Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Do boljše storitve z uporabo statističnih metod - primer Kontaktnega centra Mercator
Avtorstvo:Alič, Milena
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 41-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena učinkov notranjih presoj po standardu ISO 9001 na primeru podjetja Marcator, d. d.
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 3 (jesen 2008), str. 255-272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Service encounter related process quality, patient satisfaction, and behavioral intention
Avtorstvo:Babu, George P. | Dalvi, Vidya | Nandkumar, Mekoth | Nizomadinov, Khuseyn | Rajanala, Nirmala
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 4 (zima 2011), str. 333-350, 419
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An assessment of the organization virtuality with three different reference models
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 26, no. 4 (Dec. 2002), str. 347-352
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Predstavitev magistrske naloge "Vpliv fluktuacije na delovanje malih kratkoročnih skupin" (mag. Bernarda Nemec)
Avtorstvo:Bečaj, Janez
V publikaciji:Psihološka obzorja - ISSN 1318-1874. - Letn. 16, št. 2 (2007), str. 105-110
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta prikrojevalke
Avtorstvo:Benkovič, Mojca | Polajnar, Andrej, 1944-
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 41, št. 7/8 (1998), str. 216-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako uporabiti informacijsko tehnologijo pri oblikovanju delovne skupine
Avtorstvo:Bernik, Igor | Bernik, Mojca, 1974- | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 31, št. 8 (okt. 1998), str. 465-468
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali je reinženiring lesarskih podjetij potreben?
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 48, no. 10 (okt. 1996), str. 295-300
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga službe kakovosti v organizacijah
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lah, Silvo, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. A 258-A 266
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zunanja evalvacija v šolah in vrtcih
Avtorstvo:Brejc, Mateja | Koren, Andrej
V publikaciji:Vodenje v vzgoji in izobraževanju - ISSN 1581-8225. - Letn. 10, [št.] 3 (2012), str. 17-36, 118
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtomobilska industrija (AI) - korak naprej v kakovosti in odličnosti
Avtorstvo:Brinšek, Roman | Klučar, Peter
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 16-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvajanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na Ginekološki kliniki v Ljubljani
Avtorstvo:Brolih, Nevenka | Lukanovič, Adolf | Meden-Vrtovec, Helena | Požun, Peter, 1966- | Smrkolj, Špela, 1971- | Vovk, Andreja, med.ses.
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letn. 52, supl. 3 (jun. 2013), str. 255-258
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Productivity measurement for international firms
Avtorstvo:Burger, Anže, 1979- | Kostevc, Črt | Polanec, Sašo
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 13, no. 1/2 (2011), str. 51-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal
Avtorstvo:Čakš, Nanika | Polajnar, Andrej, 1944-
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 45, št. 9/10 (sep.-okt. 2002), str. 252-261
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Customer satisfaction and acceptance of relationship marketing concept : an exploratory study in QM certified Serbian companies
Avtorstvo:Ćoćkalo, Dragan | Đorđević, Dejan P. | Sajfert, Zvonko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 2 (mar.-apr. 2011), str. 32-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Univerzitetna bolnica Odense - primer dobre prakse in vitkega pristopa
Avtorstvo:Dahl Hansen, Gitte | Grebenc, Milko | Thor, Claus
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 32-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Differences in export behavior of services and manufacturing firms in Slovenia
Avtorstvo:Damijan, Jože, 1967- | Grublješič, Tanja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 13, no. 1/2 (2011), str. 77-105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environmental benchmarking analysis using AHP: spreading best practices between italian and albanian SME's
Avtorstvo:Dassisti, M. | Deçolli, P. | Giannoccaro, R. | Ludovico, A. D. | Ranieri, L. | Scorziello, F.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 4, no. 4 (nov. 2009), str. 177-188
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrednotenje dela II : motivacija, uspešnost, plača (osebni dohodek) : Stane Uhan
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 4 (apr. 2000), str. 298-299
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opredeljevanje skupin logičnih gibov pri tehnoloških operacijah šivanja oblačil
Avtorstvo:Dragčević, Zvonko | Rogale, Dubravko | Trgovec, Ljiljana
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 41, št. 11/12 (1998), str. 357-362
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Team-management : die Mőglichkeiten der Gewinnung von Synergieeffekten
Avtorstvo:Dziechciarz, Józef
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 3-4, 24-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A successful CRM implementation project in a service company : case study
Avtorstvo:Faganel, Armand | Piskar, Franka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 199-208
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaznana uspešnost kreativnega razvoja izdelkov v virtualnih timih : primer mednarodne šole EGPR
Avtorstvo:Fain, Nuša | Kline, Miro
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 10, [št.] 16 (2010), str. 25-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vključevanje zaposlenih v inoviranje kot vir trajne konkurenčne prednosti
Avtorstvo:Fatur, Peter | Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 3 (jesen 2009), str. 243-257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Development of new product : process development procedure for SMEs
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Karničar Šenk, Mateja | Maletič, Matjaž, 1979- | Metlikovič, Peter
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 2 (mar.-apr. 2010), str. 76-85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Quality assessment of primary schools
Avtorstvo:Gramc, Boris | Pečar, Zdravko, 1950-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 3 (maj-jun. 2007), str. 137-146
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga ravnatelja in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v procesu samoevalvacije na Višji strokovni šoli, ESIC Kranj
Avtorstvo:Grmek Zupanc, Lidija
V publikaciji:Vodenje v vzgoji in izobraževanju - ISSN 1581-8225. - Letn. 9, [št.] 2 (2011), str. 107-111, 161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The influence of personality characteristics on individual competencies of work group members : a cross-cultural study
Avtorstvo:Hochreiter, Ronald | Kodydek, Georg
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 46, no. 5 (sep.-oct. 2013), str. 196-205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:6-Sigma
Avtorstvo:Hohnjec, Matej
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 37-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pet principov vodenja za ustvarjanje kakovosti na področju storitev
Avtorstvo:Ivanuša-Bezjak, Mirjana
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 21-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izbira delavcev za teledelo s pomočjo ekspertnega sistema
Avtorstvo:Jereb, Eva | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 5 (maj 2000), str. 328-335
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovations and lifelong learning in sustainable organization
Avtorstvo:Jereb, Eva | Žnidaršič, Jasmina, 1981-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 185-194
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nagrajevanje projektnega tima - skupinsko ali individualno?
