Rezultati iskanja
 
123
Članki
Naslov:Analiza povezav med pridobljenimi certifikati sistemov vodenja kakovosti po standardih družine ISO 9000 in uspešnostjo gospodarskih družb
Avtorstvo:Alič, Milena | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 436-444
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Leadership research : where irrelevance prevails
Avtorstvo:Andersen, Jon Aarum
V publikaciji:Dynamic relationships management journal - ISSN 2232-5867. - Vol. 2, no. 2 (nov. 2013), str. 3-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezovanje med organizacijami - nekateri ključni koraki in dejavniki uspešnosti
Avtorstvo:Andoljšek, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 3 (mar. 1996), str. 135-139
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Psihologija v organizacijskih vedah in praksi : organizacijske vede in praksa v psihologiji
Avtorstvo:Babnik, Katarina, 1975-
V publikaciji:Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved - ISSN 0587-5161. - Letn. 36, št. 1/4 (2004), str. 95-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The concept of knowledge
Avtorstvo:Baloh, Peter, 1976- | Desouza, Kevin C., 1979- | Paquette, Scott
V publikaciji:Str. 35-71 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Koliko inovativna sta poslovanje slovenskih proizvodnih podjetij in njihov management?
Avtorstvo:Bastič, Majda | Knez-Riedl, Jožica | Mulej, Matjaž | Mulej, Nastja | Ženko, Zdenka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 48, št. 3/4 (2002), str. 217-237
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Na poti k teoriji virtualnih organizacij
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 4 (apr. 2002), str. 221-227
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:On the modelling of management decision-making processes in organized anarchy
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 25, no. 3 (Oct. 2001), str. 375-379
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaupanje - temelj virtualne organiziranosti
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 10 (dec. 2004), str. 594-598
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dr. Janko Kralj: Politika podjetja v tržnem gospodarstvu
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 26, št. 3/4 (1992), str. 61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tranzicija in podjetniško prestrukturiranje z vidika razpoložljivih potencialov podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Belak, Janko, 1946-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 443-448
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znižanje nabavnih stroškov z e-poslovanjem
Avtorstvo:Berčič, Jože, 1958- | Čižman, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 3 (mar. 2004), str. 155-161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deprofesionalizacija na organizacijskem področju
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 8 (okt. 1997), str. 473-474
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijski parazitizem
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 7 (15. sep. 1995), str. 441-444
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reorganizacija : (pojem in zlorabe)
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 7 (sep. 1996), str. 442-443
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj je delni sistem? : terminološki kotiček
Avtorstvo:Bergant, Živko
V publikaciji:Poslovodno računovodstvo - ISSN 1855-4032. - Letn. 4, št. 4 (dec. 2011), str. 73-83
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacijska etika - trnova pot do odličnosti
Avtorstvo:Berlogar, Janko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 8 (okt. 1997), str. 453-458
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učeča se organizacija v teoriji in praksi
Avtorstvo:Berlogar, Janko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 5 (maj 2000), str. 307-313
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj dejavnikov kakovosti poslovanja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 47, št. 6 (junij 1995), str. 173-177+183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj in vrednotenje razvoja podjetja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 47, št. 3 (marec 1995), str. 53-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrednotenje naložb pri reinženiringu podjetja
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 48, no. 1/2 (1996), str. 5-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Možnosti optimiranja poslovnih procesov v lesarstvu
Avtorstvo:Bizjak, Franc, 1942- | Jelačič, Denis
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Vol. 49, no. 11 (nov. 1997), str. 331-334
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model odločanja v zdravstveni negi
Avtorstvo:Bohinc, Marija | Gradišar, Miro
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 7 (sep. 2003), str. 422-424
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model formiranja organizacije za 21. stoletje
Avtorstvo:Bošković, Desimir
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 5 (maj 1999), str. 278-282
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Od determinizma k primerni celovitosti z univerzalno dialektično teorijo sistemov
Avtorstvo:Božičnik, Stanislav, 1951- | Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 55, št. 3/4 (2009), str. 52-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistematično odkrivanje vzrokov napak
Avtorstvo:Brcar, Franc, 1963- | Lah, Silvo, 1963-
