, Judita
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 5 (sep.-okt. 2010), str. 214-223
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Is there a "glass ceiling" for female managers in Singapore organizations?
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Mok Kim Man, Mandy | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 4 (zima 2010), str. 307-329
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Procesna organiziranost : študija primera podjetja v slovenskem turističnem gospodarstvu
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Penger, Sandra
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 5/6 (2007), str. 26-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National culture-intellectual capital inter-relationship in EU countries
Avtorstvo:Dindire, Laura-Maria | Ioan-Franc, Valeriu | Širok, Klemen
V publikaciji:International journal of Euro-Mediterranean studies - ISSN 1855-3362. - Vol. 6, no. 1 (2013), str. 23-42, 99-100, 103-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Barcelonizacija poslovanja : več kot klub je lahko tudi več kot podjetje
Avtorstvo:Dobaj, Edita, 1967- | Žezlina, Janez
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 52 (apr. 2013), str. 20-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Application of group technology in complex cluster type organizational systems
Avtorstvo:Drstvenšek, Igor | Hadžistević, Miodrag | Morača, Slobodan | Radaković, Nikola, strojnik
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 56, no. 10 (2010), str. 663-675
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisational culture as organisational identity - between the public and the private
Avtorstvo:Erčulj, Justina
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 3 (maj-jun. 2009), str. 69-76
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ski jumping - talent battle in a learning organization
Avtorstvo:Ferjan, Marko, 1964- | Jereb, Eva | Mežnar, Mitja, 1988-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 4 (jul.-avg. 2013), str. 119-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odzivi projektnih ravnateljev na organizacijsko strukturo podjetja v singularni študiji primera
Avtorstvo:Friedl, Peter
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 4 (jul.-avg. 2007), str. A112-A122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kultura organizacije - razumeti njeno moč in vpliv na poslovanje
Avtorstvo:Gorišek, Karmen, 1947-
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 14-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje organizacijske kulture : s coachingom vodij do sprememb problematičnih oblik vedenja zaposlenih
Avtorstvo:Gruban, Brane
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 56 (nov. 2013), str. 16-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje organizacijske kulture : zakaj odpovedujejo poslovne strategije
Avtorstvo:Gruban, Brane
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 45 (feb. 2012), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje organizacijske kulture in zavzetosti zaposlenih : kultura pospravi strategijo za malico
Avtorstvo:Gruban, Brane
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 51 (feb. 2013), str. 24-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Virtual competencies and knowledge transfer in global NPD : a case study
Avtorstvo:Haapasalo, Harri | Lohikoski, Päivi
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 2, iss. 2 (2013), str. 185-207, 270
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The backbone of European corporate governance standards after financial crisis, corporate scandals and manipulation
Avtorstvo:Hien, Dinh Tran Ngoc | Huy, Dinh Tran Ngoc
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 12, no. 4 (2010), str. 215-240
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisational culture and the adoption of new public-management practices
Avtorstvo:Hookana, Heli
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 4 (zima 2008), str. 309-327
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocenjevanje organizacijske klime : osnova za vzpostavljanje medosebnih odnosov
Avtorstvo:Ivančič, Anita
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 11, št. 4 (nov. 2007), str. 473-490
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv prenove poslovanja na zadovoljstvo odjemalcev : primer Gospodarske zbornice Slovenije
Avtorstvo:Januš, Tina | Manzin, Massimo
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 1 (pomlad 2008), str. 39-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integrating management competencies development with an organizational culture formation
Avtorstvo:Jarošová, Eva | Kaiser, Robert B. | Pavlica, Karel, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 46, no. 5 (sep.-oct. 2013), str. 186-195
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekoliko več inovativnosti, prosim : kratek vodnik po inovativnosti za kadrovske strokovnjake, managerje in vse, ki jih zanima inovativnost
Avtorstvo:Juričko, Andrej
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 47 (jun. 2012), str. 40-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaznave povezane z organizacijsko kulturo med vodilnim in strokovnim kadrom v slovenskih podjetjih
Avtorstvo:Karpljuk, Damir | Meško Štok, Zlatka | Meško, Maja | Mijoč, Petra | Videmšek, Mateja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 64-A 70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učeče se organizacije v slovenskem gospodarstvu
Avtorstvo:Kelemina, Dejan, 1983-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 3 (maj-jun. 2009), str. A 132-A 144
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Implementing SCRUM using business process management and pattern analysis methodologies
Avtorstvo:Kenett, Ron S.
