Rezultati iskanja
 
12
Članki
Naslov:Weibull decision support systems in maintenance
Avtorstvo:Aboura, Khalid | Agbinya, Johnson I. | Eskandarian, Ali
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 2 (may 2014), str. 81-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Government linked companies transformation (GLCT) programme
Avtorstvo:Abu Bakar, Abdul Aziz
V publikaciji:Public enterprise : quarterly journal - ISSN 0351-3564. - Vol. 18, no. 1/4 (jan.-dec. 2011), str. 64-68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Social capital and business incubators performance : testing the structural model
Avtorstvo:Adlešič, Renata Valentina | Slavec, Alenka
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 3 (2012), str. 201-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Exploring moderating effects of proactivity on the relationship between market information and innovation performance
Avtorstvo:Ahlin, Branka, 1979- | Drnovšek, Mateja, 1973- | Hisrich, Robert D., 1944-
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 2 (2012), str. 121-146
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nagrajevanje zaposlenih, notranje podjetništvo in rast storitvenih podjetij
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Auer, Jasna
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 2 (poletje 2010), str. 115-130
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation system design
Avtorstvo:Arsham, Hossein | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 626-634
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Research on life objective structures of managers and entrepreneurs in Serbia
Avtorstvo:Atanasković, Predrag | Djordjević, Dejan | Nikolić, Milan, 1971- | Sajfert, Zvonko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. 44-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Participacija poslovodnih računovodij v procesu strateškega managementa : medpanožna primerjava
Avtorstvo:Aver, Boštjan | Čadež, Simon
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 3 (maj-jun. 2008), str. A168-A174
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Connecting research, higher education and business : implication for innovation
Avtorstvo:Babnik, Katarina, 1975- | Breznik, Kristijan | Dermol, Valerij | Trunk Širca, Nada
V publikaciji:International journal of Euro-Mediterranean studies - ISSN 1855-3362. - Vol. 6, no. 1 (2013), str. 65-80, 101, 104-105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Web virtual reality for product customization
Avtorstvo:Bachvarov, A. | Boyadjiev, I. | Tudjarov, B.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 4, no. 1, spec. (2009), str. 25-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv tržne usmerjenosti na inovacijsko sposobnost slovenskih podjetij
Avtorstvo:Bastič, Majda
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 3/4 (2007), str. 31-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Programi, portfelji, večprojektni sistemi
Avtorstvo:Bastič, Majda | Leber, Marjan
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 13, št. 1 (apr. 2010), str. 17-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intuitivno odločanje - nepogrešljiv del celostnega odločanja : intuicija, znanje in izkušnje pomagajo do pravih odločitev in izpolnitve lastnih potencialov
Avtorstvo:Battelino, Urška | Bulc, Violeta | Kovačič, Vesna
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 51 (feb. 2013), str. 33-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posebnosti managementa javnih komunalnih podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Bavec, Cene | Pivljakovič, Branko
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 4 (zima 2007), str. 319-332
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Akulturacija managementa javnih komunalnih podjetij v Sloveniji : Branko Pivljaković, Cene Bavec
Avtorstvo:Bavec, Cene | Pivljaković, Branko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 1 (jan.-feb. 2008), str. A12-A20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Versuch einer Typologie der Synergieeffekte
Avtorstvo:Belak, Janko | Kajzer, Štefan
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 5-6, 48-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The factor model of decentralization and quality of governance in European Union
Avtorstvo:Benčina, Jože | Mrđa Kovačič, Anja
V publikaciji:Mednarodna revija za javno upravo - ISSN 2335-3414. - Letn. 51, št. 3/4 (dec. 2013), str. 57-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Du Pontov sistem kazalnikov
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 6, št. 3 (sep. 2013), Str. 69-78
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovni tokovi kot temeljno orodje analize poslovanja
