Rezultati iskanja
 
12
Članki
Naslov:Giving-up management system certification : a potential early warning signal?
Avtorstvo:Alič, Milena
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 2 (mar.-apr. 2012), str. 59-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uveljavitev modela družbene odgovornosti v računovodstvu in njegove pojavne oblike
Avtorstvo:Ambrožič, Borut, 1970- | Petkovič, Dejan
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 3, št. 1 (mar. 2010), str. 43-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Why European subordinates trust their managers
Avtorstvo:Andersen, Jon Aarum | Kovač, Jure, 1959-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 6 (nov.-dec. 2012), str. 300-309
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Materiality analysis for CSR reporting in Spanish SMEs
Avtorstvo:Ángeles Fernández-Izquierdo, María | Escrig-Olmedo, Elena | Ferrero-Ferrero, Idoya | Jesús Muñoz-Torres, María | León-Soriano, Raúl | Rivera-Lirio, Juana María
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 1, iss. 2 (2012), str. 231-250, 253
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biti dober korporativni državljan pomeni konkurenčno prednost
Avtorstvo:Armistead, Ken | Rečnik, Maja
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 383 (apr. 2013), str. 58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Perceived factors and obstacles to cognitive schema change during economic crisis
Avtorstvo:Arzenšek, Ana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 137-144
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje finančnih tveganj
Avtorstvo:Aver, Boštjan
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 2 (dec. 2012), str. 37-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena odgovornost podjetij je izziv prihodnosti
Avtorstvo:Baćović-Dolinšek, Olivera | Dolinšek, Rajko
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 389 (nov. 2013), str. 50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Data envelopment analysis - basic models and their utilization
Avtorstvo:Baggia, Alenka | Martić, Milan | Novaković, Marina S.
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. 37-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena odgovornost kot del poslovne strategije
Avtorstvo:Bajc, Zvezdana | Božič, Rasto
V publikaciji:Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja - ISSN 0353-6750. - Letn. 24, št. 1/2 (jan.-apr. 2013), str. 69-76
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Značilnosti in pomen obvladovanja tveganja v slovenskih podjetjih
Avtorstvo:Berk Skok, Aleš
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 51, št. 3/4 (2005), str. 37-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizational mental map and conative competences
Avtorstvo:Bertoncelj, Andrej | Kovač, Darko, 1957-2009
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 4 (jul.-avg. 2008), str. 127-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Entrepreneurial conative component of competences : the case of Slovenia
Avtorstvo:Bertoncelj, Andrej | Kovač, Darko, 1957-2009 | Meško, Maja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 6 (nov.-dec. 2010), str. 247-256
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga učinkovitega komuniciranja pri obvladovanju poslovnih tveganj
Avtorstvo:Bežnik, Mirjam
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 5 (nov. 2013), str. 49-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trajnostno poročanje podjetij
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Fink Babič, Sonja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 1 (jan.-feb. 2012), str. A 14-A 26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza vpliva dejavnikov izbire metod spreminjanja na evolucijsko spreminjanje gradbenih podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Friedl, Peter
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 4 (jul.-avg. 2008), str. A181-A190
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen marketinške kulture za ugled podjetja
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Moretti, Melita
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 5 (sep.-okt. 2011), str. A 168-A 179
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv konteksta organizacije na razlikovalne delovne kompetence
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Podreka, Ramon
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 2 (mar.-apr. 2010), str. A89-A100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv razvoja kontekstualnega znanja na razlikovalne kompetence
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Podreka, Ramon
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 2 (poletje 2010), str. 163-177
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biti etičen in hkrati biti učinkovit - zahtevna naloga na kadrovskem področju
Avtorstvo:Boštjančič, Eva | Cigan, Bojan
V publikaciji:Panika : širimo psihološka obzorja - ISSN 1318-8747. - Letn. 15, št. 2 (jun. 2011), str. 28-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Karierni sistem v Slovenski vojski
Avtorstvo:Bratušek, Boris
V publikaciji:Bilten Slovenske vojske - ISSN 1580-1993. - 11, št. 4 (dec. 2009), str. 37-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv inovativnosti v odnosu kupec - dobavitelj na konkurenčno prednost
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lenarčič, Božidar
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 1, št. 3 (okt. 2012), str. 95-105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Energetski naboj vašega podjetja : rezultati nacionalne raziskave in primerjava z letom 2006
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 9, št. 43 (okt. 2011), str. 48-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osebna blagovna znamka : nemogoče je, da ne bi postali to, kar drugi mislijo o vas
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 35 (jun. 2010), str. 10-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga coachinga pri ustvarjanju organizacijske energije : ustvarjanje energije z zunanjo integracijo in notranjo dezintegracijo
Avtorstvo:Brečko, Daniela
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 50 (nov. 2012), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenos novosti v prakso (difuzija inovacij) kot orodje vodenja : pospeševanje inovacijskih procesov med sodelavci
Avtorstvo:Brumec Martinčič, Manja, 1966-
