Rezultati iskanja
 
12
Članki
Naslov:Novosti s področja strokovne literature GV Založbe, Zbirka Manager
V publikaciji:Izzivi managementu - ISSN 2350-5435. - Letn. 1, št. 2 (okt. 2014), str. 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The role of forecasting parameters in reducing bullwhip effect
Avtorstvo:Alizadeh, Parisa
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 7, no. 3 (Sep. 2012), str. 177-186
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varnostna kultura in sistem varovanja v organizaciji
Avtorstvo:Ambrož, Milan | Mihalič, Traudi | Ovsenik, Marija
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 2, št. 3 (2000), str. 211-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A comprehensive litterature review of mono-objective simulation optimization methods
Avtorstvo:Ammeri, A. | Habib, Chabchoub | Hachicha, W. | Masmoudi, F.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 4 (Dec. 2011), str. 291-302
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emotional intelligence and organisational citizenship behaviour of manufacturing sector employees : an analysis
Avtorstvo:Anantharaman, R. N. | Chin, Susan Tee Suan | Tong, David Yoon Kin
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 2 (poletje 2011), str. 107-125, 205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Principles of public management in Scandinavian countries : a theoretical assessment
Avtorstvo:Andersen, Jon Aarum | Vanebo, Jan Ole, 1948-
V publikaciji:Mednarodna revija za javno upravo - ISSN 2335-3414. - Letn. 12, št. 1 (mar. 2014), str. 9-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Managing business rules in enterprises
Avtorstvo:Bajec, Marko | Krisper, Marjan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 68, št. 4 (2001), str. 236-241
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O cvetovih, kopitarjih in menedžerjih
Avtorstvo:Bale, Norma
V publikaciji:Projektna mreža Slovenije : revija za projektni management - ISSN 1580-0229. - Letn. 13, št. 2 (sep. 2010), str. 28-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Management med racionalnostjo in iracionalnostjo
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Leto 7, št. 4 (zima 2012), str. 351-365, 369
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Na poti k teoriji virtualnih organizacij
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 4 (apr. 2002), str. 221-227
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Capturing document semantics for ontology generation and document summarization
Avtorstvo:Baxter, David | Grobelnik, Marko | Klimt, Bryan | Mladenić, Dunja | Schneider, David I. | Witbrock, Michael J.
V publikaciji:Str. 141-154 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ženske v vodenju : ravnateljice dijaških domov v Sloveniji
Avtorstvo:Berden, Antonija
V publikaciji:Iskanja : vzgoja prevzgoja - ISSN 0352-3233. - Leto 26, št. 29/30 (jan. 2008), str. 115-123
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Deprofesionalizacija na organizacijskem področju
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 30, št. 8 (okt. 1997), str. 473-474
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija (organizacijska veda) v sistemu znanosti in filozofije
Avtorstvo:Bergant, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 6 (jun. 1996), str. 379-380
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Path departure : the internationalization of German corporate governance and financial accounting
Avtorstvo:Beyer, Jürgen
V publikaciji:Research in social change - ISSN 1855-4202. - No. 4, iss. 2 (may 2012), str. 115-150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Risk based optimisation of spares inventory management
Avtorstvo:Bharadwaj, Ujjwal R. | Silberschmidt, Vadim V. | Wintle, John B.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 3 (Sep. 2011), str. 173-184
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Manufacturing firms' cooperation patterns - a case from Slovenia and Spain
Avtorstvo:Bikfalvi, Andrea | Buchmeister, Borut | Castro Vila, Rodolfo de | Llach Pagès, Josep | Palčič, Iztok, 1975- | Vujica-Herzog, Nataša
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 5, no. 4 (Dec. 2010), str. 253-261
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presojanje fleksibilnosti organizacije s pomočjo mehkega ekspertnega sistema - teoretična izhodišča in študija primera
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 10, št. 3 (jul/avg/sep 2002), str. 148-158
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Managers and leaders in organizations of a post-transition economy
Avtorstvo:Biloslavo, Roberto | Prevodnik, Mojca
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 3 (maj-jun. 2009), str. 87-94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Principi in aplikacije upravljanja znanja v arhitekturi in gradbeništvu s primeri
Avtorstvo:Bizjak, Igor, 1962-
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - Letn. 17, št. 1/2 (2006), str. 126-134+208-214
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga ženskega vodenja v novih modelih poslovne evolucije : intuicija kot zamolčano orodje managementa
Avtorstvo:Blatnik, Tonja
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 37 (okt. 2010), str. 6-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocenjevanje kakovosti rešitev ERP z vidika končnih uporabnikov - primer metrike
