Rezultati iskanja
 
1234
Članki
Naslov:A best practice model for useful suggestions management
Avtorstvo:Ahlin, Branka, 1979- | Prodan, Igor
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 2 (mar.-apr. 2008), str. 50-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarstveniki, zakladniki, voditelji : pojmovanje vodenja in organizacije managerjev v vzhodnonemškem procesu transformacije - tipologija
Avtorstvo:Alt, Ramona | Perčič, Tone, 1954-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 1 (jan. 2000), str. 51-57Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 2 (feb. 2000), str. 133-141
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinkovita izraba virov v delovni skupini
Avtorstvo:Ambrož, Milan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 5 (maj 1999), str. 255-265
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inoviranje organizacijske kulture v javnem zavodu
Avtorstvo:Ambrož, Milan | Bratkovič Veselko, Elsa
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 1 (jan. 2004), str. 16-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Benchmarking v Sloveniji
Avtorstvo:Antončič, Boštjan
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 34, št. 5 (sep.-okt. 1997), str. 835-848
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kvalitativna analiza nasprotij med prodajalci in inženirji v poslovni enoti z vidika Foucaultove moči in znanja
Avtorstvo:Antončič, Boštjan | Zorn, Otmar
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 42, št. 1 (jan.-mar. 2005), str. 5-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Disemination of organizational values, mission and vision : an examination among contact personnel
Avtorstvo:Arzenšek, Ana | Musek Lešnik, Kristijan
V publikaciji:Psihološka obzorja - ISSN 1318-1874. - Letn. 17, suppl. (2008), str. 54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateški komunikacijski management
Avtorstvo:Ašanin Gole, Pedja
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 35, št. 4 (jul.-avg. 1998), str. 597-612
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Research on life objective structures of managers and entrepreneurs in Serbia
Avtorstvo:Atanasković, Predrag | Djordjević, Dejan | Nikolić, Milan, 1971- | Sajfert, Zvonko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 2 (mar.-apr. 2009), str. 44-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj človeških virov v lesarskih podjetjih vzhodne Slovenije - empirična situacijska analiza
Avtorstvo:Ažman, Rozi
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 56, št. 5 (maj 2004), str. 166-171
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski magistrski študij za celovito upravljanje kakovosti
Avtorstvo:Baeuerle, Thomas | Kaltnekar, Zdravko | Zink, Klaus J.
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 4 (apr. 1996), str. 213-217
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integrirane marketinške komunikacije - odgovor na spremenjeno naravo marketinga in družbe
Avtorstvo:Balažič, Toni
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 4, št. 6 (jun. 2000), str. 51-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Študentsko vrednotenje predmeta "Teorija odločanja in kvantitativne metode" na Fakulteti za turistični in hotelski management v Opatiji
Avtorstvo:Baldigara, Tea | Brajdić, Igor
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 231-241
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posebni vidiki podjetniškega managementa v pogojih stečaja
Avtorstvo:Bařinová, Dagmar
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 4 (apr. 2004), str. 257-258
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Social responsibility and professional ethics in management : some empirical evidences at country levels
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1854-6935. - Vol. 10, no. 4 (Winter 2012), str. 361-377, 420-421
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skupinskodinamične zakonitosti vodenja : socialna motivacija
Avtorstvo:Bečaj, Janez
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - 6, št. 30/31 (oktober 1996), str. 56-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovni plan kot instrument temeljnega planiranja
Avtorstvo:Belak, Janko | Mugler, Josef | Neubauer, Herbert
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Let. 27, št. 8/10 (1993), str. 20-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management ter taktično in operativno planiranje v podjetju
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 1/2 (1993), str. 124-133
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scenarij in metoda scenarija v podjetju
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Let. 26, št. 8/10 (1992), str. 38-43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vključevanje Kraljevega modela vodenja politike podjetja v evropske modele integralnega managementa
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 5/6 (1997), str. 419-429
