Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Vpliv podjetniške samoučinkovitosti, kreativnosti, izkušenj in socialnih mrež na prepoznavanje poslovnih priložnosti
Avtorstvo:Ahlin, Branka, 1979- | Prodan, Igor
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 54, št. 5/6 (2008), str. 43-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Corporate entrepreneurship performance : Slovenia and Romania
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Scarlat, Cezar
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 3, št. 1 (pomlad 2008), str. 15-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Determinants of profitability of food industry in India : a size-wise analysis_
Avtorstvo:Azhakar, Ramachandran | Deepa, Raju
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 7, no. 2 (summer 2012), str. 111-128, 187
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako doseči kakovost poslovanja v podjetju - pregledni članek
Avtorstvo:Bekrić, Merima, 1991-
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 2, št. 1 (feb. 2013), str. 1-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti : primer predšolske vzgoje
Avtorstvo:Benčina, Jože | Devjak, Srečko, 1947-
V publikaciji:Uprava - ISSN 1581-7555. - Letn. 9, št. 2 (jun. 2011), str. 37-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finančna uspešnost podjetja
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 3, št. 1 (mar. 2010), str. 105-109
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj je EBITDA?
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 4, št. 3 (sep. 2011), str. 77-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Providing the success of Six Sigma by proper project identification and selection : comparison study between Slovenia and the UK
Avtorstvo:Bertoncelj, Andrej | Gošnik, Dušan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 5 (sep.-okt. 2010), str. 224-230
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Best management practices : case of Gorenje
Avtorstvo:Bobinac, Franjo
V publikaciji:Public enterprise : quarterly journal - ISSN 0351-3564. - Vol. 17, no. 1/4 (mar.-dec. 2010), str. 60-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The perspective of business process outsourcing in Slovenian organizations
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 145-150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovation management and an innovative ideas system
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lah, Silvo, 1963-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 1 (jan.-feb. 2011), str. 3-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Performance management - Ahilova peta HR-managementa?
Avtorstvo:Breznik Alfirev, Teja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 59 (jun. 2014), str. 14-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Can information technology be a source of competitive advantage?
Avtorstvo:Breznik, Lidija, 1978-
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 14, no. 3 (2012), str. 251-269
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Velika priložnost
Avtorstvo:Cerar, Miro, 1963-
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 28, št. 24/25 (18. jun. 2009), str. 38-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of the intellectual charm of physicians on the healthcare organizations
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel, 1938-2014 | Marulc, Elena
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 1 (jan.-feb. 2013), str. 29-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost, inovacije, napredek v družinskem podjetju Pekarna Pečjak d.o.o.
Avtorstvo:Filip, Sebastjan
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 20-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Can marketing resources contribute to company performance?
Avtorstvo:Gabrijan, Vladimir | Milfelner, Borut | Snoj, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 1 (jan.-feb. 2008), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistematičnost merjenja marketinškega delovanja v slovenskih podjetjih
Avtorstvo:Golob, Urša, 1977- | Petraš, Špela
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 11, [št.] 18 (2011), str. 63-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upgrading of the management review on the basis of the EFQM excellence model
Avtorstvo:Gomišček, Boštjan | Petrič, Anton, 1967-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 109-119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selection criteria for six sigma projects in Slovenian manufacturing companies
Avtorstvo:Gošnik, Dušan | Hohnjec, Matej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 4 (jul.-avg. 2009), str. 137-143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj I-TRIZ ponuja vodji kakovosti?