V publikaciji:Vzdrževalec : časopis Društva vzdrževalcev Slovenije - ISSN 1318-2625. - , Št. 133/134 (feb.-apr. 2010), str. 39-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen voditeljstva v procesu obvladovanja sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 39-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Proces uspešnega obvladovanja organizacijskih sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 7 (sep. 2004), str. 423-430
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izhodišča nove paradigme kakovostnega obvladovanja organizacijskih sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris | Ovsenik, Rok
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 216-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Managerska revolucija ali kaj se ravnokar dogaja v svetu
Avtorstvo:Burnham, James, 1905-1987 | Turk, Primož, 1977-
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 38, št. 240 (2010), str. 73-82
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvladovanje procesov investiranja v zdravstvu s poudarkom na procesu nabave
Avtorstvo:Cugelj, Robert | Kern, Tomaž, 1964-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 1 (jan. 2004), str. 31-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pojavljanje novih organizacijskih oblik - virtualna organizacija
Avtorstvo:Cvirn, Tadej | Fajfar, Peter, 1968-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 4 (apr. 2002), str. 228-233
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hipoteze o osnovah konkurenčne prednosti podjetja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 2 (feb. 2001), str. 64-74
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konkurenčna prednost podjetja : za kaj v resnici sploh gre?
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 49, št. 5/6 (2003), str. 481-499
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osnove konkurenčne prednosti podjetja v skladu s šolo industrijske organizacije in njihova relevantnost
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 50, št. 1/2 (2004), str. 14-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen osnov konkurenčne prednosti podjetja v skladu s šolo na temelju sposobnosti
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 4 (apr. 2004), str. 205-212
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanje kot vir konkurenčne prednosti in management znanja
Avtorstvo:Čater, Tomaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 46, št. 4 (2000), str. 505-520
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocenjevanje ravni zrelosti organizacije z večparametrskim hierarhičnim modelom
Avtorstvo:Čepon, Katarina | Fajfar, Peter, 1968- | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 9 (nov. 2004), str. 570-576
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj modela avtentičnega vodenja in empirična preverba
Avtorstvo:Černe, Matej, 1986- | Dimovski, Vlado | Marič, Miha | Penger, Sandra | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 1 (jan.-feb. 2011), str. A 11-A 22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Človeku in družbi ustrezna avtomatizacija
Avtorstvo:Černec, Janez
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 69, št. 5 (2002), str. 298-304
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacije na osnovi prepletanja ekonomskih ter inženirskih znanj : primer uvajanja tehnologije vodenja
Avtorstvo:Černec, Janez
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 106-118
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Normativne, materialne in kadrovske predpostavke inovativne usmerjenosti v Sloveniji
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 119-126
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kultura izobraževalne organizacije in njene vrednote
Avtorstvo:Černetič, Metod | Peček, Polona | Šček Prebil, Tatjana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 9 (nov. 2004), str. 550-557
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:(Samo)ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij
Avtorstvo:Černjavič, Aleš | Mlakar, Peter, 1955-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Let. 27, št. 8/10 (1993), str. 106-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razširjenost koncepta učeče se organizacije v Sloveniji
Avtorstvo:Češnovar, Tone
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 7 (sep. 2001), str. 415-421
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv pristopov na poslovanje podjetij slovenske lesne industrije
Avtorstvo:Češnovar, Tone
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 54, št. 12 (dec. 2002), str. 408-415
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povečanje konkurenčne sposobnosti proizvodnega podjetja z uporabo matematičnega programiranja
Avtorstvo:Čižman, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 1 (jan. 2000), str. 58-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinkovit management zalog - pomemben strateški cilj podjetja
Avtorstvo:Čižman, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 242-249
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Značilnosti in uporaba operacijskega referenčnega modela oskrbovalne verige
Avtorstvo:Čižman, Anton
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 9 (nov. 2000), str. 611-618
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spreminjanje organizacijske kulture
Avtorstvo:Čuber, Stanislav
