Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Prispevek notranjih presoj po standardih družine ISO 9000 k doseganju ciljev poslovanja
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 35-A 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Total quality management
Avtorstvo:Avelini-Holjevac, Ivanka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 47-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fuzzy SERVQUAL analysis in airline services
Avtorstvo:Aydin, Ozlem | Pakdil, Fatma
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 3 (maj-jun. 2008), str. 108-115
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Asymmetric and nonlinear impact of attribute-level performance on overall customer satisfaction in the context of car servicing of four European automotive brands in Slovenia
Avtorstvo:Ažman, Slavko | Gomišček, Boštjan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 2 (mar.-apr. 2012), str. 75-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropska politika kakovosti in Slovenija
Avtorstvo:Borko, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 557-564
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od ISO 9000 do TQM - koncept inovativnega poslovanja in evropski model poslovne odličnosti
Avtorstvo:Borko, Mitja
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 165-169
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Laboratory accrediation and participation in external quality assessment schemes : tools to improve the quality of genetic testing services
Avtorstvo:Brewouts, Sarah | Dequeker, Elisabeth | Morris, Michael A.
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 79, št. 4 (apr. 2010), str. 315-321
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proces uspešnega obvladovanja organizacijskih sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 423-430
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modeli kakovosti storitev
Avtorstvo:Cvikl, Helena
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 47, št. 3/4 (2001), str. 310-323
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sestavine kakovosti hotelskih storitev
Avtorstvo:Cvikl, Helena
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 4, št. 7 (dec. 2000), str. 37-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru
Avtorstvo:Čuš, Franc, 1953- | Gomišček, Boštjan | Pauko, Miha
V publikaciji:Pedagoška obzorja - ISSN 0353-1392. - Letn. 27, [št.] 1/2 (2012), str. 172-189
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management kakovosti, Janez Marolt in Boštjan Gomišček
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 1, št. 2 (zima 2006), str. 178
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V vrtincu sprememb : drugačno vodenje: celovito obvladovanje kakovosti : Pierre Jocou, Frederic Lucas
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 10 (dec. 1996), str. 639
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dokumentacija sistema kakovosti
Avtorstvo:Fajfar, Peter, 1968- | Györkös, József
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 6 (jun. 2000), str. 416-421
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezava med ceno in kakovostjo storitev na primeru majhnih namestitvenih ponudnikov
Avtorstvo:Fekonja, Barbara, 1985- | Pisnik, Aleksandra
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 13, [št.] 22 (2013), str. 21-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evaluation of arterial hypertension control in family practice in Slovenia
Avtorstvo:Ferk, Polonca | Leskošek, Branimir | Pajntar, Marjan | Pal, Marjetka, 1981-
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 83, št. 4 (apr. 2014), str. 299-310
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podpora odločanju managementu v procesih vzdrževanja
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Maletič, Damjan, 1979- | Maletič, Matjaž, 1979-
V publikaciji:Vzdrževalec : časopis Društva vzdrževalcev Slovenije - ISSN 1318-2625. - , Št. 137 (okt. 2010), str. 52-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza možnih napak in posledic (FMEA) kot orodje menedžmenta kakovosti v gradbeništvu
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Maletič, Matjaž, 1979- | Podpečan, Manja
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - , Letn. 62 (mar. 2013), str. 54-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The steps of Slovenian organisations on the way to business excellence
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Pibernik, Anja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 5 (sep.-okt. 2011), str. 153-165
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quality competitive advantage of small hotels in Croatia
Avtorstvo:Gržinić, Jasmina | Milohnić, Ines
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 5/6 (2010), str. 44-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba načela vitkosti v javnem sektorju : obveza delati bolje
Avtorstvo:Hines, Peter
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 18-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pet principov vodenja za ustvarjanje kakovosti na področju storitev