Avtorstvo:Bobek, Samo, 1958- | Sternad, Simona
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 2 (feb. 2005), str. 89-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analysis of company development factors in manufacturing and service company : a strategic approach
Avtorstvo:Borocki, Jelena | Ćosić, Ilija | Lalić, Bojan | Maksimović, Rado
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 57, no. 1 (jan. 2011), str. 55-68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova generacija : umetniško vodenje slovenskih oper
Avtorstvo:Brvar, Veronika | Hočevar, Uroš | Krečič, Simon | Rappl, Rok
V publikaciji:Pogledi : umetnost, kultura, družba - ISSN 1855-8747. - Letn. 4, št. 23/24 (11. dec. 2013), str. 10-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izhodišča nove paradigme kakovostnega obvladovanja organizacijskih sprememb
Avtorstvo:Bukovec, Boris | Ovsenik, Rok
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 216-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osebnostna izraznost ravnatelja v funkciji managementa človeških virov na področju vzgoje in izobraževanja
Avtorstvo:Burgar, Bojan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 9 (nov. 2006), str. 606-612
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poprenovitvene zadrege : sta predsednik uprave in direktor informatike najboljši par
Avtorstvo:Cerovšek, Mitja
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 2 (apr./maj/jun. 2007), str. 60-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Structuring domain knowledge by semi-automatic ontology construction
Avtorstvo:Cestnik, Bojan | Macedoni-Lukšič, Marta | Petrič, Ingrid | Urbančič, Tanja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 233-238
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kultura v podjetju na principih delovanja družine
Avtorstvo:Cetinski, Vesna
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 45 (feb. 2012), str. 86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Group decision making for a manufacturing organization considering intensity of preference
Avtorstvo:Chakraborty, P. S. | Majumdar, G. | Sarkar, B.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 8, no. 3 (2013), str. 149-156
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Standardi v coachingu : da bi se izognili posplošitvi, da je coaching brez smisla
Avtorstvo:Cukjati, Barbara
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 35 (jun. 2010), str. 12-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pojavljanje novih organizacijskih oblik - virtualna organizacija
Avtorstvo:Cvirn, Tadej | Fajfar, Peter, 1968-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 4 (apr. 2002), str. 228-233
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Successful decision-making : a systemic approach to complex problems
Avtorstvo:Čančer, Vesna
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 5/6 (2006), str. 136-138
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cultural dimensions and leadership styles perceived by future managers : differences between Slovenia and a cluster of Central European countries
Avtorstvo:Čater, Tomaž | Pučko, Danijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 44, št. 4 (jul.-avg. 2011), str. 89-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Roadmap for requirements engineering process improvement using BPM and UML
Avtorstvo:Čelar, Stipe | Dragicevic, Srdjana | Novak, Luksa
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 3 (Sep. 2011), str. 221-231
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Projektni management" ali "projektno vodenje" : polemika ob prevajanju strokovnega standarda Vodnik po znanju projektnega vodenja - PMBOK vodnik
Avtorstvo:Česen, Andrej, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 4 (jul.-avg. 2008), str. A208-A212
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Strategic IS planning from the Slovenian business perspective
Avtorstvo:Damij, Talib | Gradišar, Miro | Groznik, Aleš | Indihar Štemberger, Mojca | Jaklič, Jurij, 1967- | Kovačič, Andrej, 1948- | Turk, Tomaž, 1966-
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 24, no. 2 (Jun. 2000), str. 217-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv menedžmenta poslovnih procesov na poslovanje podjetja
Avtorstvo:Daneu, Aleš
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 14, št. 4 (okt/nov/dec 2006), str. 209-218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Understanding hidden factors that influence costs of arc welding operations
Avtorstvo:Das, Subir
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 7, no. 4 (Dec. 2012), str. 213-224
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Managerial applications of framing effects and mental accounting in network participation
Avtorstvo:Davari, Ali | Ebrahimzadeh, Mahsa | Emami, Amir | Saghafi, Fatemeh | Zarei, Behrouz
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 1 (Mar. 2011), str. 57-69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Challenges of semantic knowledge management
Avtorstvo:Davies, J. | Grobelnik, Marko | Mladenić, Dunja
V publikaciji:Str. 245-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A system model for green manufacturing
Avtorstvo:Deif, Ahmed M.