V publikaciji:Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu - ISSN 1318-2927. - Letn 20, št. 1 (maj 2004), str. 24-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba metode vrednostne analize v zavarovalnih storitvah
Avtorstvo:Čuš, Franc, 1953- | Koželj Mernik, Alenka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 7 (sep. 2001), str. 459-464
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Universities as partners for small and medium enterprises
Avtorstvo:Dabić, Marina
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 47, št. 3/4 (2001), str. 345-356
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dane Melavc, Kako gospodariti
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 1 (jan. 1999), str. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjenje : Dane Melavc
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 659
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacije in marketing pri podjetniškem razvoju
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 10 (dec. 1996), str. 631-635
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poglavja iz sociologije organizacij : Metod Černetič
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 31, št. 7 (sep. 1998), str. 419
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ritmi poslovne evolucije : sistemi, orodja in izkušnje za viharna razmišljanja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 7 (sep. 2006), str. 453-454
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skupina avtorjev (24), uredil Jure Kovač, Sodobne oblike in pristopi pri organiziranju podjetij in drugih organizacij
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 6 (jun. 1999), str. 350
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stebri nove doktrine organizacije, managementa in organizacijskega obnašanja : Jožef Ovsenik
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 4 (apr. 2000), str. 297-298
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uspešen poslovni načrt : praktičen vodič za poslovno načrtovanje : Richard Stutely
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 5 (maj 2004), str. 326-327
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjalnost in inovacijska politika podjetij v lastniškem tržnem gospodarstvu - opomnik za slovenska podjetja
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 5/6 (1997), str. 430-434
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prispodoba organizacije kot možganov
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Korelc, Vesna
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 6 (jun. 2000), str. 384-392
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učeča se organizacija : transformacija k horizontalni organizacijski strukturi v dobi ekonomije znanja
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Penger, Sandra
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 41, št. 5/6 (sep.-dec. 2004), str. 806-825
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Procesna organiziranost kot vidik udejanjanja učeče se organizacije : študija primera slovenskega podjetja
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Penger, Sandra | Škerlavaj, Miha
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 16, št. 1 (jan./feb./mar. 2008), str. 14-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integrated management system in information society
Avtorstvo:Doucek, Petr | Klas, Jan | Nedomová, Lea
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 1 (jan. 2006), str. 16-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izkušnje s pridobivanjem in usposabljanjem sodelavcev zunaj mestnih središč
Avtorstvo:Draksler, Marinka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 1/2 (1993), str. 70-75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Namen in cilji strateških povezav
Avtorstvo:Dubrovski, Drago
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 1 (jan. 2004), str. 37-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen načrtovanja aktivnosti v povezovalnih procesih
Avtorstvo:Dubrovski, Drago
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 49, št. 3/4 (2003), str. 256-272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza različnih teorij o politiki podjetja
Avtorstvo:Duh, Mojca
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 2 (17. feb. 1995), str. 78-87+109
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Entwicklung von Familienunternehmen - Erfolgsfaktor unterentwickelter Bergregionen Sloweniens
Avtorstvo:Duh, Mojca
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 46, št. 1 (2000), str. 48-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Politika malih in srednje velikih družinskih podjetij
Avtorstvo:Duh, Mojca
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 7 (sep. 1996), str. 393-399
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posebnosti politike družinskega podjetja
Avtorstvo:Duh, Mojca
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 42, št. 3 (1996), str. 296-300
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sprevrnjeni atenski polis : demokracija in management našega časa
Avtorstvo:Egumenovska, Kristina
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 38, št. 240 (2010), str. 157-170
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba programskih orodij za skupinsko analiziranje in odločanje
Avtorstvo:Erjavec, Tom
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 3, št. 1 (1995), str. 12-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ganzheitliche Produktivitätssteigerung durch die Cost Driver-Analyse