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 6, št. 4 (okt. 2013), str. 65-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tipologija poslovnih tokov
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 4, št. 2 (jun. 2011), str. 8-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CEOs' strategic orientations in the most successful Slovenian companies
Avtorstvo:Berginc, Dario
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 9, no. 3 (fall 2014), str. 187-204, 259
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Views of CEOs on firm performance
Avtorstvo:Berginc, Dario
V publikaciji:Academica turistica - ISSN 1855-3303. - Vol. 7, no. 2 (nov. 2014), str. 37-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Solving complex problems with help of experiential learning
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Žnidaršič, Jasmina, 1981-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Let. 45, št. 3 (maj-jun. 2012), str. 117-124
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uravnoteženo upravljanje ključnih dejavnikov uspeha pri prevzemih in združitvah
Avtorstvo:Bertoncelj, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 5 (sep.-okt. 2007), str. A147-A152
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model merjenja podjetniškega potenciala z menedžerskimi kompetencami
Avtorstvo:Bertoncelj, Andrej | Kovač, Darko, 1957-2009
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 4 (jul.-avg. 2007), str. A98-A103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativnost v podjetju Adria Mobil
Avtorstvo:Bevc Bukovec, Bernarda
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nevronske mreže kot nova metoda za reševanje poslovnih problemov in možnosti uporabe v managementu
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Zidar, Anton
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 3 (jesen 2010), str. 279-291
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Impact of leadership styles on project success : the case of a multinational company
Avtorstvo:Blaskovics, Bálint
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 2 (nov. 2014), str. 21-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj ti koristi moč, če z njo manipuliraš : nevarnosti komunikacijskih iger na delovnem mestu in možni izhodi
Avtorstvo:Blatnik, Tonja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 45 (feb. 2012), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Synergetische Sicherung von Wettbewerbspositionen : eine Markt- und Ressourcenorientierte Betrachtung
Avtorstvo:Blecker, Thorsten, Dr.
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 3, 13-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of a responsive and proactive market orientation on innovation and business performance
Avtorstvo:Bodlaj, Mateja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 12, no. 4 (2010), str. 241-261
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intrapreneurship, competition and company efficiency
Avtorstvo:Bojnec, Štefan | Kocjančič, Jože, 1958-
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 11, no. 2 (2013), str. 161-179, 218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:[Recenzija knjige Analiza poslovanja od teorije do prakse]
Avtorstvo:Borak, Neven
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 6, št. 2 (jun. 2013), str. 80, 82-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The innovative power of (industrial) commons in managing creativity to support network-economics
Avtorstvo:Born, Rainer | Gatarik, Eva
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 11, no. 2 (2013), str. 141-160, 217-218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of knowledge management on organisational performance
Avtorstvo:Bosilj-Vukšić, Vesna | Indihar Štemberger, Mojca | Rašula, Jelena
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 2 (2012), str. 147-168
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistemsko vodenje inovacij
Avtorstvo:Božič, Mila
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 23-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koncept oskrbne verige : analiza slovenskih podjetij
Avtorstvo:Bratina, Danjel | Kavčič, Klemen, 1975-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 2 (poletje 2008), str. 137-151
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analysis of increased information technology outsourcing factors
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 1 (jan.-feb. 2013), str. 13-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Role of professional reverse logistics in China's shipping sector and shipyards : a case study off shipyards in Zhejiang China