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 1 (Mar. 2011), str. 27-36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Development of entrepreneurial competences
Avtorstvo:Dermol, Valerij
V publikaciji:International journal of Euro-Mediterranean studies - ISSN 1855-3362. - Vol. 3, no. 1 (2010), str. 27-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Exploratory data analysis on the relation between business process orientation and organizational change
Avtorstvo:Deschoolmeester, Dirk | Schröder-Pander, Friederike | Van den Bergh, Joachim | Willems, Jurgen
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 16, št. 4 (okt./nov./dec. 2008), str. 201-209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimizacijski model poslovnega sistema kot metodološka podlaga uravnoteženemu sistemu kazalnikov poslovanja
Avtorstvo:Devjak, Srečko
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 10, št. 1 (jan./feb./mar. 2002), str. 30-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trendi učeče se organizacije : razvoj avtentičnega vodenja in oblikovanje pozitivne organizacijske identitete
Avtorstvo:Dimovski, Vlado | Penger, Sandra
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 43, št. 3/4 (maj-avg. 2006), str. 427-445
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Partners evaluation to create business partnership in virtual enterprises using knowledge bases
Avtorstvo:Drǎgoi, George | Rosu, Sebastian Marius
V publikaciji:Advances in production engineering & management - ISSN 1854-6250. - Vol. 6, no. 3 (Sep. 2011), str. 209-220
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Traffic modelling and performance evaluation in the Kotor cruise port
Avtorstvo:Dragović, Branislav | Kofjač, Davorin | Škraba, Andrej | Škurić, Maja
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 59, no. 9 (2013), str. 526-535, SI 102
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pozitivni stil avtentičnega vodenja
Avtorstvo:Dular, Tina
V publikaciji:Zavarovalniški horizonti : revija za zavarovalništvo in aktuarstvo - ISSN 1854-066X. - Letn. 6, št. 2 (apr. 2010), str. 37-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emerging e-communication technologies and their usage in project-based organizations
Avtorstvo:Engsbo, Mats | Maqsood, Sandhu
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 2, št. 4 (zima 2007), str. 285-301
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Danica Purg : direktorica in dekanica IEDC - Poslovne šole Bled
Avtorstvo:Fras, Miha | Marn, Urša | Purg, Danica
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 34 (27. avg. 2010), str. 56-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odzivi projektnih ravnateljev na organizacijsko strukturo podjetja v singularni študiji primera
Avtorstvo:Friedl, Peter
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 4 (jul.-avg. 2007), str. A112-A122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Selection criteria for six sigma projects in Slovenian manufacturing companies
Avtorstvo:Gošnik, Dušan | Hohnjec, Matej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 4 (jul.-avg. 2009), str. 137-143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dejavniki notranjega podjetništva: primer Slovenije
Avtorstvo:Gramc, Boris
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 40, št. 4 (2006), str. 4-14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaposleni - bogastvo sodobno orientiranih organizacij tudi v času gospodarske krize
Avtorstvo:Grm Hrovat, Martina
V publikaciji:Informacijski bilten : bilten strokovnih informacij Gorenja - ISSN 1408-7197. - Letn. 19, št. 1/2 (jan.-feb. 2010), str. 17-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Menedžment oskrbovalne verige v naftni industriji
Avtorstvo:Groznik, Aleš | Mujkić, Elvir
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 13, št. 3 (jul.-avg.-sep. 2005), str. 146-152
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Menedžment poslovnih procesov in operativnih tveganj
Avtorstvo:Groznik, Aleš | Vičič, Dejan
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 2 (apr./maj/jun. 2007), str. 65-69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje neprekinjenega poslovanja v slovenskih organizacijah
Avtorstvo:Groznik, Aleš | Žnidar, Borut, 1967-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 1 (jan./feb./mar. 2007), str. 41-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Profesionalizacija managerskega poklica : Hipokratova prisega tudi za managerje?