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 33 (feb. 2010), str. 54-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stanje menedžmenta poslovnih procesov v slovenskih organizacijah ter vloga organizacijske kulture pri privzemanju MPP
Avtorstvo:Buh, Brina | Indihar Štemberger, Mojca
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 22, št. 2 (apr./maj/jun. 2014), str. 76-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen voditeljstva v procesu obvladovanja sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 39-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Spremembe so pomemben del mojega življenja"
Avtorstvo:Cowden, Patrick D. | Marolt, Karolina
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 386 (jul. 2013), str. 32-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zadovoljni zaposleni - varno podjetje
Avtorstvo:Čaleta, Denis
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 8 (dec. 2014), str. 20-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen zavedanja o vlogi korporativne varnosti v energetskem sistemu
Avtorstvo:Čaleta, Denis | Košorok, Blaž
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 6 (mar. 2014), str. 5-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okvirni postopek za večkriterijsko odločanje
Avtorstvo:Čančer, Vesna
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 5 (sep.-okt. 2007), str. A160-A167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The environmental creditworthiness assessment methodology
Avtorstvo:Čančer, Vesna | Knez-Riedl, Jožica | Rebernik, Miroslav
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 59, št. 1/2 (2013), str. 66-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen osnov konkurenčne prednosti podjetja v skladu s šolo na temelju znanja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 6 (jun. 2006), str. 386-392
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv temeljnih značilnosti podjetja na relevantnost osnov in oblik konkurenčne prednosti
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 6 (jun. 2005), str. 287-294
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How competitive advantage influences firm performance : the case of Slovenian firms
Avtorstvo:Čater, Tomaž | Pučko, Danijel
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 7, no. 2 (jun. 2005), str. 119-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jezik stroke za povečanje delovne učinkovitosti človeških virov
Avtorstvo:Čeh, Živa
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 7 (sep. 2006), str. 441-445
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Planiranje izobraževanja in menedžment sprememb
Avtorstvo:Černetič, Metod | Dečman Dobrnjič, Olga
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 8 (okt. 2006), str. 475-481
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena ekonomija in socialno podjetništvo
Avtorstvo:Česen, Tanja
V publikaciji:Gospodarska gibanja - ISSN 0351-0360. - , Št. 446 (apr. 2012), str. 31-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakaj je družbena odgovornost "vroča"?
Avtorstvo:Čuš, Igor | Divjak, Marko, 1982- | Ritlop, Tomaž M.
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 374 (jul. 2012), str. 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Does a foreign subsidiary's network status affect its innovation activity? : evidence from post-socialist economies
Avtorstvo:Damijan, Jože, 1967- | Kostevc, Črt | Rojec, Matija
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 12, no. 3 (2010), str. 167-194
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Profesionalizacija procesa managementa : študija primera kmetije Pustotnik
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Peterlin, Judita
V publikaciji:Moje podeželje : strokovna revija za razvoj podeželja - ISSN 1855-9204. - Letn. 5, št. 9 (mar. 2014), str. 4-5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Information technology for management and promotion of sustainable cultural tourism
Avtorstvo:Domšić, Lana | Valčić, Marija
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol.36, no. 2 (jun. 2012), str. 131-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomembnost ugotavljanja pravilnih vzrokov za nastanek podjetniške krize
Avtorstvo:Dubrovski, Drago
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 5, št. 1 (pomlad 2010), str. 37-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nasledstvo v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji
Avtorstvo:Duh, Mojca | Rebernik, Miroslav | Tominc, Polona
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 590-599
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Whither economics? : a checklist for change
Avtorstvo:Dyck, Robert G., 1930-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 57, št. 3/4 (2011), str. 3-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Beyond identity washing : corporate social responsibility in an age of skepticism
Avtorstvo:Elving, Wim | Vuuren, Mark van
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 10, [št.] 17 (2011), str. 49-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model merjenja uspešnosti v javni upravi
Avtorstvo:Fajfar, Peter, 1968- | Gamberger, Petra | Kožman, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 583-589
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odločitveni model za izbiro medija pri izvajanju odnosov z javnostmi
Avtorstvo:Ferjan, Marko, 1964- | Kozjek, Tatjana, 1980- | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 1 (jan. 2007), str. 65-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje kompetenc - metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi
Avtorstvo:Fesel Kamenik, Maja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 45 (feb. 2012), str. 90
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga inovativnosti pri trajnostnem razvoju
Avtorstvo:Fink Babič, Sonja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 5 (maj 2006), str. 314-320
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Personality: blessing or course? : the entrepreneur's path from personal to leadership competencies
Avtorstvo:Forster, Michael, management | Parrer, Philipp | Wöss, Nina Maria
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 46, no. 5 (sep.-oct. 2013), str. 221-232
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv marketinških virov na delovanje organizacij
Avtorstvo:Gaber, Borut | Gabrijan, Vladimir | Milfelner, Borut | Snoj, Boris
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 51, št. 5/6 (2005), str. 92-103
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali smo pripravljeni na spremembo?
