Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Članki
Naslov:Komunikacija z zaposlenimi med prevzemi in združitvami : kako doseči identifikacijo zaposlenih z novim, prevzetim ali združenim podjetjem
Avtorstvo:Bajec, Ana
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 58 (apr. 2014), str. 30-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Profesionalnost = strokovnost + ustrezen odnos do sebe in drugih : razvoj profesionalnosti je delo v zvezi s samim sabo
Avtorstvo:Bertoncelj, Franka
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 37-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Development of integrated management systems in SMEs in Serbia
Avtorstvo:Bešić, Cariša H. | Bogetić, Srđan | Đorđević, Dejan P. | Milošević, Danijela, 1967-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 2 (poletje 2010), str. 99-114
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komunikacija: podrejeni in nadrejeni
Avtorstvo:Bizjak, Polona, 1984-, psihologinja | Breznik, Janja
V publikaciji:Panika : širimo psihološka obzorja - ISSN 1318-8747. - Letn. 13, št. 1 (feb. 2009), str. 6-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komuniciranje je bistvo podjetja
Avtorstvo:Božič Blagajac, Petra
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 355 (dec. 2010), str. 52-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marketing je osnova za pogajanje, zato ga moramo čim bolje poznati
Avtorstvo:Bračika, Monika | Jakša, Urška | Kmetec, Miha
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 31, št. 359 (apr. 2011), str. 42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How does networking impact the SMEs growth
Avtorstvo:Bradač, Barbara, 1980- | Širec, Karin
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. 59-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dileme izvajanja procesa letnih razgovorov v gospodarskih družbah
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lah, Silvo, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 4 (jul.-avg. 2010), str. A 111-A 118
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Supply chain in process collaboration and internet utilization : an international perspective of business to business relationships
Avtorstvo:Bronzo, Marcelo | McCormack, Kevin | Trkman, Peter | Valadares de Oliveira, Marcos Paulo | Van den Bergh, Joachim
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 13, no. 4 (2011), str. 203-226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ne gre le za pravila, temveč za kulturo komuniciranja v podjetju
Avtorstvo:Cipot Mal, Tina | Šubic Konda, Tina
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 369 (feb. 2012), str. 46-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koliko delavnic naj bi obiskal povprečen Slovenec, da bi imel dobre odnose in kakovostno komunikacijo
Avtorstvo:Cukjati, Barbara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 35 (jun. 2010), str. 64-65
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Wiki in sodelovalni miselni vzorci v sistemu vodenja kakovosti
Avtorstvo:Čerin, Aleš
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 12-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odpori in ovire v procesu supervizije
Avtorstvo:Derganc, Sabina
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 7, št. 2 (jun. 2003), str. 227-238
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateške poslovne zveze in kapitalske povezave, Drago Dubrovski
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 2 (poletje 2009), str. 196-197
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human resources annual interview as a part of authentic leadership
Avtorstvo:Đurica, Nina | Gerdej, Tamara | Jereb, Eva | Marič, Miha | Penger, Sandra | Žnidaršič, Jasmina, 1981-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 2 (mar.-apr. 2013), str. 55-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Contemporary network organizations in Slovenia
Avtorstvo:Gajšek, Brigita, 1974- | Kovač, Jure, 1959-
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 2 (nov. 2014), str. 3-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:(Ne)zavzetost zaposlenih: letni razgovori - del problema ali del rešitve?
Avtorstvo:Gruban, Brane
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 49 (okt. 2012), str. 11-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komunikacije so gonilo naše korporativne kulutre
Avtorstvo:Jazbec, Ciril | Kruhar, Simona, 1976- | Turk, Dejan, univ. dipl. ekon.