Avtorstvo:Ferk, Hans
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 48, št. 3/4 (2002), str. 351-359
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Horizontale Unternehmensorganisation im Wissenszeitalter
Avtorstvo:Ferk, Hans
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 46, št. 1 (2000), str. 60-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povišanje učinkovitosti podjetja na osnovi "analize stroškovnih povzročiteljev" (Cost driver analize)
Avtorstvo:Ferk, Hans
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 3/4 (1997), str. 318-322
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reinženiring poslovanja: modna muha ali "poslovna revolucija"
Avtorstvo:Frost, Jetta | Kajzer, Štefan | Osterloh, Margit
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 41, št. 5/6 (1995), str. 494-503
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sanacijski program kot vir ustvarjalnosti : primer "Primat Maribor"
Avtorstvo:Fujs, Ernest
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 1/2 (1994), str. 112-117
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za uspešno vključitev podjetja na elektronsko tržnico
Avtorstvo:Gajšek, Brigita, 1974-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 598-604
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem 20 ključev - izkušnje z uporabo celovitega sistema za povečanje konkurenčnosti podjetij v Sloveniji
Avtorstvo:Gider, Franc
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 6 (jun. 2004), str. 379-384
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odličnost malih in srednje velikih podjetij - nuja in izziv
Avtorstvo:Godina, Viljenka | Knez-Riedl, Jožica
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 41, št. 5/6 (1995), str. 486-493
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Krivulja stroškovno-učinkovnega sprejetja
Avtorstvo:Gramc, Boris
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 10 (dec. 2004), str. 599-605
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekonkurenčnost podjetja marsikdaj pripelje podjetje v krizno situacijo
Avtorstvo:Grm, Vinko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 1 (jan. 2003), str. 23-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv davkov na politiko podjetja
Avtorstvo:Hauptman, Lidija
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 589-597
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija malih in srednje velikih podjetij (MSP)
Avtorstvo:Hlawacek, Stefan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 509-513
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv transakcijskih stroškov na organizacijsko strukturo na primeru slovenskih podjetij
Avtorstvo:Hočevar, Marko, 1962- | Zaman Groff, Maja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 6 (jun. 1999), str. 301-309
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pogoji uspešnega organiziranaja dobičkovnih mest odgovornosti in merjenje uspešnosti poslovanja njihovih poslovodij
Avtorstvo:Hočevar, Marko, 28.7.1962-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 1 (16. jan. 1995), str. 37-44+54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Outset, anticipation and reduction of business crisis
Avtorstvo:Hron, Jan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 4 (1998), str. 395-402
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv izobraževanja na produktivnost in poslovne rezultate podjetja
Avtorstvo:Huč, Božidar | Jereb, Janez, 1943-2001
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 1 (jan. 2001), str. 5-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija velikih podjetij
Avtorstvo:Hungenberg, Harald
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 504-508
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj tržnega portfelja za vrednotenje programov izobraževalne dejavnosti
Avtorstvo:Ilievski, Tanja | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 3, št. 4 (1995), str. 15-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modeli vodenja s poudarkom na situacijskem vodenju
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 5/6 (1997), str. 440-454
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekaj oblik organiziranosti v novi ekonomiji
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 6 (jun. 2002), str. 344-347
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje podjetij v tranzicji
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 40, št. 5 (1994), str. 495-503
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prihajajoče oblike organiziranosti
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 8, št. 8 (16. okt. 1995), str. 449-455+493
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spreminjanje organiziranosti po poti organizacijskega razvoja
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 6 (jun. 2001), str. 361-366
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Težnje v razvoju, poslovanju in organiziranosti sodobnega podjetja
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 7 (sep. 2003), str. 425-429
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaton mehanistične organiziranosti
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 442-444
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do inovativnih podjetij in do inovativne družbe v slovenski državi
Avtorstvo:Jan, Jože
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 39, št. 1/2 (1993), str. 36-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010