Avtorstvo:Godina Košir, Ladeja | Green, Josephine, podjetnica
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 383 (apr. 2013), str. 26-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Towards an institutional view of mapping corporate social responsibility meanings
Avtorstvo:Golob, Urša, 1977-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 1573-1583, 1710
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Potrošnik in komuniciranje družbene odgovornosti : pogled skozi perspektivo ustvarjanja smisla
Avtorstvo:Golob, Urša, 1977- | Juhart, Špela, 1985-
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 11, [št.] 18 (2011), str. 55-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja : kako pomembna je za slovensko javnost?
Avtorstvo:Golob, Urša, 1977- | Kline, Miro
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 10, [št.] 16 (2010), str. 49-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenia : CSR as a luxury in tough economic times
Avtorstvo:Golob, Urša, 1977- | Podnar, Klement | Stanojević, Miroslav
V publikaciji:Str. 135-150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Economic efficiency during the transition : the case of Ukraine
Avtorstvo:Goncharuk, Anatoliy G.
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 3/4 (2006), str. 110-114
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An intelligent decision support system (IDSS) for public decisions using system dynamics and case based reasoning (CBR)
Avtorstvo:González, Carina S. | Legna Verna, Carlos A.
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 530-535
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Treading the risks in international management
Avtorstvo:Gore, Amol | Kess, Pekka
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 3, iss. 1 (2014), str. 125-141, 146
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Managerske kompetence delavcev v turizmu
Avtorstvo:Gorenak, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 56-A 63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje popolne odgovornosti kot pot do celovitega vodenja podjetja
Avtorstvo:Gorenak, Štefka | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 1/2 (2010), str. 22-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijski podjetniški inkubatorji - orodje za pospeševanje razvoja regijskih gospodarstev
Avtorstvo:Gorup, Stojan
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 16, št. 1 (apr. 2013), str. 10-17, 40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odgovornost korporativno varnostnega menedžerja
Avtorstvo:Gostič, Štefan
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 8 (dec. 2014), str. 16-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izziv coachinga: veliko vodij, premalo voditeljev?
Avtorstvo:Gruban, Dejan
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 50 (nov. 2012), str. 16-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Najboljša naložba v varnost so zadovoljni zaposleni
Avtorstvo:Habbe, Jure
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 7 (jun. 2014), str. 21-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trust within interfirm cooperation : a conceptualization
Avtorstvo:Hatak, Isabella | Rössl, Dietmar
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 56, št. 5/6 (2010), str. 3-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobra dela delujejo! : mmarketing z nammenom
Avtorstvo:Hessekiel, David | Kruhar, Simona, 1976- | Šverko, Bojan
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 389 (nov. 2013), str. 58-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali je poslovna uspešnost malih podjetij povezana s številom aktivnosti marketinškega komuniciranja?
Avtorstvo:Hočevar, Nina, 1974- | Mumel, Damijan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 1/2 (2006), str. 59-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Outline of implemented eco-innovation activities : the case of clusters of South Eastern European region
Avtorstvo:Hojnik, Jana | Lipnik, Aleš, 1964- | Ruzzier, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 4 (nov. 2014), str. 267-280
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tudi družbena odgovornost podjetij sledi procesom globalizacije
Avtorstvo:Howitt, Richard | Žaucer, Barbara
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 347 (apr. 2010), str. 54-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena odgovornost z ustvarjalnim sodelovanjem namesto neoliberalne krize
Avtorstvo:Hrast, Anita | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, jubilejna št. (okt. 2011), str. 1288-1311, 1391
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A new model for renewal of business processes in innovative enterprises
Avtorstvo:Hustič, Igor
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 55, št. 5/6 (2009), str. 20-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Some of the main factors of innovative renewal of companies' operations
Avtorstvo:Hustič, Igor | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 43, št. 6 (nov.-dec. 2010), str. 238-246
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Estimating beta of Viet Nam listed public utilities, natural gas and oil company groups during and after the financial crisis 2007-2011
Avtorstvo:Huy, Dinh Tran Ngoc
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 15, no. 1 (2013), str. 57-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model za izbiro ponudnika spletne trgovine
Avtorstvo:Jančar, Sabina
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. A 81-A 91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A treatise on corporate social responsibility non-communication
Avtorstvo:Jančič, Zlatko