Avtorstvo:Bruce, George, pomorstvo | Xie, Yu, 1959-
V publikaciji:Logistics & sustainable transport - ISSN 1854-3332. - Vol. 2, iss. 1 (2009), f. 3-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Application of modern management concepts by Polish companies - analysis of research results
Avtorstvo:Brzeziński, Paweł | Jabłonski, Adam | Lisiński, Marek | Sroka, Władzimierz | Stuglik, Joanna
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 2 (mar.-apr. 2012), str. 41-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analysis of innovation concepts in Slovenian manufacturing companies
Avtorstvo:Buchmeister, Borut | Palčič, Iztok, 1975- | Polajnar, Andrej, 1944-
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 56, no. 12 (2010), str. 803-810
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intuitivno odločanje - korak k sistemskemu razmišljanju in celostnemu inoviranju
Avtorstvo:Bulc, Violeta | Kovačič, Vesna
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 53 (jun. 2013), str. 17-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba instrumentov internega komuniciranja ter cilji internega komuniciranja v velikih in malih podjetjih v Sloveniji
Avtorstvo:Buneto, Andreja, 1971- | Mumel, Damijan | Virt, Tina, 1980-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 6 (jun. 2006), str. 361-367
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvedba projektnega načina dela v podjetju TPV
Avtorstvo:Burgar Makovec, Mateja
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 9 [i. e. 14], št. 1 (apr. 2011), str. 30-34, 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inventory cost consequences of variability demand process within a multi-echelon supply chain
Avtorstvo:Campuzano Bolarín, Francisco | Esteban, Francisco Cruz Lario | Lisec, Andrej
V publikaciji:Logistics & sustainable transport - ISSN 1854-3332. - Vol. 1, iss. 3 (2008), f. 3-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zunanje izvajanje logističnih dejavnosti v avtomobilski industriji
Avtorstvo:Cepec, Katja | Logožar, Klavdij
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 1/2 (2010), str. 53-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimizacija procesa razreza po skupinah
Avtorstvo:Cesar, Mihael | Erjavec, Jure | Gradišar, Miro | Tomat, Luka
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 13, posebna št. (2011), str. 27-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:From design to manufacturing for mass customization
Avtorstvo:Chatzopoulos, C. | Tsigkas, A.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 4, no. 1, spec. (2009), str. 19-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijska vitalnost - opredelitev koncepta ter direktne in indirektne posledice v podjetju
Avtorstvo:Cimerman, Mitja | Jerman, Sandi
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 54 (sep. 2013), str. 40-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prepoznavanje in analiza tveganj v oskrbovalnih verigah
Avtorstvo:Cvahte, Tina | Jereb, Borut, 1962- | Rosi, Bojan
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 9 [i. e. 14], št. 4 (dec. 2011), str. 4-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dejavniki konkurenčne prednosti in uspešnosti podjetja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 1/2 (2007), str. 18-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oblike konkurenčne prednosti in njihov vpliv na uspešnost podjetja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 27, št. 313 (maj 2007) = ISSN 1408-1652 (2007), str. 24-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanje in izobraževanje informatike v logistiki
Avtorstvo:Čižman, Anton | Urh, Marko, 1975-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 8 (okt. 2005), str. 449-453
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The role of employee relations in the level of internal integration between logistics and marketing functions : the case of Slovenian retail companies
Avtorstvo:Čurin, Andreja | Topolšek, Darja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 1 (jan.-feb. 2012), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategic planning effectiveness comparative analysis of the Macedonian context
Avtorstvo:Debarliev, Stojan | Šuklev, Bobek
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 1 (2012), str. 63-93
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvojni-edukativni model supervizije v domu za stare
Avtorstvo:Debelak, Mojca | Zorec, Melita
V publikaciji:Socialni izziv - ISSN 1408-9483. - Letn. 16, št. 31 (jun. 2010), str. 29-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Global SMEs' strategy
Avtorstvo:Dermol, Valerij | Tavčar, Mitja I.