Avtorstvo:Ivanuša-Bezjak, Mirjana
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2010), str. 21-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekaj pogledov na management vzdrževanja
Avtorstvo:Jemec, Viktor
V publikaciji:Vzdrževalec : časopis Društva vzdrževalcev Slovenije - ISSN 1318-2625. - , Št. 137 (okt. 2010), str. 58-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenova poslovnih procesov na osnovi zahtev družine standardov ISO 9000:2000
Avtorstvo:Jeraj, Miro
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 9 (nov. 2001), str. 602-608
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje kakovosti
Avtorstvo:Jesenšek, Radivoj
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 44, št. 11/12 (november-december 1992), str. 347-349
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativnost slovenskih malih podjetij
Avtorstvo:Kavaš, Damjan | Stanovnik, Peter
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 45, št. 1/2 (1999), str. 19-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Elektronsko poslovanje v procesu servisnih storitev
Avtorstvo:Kokalj, Rok
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 1 (jan. 2001), str. 29-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spremljanje kakovosti storitev v klicnih centrih
Avtorstvo:Kolar, Iztok | Kolar, Tomaž, 1968-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 3/4 (2007), str. 100-106
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovito obvladovanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah : uvajanje različnih načinov upravljanja procesov
Avtorstvo:Konrad, Edvard
V publikaciji:Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih - ISSN 1318-5160. - Letn. 6, [št.] 4 (2000), str. 74-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:With 8D method to excellent quality
Avtorstvo:Krajnc, Marjanca
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 1, št. 3 (okt. 2012), str. 118-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje kakovosti v malih podjetjih
Avtorstvo:Kralj, Davorin
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 565-568
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od kakovosti k odličnosti: po poti organizacijskega razvoja : Janez Gabrijelčič
Avtorstvo:Kralj, Janko, 1928-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 3 (mar. 1996), str. 184-186
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Improvement of business processes performances through establishment of the analogy : quality management system - human organism
Avtorstvo:Krivokapić, Zdravko, strojnik | Soković, Mirko | Vujović, Aleksandar
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 57, no. 2 (feb. 2011), str. 151-161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj sistema planiranja v založniški dejavnosti
Avtorstvo:Lazarevič, Zlatko | Leskovar, Robert, 1960- | Potkonjak, Petar
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 6 (jun. 2000), str. 426-431
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenske izkušnje pri uvajanju sistema kakovosti po ISO 9000
Avtorstvo:Leskovar-Špacapan, Gabrijela | Pivka, Marjan | Uršič, Duško
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 47, št. 3/4 (2001), str. 296-309
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Taguchi-based and intelligent optimisation of a multi-response process using historical data
Avtorstvo:Majstorović, Vidosav D. | Soković, Mirko | Šibalija, Tatajana
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 57, no. 4 (apr. 2011), str. 357-365
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Processes innovation - a precondition for business excellence
Avtorstvo:Markič, Mirko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 636-642
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Expected service quality measurement in tourism higher education
Avtorstvo:Marković, Suzana, 1969-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 1/2 (2006), str. 86-95
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Measuring service quality in the Croatian hotel industry : a multivariate statistical analysis
Avtorstvo:Marković, Suzana, 1969-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 50, št. 1/2 (2004), str. 27-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Content analysis of hotel guest comment cards : a case study of Croatian hotel industry
Avtorstvo:Marković, Suzana, 1969- | Raspor, Sanja
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 1/2 (2010), str. 65-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Measuring perceived service quality using SERVQUAL : a case study of the Croatian hotel industry
Avtorstvo:Marković, Suzana, 1969- | Raspor, Sanja
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 3 (jesen 2010), str. 195-209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbeno odgovorno ravnanje : 24. Forum odličnosti in mojstrstva, Hotel Šport, 23. maj 2012
Avtorstvo:Miklič, Joža
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 23, št. 3/4 (jul.-sep. 2012), str. 53-56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali podoba hotela in zaznana kakovost storitev ustvarjata zadovoljstvo njegovih gostov?