Avtorstvo:Gruban, Brane
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 8, št. 35 (jun. 2010), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskava o uporabi storitvenih arhitektur v Sloveniji
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Jurič, Matjaž B. | Rozman, Ivan, 1953-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 1 (jan/feb/mar 2007), str. 4-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relationship between the quality of the idea and the strategic potential of a new venture : a longitudinal study of five Irish campus companies
Avtorstvo:Hisrich, Robert D., 1944- | Kavanagh, Patricia Fern, 1957-
V publikaciji:Managing global transitions : international research journal - ISSN 1581-6311. - Vol. 8, no. 3 (Fall 2010), str. 261-284
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Meje organiziranja in merjenje uspešnosti poslovanja profitnih centrov
Avtorstvo:Hočevar, Marko, 28.7.1962-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 50, št. 3 (mar. 1998), str. 60-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prednosti in omejitve metode BSC
Avtorstvo:Hočevar, Marko, 28.7.1962-
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 55, št. 3 (mar. 2003), str. 59-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobrodošli na začetku : ukinitev AUKN
Avtorstvo:Hočevar, Uroš | Rus, Andrej, 1962-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 64 (17. mar. 2012) = ISSN 1580-3007 (17. mar. 2012), str. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Menedžment poslovnih procesov v oskrbovalni verigi - Primer Merkur
Avtorstvo:Huber, Tatjana, ekonomist | Indihar Štemberger, Mojca | Jaklič, Jurij, 1967- | Svetina, Marko, 1967-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 1 (jan/feb/mar 2007), str. 11-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovno modeliranje v teoriji in praksi : izkušnje in napotki
Avtorstvo:Indihar Štemberger, Mojca | Jaklič, Jurij, 1967- | Kovačič, Andrej, 1948- | Popovič, Aleš
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 12, št. 2 (apr./maj/jun. 2004), str. 80-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Opolnomočenje zaposlenih
Avtorstvo:Ivančič, Anita
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 12, št. 1 (apr. 2008), str. 57-90
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nekaj oblik organiziranosti v novi ekonomiji
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 6 (jun. 2002), str. 344-347
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spreminjanje organiziranosti po poti organizacijskega razvoja
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 6 (jun. 2001), str. 361-366
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zaton mehanistične organiziranosti
Avtorstvo:Ivanko, Štefan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 442-444
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Učinek biča v oskrbni verigi
Avtorstvo:Jakšič, Marko | Rusjan, Borut, 1965-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 1 (jan. 2007), str. 17-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga organiziranja prostega časa za dvig kakovosti storitev v turizmu
Avtorstvo:Jere Lazanski, Tadeja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 1 (jan. 2001), str. 16-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Športno sponzorstvo kot management procesa sponzorske menjave in marketinških odnosov med udeleženci
Avtorstvo:Jurak, Gregor | Lah, Marko | Pavli, Gašper
V publikaciji:Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa - ISSN 0353-7455. - Letn. 60, št. 3/4 (2012), str. 13-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Politika prodajnih cen
Avtorstvo:Kaluža, Vojko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 56, št. 5 (maj 2004), str. 148-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trženje
Avtorstvo:Kaluža, Vojko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 55, št. 9 (sep. 2003), str. 280-282Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 55, št. 12 (dec. 2003), str. 427-428+433-434
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Merjenje intelektualnega kapitala v podjetjih terciarne logistike
Avtorstvo:Kamnik Zebec, Sabina | Zečević, Slobodan, promet | Zelenika, Ratko
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 1/2 (2007), str. 86-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samo desetina moških ima šefinjo : razlike in neenakosti med spoloma
Avtorstvo:Kanjuo-Mrčela, Aleksandra
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 52 (3. mar. 2012) = ISSN 1580-3007 (3. mar. 2012), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stresne obremenitve na delovnem mestu managerja
Avtorstvo:Karpljuk, Damir | Meško Štok, Zlatka | Meško, Maja | Podbregar, Iztok
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 2 (mar.-apr. 2008), str. A89-A96
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Stres na delovnem mestu managerk in managerjev : ali se ženske razlikujejo od moških
Avtorstvo:Kaše, Robert, 1978- | Premrl, Neli
V publikaciji:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine - ISSN 1581-7628. - Letn. 10, št. 47 (jun. 2012), str. 46-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Konkurenca ne poteka več med podjetji, temveč med posameznimi oskrbnimi verigami