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 347 (apr. 2010), str. 12-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uresničevanje notranjega brandinga : razvoj konceptualnega modela
Avtorstvo:Kaše, Robert, 1978- | Konečnik Ruzzier, Maja | Terglav, Katja
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 7, št. 4 (zima 2012), str. 309-329, 368
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv komunikacije vršnih[!] menedžerjev na varnost in zdravje pri delu
Avtorstvo:Kolenc, Igor, 1959- | Markič, Mirko | Miklavčič Šumanski, Martina
V publikaciji:Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom = journal of occupational safety and fire safety - ISSN 0011-7943. - Letn. 54, št. 5 (okt. 2009), str. 36-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Communication structure and the performance of organisational teams
Avtorstvo:Kovačič, Helena, 1979- | Lužar, Barbara, 1979-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, št. 5 (sep.-okt. 2011), str. 1505-1517, 1548
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke
Avtorstvo:Kralj, Mojca, 1974-, socialna delavka
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 7, št. 3 (jesen 2012), str. 221-235, 272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dejavniki trženjskih odnosov v modelu izvedbe storitev v zunanji logistični oskrbi : izbor in opredelitve
Avtorstvo:Križman, Andreja, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 6 (nov.-dec. 2009), str. A 252-A 260
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Online corporate learning in the Serbian market
Avtorstvo:Krneta, Radojka | Zočević, Vladimir
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 1 (pomlad 2011), str. 25-41, 101
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvajanje resničnega dialoga v delovnem okolju : brez dialoga je nemogoče skoraj vse
Avtorstvo:Kržišnik, Robert
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 37 (okt. 2010), str. 20-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Značilnosti vodenja pri ženskah
Avtorstvo:Meden-Vrtovec, Helena
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letn. 52, supl. 3 (jun. 2013), str. 211-214
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Visoko tveganje visoke bonitete
Avtorstvo:Merc, Peter
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 28, št. 45 (19. nov. 2009), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovni model in informacijski sistemi
Avtorstvo:Močnik, Dijana
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 77, št. 2/3 (2010), str. 143-148
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komuniciranje podjetja z notranjimi javnostmi : zakaj je komuniciranje ciljev in poslovne politike z zaposlenimi v krizi pridobilo pomen
Avtorstvo:Možek, Renata
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 51 (feb. 2013), str. 27-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Humor, kontraverznost. Pirati so privlačni, ker so drugačni
Avtorstvo:Mrak, Saša | Rejc, Miha | Valenčič, Tamara | Wright, Marc
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 39 (feb. 2011), str. 84-85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogled vrhnjega managementa na izbor orodij internega komuniciranja med uvajanjem sprememb
Avtorstvo:Mumel, Damijan | Sedej, Tanja, 1978-
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 13, [št.] 21 (sep. 2013), str. 23-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HR, interno komuniciranje in družabni mediji - Pandorina skrinjica ali izziv prihodnosti?
Avtorstvo:Rejc, Miha | Suhadolc, Jasna
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 40 (apr. 2011), str. 15-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poučevanje sporazumevanja s pomočjo videa in simuliranih bolnikov - 15 let izkušenj Medicinske fakultete v Ljubljani
Avtorstvo:Rifel, Janez | Švab, Igor | Zidanšek, Anja
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 82, št. 3 (mar. 2013), str. 192-199
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinkovito poslušanje - veščina, naravni talent ali odločitev?
Avtorstvo:Sánchez, Karin Elena
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 30-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interno komuniciranje - kapital za uspeh
Avtorstvo:Senić, Nenad
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 371 (apr. 2012), str. 42-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Alliance networks : the case of multinational corporations
Avtorstvo:Sroka, Władzimierz
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 4 (jul-avg. 2010), str. 165-172
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Problem of trust in alliance networks
Avtorstvo:Sroka, Władzimierz
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul-avg. 2011), str. 101-108
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rok V. Klančnik: Krizni menedžment, upravljanje nevarnosti in krizno komuniciranje v turizmu; Gormice d. o. o., Ljubljana 2009, 143 str.
Avtorstvo:Šumer, Andrej
V publikaciji:Glasnik Slovenskega etnološkega društva - ISSN 0351-2908. - 51, št. 1/2 (2011), str. 96-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogajanja za HRM : kako dosežemo svoj cilj in ohranimo odnose
Avtorstvo:Tavčar, Rudi
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 22-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako navigirati prevzem ali združitev s komunikacijo --- in zmagati
Avtorstvo:Tič Vesel, Marjeta
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 58 (apr. 2014), str. 26-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medkulturne organizacije
Avtorstvo:Toman Turuk, Daša
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 5, št. 9 (mar. 2014), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medkulturno komuniciranje v poslovnem svetu
Avtorstvo:Toman Turuk, Daša
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 4, št. 8 (dec. 2013), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateško komuniciranje in HRM : stičišča in prepletanja
Avtorstvo:Valenčič, Tamara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 18-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od propadlih japijev do spopada med Googlom in Facebookom
Avtorstvo:Žižek, Primož | Žižek, Uroš, 1976-
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 355 (dec. 2010), str. 42-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010