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 1, iss. 1 (2012), str. 109-123
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Supply chain design of a radio station : case study in Bulgaria
Avtorstvo:Dimitrova, Vesselina
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 2 (poletje 2008), str. 125-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Creation of sustainable leadership development : conceptual model validation
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Penger, Sandra | Peterlin, Judita
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 11, no. 2 (2013), str. 201-216, 219
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model presoje poslovne uspešnosti in izkoriščenosti zmogljivosti v bolnišnicah
Avtorstvo:Došenović Bonča, Petra | Tajnikar, Maks
V publikaciji:Uprava - ISSN 1581-7555. - Letn. 7, št. 3 (nov. 2009), str. 103-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Open innovation in Slovenija : a comparative analysis of different firm sizes
Avtorstvo:Drnovšek, Mateja, 1973- | Rangus, Kaja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 15, no. 3 (2013), str. 175-196
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Privlačnost in zahtevnost iskanja in oskrbovanja tržnih niš
Avtorstvo:Dubrovski, Drago
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 3/4 (2007), str. 90-99
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Janko Belak, Integralni management - MER model
Avtorstvo:Duh, Mojca
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 1 (jan.-feb. 2011), str. A 62-A 63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cutting as a continuous business process
Avtorstvo:Erjavec, Jure | Gradišar, Miro | Trkman, Peter
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 11, no. 4 (dec. 2009), str. 285-300
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Za mlade manj slabo ni več dovolj dobro : Andreja Kodrin, strateginja prihodnosti
Avtorstvo:Eržen, Jure | Kodrin, Andreja | Kontler-Salamon, Jasna
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 76 (31. mar. 2012) = ISSN 1580-3007 (31. mar. 2012), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relationship between corporate strategy and cooperative agreement success
Avtorstvo:Estévez, Pedro Jiménez | Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 9, no. 4 (winter 2014), str. 265-283, 367
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A successful CRM implementation project in a service company : case study
Avtorstvo:Faganel, Armand | Piskar, Franka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 199-208
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska "mala" inovativnost : nenehno izboljševanje ali trajna stagnacija?
Avtorstvo:Fatur, Peter
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 4 (zima 2010), str. 343-357
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativna dejavnost v podjetju Iskra Avtoelektrika : množična inovativnost - vstopnica za ogled finalne tekme
Avtorstvo:Fon, Vojko
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 40 (apr. 2011), str. 57-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot k boljši množični inovativni dejavnosti v Iskri Avtoelektriki d.d. in v Sloveniji : profesionalna vs. množična inovativna dejavnost
Avtorstvo:Fon, Vojko
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 27-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A model of buyer-supplier relationships in a transnational company : the role of the business network context
Avtorstvo:Fransoo, Jan C. | Makovec Brenčič, Maja | Mörec, Barbara | Rašković, Matevž
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 2 (2012), str. 99-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch strategische Allianzen
Avtorstvo:Galetić, Lovorka, 1953- | Tipurić, Darko, 1966-
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 4, 33-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Financial distress prediction of Iranian companies using data minig techniques
Avtorstvo:Ghorgani, Mohammad Ebrahim | Moradi, Mahdi | Sadoghi Yazdi, Hadi | Salehi, Mahdi
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 1 (jan.-feb. 2013), str. 20-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti v Sloveniji ter vloga tehnološke agencije
Avtorstvo:Gider, Franc
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 15, št. 2 (apr. 2009), str. 152-155
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Projekt HASI - mednarodne supervizijske delavnice
Avtorstvo:Gogala Švarc, Barbara | Lasič, Nuša | Vodeb Bonač, Marta, 1952
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 7, št. 1 (mar. 2003), str. 105-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upgrading of the management review on the basis of the EFQM excellence model
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Petrič, Anton, 1967-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 109-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovito obvladovanje tveganj v slovenski kemični industriji
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Podlipnik, Katja, kemik
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 9 (nov. 2006), str. 565-574
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Synergieeffekte durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen durch Kooperationen
Avtorstvo:Gösseringer, Wilhelm | Kropfberger, Dietrich
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 7, 60-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena tehnološke sposobnosti slovenskih podjetij po modelu Svetovne banke
Avtorstvo:Gramc, Boris
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 3/4 (2007), str. 18-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model sodobnega podjetniškega procesa in njegovo izvajanje v lesarstvu
Avtorstvo:Grladinović, Tomislav | Jošt, Matej, lesar | Kropivšek, Jože | Šubic, Cene
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 61, št. 9/10 (2009), str. 396-400
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Supervizija in prostovoljno delo
Avtorstvo:Grobelšek, Andreja, 1981-
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 9, št. 1 (mar. 2005), str. 39-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Contextual variables of open innovation paradigm in the business environment of Slovenian companies
Avtorstvo:Groznik, Aleš, 1970- | Krapež, Jana, 1986- | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 1 (2012), str. 17-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateško načrtovanje in vrednote v srednji šoli
Avtorstvo:Gruden, Damjana
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 1, št. 2 (jun. 2012), str. 42-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj I-TRIZ ponuja vodji kakovosti?