Avtorstvo:Halliburton, Cal
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2010), str. 9-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ökonomisch-rechtliche Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit
Avtorstvo:Homolka, Jaroslav
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 5, 39-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogled čez rob krožnika
Avtorstvo:Horvat, Jernej, 1984-
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Letn. 31, št. 367 (dec. 2011), str. 36-37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vidiki uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov v poslovni praksi podjetij, ki poslujejo v tranzicijskih razmerah
Avtorstvo:Hustič, Igor
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 1/2 (2012), str. 72-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uspešni menedžerji udejanjajo spremembe z voditeljstvom
Avtorstvo:Ilgo, Peter
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 17, št. 1 (jan./feb./mar. 2009), str. 38-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezanost nakupnega vedenja organizacij s trženjskimi odnosi na medorganizacijskem trgu
Avtorstvo:Ivančič, Nina, 1987- | Kos Koklič, Mateja
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 13, [št.] 21 (sep. 2013), str.37-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Decision-making information for different levels and hotel performance
Avtorstvo:Ivankovič, Gordana
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 7, no. 2 (jun. 2005), str. 137-156, 161-162
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Advertising effectiveness evaluation and core market turbulence
Avtorstvo:Jančič, Zlatko | Žabkar, Vesna
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 10, [št.] 16 (2010), str. 79-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekateri vidiki vpliva ugleda na uspešnost podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Jeknić, Jelena | Milfelner, Borut | Žabkar, Vesna
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 13, [št.] 21 (sep. 2013), str. 51-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How public relations impact on a company's effectiveness
Avtorstvo:Jerman, Damjana, 1972- | Vukovič, Goran | Završnik, Bruno
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 3 (maj-jun. 2008), str. 91-98
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Development of regional tourism organizations : conditions, expectations and contradictions
Avtorstvo:Juvan, Emil
V publikaciji:Academica turistica - ISSN 1855-3303. - Year 4, no. 1 (jul. 2011), str. 73-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Change Management und Synergie : Beispiel eines ungarischen Unternehmens
Avtorstvo:Kadocsa, György
V publikaciji:MER : revija za management in razvoj = Journal für Management und Entwicklung - ISSN 1408-9343. - Letn. 3, št. 6/7 (2001), str. 5, 42-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Students' perceptions of their business competences and entrepreneurial intention
Avtorstvo:Kakkonen, Marja-Liisa
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 3 (jesen 2011), str. 225-243, 307
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Economic analysis of the cultural and creative industries in Slovenia
Avtorstvo:Kavaš, Damjan, 1970- | Murovec, Nika
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 5/6 (2012), str. 23-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vplivni dejavniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov
Avtorstvo:Kern, Tomaž, 1964- | Urh, Benjamin
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 22, št. 2 (apr./maj/jun. 2014), str. 85-103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje organizacijske kulture in vpliva vodij : kako obvladati "nevidne" dejavnike, ki odločilno vplivajo na uspešnost organizacije
Avtorstvo:Kolar, Roman
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 51 (feb. 2013), str. 52-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dejavniki uspešnosti omrežja povezav med prodajalci in kupci na medorganizacijskem trgu
Avtorstvo:Konda, Iva
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 1/2 (2010), str. 92-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako izkoristiti Linkedln za svoj poslovni uspeh
Avtorstvo:Lazar Lunder, Brigita
V publikaciji:Medijska vzgoja in produkcija - ISSN 1855-3354. - Letn.7, št. 2 (jun. 2014), str. 29-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trikotnik trženja človeških virov in inovacij v najboljših slovenskih zaposlovalcih
Avtorstvo:Makovec Brenčič, Maja | Pfajfar, Gregor | Rašković, Matevž
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 8, [št.] 12 (2008), str. 19-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje uspešnosti poslovanja : ali slovenska podjetja napredujejo?