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 48, št. 6 (nov.-dec. 2011), str. 1562-1572, 1710
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zavedanje lastnih slabosti je prvi korak na poti odličnosti vodenja
Avtorstvo:Janković, Vesna, 1969-
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 1, št. 2 (jun. 2012), str. 73-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Systemic outlook in technology-management trends of best technology/ICT companies
Avtorstvo:Jemala, Marek
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 46, št. 4 (jul.-avg. 2013), str. 143-156
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Relation between entrepreneurial curiosity and entrepreneurial self-efficacy : a multi-country empirical validation
Avtorstvo:Jeraj, Mitja, ekonomist | Marič, Miha
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 46, no. 6 (nov.-dec. 2013), str. 264-273
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Soodvisnost med posedovanjem kompetenc in področjem izobraževanja
Avtorstvo:Jereb, Eva | Strugar, Nina | Žnidaršič, Anja, 1981-
V publikaciji:Pedagoška obzorja - ISSN 0353-1392. - Letn. 27, [št.] 3/4 (2012), str. 151-169
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetniška kultura in organizacijska klima v izbranem podjetju
Avtorstvo:Jevšnik, Mateja, 1978-
V publikaciji:Informacijski bilten : bilten strokovnih informacij Gorenja - ISSN 1408-7197. - Letn. 21, št. 1/2 (jan./feb. 2012), str. 20-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Družbena odgovornost je zaveza podjetja skupnosti, v kateri deluje : Ardi Kolah, strokovnjak s področja sponzorstev ...
Avtorstvo:Jezeršek Turnes, Jadranka | Kolah, Ardi
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 354 (nov. 2010), str. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Avtorstvo:Jurančič, Iztok
V publikaciji:Medijska preža : bilten za opazovanje medijev = media watch newsletter - ISSN 1580-8386. - , [Št.] 39 (maj 2011), str. 5-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cilj sheme EMAS je spodbujati nenehne izboljšave pri okoljski uspešnosti organizacij
Avtorstvo:Kaker, Blanka
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 4-5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Korporativna varnost temelj za uspešno upravljanje podjetja
Avtorstvo:Kandžič, Aljoša | Loborec, Igor
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 5 (nov. 2013), str. 21-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje tveganj skozi perspektivo Pošte Slovenije
Avtorstvo:Kandžič, Aljoša | Novak, Boris, 1963- | Štampfer, Mitja, 1977-
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 2 (dec. 2012), str.13-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenos znanstvenih spoznanj v prakso kot pomembna paradigma bolj učinkovitega obvladovanja tveganj
Avtorstvo:Kandžič, Aljoša | Podbregar, Iztok
V publikaciji:Korporativna varnost - ISSN 2232-6170. - , Št. 5 (nov. 2013), str. 11-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emocije in integrativni proces vodenja
Avtorstvo:Kanjuo-Mrčela, Aleksandra | Vrčko, Tanja
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 44, št. 3/4 (maj-avg. 2007), str. 461-480
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Laž in laganje : pomen, zaznavanje in vloga v managementu
Avtorstvo:Karačić, Marija
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 1 (pomlad 2009), str. 71-83
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management competencies and organizational performance in CEE : a comparison of Slovenia and Austria
Avtorstvo:Kasper, Helmut, 1948- | Kovač, Jure, 1959- | Mühlbacher, Jürgen | Šparl, Petra | Žnidaršič, Anja, 1981-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 46, no. 5 (sep.-oct. 2013), str. 214-220
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konceptualni model vpliva notranjega brandinga na ustvarjalne presežne vrednosti za porabnike
Avtorstvo:Kaše, Robert, 1978- | Konečnik Ruzzier, Maja | Terglav, Katja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Letn. 15, posebna št. (2013), str. 97-118
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje okoljskih podatkov in kazalnikov v Mercator, d.d.
Avtorstvo:Kavkler, Lučka
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stalne izboljšave, inovativnsot in organizacijska kultura za poslovno odličnost : temeljna načela odličnosti EFQM
Avtorstvo:Kern Pipan, Karmen
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 46 (apr. 2012), str. 21-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj nas uči kriza?
Avtorstvo:Kiauta, Marko
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Jun. 2011), str. 33-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakaj meriti zadovoljstvo zaposlenih in strank?
Avtorstvo:Klemen, Primož
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2011), str. 22-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation based group learning
Avtorstvo:Kljajić Borštnar, Mirjana | Kljajić, Miroljub | Rajkovič, Vladislav | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 239-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:System dynamics model of the Canary Islands for strategic public decisions support
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Legna Verna, Carlos A. | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 508-518
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The development of sugar beet production and processing simulation model : a system dynamics approach to support decision-making processes
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Pažek, Karmen | Rozman, Črtomir | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 2 (may 2014), str. 99-105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010