Avtorstvo:Halliburton, Cal
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2010), str. 9-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Menedžment socialnega in zdravstvenega okolja starosti in staranja
Avtorstvo:Hočevar, Franc, 1946-
V publikaciji:Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko - ISSN 1408-869X. - Letn. 12, št. 1 (2009), str. 17-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisational culture and the adoption of new public-management practices
Avtorstvo:Hookana, Heli
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 4 (zima 2008), str. 309-327
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vidiki uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov v poslovni praksi podjetij, ki poslujejo v tranzicijskih razmerah
Avtorstvo:Hustič, Igor
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 1/2 (2012), str. 72-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Etika v superviziji
Avtorstvo:Hvala, Erika
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 7, št. 1 (mar. 2003), str. 83-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategic role of maintenance in logistics of tomorrow
Avtorstvo:Jakovčić, Mladen | Rosi, Bojan
V publikaciji:Logistics & sustainable transport - ISSN 1854-3332. - Vol. 1, iss. 3 (2008), f. 25-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Heuristic approach to inventory control with advance capacity information
Avtorstvo:Jakšič, Marko | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 4 (jul.-avg. 2009), str. 129-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integration of technology management and selected specifics of best technology-integrated companies
Avtorstvo:Jemala, Marek
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 4 (jul.-avg. 2012), str. 183-193
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovations and lifelong learning in sustainable organization
Avtorstvo:Jereb, Eva | Žnidaršič, Jasmina, 1981-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 185-194
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Možni pristopi reševanja problemov v izrednih razmerah
Avtorstvo:Jeretina, Tomaž, 1975-
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 7 (jun. 2014), str. 37-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Serbian companies organizational restructuring procedures
Avtorstvo:Jovanović, Petar
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 4 (apr. 2006), str. 240-246
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalna tržna usmerjenost in inovativnost kot dejavnika uspešnosti slovenskih podjetij
Avtorstvo:Jurše, Milan | Prosenak, Damijan, 1967- | Tominc, Polona
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 1/2 (2007), str. 3-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Synergieeffekte im strategischen Kooperationsmanagement : das Beispiel des kooperationsverbundes "Steirischer anlagenbau"
Avtorstvo:Kailer, Norbert, 1955- | Scheff, Josef
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 10, 105-110
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateški pristopi k zmanjševanju velikosti organizacije in števila zaposlenih
Avtorstvo:Kaše, Robert, 1978- | Zupan, Nada
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 51, št. 1/2 (2005), str. 80-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zunanje izvajanje dejavnosti : analiza slovenskih podjetij
Avtorstvo:Kavčič, Klemen, 1975-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 4 (zima 2007), str. 303-318
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interesi in razmerja moči med udeleženci outsourcinga : študija primerov : Klemen Kavčič, Mitja I. Tavčar
Avtorstvo:Kavčič, Klemen, 1975- | Tavčar, Mitja I.
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 1 (jan.-feb. 2008), str. A1-A11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Polivalentnost človeških virov v procesu razvoja proizvoda
Avtorstvo:Kern, Tomaž, 1964- | Meglič, Jure | Pagon, Milan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 7 (sep. 2005), str. 338-346
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010