Avtorstvo:Milfelner, Borut | Mumel, Damijan | Pisnik Korda, Aleksandra, 1972-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 5/6 (2010), str. 36-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaznana vrednost, zadovoljstvo in zvestoba z bančnimi storitvami v Sloveniji
Avtorstvo:Milfelner, Borut | Mumel, Damijan | Pisnik Korda, Aleksandra, 1972-
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 10, [št.] 16 (2010), str. 63-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvodne misli k zborniku člankov o temi "Inoviranje, kakovost in certifikati ISO 9000"
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Uršič, Duško
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 145-148
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza kupcev v procesih obvladovanja kakovosti storitev
Avtorstvo:Ograjenšek, Irena
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 6 [i.e. 7], [št. ]10 (maj 2003), str. 91-96
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem kakovosti čiščenja
Avtorstvo:Orbanić, Josip
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 526-530
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvajanje menedžmenta celovite kakovosti - TQM na Fakulteti za upravo
Avtorstvo:Pečar, Zdravko, 1950-
V publikaciji:Uprava - ISSN 1581-7555. - Letn. 6, št. 3 (okt. 2008), str. 67-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kompetence v kadrovski praksi : Sonja Pezdirc (ur.); skupina avtorjev, GV Izobraževanje, 2005
Avtorstvo:Pezdirc, Marija Sonja
V publikaciji:Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih - ISSN 1318-5160. - Letn. 11, [št.] 2 (2005), str. 111-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali standard ISO 9001 pripomore k boljši organizaciji podjetja?
Avtorstvo:Piskar, Franka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 22-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost kot faktor varnosti v procesu vzdrževanja Premogovnika Velenje
Avtorstvo:Plazar, Slavko, 1955-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 569-574
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv managementa kakovosti na stroške projektov
Avtorstvo:Pšunder, Igor
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 4 (1998), str. 560-565
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost kot osnova proučevanja kakovosti menedžmenta
Avtorstvo:Pušnik, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 3 (15. mar. 1995), str. 143-148+171
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje zaznane kakovosti storitev ISS Servisystem iz Maribora
Avtorstvo:Rajtmajer, Bojan | Savič, Vesna | Snoj, Boris
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 3, št. 5 (dec. 1999), str. 33-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost - pomemben del filozofije podjetja
Avtorstvo:Rekar, Marjan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 510-513
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marketing in kvaliteta iz madžarskega vidika
Avtorstvo:Rekettye, Gabor | Zupančič, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 9/10 (23. dec. 1995), str. 592-598
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2012
Avtorstvo:Rozoničnik, Dominika
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 19, št. 2 (apr. 2013), str. 105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oblikovanje gostinskega proizvoda s pomočjo conjoint analize
Avtorstvo:Sedmak, Gorazd
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 10 (dec. 2004), str. 622-627
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost v Zdravilišču Radenska
Avtorstvo:Svetec, Zoran
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 575-579
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen kakovosti pri uresničevanju vizije podjetja
Avtorstvo:Šega, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 542-550
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah
Avtorstvo:Škafar, Branko
V publikaciji:Anali PAZU - ISSN 2232-416X. - Letn. 2, št. 1 (2012), str. 52-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sinergija 120-tih
Avtorstvo:Štajdohar, Francka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 579-581
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen sistemskega pristopa k vrednotenju kakovosti v zdravstvenem sistemu
Avtorstvo:Štern, Bojanka
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 75, št. 5 (maj 2006), str. 303-308
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali standardizirani procesi v gostinstvu zagotavljajo kakovostne izdelke in storitve?
Avtorstvo:Šuligoj, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 445-450
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodobni sistemi kategorizacij in kakovost v hotelirstvu - mednarodna primerjalna analiza
Avtorstvo:Šuligoj, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 48-A 55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj instrumenta za merjenje razkoraka izvrševanja v hotelirstvu
Avtorstvo:Uran, Maja, 1971-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 2 (feb. 2005), str. 81-88
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost managementa - pogoj za obvladovanje kakovosti
Avtorstvo:Uršič, Duško
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 157-161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The integrative model of management of quality
Avtorstvo:Uršič, Duško
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 4 (1998), str. 573-578
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza ključnih dejavnikov vpliva na zadovoljstvo gostov v različnih kategorijah hotelov
Avtorstvo:Zabukovec Baruca, Petra
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 57, št. 3/4 (2011), str. 16-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management kakovosti v carinski službi
Avtorstvo:Žlogar, Tomaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 531-536
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Politični management - od parcialnih interesov do odgovornega nosilca razvoja države
Avtorstvo:Žurga, Gordana
V publikaciji:Javna uprava - ISSN 1318-2277. - Letn. 47, št. 3/4 (2011), str. 5-30, 254-255
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010