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetniško planiranje kot orodje za uveljavitev celovite kakovosti
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946- | Kajzer, Štefan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 3/4 (1993), str. 205-212
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerjava nekaterih evropskih modelov politike podjetja in managementa z domačimi dosežki
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946- | Kajzer, Štefan
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Let. 27, št. 8/10 (1993), str. 43-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management na Slovenskem - zgodovinska tema
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 10 (dec. 1997), str. 563
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moraliziranje poslovodenja
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 1 (jan. 2000), str. 65
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustanavljanje managerskih šol
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 3 (mar. 1997), str. 179
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogled naprej : percepcija prihodnosti vodilnih menedžerjev najuspešnejših slovenskih podjetij
Avtorstvo:Berginc, Dario
V publikaciji:Izzivi managementu - ISSN 2350-5435. - Letn. 1, št. 2 (okt. 2014), str. 5-11, 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje odnosov : prispevek k interdisciplinarnosti trženjske znanosti
Avtorstvo:Berginc, Dario
V publikaciji:Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje - ISSN 1408-1652. - Letn. 6 [i.e. 7], [št. ]10 (maj 2003), str. 31-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski menedžment in organizacijska etika
Avtorstvo:Berlogar, Janko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 4 (apr. 1999), str. 205-214
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrednote in načini vodenja managerjev
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Jesenko, Jože | Kovač, Jure, 1959-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 5 (maj 1999), str. 245-254
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računalniški model samoevalvacije v procesu načrtovanja kariere
Avtorstvo:Bernik, Mojca, 1974- | Rajkovič, Vladislav | Ramšak-Pajk, Jožica
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 8 (okt. 2003), str. 525-531
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:E-poslovanje kot del poslovne strategije podjetja
Avtorstvo:Bešlagič, Edvard
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 3 (mar. 2001), str. 160-161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vplivne skupine udeležencev v slovenski prehrambeni panogi
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Rusjan Figelj, Roland
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 4 (jul.-avg. 2008), str. A191-A198
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje in upravljanje ladijskih projektov
Avtorstvo:Bistričić, Ante
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 2 (feb. 1997), str. 110-117
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razsežnosti in pomen organizacijske kulture
Avtorstvo:Bistričić, Ante
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 2 (feb. 2005), str. 98-101
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekološka strategija vodenja podjetja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 45, št. 3 (marec 1993), str. 53-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacije pri vodenju podjetja in gospodarjenju v njem
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 48, no. 6 (jun. 1996), str. 169-173
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sem lahko dober manager ali celo vodja?
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 50, št. 5 (maj 1998), str. 125-132
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slogi vodenja podjetja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 49, no. 9 (sep. 1997), str. 245-251
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strateško vodenje podjetja : Mladim podjetnikom na pot
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 44, št. 7/8 (julij-avgust 1992), str. 221-229
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tudi s standardi do boljšega vodenja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 6 (jun. 2001), str. 353-356
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodologija za pripravo poslovne strategije
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942- | Hudavernik, Janez
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 4 (april 1994), str. 88-94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacija stroškov za izbor sistemov za proizvodnjo oken
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942- | Potočnik, Andrej, 1978-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 53, št. 1-2 (jan.-feb. 2001), str. 4-9Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 53, št. 3 (mar. 2001), str. 56-63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do uspešnega in humanega vodstva?