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 2, no. 2 (nov. 2013), str. 29-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:(Ne)razumevanje znanja kot spoznavnega procesa v okviru ekonomske teorije organizacije
Avtorstvo:Kešeljević, Aleksandar
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 7 (sep. 2006), str. 432-440
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relevance of systems methodologies in the development of organizational systems
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 4 (jul.-avg. 2009), str. 119-128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kompetence slovenskih managerjev in organizacijska struktura
Avtorstvo:Kodrič, Borut, 1975- | Markič, Mirko | Verle, Karmen
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 1 (jan.-feb. 2012), str. A 2-A 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje organizacijske kulture in vpliva vodij : kako obvladati "nevidne" dejavnike, ki odločilno vplivajo na uspešnost organizacije
Avtorstvo:Kolar, Roman
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 51 (feb. 2013), str. 52-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezanost organizacijske kulture s konflikti v raznoliki delovni skupini : ali lahko z usklajenimi organizacijskimi vrednotami in poudarjanjem določenih dimenzij organizacijske kulture zmanjšamo konflikte v njej
Avtorstvo:Kovačič, Nataša, 1978-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 52 (apr. 2013), str. 35-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanje poslovne informatike v manjših lesnih podjetjih
Avtorstvo:Kropivšek, Jože | Kurnik, Peter
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 63, št. 10 (2011), str. 375-378
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijska antropologija - nova organizacijska veda
Avtorstvo:Labović, Dunja, 1985- | Mayer, Janez, 1948- | Zupan, Neja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 1 (jan.-feb. 2011), str. A 55-A 61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodna konferenca : kakovostna izmenjava znanja in izkušenj
Avtorstvo:Maček Jerala, Milena
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 3, št. 5 (jun. 2012), str. 28-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni teden VIVUS 2014 z udeležbo predavateljev iz enajstih držav
Avtorstvo:Maček Jerala, Milena
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 6, št. 12 (mar. 2015), str. 15-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čustvena in kontinuirana pripadnost zaposlenih : mednarodna primerjava
Avtorstvo:Mesner-Andolšek, Dana | Štebe, Janez
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 852-874, 1071-1072
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An extension of Lipovec's definition of organisation and the most relevant goal-oriented relationships
Avtorstvo:Mihelčič, Miran
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 1, no. 1 (may 2012), str. 26-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prostodušna predrznost brez znanja : poslovanje in organizacija
Avtorstvo:Mihelčič, Miran
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 143 (21. jun. 2014), str. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zasnova kontrolne teorije sistemov kot novega modela celovitega razmišljanja
Avtorstvo:Mlakar, Tatjana, 1963- | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 54, št. 5/6 (2008), str. 90-94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija jutri : vrednote nove kulture, "kulture sprememb"
Avtorstvo:Mrak, Matej
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 39 (feb. 2011), str. 60-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv organizacijske kulture in upravljanja z znanjem na uspešnost razvoja novih finančnih storitev
Avtorstvo:Nekrep, Mojca
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 1 (pomlad 2010), str. 21-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trust management : literature review
Avtorstvo:Paliszkiewicz, Joanna Olga
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 4 (zima 2011), str. 315-331, 419
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Composition of the boards of Polish joint stock companies
Avtorstvo:Pawlak, Marek, ekonomija
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 3 (jesen 2007), str. 189-201
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interlocking directorships in Polish joint stock companies
Avtorstvo:Pawlak, Marek, ekonomija
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 3 (jesen 2008), str. 205-220
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biti dobar rukovoditelj knjižnice : primjer iz prakse
Avtorstvo:Pehar, Ivan
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 16, zv. 4 (2011), str. 162-172
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali standard ISO 9001 pripomore k boljši organizaciji podjetja?
Avtorstvo:Piskar, Franka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 22-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen organizacijske kulture pri ustvarjanju pogojev učinkovitega invencijsko-inovacijskega procesa v podjetju
Avtorstvo:Pivec, Nataša, 1979-
V publikaciji:Izzivi managementu - ISSN 2350-5435. - Letn. 1, št. 1 (feb. 2014), str. 26-33, 50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem
Avtorstvo:Podgorelec, Peter
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Letn. 31, št. 12 (29. mar. 2012), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Psihologija dela in vzpostavljanje varnostne kulture v organizaciji
Avtorstvo:Podgornik, Nevenka
V publikaciji:Raziskave in razprave - ISSN 1855-6280. - Vol. 5, no. 3 (2012), str. 51-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Antropološki vidiki postmoderne organizacije
Avtorstvo:Podjed, Dan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 9 (nov. 2006), str. 585-590
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Multiple paradigm research on organisational culture : an introduction of complexity paradigm
Avtorstvo:Podjed, Dan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 1 (jan.-feb. 2011), str. 11-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Perceived external prestige, organizational identification and organizational commitment : an empirical examination
Avtorstvo:Podnar, Klement
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 1611-1627, 1712
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijske vrednote in njihov prenos na zaposlene : vrednote: lepo zveneče besede ali srce kulture podjetja
Avtorstvo:Polajnar, Dani | Rozman, Ana
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 62 (nov. 2014), str. 14-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali lahko zaupamo zaupanju?
Avtorstvo:Povše, Helena
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 64, št. 6 (2012), str. 187-190
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzorni sveti in upravni odbori
Avtorstvo:Prelič, Saša
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 29, št. 36 (16. sep. 2010), str. 30-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razlike v organizacijskem prilagajanju podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Rant, Melita
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 54, št. 1/2 (2008), str. 137-145
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strukturno prilagajanje podjetij v Sloveniji v obdobju 2000-2005
Avtorstvo:Rant, Melita
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 2 (mar.-apr. 2008), str. A81-A88
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgodnja podjetniška aktivnost : pričakovanja o rasti podjemov
Avtorstvo:Rebernik, Miroslav | Tominc, Polona
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 5/6 (2006), str. 11-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Are there important differences in success and in organizational culture between family companies in production and service sector in Slovenia?
Avtorstvo:Roblek, Matjaž | Zajec, Maja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 195-205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Information technology and organizational effectiveness : re-evaluation of the radical transformations 1980-2010
Avtorstvo:Sääksjärvi, Markku
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 6 (nov.-dec. 2010), str. 233-237
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:On the management of culture within business process management
Avtorstvo:Schmiedel, Theresa
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 22, št. 2 (apr./maj/jun. 2014), str. 68-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model projektiranja organizacijske strukture podjetja
Avtorstvo:Stojković, Dejan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 31-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijsko vedenje
Avtorstvo:Toman Turuk, Daša
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 5, št. 11 (dec. 2014), str. 18-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Culture of informing : a case of consulting company
Avtorstvo:Travica, Bob
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 3 (2012), str. 223-249
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Core concepts of organizational behavior : John R. Schermerhorn, jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn
Avtorstvo:Treven, Sonja
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 3/4 (2006), str. 147-149
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Understanding the intelligent organisation
Avtorstvo:Yolles, Maurice
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 1 (jan. 2006), str. 5-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010