Avtorstvo:Marc, Mojca, 1975- | Peljhan, Darja | Šobota, Aleksandra | Tekavčič, Metka
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 47, št. 4 (jul.-avg. 2010), str. 671-691
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integracija standardov vodenja v storitvenih organizacijah
Avtorstvo:Markič, Mirko | Peršič, Anton
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 7, št. 3 (jesen 2012), str. 205-220, 271
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of socially responsible reporting on successful corporate operations
Avtorstvo:Markič, Mirko | Peršič, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 2 (mar.-apr. 2013), str. 47-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Procesna organiziranost in zadovoljstvo zaposlenih
Avtorstvo:Markič, Mirko | Verle, Karmen
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 2 (poletje 2010), str. 131-147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merila uspešnosti poslovanja v sodobnem gospodarstvu
Avtorstvo:Megušar, Alojzij | Tekavčič, Metka
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2008), str. 459-479
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinki poslovnih strategij v kontekstu globalizacije
Avtorstvo:Mesner-Andolšek, Dana | Štebe, Janez
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, posebna št. (dec. 2014), str. 360-392, 424-425
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetniki in direktorji : družinski portret - družinska dinamika, jezik in načini učinkovitega pogovora
Avtorstvo:Milo, Tamar | Yaffe-Yanai, Orenia | Yanai, Dov
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 52 (apr. 2013), str. 24-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled in izboljševanje organizacijske učinkovitosti : kako povečati interno učinkovitost in racionalizirati poslovanje
Avtorstvo:Mlakar, Peter, 1955-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 57 (feb. 2014), str. 14-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of economic growth on the dynamics of enterprises : empirical evidence for Slovenia's non-agricultural sector
Avtorstvo:Močnik, Dijana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 4 (jul.-avg. 2010), str. 154-164
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovation and communication as dimensions of the marketing culture : their influence on financial performance in Slovenia's insurance and construction industries
Avtorstvo:Moretti, Melita | Postružnik, Natalija
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 1/2 (2012), str. 35-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The impact of management control systems - strategy interaction on performance management : a case study
Avtorstvo:Peljhan, Darja | Tekavčič, Metka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 5 (sep.-okt. 2008), str. 174-184
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovation and creative destruction : at the centennial of Schumpeter's theory and its dialectics
Avtorstvo:Pichler, Hanns
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 5/6 (2010), str. 52-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Usmerite svoje podjetje na zmagovito pot : od zemljevida konkurenčnosti do dinamične poslovne uspešnosti
Avtorstvo:Pintar, Matej Gal | Štempihar, Aleš | Zupan, Andrej, 1986- | Žezlina, Janez
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 11, št. 55 (okt. 2013), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:From technical and cost efficiency to exporting : firm level data from Slovenia
Avtorstvo:Pušnik, Ksenja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 12, no. 1 (2010), str. 1-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen intelektualnega kapitala v Revozu, d.d.
Avtorstvo:Rebselj, Nina
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 57, št. 5/6 (2011), str. 84-87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Financiranje podjetniških mrež s tveganim kapitalom
Avtorstvo:Robnik, Lidija
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 1, št. 2 (zima 2006), str. 145-157
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv različnosti vrhnjega managementa na uspešnost podjetja : raziskava med člani slovenskih uprav in upravnih odborov
Avtorstvo:Rus, Sara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 12, št. 59 (jun. 2014), str. 55-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza vpliva čustvene inteligence zaposlenih na uspešnost delovanja organizacije
Avtorstvo:Ružman, Robert | Vukasovič, Tina
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 8, št. 3 (jesen 2013), str. 233-250, 268
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjanje odgovornih partnerstev v turizmu
Avtorstvo:Spitzer, Ana
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 1, št. 2 (jun. 2012), str. 50-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:S ciljno usmerjenimi programi teambuildinga do večje učinkovitosti zaposlenih
Avtorstvo:Stanić, Vesna
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 369 (feb. 2012), str. 52-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovni model BESORC (business exellence and social responsibility company) : pot iz krize, ohranjanje naravnega okolja in zmanjševanje razlik med ljudmi v svetu
Avtorstvo:Škafar, Branko
V publikaciji:Anali PAZU - ISSN 2232-416X. - Letn. 3, št. 1 (2013), str. 34-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:State of vision development in Slovenian companies
Avtorstvo:Toman, Vojko
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 1 (may 2014), str. 17-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nasprotja osebne odličnosti, ki še vedno omogočajo poklicno odličnost človeka
Avtorstvo:Turk, Ivan, 1930-
V publikaciji:Revizor : revija o reviziji - ISSN 0353-7935. - Letn. 20, št. 1 (feb. 2009), str. 7-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj razumevanja uspešnosti pri nas
Avtorstvo:Turk, Ivan, 1930-
V publikaciji:Revizor : revija o reviziji - ISSN 0353-7935. - Letn. 21, št. 5 (okt. 2010), str. 74-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Success factors of asymmetric connections : example of large Slovenian enterprises
Avtorstvo:Vračar, Viktor
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 3, no. 2 (nov. 2014), str. 51-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalni model strateškega repozicioniranja blagovne znamke
Avtorstvo:Vukasovič, Tina, 1975-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 3 (jesen 2009), str. 259-280
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Linking resource-based strategies to costumer-focused performance for professional services : a structural equation modelling approach
Avtorstvo:Wu, Ming-Lu
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 2, iss. 2 (2013), str. 165-184, 269
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010