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942- | Rihtar, Ana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 457-460
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacija stroškov za izbor fleksibilnih proizvodnih sistemov
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942- | Rihtar, Ana
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 51, št. 11 (nov. 1999), str. 341-344
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimale Interaktionen in Kooperationen - Grundlagen, Erfolgsfaktoren und Gestaltungsempfehlungen
Avtorstvo:Blecker, Thorsten
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 46, št. 1 (2000), str. 19-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Comparative analysis of e-business implementation critical success factors
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Deželak, Zdenko, 1979- | Sternad, Simona
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 3 (mar. 2006), str. 169-175
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijska preobrazba podjetij storitvene dejavnosti
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Lesjak, Dušan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 572
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V katero smer gre teorija integriranega sistema managementa
Avtorstvo:Bobrek, Miroslav | Soković, Mirko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 10 (dec. 2004), str. 606-613
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okoljski menedžment v bankah
Avtorstvo:Bogdanović, Saša
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 45, št. 3/4 (1999), str. 299-317
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Večparametrski odločitveni modeli
Avtorstvo:Bohanec, Marko, 1958- | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 7 (15. sep. 1995), str. 427-439
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Operativni management : knjiga skupine avtorjev, uredil Jože Florjančič
Avtorstvo:Bohinc, Rado, 1949- | Toplak, Ludvik
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 6 (15. jun. 1995), str. 380-381
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj in izzivi zdravstvenega menedžmenta
Avtorstvo:Bola Natek, Aleksandra
V publikaciji:Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije - ISSN 1318-0193. - Leto 24, št. 2 (feb. 2015), str. 29-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model formiranja organizacije za 21. stoletje
Avtorstvo:Bošković, Desimir
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 5 (maj 1999), str. 278-282
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modeli odločanja v storitvenih dejavnostih
Avtorstvo:Bošković, Desimir
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 2 (feb. 1999), str. 89-93
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vse poti vodijo k --- zaupanju
Avtorstvo:Božič Blagajac, Petra
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 33, št. 382 (mar. 2013), str. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenova sodelovanja
Avtorstvo:Božič, Marja
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 3, št. 3 (1995), str. 25-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistična analiza študentskega odnosa do poslovnega odločanja
Avtorstvo:Brajdić, Igor
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 10 (dec. 2004), str. 614-621
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The link between categories of intelligence, types of decision-making and management levels in the hotel industry
Avtorstvo:Brajdić, Igor
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 2 (feb. 2002), str. 107-113
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Logistik als Kernfähigkeit des Krisenmanagements in kroatischen Handelsunternehmen
Avtorstvo:Brčić-Stipčević, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 4 (1998), str. 453-459
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O etiki in morali slovenskih menedžerjev
Avtorstvo:Brumen, Karmen | Ferjan, Marko, 1964-
V publikaciji:Socialno delo - ISSN 0352-7956. - Letn. 41, št. 3/4 (jun./avg. 2002), str. 149-159
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Human resource management (HRM) je ključni proces pri vpeljavi TQM
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 9 (nov. 1996), str. 514-520
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prenova poslovnega procesa v industriji
Avtorstvo:Bukvič, Vladimir | Gaberc, Stanko | Kovačič, Andrej, 1948-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 3, št. 2 (1995), str. 11-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Usklajevanje delovnih in družinskih zahtev: primerjava med managerji v policiji in v zasebnem sektorju
Avtorstvo:Butinar, Jure | Lobnikar, Branko | Pagon, Milan
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 7, št. 3 (nov. 2005), str. 215-226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistemski prikaz 12 člankov o ustvarjalnosti, inovativnosti in kakovosti
Avtorstvo:Cigan, Damjan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 1/2 (1994), str. 192-207
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model komunikacijskega sistema sodobne organizacije
Avtorstvo:Colnar, Marko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 5 (maj 2000), str. 336-341
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijsko učenje
Avtorstvo:Colnar, Tadeja | Dimovski, Vlado
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 36, št. 5 (sep.-okt. 1999), str. 701-722
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Možnosti vključevanja integriranega varstva okolja v optimizacijski model poslovnega procesa
Avtorstvo:Čančer, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 5/6 (1998), str. 685-698
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primer poslovne igre v našem gospodarskem prostoru
Avtorstvo:Čančer, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 3/4 (1993), str. 246-250
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simuliranje optimalnega odločanja s poslovnimi igrami
Avtorstvo:Čančer, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 578
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presojanje bonitete poslovnih partnerjev z metodologijo AHP