Avtorstvo:Kaše, Robert, 1978- | Kenda, Renata, 1985-
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 9 [i. e. 14], št. 4 (dec. 2011), str. 19-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost in zdravstvo : ob 20. obletnici izhajanja revije Kakovost
Avtorstvo:Kiauta, Marko | Tomšič, Bojan
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 26-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation based group learning
Avtorstvo:Kljajić Borštnar, Mirjana | Kljajić, Miroljub | Rajkovič, Vladislav | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 239-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quality management in selected European public administrations
Avtorstvo:Kovač, Polonca, 1971- | Tomaževič, Nina, 1973-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 55, št. 1/2 (2009), str. 103-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stopnja avtonomije timov v podjetjih
Avtorstvo:Kovačič, Helena, 1979- | Lužar, Barbara, 1979-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 50, št. 1 (jan.-feb. 2013), str. 132-153, 262
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem motiviranja in nagrajevanja v podjetju Trimo : ustrezen sistem nagrajevanja lahko veliko prispeva k motiviranju in delovni storilnosti zaposlenih
Avtorstvo:Kozic, Tina
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 49 (okt. 2012), str. 54-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The quality imperative - the notion of global IS/ICT management
Avtorstvo:Lavrin, Anton | Zelko, Miroslav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 3 (mar. 2005), str. 149-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali so "akreditacije" res najboljša pot v višjo kakovost zdravstvenih ustanov v Sloveniji?
Avtorstvo:Lekič, Zoran
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 25-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Odlika je delati tisto, kar je dostojno, ne pa le tisto, kar je dovoljeno"
Avtorstvo:Miklič, Joža
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 21, št. 3 (jul. 2010), str. 67-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje : Forum odličnosti in mojstrstva, Otočec, 25. maj 2011
Avtorstvo:Miklič, Joža
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 22, št. 4 (jul. 2011), str. 53-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezava med internacionalizacijo in inoviranjem malih in srednjih podjetij : primer Slovenije
Avtorstvo:Mlakar, Andreja, 1981- | Ruzzier, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. A 228-A 237
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako izboljševati kakovost vodenja : 21 vzvodov vodenja
Avtorstvo:Mlakar, Peter, 1955-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 38 (nov. 2010), str. 27-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski model poslovne odličnosti in uravnoteženi sistem kazalnikov v modelu integralnega menedžmenta
Avtorstvo:Podobnik, Drago
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 5/6 (2007), str. 40-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oblikovanje delovnih mest s pomočjo računalniških programov
Avtorstvo:Polajnar, Andrej, 1944- | Ščap, Štefka | Žunič-Lojen, Darja
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 46, št. 5/6 (maj-jun. 2003), str. 111-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računalniško podprta analiza delovnega mesta
Avtorstvo:Polajnar, Andrej, 1944- | Žunič-Lojen, Darja
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 46, št. 3/4 (mar.-apr. 2003), str. 55-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativni pristopi in trendi pri izvajanju aktivnih timskih programov v podjetjih
Avtorstvo:Polajnar, Dani
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 44 (nov. 2011), str. 46-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sledljivost - zahteva pri proizvodnji avtomobilskih prevlek
Avtorstvo:Popovič, Damir
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - 39, št. 9/10 (1996), str. 200-203
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Group decision making : integrating different interests into a joint decision
Avtorstvo:Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 175-178
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Borut Rihtaršič, Litostroj Power : intervju
Avtorstvo:Rihtaršič, Borut
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 24-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategija kakovosti in varnosti v sistemu zdravstvenega varstva
Avtorstvo:Simčič, Biserka
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 37-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Timsko delo in kakovost
Avtorstvo:Srića, Velimir
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 11-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje kakovosti storitev
Avtorstvo:Šuster Erjavec, Hana
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 3/4 (2012), str. 65-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvedba sistemov in orodij za obvladovanje kakovosti v zdravstveno organizacijo : primer in izkušnje URI - Soča
Avtorstvo:Švajger, Jurij, 1959-
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 28-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plača za delovno uspešnost
Avtorstvo:Uhan, Stane
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 2 (feb. 2004), str. 106-113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Performance management" : kako izvabiti iz zaposlenih najboljše
Avtorstvo:Vodopivec, Vesna, 1974-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Robust estimates of exporter productivity premia in German business services enterprises
Avtorstvo:Vogel, Alexander | Wagner, Joachim
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 13, no. 1/2 (2011), str. 7-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vorbereitung erfolgreicher internationaler und interkultureller Teamarbeit
Avtorstvo:Wyrwicka, Magdalena K.
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 12, 125-128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Monitoring of quality costs in the Croatian hotel industry
Avtorstvo:Zanini Gavranić, Tatiana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 5 (sep.-okt. 2007), str. 218-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010