Avtorstvo:Kavčič, Klemen, 1975-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 1, št. 1 (poletje 2006), str. 65-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Klinički putevi : značajan alat kliničkog menadžmenta
Avtorstvo:Keber, Dušan
V publikaciji:Str. 210-226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Klinički putevi u finansiranju zdravstvenih usluga
Avtorstvo:Keber, Dušan
V publikaciji:Str. 201-209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzpon zdravniške avtoritete
Avtorstvo:Kelher, Alan
V publikaciji:Razpotja : revija humanistov Goriške - ISSN 2232-2582. - Letn. 3, št. 9/10 (jesen/zima 2012), str. 24-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Process reengineering and innovation of remaking soapsuds
Avtorstvo:Kern, Tomaž, 1964- | Verbič, Andreja, 1963- | Vuk, Drago
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 165-180
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomembnost z znanjem neposredno povezanih procesov v organizaciji
Avtorstvo:Kešeljević, Aleksandar
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 1 (jan. 2005), str. 5-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga in pomen znanja v teoriji rasti
Avtorstvo:Kešeljević, Aleksandar
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 3/4 (2006), str. 115-124
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cost optimal project scheduling
Avtorstvo:Klanšek, Uroš | Pšunder, Mirko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 41, št. 4 (jul.-avg. 2008), str. 153-158
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relationship between supervisory board structure and CEO turnover : the empirical evidence of Slovenia
Avtorstvo:Knežević Cvelbar, Ljubica
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 5/6 (2007), str. 53-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odnos med bankami in malimi ter srednjimi podjetji v Sloveniji
Avtorstvo:Kociper, Tina | Letonja, Marina, 1959- | Vadnjal, Jaka, 1965- | Veselinovič, Draško
V publikaciji:Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo - ISSN 0005-4631. - Letn. 59, št. 10 (okt. 2010), str. 42-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The role of Serbian higher business education in overcoming the challenges of SME managers
Avtorstvo:Kočevar, Maja | Sternad, Dietmar
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 3, iss. 1 (2014), str. 23-42, 143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izvršni menedžerji in preventivna varnost
Avtorstvo:Kolenc, Igor, 1959- | Markič, Mirko | Miklavčič Šumanski, Martina | Živković, Snežana B.
V publikaciji:Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom = journal of occupational safety and fire safety - ISSN 0011-7943. - Letn. 55, št. 4 (avg. 2010), str. 44-53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tudi brez žegna : v desetih letih po Drnovškovi vladi bomo to državo spravili na kolena in zato ne potrebujemo velikonočnih blagoslovov RKC
Avtorstvo:Kovač, Bogomir, 1952-
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 13 (2. apr. 2010), str. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uveljavljanje menedžerske identitete v neprofitnih organizacijah
Avtorstvo:Kovač, Bogomir, 1952-
V publikaciji:Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju - ISSN 1408-3884. - Letn. 3, [št.] 4 (okt. 2005), str. 5-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Za ženski princip : sedanja kriza je potrdila, da potrebujemo nov način razumevanja, vodenja in upravljanja sveta : in zdi se, da ženski princip postaja ključ teh sprememb
Avtorstvo:Kovač, Bogomir, 1952-
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 10 (11. mar. 2011), str. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oris spreminjanja težišča delovanja managerjev in organizatorjev na področju organiziranja združb
Avtorstvo:Kovač, Jure, 1959-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 461-463
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga HRM pri reorganizaciji delovnih procesov : reorganizacija delovnega procesa je odvisna od volje posameznikov
Avtorstvo:Krajnc Pavlica, Milan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 4, št. 13 (okt. 2006), str. 48-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pojmovanja znanosti o organizacijah
Avtorstvo:Kralj, Janko, 1928-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 445-446
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dr. Peter Kraljič
Avtorstvo:Kraljič, Peter, 1939- | Mekina, Borut | Peterlin, Borut, 1974-
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , Posebna poletna št. (2. jul. 2012), str. 20-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako pridemo do dobrega počutja zaposlenih?
Avtorstvo:Kramar, Božena
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 55, št. 9 (sep. 2003), str. 298-299
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalizacija poslovnega okolja in njen vpliv na lesnoindustrijska podjetja
Avtorstvo:Kropivšek, Jože
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 55, št. 12 (dec. 2003), str. 421-426
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010