Avtorstvo:Čančer, Vesna | Knez-Riedl, Jožica | Podgornik, Rok
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 49, št. 3/4 (2003), str. 286-301
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba računalniških programov za optimizacijo poslovanja
Avtorstvo:Čančer, Vesna | Meško, Ivan
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 2, št. 2 (1994), str. 5-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management znanja kot pripomoček za razvijanje konkurenčne prednosti podjetja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 35, št. 1 (2001), str. 76-85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativnost managementa v Sloveniji
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 3 (mar. 1997), str. 125-133
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dijaški domovi v Sloveniji v odnosu do intelektualnega kapitala : raziskava
Avtorstvo:Černetič, Metod | Dečman Dobrnjič, Olga
V publikaciji:Iskanja : vzgoja prevzgoja - ISSN 0352-3233. - Leto 26, št. 29/30 (jan. 2008), str. 17-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija in organizacijske strukture dijaškega doma
Avtorstvo:Černetič, Metod | Dečman Dobrnjič, Olga | Rožman, Zdenko
V publikaciji:Iskanja : vzgoja prevzgoja - ISSN 0352-3233. - Leto 26, št. 29/30 (jan. 2008), str. 109-114
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza vplivnih udeležencev projekta
Avtorstvo:Česen, Andrej, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 4 (apr. 1997), str. 222-226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Denarni in finančni tokovi projekta v projektno usmerjeni organizaciji
Avtorstvo:Česen, Andrej, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 31, št. 5 (maj 1998), str. 297-306
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekateri vidiki kalkuliranja projektov v projektno usmerjenem podjetju
Avtorstvo:Česen, Andrej, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 3 (mar. 1996), str. 129-134
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Projektni management (PM) - nekateri vidiki za izbor programskega orodja
Avtorstvo:Česen, Andrej, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 4 (14. apr. 1995), str. 238-242
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Internacionalizacija preko strateških povezav in enakopravnost partnerjev
Avtorstvo:Česen, Tina | Jaklič, Marko, 1962-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 1/2 (1996), str. 111-125
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinkovit management zalog - pomemben strateški cilj podjetja
Avtorstvo:Čižman, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 242-249
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija in menedžment v invalidskih podjetjih v Sloveniji
Avtorstvo:Čufer, Anka | Ovsenik, Marija
V publikaciji:Socialno delo - ISSN 0352-7956. - Letn. 41, št. 3/4 (jun./avg. 2002), str. 173-181
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Miselno ogrodje za managerje
Avtorstvo:Čufer, Marjan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 4 (apr. 2004), str. 228-233
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogoji uveljavljanja kakovosti v Republiki Sloveniji
Avtorstvo:Čuk, Jožko
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 1/2 (1993), str. 26-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri in management : Jože Florjančič in Björn Paape
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 4 (apr. 2005), str. 209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management izobraževalnih procesov
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 640
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management mednarodnega poslovanja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 4 (apr. 2006), str. 290-291
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management poslovnih procesov
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 640-641
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management trženja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 7 (sep. 2006), str. 452-453
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management trženja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 639
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management z dvojnimi strategijami : obvladovanje sedanjosti in priprava na prihodnost : Derek F. Abell
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 3 (mar. 1997), str. 184
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marketing management - Trženjsko upravljanje : Philip Kotler
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 10 (dec. 1996), str. 639-640
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marko Ferjan, Poslovno komuniciranje
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 1 (jan. 1999), str. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marko Hočevar, Marko Jaklič, Slovenski managerski izziv
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 5 (maj 1999), str. 292
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organisation and management: selected topics : Jože Florjančič, Björn Paape : (book rewiew)
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 1 (jan. 2003), str. 66-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija in management: izbrana poglavja : Jože Florjančič, Björn Paape
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 1 (jan. 2003), str. 66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovanje in vodenje : Metod Černetič
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razsežnosti managementa : Mitja I. Tavčar
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 1 (jan. 1997), str. 52-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Roberto Biloslavo, Metode in modeli za management
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 7 (sep. 1999), str. 408
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Roberto Biloslavo, Strateški management in management spreminjanja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 1 (jan. 2007), str. 75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
1234

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010